Person Image

Administration

 • รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
 • M.S.(Plant Production), Utsuromiya University, ญี่ปุ่น, 2537
 • Ph.D.(Plant Production), United Graduate School Tokyo University , ญี่ปุ่น, 2540

Expertise Cloud

Growthalternative energybiodieselChinese tallow treefigflexous rodsForced-Air CoolingFragaria x ananassa Duchfruit qualityfruit setGAPGAP : Good Agricultural PractgrapegrapevineGrowthgrowth and developmenthardwood cuttingHarvestingHelianthus tuberosusHerbsHighland farmersImmunostripinclusion bodiesIndustry needsinFluencesInformation SystemJerusalem Artichokelow temperatureMass propagationMicro-cutting TrenchingMK (Gypsum)morphologymorphology loral biologyMother Plant ProductionMother Plant Production mulberryMulberry (Morus spp.)nitrogen fertilizer managementnitrogen responsePackingPara Rubber(Hevea brasiliensisPassiflora edulisPassion fruitSea elevationSeed Developmentseed dormancySeed germinationseed oilseed yieldseed qualityseedlingSelectionShelf LifeShoots regenerationStrawberrysustainabilityVirus-free plantViticultureWhite Winewild strawberrieswild strawberryWineWine grapewood vinegarYieldYield กระบวนการอบแห้ง Fig (Ficus carica LINN.)กระบือการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์การขยายพันธุ์-การขยายพันธุ์การคัดเลือกพันธุ์การเจริญเติบโตการปลูกการผลิตต้นแม่พันธุ์ Passionfruit (Paasiflira eudulis)การผลิตต้นแม่พันธุ์ปราศจากไวรัส Passionfruit (Passiflira eudulis)การเพาะเมล็ดความสูงจากระดับน้ำทะเลควินัวคุณภาพผลผลิตทรงพุ่มเตี้ยทับทิมเทคโนโลยีการปลูก Fig (Ficus carica LINN.)เทคโนโลยีการผลิตพืชน้ำหนักช่อผล ขนาดผล Total soluble solids เปอร์เซ็นต์กรด ผลผลิต Fig (Ficus carica LINN.)ผลผลิต Oliveผลผลิตของมัลเบอรีสายพันธุ์ไต้หวันพืชพลังงานภาคเหนือมะกอกโอลีฟมะเดื่อฝรั่งมะม่วงกลุ่มอินเดียไม้ผลยางพาราสตรอเบอรี่สรีรวิทยาพืชไร่สัณฐานวิทยาเสาวรสองุ่น

Interest

ไม้ผลเมืองหนาว, พืชสมุนไพรไทยและเทศ ไม้ดอกเขตหนาว

Administrative Profile

 • ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ส.ค. 2558 - ก.พ. 2559 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ก.พ. 2558 - ส.ค. 2558 รองอธิการบดี(รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มี.ค. 2556 - ก.พ. 2558 รองอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มี.ค. 2554 - ก.พ. 2556 รองอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ม.ค. 2550 - ม.ค. 2554 ผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร(ยกเลิก)

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 23 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 60 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 36 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 46 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 13 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Effects of brassinosteroid on vegetative and reproductive growth in two day-neutral strawberriesPipattanawong N., Fujishige N., Yamane K., Ogata R.1996Journal of the Japanese Society for Horticultural Science
65(3),pp. 651-654
15
2The effect of chitosan coating and calcium chloride treatment on postharvest qualities of strawberry fruit (Fragaria x ananassa)Chaiprasart P., Handsawasdi C., Pipattanawong N.2006Acta Horticulturae
708,pp. 337-341
15
3Occurrence of Telosma mosaic virus causing passion fruit severe mosaic disease in Thailand and immunostrip test for rapid virus detectionChiemsombat P., Prammanee S., Pipattanawong N.2014Crop Protection
63,pp. 41-47
15
4Efficient shoot regeneration from direct apical meristem tissue to produce virus-free purple passion fruit plantsPrammanee S., Prammanee S., Thumjamras S., Thumjamras S., Chiemsombat P., Pipattanawong N.2011Crop Protection
30(11),pp. 1425-1429
14
5Anthocyanin content, bioactive compounds and physico-chemical characteristics of potential new strawberry cultivars rich in-anthocyaninsSirijan M., Pipattanawong N., Saeng-On B., Chaiprasart P.2020Journal of Berry Research
10(3),pp. 397-410
3
6Improvement of propagation by hardwood cuttings with and without using plastic pavilions in fig (Ficus carica L.)Pipattanawong N., Tiwong S., Thongyean B., Darak R., Thamin P., Techa W.2008Kasetsart Journal - Natural Science
42(2),pp. 207-214
3
7Growth and development of four day-neutral strawberries under hydroponic system with or without chillingPipattanawong N., Fujishige N., Yamane K., Ogata R.1995Journal of the Japanese Society for Horticultural Science
64(1),pp. 95-102
2
8Generation of strawberry hybrids population through selection potential of anthocyanin-rich cultivars for breeding interventionSirijan M., Sujipuli K., Pipattanawong N., Chaiprasart P.2019Acta Horticulturae
1265,pp. 73-80
1
9Effect of 1-naphthalene acetic acid and 6-benzyladenine on micropropagation of strawberry cultivar ‘Praratchatan No.80’Sirijan M., Pipattanawong N., Chaiprasart P.2019Agriculture and Natural Resources
53(4),pp. 355-363
0
10Factors affecting farmer's adoption of disease - Free mother stock of strawberry in Borkeaw Sub - District, Samoeng District, Chiang Mai ProvinceTecha W., Srimongkol K., Pipattanawong N.2006Kasetsart Journal - Social Sciences
27(1),pp. 87-96
0
11Factors affecting strawberry practice of highland farmers in the Royal Project FoundationSrimongkol K., Pipattanawong N., Phromtan U., Kijsomporn W., Techa W., Wongkiti S.2006Kasetsart Journal - Social Sciences
27(1),pp. 97-109
0