Person Image

  Education

  • Ph.D.(Tropical Marine Protected Areas Management), The University of Queensland , AUSTRALIA, 2550
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2544
  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  Andaman SeaArtemiaartificial reefcoastal environmentcoralcoral reefCoral reefsHippocampus barbouriLarval rearingmanagement responseMap Ta Phut Industrial EstatePattayaPhrathongRayong provinceSedimentspecies diversityWater Qualityการดำน้ำลึกการพัฒนาที่ยั่งยืนการฟื้นฟูป่าชายเลนการเลือกวิธีเก็บข้อมูลกิจกรรมดำน้ำความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพชีวิตคุณภาพดินและน้ำคุณภาพน้ำเครื่องมือง เสื่อมโทรมจ.ชลบุรีจังหวัดระยองชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชายฝั่งเชื้อเพลิงชีวภาพดำน้ำดำน้ำลึกดินตะกอนทรัพยากรทางทะเลทรัพยากรทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยวศักยภาพด้านการดำน้ำลึกทรัพยากรสัตว์น้ำนักดำน้ำน้ำทะเลน้ำมันรั่วน้ำอับเฉาเรือเดินทะเลแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาแนวปะการังแนวปะการังเกาะล้านบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดประชาคมปลาปลาปลาแนวปะการังปะการัปะการังปะการัง ฟอกขาว ผลกระทบปะการังเทียมปะการังเทียม คุณภาพน้ำ ปลาป่าชายเลนผลกระทบผลกระทบของการท่องเที่ยวผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลแผนกลยุทธ์การตลาดแผนการจัดการการปรับใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยวแผนการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์แผนที่นำทางพฤติกรรมพลังงานทดแทนพัทยาพื้นที่คุ้มครองพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่คุ้มครองทางทะเลแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์มาตรการการจัดการประมงมาตรการคุ้มครองพื้นที่มูลค่าสิ่งแวดล้อมไมโครพลาสติก ระยอง บ้านปลาระบบนิเวศระยองเรือจมเรือจมมัตโพนเรือพระทองเรือมัตโพนเรือสัตกูดเรือหลวงกูดเรือหลวงมัตโพนโลหะหนักสมุทรสงครามสาหร่ายหญ้าทะเลหมู่เกาะลันตาแหล่งดำน้ำแหล่งดำน้ำที่มนุษย์สร้างแหล่งดำน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งผลิตปิโตรเลียมอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการน้ำอับเฉาเรือและตะกอนอย่างยั่งยืนอัตราการสัมผัสอัมพวาอ่าวไทยตอนใน

  Interest

  การจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล, การจัดการระบบนิเวศชายฝั่ง, การจัดการแนวปะการัง, การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารแนวปะการัง
   • ห้อง - ชั้น 3 อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 50 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 35 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 41 เรื่อง (เชิงวิชาการ 41 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Sewage impacts coral reefs at multiple levels of ecological organizationReopanichkul P., Schlacher T., Carter R., Worachananant S.2009Marine Pollution Bulletin
  58(9),pp. 1356-1362
  57
  2Managing the impacts of SCUBA divers on Thailand’s coral ReefsWorachananant S., Carter R., Hockings M., Reopanichkul P.2008Journal of Sustainable Tourism
  16(6),pp. 645-663
  50
  3Wastewater discharge degrades coastal waters and reef communities in southern ThailandReopanichkul P., Carter R., Worachananant S., Crossland C.2010Marine Environmental Research
  69(5),pp. 287-296
  26
  4Impacts of the 2004 tsunami on Surin Marine National Park, ThailandWorachananant S., Carter R., Hockings M.2007Coastal Management
  35(2-3),pp. 399-412
  9
  5Suspended microplastics during a tidal cycle in sea-surface waters around Chao Phraya River mouth, ThailandSukhsangchan R., Keawsang R., Worachananant S., Thamrongnawasawat T., Phaksopa J.2020ScienceAsia
  46(6),pp. 724-733
  1
  6Effect of cultured artemia on growth and survival of juvenile hippocampus barbouriWung L.Y., Wung L.Y., Christianus A., Zakaria M.H., Min C.C., Worachananant S.2020Journal of Fisheries and Environment
  44(1),pp. 40-49
  1
  7Estimation of live food consumption for Hippocampus barbouri and Hippocampus kudaLen Y.W., Len Y.W., Christianus A., Worachananant S., Muta H.Z., Chong C.M.2020Journal of Survey in Fisheries Sciences
  7(1),pp. 43-54
  1
  8Marine tourism predicament in Andaman sea from declining biotic and water qualityWorachananant P., Worachananant S., Carter R.W.2020Journal of Fisheries and Environment
  44(3),pp. 55-65
  0