Person Image

  Education

  • ปริญญาเอก, North Carolina State University, สหรัฐอเมริกา, 2546

  Expertise Cloud

  CFDCold RunnerDynamics ResponseFinite element methodGateGD&T-induced errorgeometric errorGrommetMouldMulti-cavityRubberRubber productRunnerSealStrain energy densityTransfer MouldTrial-and-error methodTwo axis Rotary TableTwo-cavityกระบวนการขึ้นรูปยางโดยการฉีดกระบวนการขึ้นรูปยางโดยการอัดกระบวนการฉีดขึ้นรูปยางกระบวนการผลิตกระสุนวิถีโค้งกระสุนวิถีราบกองทัพบกกันกระแทกการกระจายตัวของความร้อนการฉีดขึ้นรูปการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรการตรวจสัญญาณการบดผสมยางระบบปิดการประยุกต์การแปรรูปยางการแปรรูปยางและไม้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์การไหลของอากาศการออกแบบการออกแบบและผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์แกนทางเข้า เบ้าพิมพ์ แม่พิมพ์อัดส่ง ข้อต่อยาง อีพีดีเอ็มคนพิการความเค้นวอนมิสความดันลมความต้านทานการหมุนความหนา รัศมีโค้งงอ ยางข้อต่อหุ้มสายไฟ ความหนาแน่นของความเครียดเครื่องจักรกลเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องจักรอุตสาหกรรมไม้ยางพารเครื่องจักรอุตสาหกรรมยางพาราเครื่องฉีดยางเครื่องย่อยเครื่องอัดขึ้นรูปยางชิ้นงานยางชิ้นส่วนซ่อมตีนตะขาบทางเข้า รูวิ่ง ผลิตภัณฑ์ยาง แม่พิมพ์อัดส่ง หลายเบ้าเท้าเทียมนวัตกรรมเบมเบอรี่แบบเอ็ม 101 เอ 1ปบค.95 ขนาด 105 มิลลิเมตรประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ปืนใหญ่ขนาดกลางกระสุนวิถีโค้งปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานปืนใหญ่เบาปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งปืนใหญ่หนักผลิตชุดแหวนยางกันซึมผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยางผลิตแม่พิมพ์ผลิตยางล้อชนิดไม่ใช้ลมต้นแบบพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณรถแข่งพลังงานพลังงานความเครียดจำเพาะพลาสติกไฟไนต์เอลิเมนต์มอเตอร์ไฮดรอลิคส์มันสำปะหลังมาตรฐานยางรถยนต์แม่พิมพ์แม่พิมพ์. ผลิตภัณฑ์ยางแม่พิมพ์ขนาดเล็กแม่พิมพ์ขึ้นรูปยางยาง กระบวนการฉีดขึ้นรูป ทางเข้า ความดันฉีด แม่พิมพ์ยางคลุมสายไฟในห้องเครื่องยางติดโลหะยางถอนขนไก่ยางธรรมชาติยางพารายางรถยนต์ยางรองแท่นเครื่องยางลำเลียงท่อนอ้อยยางสอดสายไฟบานพับประตูยางหล่อดอกยุทธภัณฑ์ชิ้นส่วน

  Interest

  วิศวกรรมย้อนกลับ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้องห้อง 71010 ชั้น 10 อาคาร7

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 43 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)