Person Image

  Education

  • วท.บ.( เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • วท.ม.( ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2541
  • ปร.ด. (พิษวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  Cassavacassava breedingCyanideCyanogenic glucosidecyanogenic glycosideDeoxynivalenoldisease associationDNA markerdroughtenvironmental adaptationenvironmental exposureenzyme activityenzyme blood levelfeed formulationfeed ingredientsflourFood safetyfried cassavaglutathioneglutathione peroxidaseglutathione S-transferaseGood cooking qualityHigh root yieldHPLChumanhydrocyanic acidhydrocyanic acid flourhydrogen cyanideLeadShrimp feedกรดไฮโดรไซยานิกกระตุ้นการงอกเมล็ดกล้วยไม้กลูต้าไธโอนการควบคุมโดยชีววิธีการเจริญเติบโตของพืชการดูดซับทางชีวภาพการต้านอนุมูลอิสระการบำบัดโดยชีววิธีการบำบัดโดยพฤกษวิธีการปนเปื้อนการประเมินสถานการณ์การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการย่อยสลายการย่อยสลายโดยชีววิธีการเรียนการวิเคราะห์ปริมาณการวิจัยการสกัดการสกัดและวิเคราะห์เอนไซม์ในพืชการสอนกำจัดแมงกานีสเกษตรอินทรีย์ข้าว (Oryza sativa), ความเค็ม,ข้าวกล้องดิบข้าวกล้องหุงสุกข้าวมีสีความคงตัวความงอกของเมล็ดความชื้นในเนื้อไม้ความต้านทานต่อแมลงหวี่ขาวความหนืดคาโรทีนอยด์เครื่องดื่มสุขภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่องหมายโมเลกุลที่นิวคลีโอไทด์เบสเดียเครื่องหมายยีนโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภจุลินทรีย์ชีวเคมีด้าน Oxidative stressชีวมวลเชื้อจุลินทรีย์เชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังเชื้อราเชื้อราสร้างสารพิษไซยาไนด์ไซยาไนต์ถ่านกัมมันต์น้ำส้มควันไม้น้ำส้มไม้ปริมาณฟินอลิกทั้งหมดแป้งฟลาร์แป้งฟลาวแป้งฟลาวร์โปรตีนคล้ายคอลลาเจนผลกระทบทางพิษวิทยาแผนที่พริกพืชตระกูลถั่วพืชสกัดสารปนเปื้อนพืชสกุลโสนเพคตินโพลีฟีนอลฟิล์มทางที่ย่อยสลายได้ฟูซาเรียมมอก. 2677-2558มะเยาหินองค์ประกอบทางเคมี

  Interest

  การสกัดและวิเคราะห์เอนไซม์ในพืช, วิเคราะห์สารและการใช้เครื่องมือทาง Chromatography, ชีวเคมีด้าน Oxidative stress, Genetic polymorphism & Molecular biomarkers

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 497.92 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 76 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 112.42 ล้านบาท

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก