Person Image

Administration

Education

 • วศ.บ.(Agricultural Engineering), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
 • M.S. (Agricultural Engineering), University of the Philippines , PHILIPPINES
 • Ph.D.(Agricultural Engineering), Kansas State University , U.S.A.

Expertise Cloud

abrasive waterjet (AWJ) cuttinAbrasive waterjet (AWJ) cuttingApplied MechanicsarticleAutomotiveAWJ simulationbiomedical engineeringbone structureCadavercar seatCaucasiancoastal erosionCombustion CharacteristicsCombustion Efficiencycombustion efficiency.computer assisted tomographyDesign pumpdiesel enginedroughtDual Fueldynamic balancingEmissionsEngine PerformanceEquilibrium analysisethnic differenceExhaust Gasexhaust gas recirculationFertilizer pelletFilter cakeFine river sand abrasivefine sand abrasivefinite elementFinite Element AnalysisFlat die machinefloodfluid powerFoldable bicycleforest hydrologyfuel consumptiongarnet abrasivehumanhumerushumerus headHydraulicHydrogenHydrolysisLight weight structureLNGLobe pumpMachine designmineral blockMorphometricO-ring frameosteometryProximal humerusPure waterjet cuttingred blockrice crop yieldRotary 2 lobe pumprotary bladessandy clay loamsediment erosionstrength of materialsugarcaneSugarcane cuttingSugarcane Harvestersystem parametersthree dimensional imagingThree-dimensional modelurban hydrologyกระเช้าเอนกประสงค์กระบวนการสีข้าวก้อนเกลือแร่ก๊าซไอเสียการตัดวอเตอร์เจ็ทผสมผงตัด (AWJ)การพัฒนาการรั่วซึมการวิเคราะห์ค่าดินการออกแบบข้าวข้าวกล้องข้าวเปลือกความเร็วรอบคุณลักษณะการเผาไหม้เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องแยกก๊าซไฮโดรเจน ยานยนต์ ไฮโดรไลซิส Hydrolyserเครืองสีข้าวเครื่องสีข้าวเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ชุมชนเครื่องสูบน้ำเครื่องอัดเศษโลหะงานก่อสร้างเชื้อเพลิงร่วมโถงสูงโถงสูง ห้างสรรพสินค้า พลาศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณที่จอดรถยนต์น้ำตาลทรายประสิทธิภาพการทำงานประหยัดพลังงานผงตัดโกเมน

Interest

Applied Mechanics, Finite Element Analysis, Machine Design

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Three-dimensional morphometric study of the Thai proximal humerus: Cadaveric studyAroonjarattham P., Jiamwatthanachai P., Mahaisavariya B., Kiatiwat T., Aroonjarattham K., Sitthiseripratip K.2009Journal of the Medical Association of Thailand
92(9),pp. 1191-1197
14
2Simulation study of cutting sugarcane using fine sand abrasive waterjetThanomputra S., Thanomputra S., Kiatiwat T.2016Agriculture and Natural Resources
50(2),pp. 146-153
13
3Gaseous emissions and combustion efficiency analysis of hydrogen-diesel dual fuel engine under fuel-lean conditionChaisermtawan P., Jarungthammachote S., Chuepeng S., Kiatiwat T.2012American Journal of Applied Sciences
9(11),pp. 1813-1817
7
4Development of a self-propelled single-axle sugarcane harvesterGupta C., Lwin L., Kiatiwat T.1996Applied Engineering in Agriculture
12(4),pp. 427-434
3
5An Energy Modeling Analysis of the Integrated Commercial Biodiesel Production from Palm Oil for ThailandVanichseni T., Saitthiti B., Intaravichai S., Kiatiwat T.2003AMA, Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America
34(3),pp. 67-74
2
6A review of climate-change impact and adaptation studies for the water sector in ThailandKiguchi M., Takata K., Takata K., Hanasaki N., Archevarahuprok B., Champathong A., Ikoma E., Jaikaeo C., Kaewrueng S., Kanae S., Kazama S., Kuraji K., Matsumoto K., Nakamura S., Nguyen-Le D., Noda K., Piamsa-Nga N., Raksapatcharawong M., Rangsiwanichpong P., Ritphring S., Shirakawa H., Somphong C., Srisutham M., Suanburi D., Suanpaga W., Tebakari T., Trisurat Y., Udo K., Wongsa S., Yamada T., Yoshida K., Kiatiwat T., Oki T., Oki T.2021Environmental Research Letters
16(2)
1
7The optimum design parameters in terms of total specific energy requirements for the rotary blade power tiller under unsaturated sandy clay loam soil conditionTafesse M., Intaravichai S., Saitthiti B., Kiatiwat T.2007Kasetsart Journal - Natural Science
41(4),pp. 775-781
1
8Oil-palm empty fruit bunch fiber reinforcement in concrete-foam application for floating platformSomkeattikul K., Areeprasert C., Kiatiwat T.2021IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
765(1)
0
9Regression modeling of fuel cosumption optimization of rotary blades of power tiller under sandy clay loam conditionTafesse M., Intaravichai S., Saitthiti B., Kiatiwat T.2007Kasetsart Journal - Natural Science
41(3),pp. 586-600
0