Person Image

  Education

  • วท.บ. (ชีววิทยาประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • M.Sc. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • Ph.D. (Molecular Biotechnology ), Hiroshima University , JAPAN

  Expertise Cloud

  Activate DAAcute toxicityAgmasomaAnimal tissuesantimicrobialsAquacultureBacillusbacillus sppBacillus spp.barramundiCreeper shelldetectionElectronFeed additivefishfresh waterGiant Freshwater PrawnsGiant river prawnGreen economyHistopathologyHybrid catfishIngredientsIsoeugenolLates calcariferLitopeaneus vannameiLitopenaeus vannameiMacrobrachium rosenbergiiMERA CidmicroscopymicrosporidianMrNVnational databasesNILE TILAPIAOreochromis niloticusPacific white shrimpPacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)Paracoccus pantotrophusPathogenic bacteriaPenaeus vannameipharmacokineticsRed hybrid tilapiasalinityseabassshrimpSodium chlorideSurvivalTea seed cakeTemperatureThelohaniatissue residueTransmissionVibrio harveyiVibrio parahaemolyticusVibrio spp.virusWhite feces syndromewhite shrimpWhite spot syndrome virusXSVyeast cell debrisการเจริญเติบโตการผลิตสัตว์น้ำการรอดตายการเลี้ยงการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงการสำรวจกุ้งก้ามกรามกุ้งก้ามกรามกุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งขาวแวนนาไมเกษตรยั่งยืนคาร์บอนฟุตพริ้นท์คุณภาพน้ำปลากะพงขาวปลาดุกพันธุ์ลูกผสมฟุตพริ้นท์น้ำเมทัลโลโปรตีนระบบนิเวศระบบภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจงระยะสมบูรณ์พันธุ์แร่ธาตุโรค Decapod iridescent virus 1 DIV1โรคกุ้งโรคขี้ขาวโรคติดเชื้อแบคทีเรียโรคสัตว์น้ำ โรคอีเอ็มเอสฤดูกาลลายพิมพ์ดีเอ็นเอเลนพื้นบ่อวงจรการสืบพันธุ์วาฬบรูด้าวิบริโอเศรษฐกิจสีเขียวสินค้าเกษตรและอาหารอัตรารอดอาหารสัตว์

  Interest

  โรคสัตว์น้ำ , เทคโนโลยีชีวภาพ , ไวรัส , การจัดการฟาร์ม , การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 150 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 64 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 86 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 31 เรื่อง (Unknown 31 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 28 เรื่อง (เชิงวิชาการ 19 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 9 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (296)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The microsporidian Enterocytozoon hepatopenaei is not the cause of white feces syndrome in whiteleg shrimp Penaeus (Litopenaeus) vannameiTangprasittipap A., Tangprasittipap A., Srisala J., Chouwdee S., Chouwdee S., Somboon M., Chuchird N., Limsuwan C., Srisuvan T., Flegel T., Flegel T., Sritunyalucksana K., Sritunyalucksana K.2013BMC Veterinary Research
  9
  134
  2Growth, nonspecific immune characteristics, and survival upon challenge with Vibrio harveyi in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) raised on diets containing algal mealNonwachai T., Purivirojkul W., Limsuwan C., Chuchird N., Velasco M., Dhar A.2010Fish and Shellfish Immunology
  29(2),pp. 298-304
  58
  3Effect of dietary formic acid and astaxanthin on the survival and growth of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) and their resistance to Vibrio parahaemolyticusChuchird N., Rorkwiree P., Rairat T.2015SpringerPlus
  4(1)
  54
  4Impact of yellow head virus outbreaks in the whiteleg shrimp, Penaeus vannamei (boone), in ThailandSenapin S., Senapin S., Thaowbut Y., Gangnonngiw W., Gangnonngiw W., Chuchird N., Sriurairatana S., Flegel T.2010Journal of Fish Diseases
  33(5),pp. 421-430
  36
  5Infections of MrNV (Macrobrachium rosenbergii nodavirus) in cultivated whiteleg shrimp Penaeus vannamei in AsiaSenapin S., Senapin S., Jaengsanong C., Jaengsanong C., Phiwsaiya K., Phiwsaiya K., Prasertsri S., Laisutisan K., Chuchird N., Limsuwan C., Flegel T., Flegel T.2012Aquaculture
  338-341,pp. 41-46
  36
  6Application of high resolution melt (HRM) analysis for duplex detection of Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) and extra small virus (XSV) in shrimpSenapin S., Senapin S., Molthathong S., Phiwsaiya K., Phiwsaiya K., Jaengsanong C., Jaengsanong C., Chuchird N.2010Molecular and Cellular Probes
  24(5),pp. 291-297
  20
  7Parvolike virus in the hepatopancreas of freshwater prawns macrobrachium rosenbergii cultivated in ThailandGangnonngiw W., Gangnonngiw W., Kiatpathomchai W., Kiatpathomchai W., Sriurairatana S., Laisutisan K., Chuchird N., Limsuwan C., Flegel T.2009Diseases of Aquatic Organisms
  85(3),pp. 167-173
  18
  8Effects of isoquinoline alkaloids from Macleaya cordata on growth performance, survival, immune response, and resistance to Vibrio parahaemolyticus infection of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)Bussabong P., Rairat T., Chuchird N., Keetanon A., Phansawat P., Cherdkeattipol K., Pichitkul P., Kraitavin W.2021PLoS ONE
  16(5 May)
  18
  9Monodon baculovirus (MBV) infects the freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii cultivated in ThailandGangnonngiw W., Gangnonngiw W., Laisutisan K., Sriurairatana S., Senapin S., Senapin S., Chuchird N., Limsuwan C., Chaivisuthangkura P., Flegel T.2010Virus Research
  148(1-2),pp. 24-30
  17
  10Immunological and bactericidal effects of turmeric (Curcuma longa Linn.) extract in pacific white shrimps (Litopenaeus vannamei Boone)Vanichkul K., Areechon N., Kongkathip N., Srisapoome P., Chuchird N.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(5),pp. 850-858
  14
  11Determination of optimal doses and minimum effective concentrations of tricaine methanesulfonate, 2-phenoxyethanol and eugenol for laboratory managements in nile tilapia (Oreochromis niloticus)Rairat T., Chi Y., Hsieh C.Y., Liu Y.K., Chuchird N., Chou C.C., Chou C.C.2021Animals
  11(6)
  14
  12The effects of microsporidian (Thelohania) infection on the growth and histopathological changes in pond-reared pacific white Shrimp (Litopenaeus vannamei)Prasertsri S., Limsuwan C., Chuchird N.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(4),pp. 680-688
  11
  13A comparison of rearing Pacific white shrimp (Liptopenaeus vannamei Boone, 1931) in earthen ponds and in ponds lined with polyethylenePrawitwilaikul O., Limsuwan C., Taparhudee W., Chuchird N.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(1),pp. 167-171
  9
  14Differential effects of aquatic anaesthetics on the pharmacokinetics of antibiotics: Examples using florfenicol in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)Rairat T., Chi Y., Chang S.K., Hsieh C.Y., Chuchird N., Chou C.C., Chou C.C.2021Journal of Fish Diseases
  9
  15Application of an electrolytic water treatment technique in a Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) closed-hatchery systemTaparhudee W., Suksamran S., Srisapoome P., Chuchird N.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(3),pp. 503-512
  8
  16The effect of substituting fish meal with fermented soybean meal on the growth performance and immune parameters of pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)Wangsoontorn S., Chuchird N., Wudtisin I., Crook A.2018Journal of Fisheries and Environment
  42(2),pp. 32-40
  7
  17Combined Effects of Temperature and Salinity on the Pharmacokinetics of Florfenicol in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Reared in Brackish WaterRairat T., Liu Y.K., Hsu J.C.N., Hsieh C.Y., Chuchird N., Chou C.C., Chou C.C.2022Frontiers in Veterinary Science
  9
  7
  18Effect of feed enzymes and functional immunostimulants supplementation on growth performance and overall health of postlarvae and juvenile Pacific white shrimp, Penaeus vannamei, fed soybean-based dietsChuchird N., Rairat T., Keetanon A., Seguin D., Chotikachinda R., Manomaitis L., Kanjanamayoon C.2023Journal of the World Aquaculture Society
  6
  19Effect of partial replacement of fish meal by bacillus sp-fermented soybean meal on growth performance, immunity, hepatopancreas microbiota and disease resistance in pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)Cherdkeattipol K., Chuchird N., Chonudomkul D., Yongmanitchai W., Pichitkul P.2021Journal of Fisheries and Environment
  45(2),pp. 32-42
  6
  20Efficacy of calcium hypochlorite on the prevalence of microsporidiosis (Thelohania) in pond-reared Litopenaeus vannameiLimsuwan C., Chuchird N., Laisutisan K.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(2),pp. 282-288
  6
  21Temperature-dependent non-linear pharmacokinetics of florfenicol in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and its implementation in optimal dosing regimen determinationRairat T., Hsieh C., Thongpiam W., Chuchird N., Chou C., Chou C.2020Aquaculture
  517
  5
  22Pharmacokinetics, optimal dosages and withdrawal time of florfenicol in Asian seabass (Lates calcarifer) after oral administration via medicated feedRairat T., Kumphaphat S., Chuchird N., Srisapoome P., Phansawat P., Keetanon A., Liu Y.K., Chou C.C.2022Journal of Fish Diseases
  5
  23Effects of spray-dried animal plasma on growth performance, survival, feed utilization, immune responses, and resistance to Vibrio parahaemolyticus infection of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)Chuchird N., Rairat T., Keetanon A., Phansawat P., Chou C.C., Campbell J.2021PLoS ONE
  16(9 September)
  4
  24Effects of temperature on the pharmacokinetics, optimal dosage, tissue residue, and withdrawal time of florfenicol in asian seabass (lates calcarifer)Rairat T., Hsieh M.K., Ho W.C., Lu Y.P., Fu Z.Y., Chuchird N., Chou C.C., Chou C.C.2022Food Additives and Contaminants - Part A
  3
  25Effects of dietary yeast-derived nucleotide and RNA on growth performance, survival, immune responses, and resistance to Vibrio parahaemolyticus infection in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)Rairat T., Chuchird N., Keetanon A., Carcano P., Comi M., Koppe W.2022Aquaculture Reports
  27
  2
  26Effects of igy antibody on growth, survival, immune responses and protection against vibrio parahaemolyticus in Pacific white shrimpKeetanon A., Chuchird N., Bae H.D., Won M.K., Kim S.Y., Elahi F.2021Journal of Fisheries and Environment
  45(1),pp. 1-7
  2
  27Immune responses and histopathological analyses of giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii, De Man 1879) challenged with a sub-lethal dose of decapod iridescent virus 1 (DIV1) and chemical control investigationKeawthong C., Bunnoy A., Chuchird N., Srisapoome P.2023Fish and Shellfish Immunology
  137
  2
  28Effects of black soldier fly larval meal on the growth performance, survival, immune responses, and resistance to Vibrio parahaemolyticus infection of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)Keetanon A., Chuchird N., Phansawat P., Kitsanayanyong L., Chou C.C., Verstraete P., Ménard R., Richards C.S., Ducharne F., Rairat T.2023Aquaculture International
  1
  29The presence of semicarbazide in crustaceans collected from natural habitats in ThailandRairat T., Keetanon A., Phansawat P., Chongprachavat N., Pichitkul P., Kitsanayanyong L., Kachapol P., Suanploy W., Chuchird N.2024Chemosphere
  347
  1
  30Benefits of Male Monosex Culture of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii): Improving Growth Performance, Production Yield, and ProfitabilityPhansawat P., Keetanon A., Rairat T., Pichitkul P., Poldetch P., Chuchird N.2022Journal of Fisheries and Environment
  46(1),pp. 157-168
  1
  31Physical, chemical composition and umami compound of dried immature and mature roes of skipjack tuna (Katsuwonus pelamis)Phetchthumrongchai T., Chuchird N., Roytrakul S., Chintong S., Klaypradit W.2022Fisheries and Aquatic Sciences
  25(7),pp. 390-402
  1
  32Occurrence of lymphoid organ spheroid cells in domesticated pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) broodstock in ThailandMunkongwongsiri N., Chuchird N., Tepahudee W., Somboon M., Jueliang P.2017Journal of Fisheries and Environment
  41(1),pp. 18-26
  1
  33The first description of the blue swimming crab (Portunus pelagicus) transcriptome and immunological defense mechanism in response to white spot syndrome virus (WSSV)Tribamrung N., Bunnoy A., Chuchird N., Srisapoome P.2023Fish and Shellfish Immunology
  134
  1
  34Appropriate postlarval age and stocking densities of Litopenaeus vannamei Boone for rearing in low salinity waterLimhang K., Limsuwan C., Chuchird N., Taparhudee W.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(5),pp. 859-869
  1
  35Experimental infection of Taura syndrome virus (TSV) to Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei),black tiger shrimp (Penaeus monodon) and giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii)Chuchird N., Limsuwan C.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(3),pp. 514-521
  1
  36Taura syndrome virus disease in farm-reared Penaeus monodon in ThailandLimsuwan C., Chuchird N.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(2),pp. 319-323
  0
  37Observation of two viruses in cultured giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii de Man) in ThailandLaisutisan K., Limsuwan C., Chuchird N., Flegel T.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(2),pp. 297-305
  0
  38Effect of giant bladder kelp (Macrocystis pyrifera) feed additive on growth, survival and immune responses of pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) injected with Vibrio parahaemolyticusCherdkeattipol K., Keetanon A., Chuchird N., Wudtisin I., Frisbie M., Tacon A.2017Journal of Fisheries and Environment
  41(3),pp. 37-47
  0
  39Depletion kinetics of semicarbazide in giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii) following nitrofurazone oral administration and its occurrence in an aquaculture farmPhansawat P., Chuchird N., Keetanon A., Chongprachavat N., Pichitkul P., Paankhao N., Paankhao S., Kitsanayanyong L., Baoprasertkul P., Rairat T.2024Environmental Toxicology and Pharmacology
  107
  0
  40Effects of tributyrin on the growth performance, survival, tolerance to hypoxic stress, and nutrient digestibility of Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei, fed different levels of soybean mealRairat T., Phansawat P., Keetanon A., Kachapol P., Kumphaphat S., Kitsanayanyong L., Chou C.C., Chuchird N.2023Journal of the World Aquaculture Society
  0