Person Image

  Education

  • ค.บ.(ชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2532
  • วท.ม.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2535
  • ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  AccumulationAquatic insectsbioindicatorChadeebucha canalChlorella vulgarisconstructed wetlandLeadOryza sativaphytoplanktonPhytoremediationprotozoarhizobacteriaRhizospherericestraw mushroomwater qualityการเจริญเติบโตการสะสมการให้ปุ๋ยทางใบข้าวข้าวเปลือกข้าวพันธุ์ข้าวโพดข้าวฟ่างข้าวหอมปทุมข้าวหอมมะลิความเข้มข้นธาตุอาหารความชื้นดินคะน้าคุณภาพนำคุณภาพน้ำคู่ผสมแคลเซียมคลอไรด์จอกช่วงเวลาออกบินช่วงแสงวิกฤตชาวนาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชุดดินอยุธยาซูเปอร์ไรซ์ดัชนีชีวภาพดินนาขังน้ำดินปนเปื้อนต้นอ่อนทานตะวันตะกั่วถั่วเขียวถั่วฝักยาวไร้ค้างถ่านชีวภาพทานตะวันธูปฤาษีนาข้าวน้ำทิ้งฟาร์มสุกรน้ำทิ้งโรงไฟฟ้าราชบุรีน้ำมันจากสาหร่ายน้ำมันสาหร่ายน้ำเสียฟาร์มสุกรน้ำเสียอุตสาหกรรมเบียร์บัวหลวงบ้านคลิตี้แบคทีเรียไบโอดีเซลปริมาณธาตุอาหารปริมาณนำสัมพัทธ์ปุ๋ยเคมีปุ๋ยพืชสดปุ๋ยมูลไส้เดือนปุ๋ยหมักผักตบชวาปุ๋ยอินทรีย์ผสมพันธุ์ผักกาดหอมผักตบชวาพริกพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์ ลูกชั่วที่ แฟมมิลี่พืชตระกูลถั่วพื้นที่ชุ่มนำพื้นที่ชุ่มน้ำพุทธรักษาฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ฟางข้าวมะเขือเทศเชอรี่เมล็ดพันธุ์แมลงนำแมลงน้ำแมลนำอันดับไทรคอบเทอร่าระยะเฉื่อยโรงงานอุตสาหกรรมโรงสีลดมลพิษทางน้ำลูกผสมวัสดุปูนสมบัติดินสมบัติดินหลังเก็บเกี่ยวสังกะสีสาหร่ายขนาดเล็กสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กหัวไชเท้า เห็ดฟางเหล็กอีดีทีเอแหล่งนำเอเอ็สพีที

  Interest

  ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, Phytoremediation

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 47 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 37 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Removal of lead from contaminated soils by Typha angustifoliaPanich-Pat T., Pokethitiyook P., Kruatrachue M., Upatham E., Srinives P., Lanza G.2004Water, Air, and Soil Pollution
  155(1-4),pp. 159-171
  24
  2Lead accumulation in the straw mushroom, volvariella volvacea, from lead contaminated rice straw and stubbleKumhomkul T., Panich-Pat T.2013Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
  91(2),pp. 231-234
  15
  3Lead accumulation and isolation of rhizobacteria from maize grown in contaminated soilKeawsringam T., Wongchawalit J., Panich-Pat T.2015Polish Journal of Environmental Studies
  24(5),pp. 2017-2020
  2
  4Phytoremediation in Thailand: A summary of selected research and case historiesUpatham E.S., Kruatrachue M., Pokethitiyook P., Panich-Pat T., Lanza G.R.2015Phytoremediation: Management of Environmental Contaminants, Volume 1
  ,pp. 333-342
  2
  5Green aquaculture: Designing and developing aquaculture systems integrated with phytoremediation treatment optionsLanza G.R., Wilda K.M., Bunluesin S., Panich-Pat T.2017Phytoremediation: Management of Environmental Contaminants, Volume 5
  ,pp. 307-323
  1
  6Lead accumulation and isolation of associated rhizobacteria in rice grown in lead contaminated soilKrajanglikit P., Nakkao J., Wongchawalit J., Panich-Pat T.2018EnvironmentAsia
  11(3),pp. 79-88
  0
  7Potential of rhizobacteria for bioremediation of lead accumulation in rice plantsWongchawalit J., Noitanom T., Panich-Pat T.2020Polish Journal of Environmental Studies
  29(5),pp. 3873-3880
  0