Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
  • วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2531
  • Ph.D.(Chemical Engineering), The University of Queensland, ออสเตรเลีย, 2541

  Expertise Cloud

  Acid oilAspen Batch Process DeveloperAspen plus process modellingAutoclaveBiodieselbiodiesel productionBioethanolbioethanol productioncalcium loopingcarbon captureCFDChitosanComputational Fluid Dynamic (CFD)computational fluid dynamicsComputational fluid dynamics (CFD)ControlControllabilityDefatted rice branDesignDesign and controlDesign reactorDistinct Element Method (DEM)DoxorubicinEmpty Fruit BunchEmpty fruit bunchesEsterificationethanol productionEthanol production simulationEvacuationExplosionExposureextractive distillationFast pyrolysisfault tolerancefault tree analysisFiber cementfireFire DynamicsFire Dynamics Simulationfire extinguishing systemflareFlexibilityFlexibility:Mass exchange networks: Split-range controlFlight control systemsFlow behaviorfreezing desalinationFunctional propertiesGantt chartGenetic algorithmGenetic AlgorithmsGlucosamineglycerol utilizationglycol chitosangoogle earthgray wolf optimizergreen sheet arrangementguaranteed stabilityHalf-planesHarmony search algorithmHazards identificationHAZOPHeat and Mass Exchanger Networkheat exchangerHeat exchanger networkheat exchanger networksmeta-heuristic optimizationMeta-heuristicsMethanol solvent processMicelleMicroalgaeMicrowavemicrowave-assisted pyrolysisMixed integer nonlinear programmingmolecular modelingmulti-objective optimizationMulti-objective teaching-learning based optimizationMurphree efficiencyOil palm trunkOptimizationPEM fuel cellPinch AnalysisProcess dynamicsreactive distillationRisk AssessmentRisk managementSchedulingScheduling Batch ProcessSimulationsteelmaking processsubcritical waterTechno-economicการเกิดเพลิงไหม้การควบคุมการหาค่าเหมาะสมการอพยพบูรณาการกระบวนการพลศาสตร์อัคคีภัยระบบดับเพลิงหน่วยปฏิบัติการอัคคีภัย

  Interest

  ทฤษฎีการควบคุม, การออกแบบกระบวนการผลิต, เทคโนโลยีสะอาด พลังงานและความปลอดภัย

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 128 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 95 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 33 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 42 เรื่อง (เชิงวิชาการ 42 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Design of raceway ponds for producing microalgaeSompech K., Chisti Y., Srinophakun T.2012Biofuels
  3(4),pp. 387-397
  105
  2GAPinch: Genetic algorithm toolbox for water pinch technologyPrakotpol D., Srinophakun T.2004Chemical Engineering and Processing: Process Intensification
  43(2),pp. 203-217
  80
  3Particle formation of ibuprofen-supercritical CO2 system from rapid expansion of supercritical solutions (RESS): A mathematical modelHirunsit P., Huang Z., Srinophakun T., Charoenchaitrakool M., Kawi S.2005Powder Technology
  154(2-3),pp. 83-94
  71
  4Optimization of lactic acid production by immobilized Lactococcus lactis IO-1Sirisansaneeyakul S., Luangpipat T., Vanichsriratana W., Srinophakun T., Chen H., Chisti Y.2007Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology
  34(5),pp. 381-391
  54
  5Control structure design for optimal operation of heat exchanger networksLersbamrungsuk V., Srinophakun T., Narasimhan S., Skogestad S.2008AIChE Journal
  54(1),pp. 150-162
  43
  6Life cycle assessment of biodiesel production from jatrophaKaewcharoensombat U., Prommetta K., Srinophakun T., Srinophakun T.2011Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
  42(3),pp. 454-462
  43
  7Simulation of power cycle with energy utilization diagramSrinophakun T., Laowithayangkul S., Ishida M.2001Energy Conversion and Management
  42(12),pp. 1437-1456
  42
  8Ionic conductivity in a chitosan membrane for a PEM fuel cell using molecular dynamics simulationSrinophakun T., Martkumchan S.2012Carbohydrate Polymers
  88(1),pp. 194-200
  38
  9Modified genetic algorithm for nonlinear data reconciliationWongrat W., Srinophakun T., Srinophakun P.2005Computers and Chemical Engineering
  29(5),pp. 1059-1067
  38
  10Optimal hydrodynamic design of tubular photobioreactorsWongluang P., Chisti Y., Srinophakun T.2013Journal of Chemical Technology and Biotechnology
  88(1),pp. 55-61
  34
  11Integration of safety instrumented system with automated HAZOP analysis: An application for continuous biodiesel productionJeerawongsuntorn C., Sainyamsatit N., Srinophakun T.2011Journal of Loss Prevention in the Process Industries
  24(4),pp. 412-419
  27
  12Techno-economic, environmental, and heat integration of palm empty fruit bunch upgrading for power generationJunsittiwate R., Srinophakun T.R., Sukpancharoen S.2022Energy for Sustainable Development
  66,pp. 140-150
  25
  13Preliminary study of conformation and drug release mechanism of doxorubicin-conjugated glycol chitosan, via cis-aconityl linkage, by molecular modelingSrinophakun T., Boonmee J.2011International Journal of Molecular Sciences
  12(3),pp. 1672-1683
  18
  14Solving mixed-integer nonlinear programming problems using improved genetic algorithmsWasanapradit T., Mukdasanit N., Chaiyaratana N., Srinophakun T., Srinophakun T.2011Korean Journal of Chemical Engineering
  28(1),pp. 32-40
  17
  15A systematic formulation for HAZOP analysis based on structural modelBoonthum N., Mulalee U., Srinophakun T.2014Reliability Engineering and System Safety
  121,pp. 152-163
  16
  16Complex effects of wax on ionic liquid pretreatment of oil palm empty fruit bunchLiu Q., Li K., Liu C.G., Zhao X.Q., Bai F.W., Sakdaronnarong C., Srinophakun P., Srinophakun T.R.2020Industrial Crops and Products
  152
  15
  17Early age carbonation of fiber-cement composites under real processing conditions: A parametric investigationKottititum B., Kottititum B., Phung Q., Maes N., Prakaypan W., Srinophakun T.2018Applied Sciences (Switzerland)
  8(2)
  14
  18Optimization of a six-step pressure swing adsorption process for biogas separation on a commercial scaleKottititum B., Srinophakun T., Phongsai N., Phung Q.T.2020Applied Sciences (Switzerland)
  10(14)
  14
  19Multi-objective atom search optimization of biodiesel production from palm empty fruit bunch pyrolysisJunsittiwate R., Srinophakun T.R., Sukpancharoen S.2022Heliyon
  8(4)
  10
  20A Mixed Coding Scheme of a Particle Swarm Optimization and a Hybrid Genetic Algorithm with Sequential Quadratic Programming for Mixed Integer Nonlinear Programming in Common Chemical Engineering PracticeChanthasuwannasin M., Kottititum B., Srinophakun T.2017Chemical Engineering Communications
  204(8),pp. 840-851
  10
  21Xylitol production by liquid emulsion membrane encapsulated yeast cellsSirisansaneeyakul S., Chainoy R., Vanichsriratana W., Srinophakun T., Chisti Y.2009Journal of Chemical Technology and Biotechnology
  84(8),pp. 1218-1228
  9
  22Grey wolf optimizer (GWO) with multi-objective optimization for biodiesel production from waste cooking oil using central composite design (CCD)Sukpancharoen S., Sukpancharoen S., Srinophakun T.R., Srinophakun T.R., Aungkulanon P.2020International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research
  9(8),pp. 1219-1225
  9
  23Non-negative differential evolution for particle sizing from ultrasonic attenuation spectroscopyBoonkhao B., Wang X.Z., Srinophakun T.R.2021Powder Technology
  378,pp. 602-617
  8
  24Implementation of response surface to optimum biodiesel power plant derived from empty fruit bunchSukpancharoen S., Hansirisawat P., Srinophakun T.R.2022Journal of Energy Resources Technology, Transactions of the ASME
  144(1)
  8
  25Production of milk analogues from rice bran protein hydrolysate using the subcritical water techniqueWongthaweewatana I., Srinophakun T.R., Saramala I., Kasemwong K.2021Food Science and Technology (Brazil)
  41(3),pp. 722-729
  8
  26Simulation of Doxorubicin Delivery via Glucosamine(ethylene glycol) CarrierPirawattana T., Srinophakun T.2008International Journal of Molecular Sciences
  9(11),pp. 2290-2305
  6
  27Techno-economic analysis for bioethanol plant with multi lignocellulosic feedstocksSrinophakun P., Thanapimmetha A., Rohitatisha Srinophakun T., Parakulsuksatid P., Sakdaronnarong C., Vilaipan M., Saisriyoot M.2020International Journal of Renewable Energy Development
  9(3),pp. 319-328
  6
  28Techno-Economic of 100 kW power plant from microwave-assisted biodiesel pyrolysisHansirisawat P., Srinophakun T.R.2020International Journal of Renewable Energy Research
  10(2),pp. 1021-1030
  5
  29Feedback linearization controller design for continuous stirred-tank reactor (CSTR) in biodiesel production processSanposh P., Leenanithikul W., Phoojaruenchanachai S., Srinophakun P., Srinophakun T., Panjapornpon C.20085th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008
  2,pp. 613-616
  4
  30Simulation of mass exchange networks using modified genetic algorithmsThunyawart J., Srinophakun T., Srinophakun T., Henwatthana W.2011Korean Journal of Chemical Engineering
  28(2),pp. 332-341
  4
  31Phase equilibrium modeling of triglycerides in supercritical fluidsSrinophakun T., Srinophakun T., Phithakchokchai B.2011Journal of Chemical Thermodynamics
  43(3),pp. 471-478
  4
  32Computational fluid dynamics of a horizontal hydrocyclone for freezing desalinationJunkratuek A., Srudhiprom J., Srinophakun T.2017Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering
  12(5),pp. 765-774
  4
  33Influence of soil conditions on corrosion behavior of buried coated and uncoated carbon steelsShoaib S., Srinophakun T., Palsson N.20182018 IEEE International Conference on Innovative Research and Development, ICIRD 2018
  ,pp. 1-6
  3
  34Structural controllability evaluation for heat exchanger networksLersbamrungsuk V., Srinophakun T.2009Proceedings of 2009 7th Asian Control Conference, ASCC 2009
  ,pp. 835-840
  3
  35Real-time optimization of pulp mill operations with wood moisture content variationNuengwang W., Srinophakun T.R., Realff M.J., Realff M.J.2020Processes
  8(6)
  3
  36Techno-economic analysis of commercial-scale bioethanol production from oil palm trunk and empty fruit bunchSuwajittanont P., Thongrak P., Srinophakun T.R.2022Agriculture and Natural Resources
  56(4),pp. 825-836
  3
  37Development of Photothermal Catalyst from Biomass Ash (Bagasse) for Hydrogen Production via Dry Reforming of Methane (DRM): An Experimental StudyKanchanakul I., Srinophakun T.R., Kuboon S., Kaneko H., Kraithong W., Miyauchi M., Yamaguchi A.2023Molecules
  28(12)
  2
  38Techno-economic Analysis of Bioethanol Production from Palm Oil Empty Fruit bunchSrinophakun T.R., Suwajittanont P.2022International Journal of Technology
  13(8),pp. 1787-1795
  2
  39Bioethanol production from oil palm trunk with scheduling optimizationSungpichai P., Srinophakun T.R.2020International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology
  11(6),pp. 18-27
  2
  40Mathematical model for agglomeration process of milk powderAuamwong S., Srinophakun T.R.2020ASEAN Journal of Chemical Engineering
  20(2),pp. 154-164
  2
  41Simulation approach to biodiesel production from palm oil by conventional and reactive distillation processesKottititum B., Chakton K., Srinophakun T.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(1),pp. 139-149
  2
  42Design and control of alkali-catalyzed transesterification reactorsLersbamrungsuk V., Srinophakun T.2014ASEAN Journal of Chemical Engineering
  13(2),pp. 22-26
  1
  43Extension of energy-utilisation diagram to power availability for exergy loss analysisBouapetch W., Tungwungwiwat P., Srinophakun T.2013International Journal of Exergy
  12(3),pp. 323-343
  1
  44The use of factorial design to improve a harmony search algorithm to synthesize heat-integrated distillation sequencesSukpancharoen S., Srinophakun T.R., Hirunlabh J., Rattanachoung N.2018Key Engineering Materials
  777 KEM,pp. 218-225
  1
  45The application of a mixed coding approach to address mixed integer linear and non-linear programming problems using Particle Swarm Optimization (PSO) with an Artificial Bee Colony (ABC) AlgorithmSukpancharoen S., Srinophakun T., Hirunlabh J.2018ACM International Conference Proceeding Series
  ,pp. 78-83
  1
  46Application of the ant colony algorithm to optimize the synthesis of heat-integrated distillation sequences for 6-components (C4-C7)Sukpancharoen S., Srinophakun T., Srinophakun T.2018International Journal of Mechanical Engineering and Technology
  9(4),pp. 514-530
  1
  47Performance comparison of different control strategies for heat exchanger networksMahitthimahawong S., Chotvisut Y., Srinophakun T.2018Polish Journal of Chemical Technology
  20(1),pp. 13-20
  1
  48Design of a control structure for mass exchanger networksChaiwattanapong N., Sattarattanakul P., Srinophakun T., Lersbamrungsuk V.2012Chemical Engineering Communications
  199(9),pp. 1102-1124
  1
  49Heat integration and batch scheduling of optimal bioethanol productionSungpichai P., Srinophakun T.R.2020International Journal of Renewable Energy Research
  10(3),pp. 1376-1384
  1
  50Process simulation of ethanol production from oil palm trunkLaosiriwut O., Srinophakun P., Parakulsuksatid P., Srinophakun T.R.2021Songklanakarin Journal of Science and Technology
  43(4),pp. 927-935
  1
  51Simultaneous heat and mass exchanger networks with process simulatorSoywiset S., Srinophankun T., Turnprakiat K., Nuengwang W.2013Journal of Chemical Engineering of Japan
  46(2),pp. 146-157
  1
  52Process simulation of ethanol production from jerusalem artichoke stalkLaosiriwut O., Srinophakun P., Srinophakun T.R., Liu C.G., Bai F.W., Chisti Y.2021Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering
  40(5),pp. 1665-1674
  1
  53Environmental and economic analysis of a biodiesel power plant derived from the fast pyrolysis of empty fruit bunchesJanta-In C., Wiriyalapsakul K., Srinophakun T.R.2022Asia-Pacific Journal of Science and Technology
  27(2)
  1
  54Water-Wastewater Management of Tapioca Starch Manufacturing Using Optimization TechniqueSrinophakun T., Suriyapraphadilok U., Tia S.2000ScienceAsia
  26(1),pp. 57-67
  1
  55The Development of Tubular Photobioreactor for Microalgae CultivationKunopagarnwong V., Srinophakun T.R.2022ASEAN Journal of Chemical Engineering
  22(2),pp. 196-205
  0
  56A KINETIC MODEL IN PYROLYSIS OF PALM EMPTY FRUIT BUNCH AND BIO-OIL UPGRADING FOR POWER GENERATIONJunsittiwate R., Boontor P., Srinophakun T.R.2019Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering
  7(1),pp. 60-70
  0
  57Coupled Eulerian-Lagrangian simulation of spray-drying skimmed milk powderNualnuk P., Sukpancharoen S., Srinophakun T.R.2024Agriculture and Natural Resources
  58(1)
  0
  58Process Simulation and Techno-Economic Assessment of Calcium Looping and Membrane Separation Technologies Applied to A Steel Plant in ThailandSungsook C., Srinophakun T.R.2024Engineered Science
  28
  0
  59Coaxial Airflow 2D Planar Simulation of Millifluidic Plant-Based Caviar GeneratorSrinophakun P., Thanapimmetha A., Chiarasumran N., Saisriyoot M., Chuwongbandith K., Srinophakun T.R.2024Applied Science and Engineering Progress
  17(3)
  0
  60Process simulation and economic feasibility of biodiesel production from acid oil, a by-product of glycerol acidulationMyint N.N., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Chiarasumran N., Chiarasumran N., Srinophakun T.R., Srinophakun T.R., Gozan M., Srinophakun P., Srinophakun P.2023Agriculture and Natural Resources
  57(1),pp. 153-162
  0
  61Application of teaching-learning-based optimization algorithm in designing 100 kW power plant using pyrolysis of oil palm empty fruit bunchesJanta-In C., Wiriyalapsakul K., Srinophakun T.R.2023Agriculture and Natural Resources
  57(1),pp. 87-98
  0
  62Bioethanol scheduling production with a combination of oil palm trunks and empty fruit bunchesSuwajittanont P., Thongrak P., Srinophakun T.R.2022Asia-Pacific Journal of Science and Technology
  27(2)
  0
  63Design and implementation of energy recovery system from autoclaves in fiber cement industryKottititum B., Bouapetch W., Srinophakun T.R., Prakaypan W.2020Applied Science and Engineering Progress
  13(1),pp. 19-31
  0
  64Controllability studies of chemical processes based on the concept of passivityBoonkhao B., Srinophakun T., Sirisak R.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(1),pp. 137-148
  0
  65Process modeling and simulation of cyclohexanone productionKamchaddaskorn A., Mukdasanit N., Srinophakun T.2017Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
  0
  66Performance study of passivity based control on heat exchanger networksAthithunchaiyaphong V., Prajimtis N., Srinophakun T.2017Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
  0
  67Computational fluid dynamics of ethylene dichloride production by oxychlorination reaction in a fluidized bedSrinophakun T.R., Kodchakong A.2018Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
  0
  68Passivity-based proportional integral tuning method for a simple heat exchanger networkMahitthimahawong S., Chaiwattanapong N., Paterson T., Srinophakun T.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(4),pp. 651-664
  0