Person Image

  Education

  • Ph.D.(Animal resources science), The University of Tokyo, ญี่ปุ่น, 2552
  • วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  amoxicillinanatomy and physiology of animalsBlack sesame seedsBloodblood chemistrybuffaloBuffaloescattleCellular FLICE-like inhibitory protein (cFLIP)cFLIPciprofloxacinCorpora luteaCryptosporidiumDensity-per-areadeoxynivalenoldispositiondispositionsenrofloxacinestrusEvaporative Cooling SystemExposure assessmentHematocritimageJIndirect fluorescence antibody testinfrared cameraLab-on-a-ChipLab-on-a-ChipsLeptospiraLiquid chromatography–tandem mass spectrometryLive VDOLOCMultiple mycotoxinsnaringeninnew yeast speciesNortheastoxytetracyclineoxytetracycline LAPCRPDMS LOCpharmacokineticpiapigletspilot studyplantsseawaterSheep Bloodsmall-intestinal epitheliumswamp buffaloThai swamp buffaloThai swamp buffalo (Bubalus bubalis)White sesame seedsWickerhamiella martinezcruziaeyeastกรดไขมันคอนจูเกตลิโนเลอิกกระบือ คอร์ปัส ลูเทียมกระบือ วงรอบการเป็นสัด cFLIPกระบือไทยกระบือไทย คอร์ปัสลูเทียมการตกค้างแกะขุนความปลอดภัยอาหารคุณค่าทางโภชนาการโคเนื้อโคเนื้อโพนยางคำจุลินทรีย์ปรสิตภายในปลาดุกลูกผสมพยาธิลำไส้เล็กพรีไบโอติกเพี้ยฟางข้าวเภสัชจลนศาสตร์มันสำปะหลังระยะปลอดยาสรรีวิทยาทางสัตว์(Animal physiology and antomy)ออกซิเตตร้าซัยคลิน

  Interest

  สรรีวิทยาทางสัตว์(Animal physiology and antomy)

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มิ.ย. 2561 - ก.ค. 2563 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2559 - มิ.ย. 2561 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มี.ค. 2558 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พ.ย. 2555 - ก.พ. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2558 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Serological survey of leptospirosis in thai swamp buffalo (bubalus bubalis) in Sakon Nakhon Province, ThailandWongpanit K., Suwanacharoen D., Srikram A.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(5),pp. 736-741
  8
  2Exposure assessment of multiple mycotoxins in black and white sesame seeds consumed in ThailandPongpraket M., Poapolathep A., Wongpanit K., Tanhan P., Giorgi M., Zhang Z., Li P., Poapolathep S.2020Journal of Food Protection
  83(7),pp. 1198-1207
  1
  3Delayed deproteinization causes methodological errors in amino acid levels in plasma stored at room temperature or-20°CLi J., Piao C., Jin H., Wongpanit K., Manabe N.2009Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  22(12),pp. 1703-1708
  5
  4The effect of Naringenin on the fate and disposition of deoxynivalenol in pigletsPoapolathep A., Poapolathep S., Sugita-Konishi Y., Wongpanit K., Machii K., Itoh Y., Kumagai S.2010Journal of Veterinary Medical Science
  72(10),pp. 1289-1294
  7
  5Pharmacokinetics of amoxicillin trihydrate in Thai swamp buffaloes (Bubalus bubalis): a pilot studyRuennarong N., Wongpanit K., Sakulthaew C., Giorgi M., Klangkaew N., Poapolathep A., Poapolathep S.2017Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
  40(2),pp. 200-202
  0
  6Changes in the expression of decoy receptor 3 in granulosa cells during follicular atresia in porcine ovariesSugimoto M., Kagawa N., Morita M., Kume S., Wongpanit K., Jin H., Manabe N.2010Journal of Reproduction and Development
  56(4),pp. 467-474
  8
  7Wickerhamiella martinezcruziae f. A., sp. nov., a yeast species isolated from tropical habitatsMaciel N.O.P., Santos A.R.O., Felix C.R., Landell M.F., Pagani D.M., Pimenta R.S., Morais P.B., Angchuan J., Wongpanit K., Srisuk N., Lachance M.A., Rosa C.A.2021International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  71(11)
  1
  8Relationships between hematocrit and sample flows on Lab-on-a-ChipPramuanjaroenkij A., Wongpanit K., Phonong G., Chaiburi B., Kakaç S.2013ASME 2013 4th International Conference on Micro/Nanoscale Heat and Mass Transfer, MNHMT 2013
  0
  9The development of lab-on-a-chip fabricated from two moldsPramuanjaroenkij A., Bunta J., Thiangpadung J., Sansaradee S., Kamsopa P., Sodsai S., Vichainsan S., Wongpanit K., Maturos T., Lomas T., Tuantranont A., Cetin B., Phankhoksoong S., Tongkratoke A.2018IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  297(1)
  1
  10Bid and Bax are involved in granulosa cell apoptosis during follicular atresia in porcine ovariesSai T., Goto Y., Yoshioka R., Maeda A., Matsuda F., Sugimoto M., Wongpanit K., Jin H., Li J., Manabe N.2011Journal of Reproduction and Development
  57(3),pp. 421-427
  31
  11Role of Cell Death Ligand and Receptor System on Regulation of Follicular Atresia in Pig OvariesManabe N., Matsuda-Minehata F., Goto Y., Maeda A., Cheng Y., Nakagawa S., Inoue N., Wongpanit K., Jin H., Gonda H., Li J.2008Reproduction in Domestic Animals
  43(SUPPL.2),pp. 268-272
  32
  12Seroprevalence and risk factors associated with exposure of water buffalo (Bubalus bubalis) to Neospora caninum in northeast ThailandKengradomkij C., Inpankaew T., Kamyingkird K., Wongpanit K., Wongnakphet S., Mitchell T., Xuan X., Igarashi I., Jittapalapong S., Stich R.2015Veterinary Parasitology
  207(1-2),pp. 156-160
  16
  13Molecular detection of Cryptosporidium spp. infections in water buffaloes from northeast ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Wongpanit K., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Xuan X., Igarashi I., Xiao L., Jittapalapong S.2014Tropical Animal Health and Production
  46(2),pp. 487-490
  15
  14Expression and localization of cellular FLICE-like inhibitory protein (CFLIP), an anti-apoptotic factor, in corpora lutea during the estrous cycle and pregnancy in thai swamp buffalo (bubalus bubalis)Wongpanit K., Manabe N., Manabe N.2020Journal of Reproduction and Development
  66(1),pp. 29-33
  0
  15Disposition of a long-acting oxytetracycline formulation in Thai swamp buffaloes (Bubalus bubalis)Poapolathep S., Wongpanit K., Imsilp K., Tanhan P., Klangkaew N., Giorgi M., Poapolathep A.2017Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
  40(2),pp. 206-209
  1
  16Dispositions of enrofloxacin and its major metabolite ciprofloxacin in Thai swamp buffaloesRuennarong N., Wongpanit K., Sakulthaew C., Giorgi M., Kumagai S., Poapolathep A., Poapolathep S.2016Journal of Veterinary Medical Science
  78(3),pp. 397-403
  13