Person Image

Administration

Education

 • ศศ.บ.(ภาษาจีน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2538
 • M.A.(Classical Chinese Literature), Peking University, จีน, 2542
 • Ph.D.(Classical Chinese Literature), Nanjing University, จีน, 2547

Expertise Cloud

4PBL modelChineseChinese manuscriptsChinese StudiesChinese-Thai and Thai-Chinese interpretationChinese-Thai language translationEight-Hundred Concubine KingdomNumber translationPresent SituationProspectthe Doctrine of Meanthe Virtuous WayTranslationTruthfulnessกบฎกวนฮั่นชิงการจดบันทึกในงานล่ามการแปลการแปลตัวเลขการแปลบทขยายการแปลภาษาจีน-ไทยการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยการแปลส่วนเสริมการแปลเอกสารประวัติศาสตร์การเรียนการสอนกิมย้งความสัมพันธ์คัมภีร์จงยงคําศัพท์ทางพระพุทธศาสนาจงยงจีนศึกษาจื่อจินเฉินจื่อซือเจาะมิติพิชิตบัลลังก์ Time Travel Novelเจาะเวลาหาจิ๋นซีโจโฉชนชาติอี๋ซ้องกั๋งซีฮั่นเหยี่ยนอี้ไซอิ๋วไซ่ฮั่นฉบับแปลภาษาไทยในสมัยรัชกาลที่ 1เด็กจอมแสบต้วนอี้ว์ตั้งฮั่นตัวละครฝ่ายร้าย Cao Caoตำนานการสร้างโลกเตือนหญิงธรรมวิถีธุรกิจการพิมพ์นิทานพื้นบ้านนิยายนิยายอิงพงศาวดารจีนแนวทางการแปลแนวโน้มบาดแผลปัญหาในการแปลปาไป่สีฟู่กั๋วแปดเทพอสูรมังกรฟ้าไป้เย่ว์ถิงเพลงไทยทานองจีนภาพลักษณ์ภาษาจีนภาษาจีน, วรรณคดีจีน,การแปล จีน-ไทย ไทย-จีนภาษาญี่ปุ่นมหากาพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มูลเหตุการก่ออาชญากรรมเมิ่งเจียงหนี่ว์โมเดล 4PBLโมเดล 4PBL Teaching approachยุคสามก๊กเยาวชนรักใสใสหัวใจสี่ดวงราชวงศ์หมิงร้านน้ำชาแรงจูงใจละครใต้ลัทธิขงจื่อล้านนาวรรณกรรมจีนวรรณกรรมจีนร่วมสมัยวรรณกรรมสอนสตรีจีนวรรณกรรรมจีนวัฒนธรรมขงจื๊อ The Women's Admonitionsวัฒนธรรมจีนวิศวกรรมเรือศาลเจ้า Cultural Knowledgeศาลเจ้าจีนในไทยสถานะสัมพันธบท Adaptationสามศาสนาสำนักพิมพ์แจ่มใส Chinese Romantic Novelsสี่จตุรปกรณ์หมิงสือลู่ Lannaหลงฮุ่ยหลันฉือลู่หลักและข้อควรระวังในการแปลเหลาเส่อองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมอาชญนิยายสะท้อนสังคม The Gone Childเอกสารโบราณจีน

Interest

ภาษาจีน, วรรณคดีจีน,การแปล จีน-ไทย ไทย-จีน

Administrative Profile


Resource


งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 32 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 19 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 19 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)