Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
  • วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2531
  • Ph.D.(Chemical Engineering), The University of Queensland, ออสเตรเลีย, 2541

  Expertise Cloud

  Aspen Batch Process DeveloperAspen Plus process modellingAutoclaveBiodieselbiodiesel productionbioethanolCFDChitosanComputational Fluid Dynamic (CFD)computational fluid dynamicsComputational fluid dynamics (CFD)ControlControllabilityCPSSDefatted rice branDesign reactorDistinct Element Method (DEM)doxorubicinEmpty fruit bunchesethanol productionEthanol production simulationEvacuationExplosionFast pyrolysisFireFire dynamics simulationFire Extinguishing SystemGenetic algorithmHeat exchanger networkheat exchanger networksMeta-heuristic OptimizationmicroalgaeMicroalgae cultivationmicrotube reactorMicrowaveMicrowave-assisted pyrolysismolecular modelingmulti-objective optimizationOil palm trunkOptimizationPEM fuel cellPEMFCperformancepervaporationPhase equilibriumphotobioreactor designPinch AnalysisPinch TechnologyPipelinePotential controlProcess dynamicsprocess dynamics & controlProcess Integationprocess modellingprotectionPseudo-homogeneouspulp mill modelingPyrolysisPythonPython Rankine cyclereactive distillationReal-time optimizationReconstruction of fire stairrecycle technologyRecycle Technology, Waste Utilization, CReformingRefrigerationRelative orderRelief valveRenewable technologyRepairing StrategyResponse surface methodologyresponse surface methodology (RSM)response surface methodologyRESS processrice bran waxRisk AssessmentRisk managementrolling horizon approachRushton impellerSafety analysisSafety instrumented systemsafety managementSafety relief valve designSchedulingScheduling Batch ProcessShock WaveSImulationSubcritical waterTechno-economicการเกิดเพลิงไหม้การควบคุมการหาค่าเหมาะสมการอพยพบูรณาการกระบวนการพลศาสตร์อัคคีภัยระบบดับเพลิงหน่วยปฏิบัติการอัคคีภัย

  Interest

  ทฤษฎีการควบคุม, การออกแบบกระบวนการผลิต, เทคโนโลยีสะอาด พลังงานและความปลอดภัย

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
   • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 116 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 84 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 42 เรื่อง (เชิงวิชาการ 42 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Structural controllability evaluation for heat exchanger networksLersbamrungsuk V., Srinophakun T.2009Proceedings of 2009 7th Asian Control Conference, ASCC 2009
   ,pp. 835-840
   3
   2Ionic conductivity in a chitosan membrane for a PEM fuel cell using molecular dynamics simulationSrinophakun T., Martkumchan S.2012Carbohydrate Polymers
   88(1),pp. 194-200
   33
   3Influence of soil conditions on corrosion behavior of buried coated and uncoated carbon steelsShoaib S., Srinophakun T., Palsson N.20182018 IEEE International Conference on Innovative Research and Development, ICIRD 2018
   ,pp. 1-6
   1
   4A systematic formulation for HAZOP analysis based on structural modelBoonthum N., Mulalee U., Srinophakun T.2014Reliability Engineering and System Safety
   121,pp. 152-163
   12
   5Computational fluid dynamics of ethylene dichloride production by oxychlorination reaction in a fluidized bedSrinophakun T.R., Kodchakong A.2018Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
   0
   6Phase equilibrium modeling of triglycerides in supercritical fluidsSrinophakun T., Srinophakun T., Phithakchokchai B.2011Journal of Chemical Thermodynamics
   43(3),pp. 471-478
   4
   7Process simulation of ethanol production from oil palm trunkLaosiriwut O., Srinophakun P., Parakulsuksatid P., Srinophakun T.R.2021Songklanakarin Journal of Science and Technology
   43(4),pp. 927-935
   0
   8Production of milk analogues from rice bran protein hydrolysate using the subcritical water techniqueWongthaweewatana I., Srinophakun T.R., Saramala I., Kasemwong K.2021Food Science and Technology (Brazil)
   41(3),pp. 722-729
   2
   9Design of raceway ponds for producing microalgaeSompech K., Chisti Y., Srinophakun T.2012Biofuels
   3(4),pp. 387-397
   75
   10Simultaneous heat and mass exchanger networks with process simulatorSoywiset S., Srinophankun T., Turnprakiat K., Nuengwang W.2013Journal of Chemical Engineering of Japan
   46(2),pp. 146-157
   1
   11Heat integration and batch scheduling of optimal bioethanol productionSungpichai P., Srinophakun T.R.2020International Journal of Renewable Energy Research
   10(3),pp. 1376-1384
   1
   12Implementation of response surface to optimum biodiesel power plant derived from empty fruit bunchSukpancharoen S., Hansirisawat P., Srinophakun T.R.2022Journal of Energy Resources Technology, Transactions of the ASME
   144(1)
   2
   13Particle formation of ibuprofen-supercritical CO2 system from rapid expansion of supercritical solutions (RESS): A mathematical modelHirunsit P., Huang Z., Srinophakun T., Charoenchaitrakool M., Kawi S.2005Powder Technology
   154(2-3),pp. 83-94
   64
   14Computational fluid dynamics of a horizontal hydrocyclone for freezing desalinationJunkratuek A., Srudhiprom J., Srinophakun T.2017Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering
   12(5),pp. 765-774
   1
   15Xylitol production by liquid emulsion membrane encapsulated yeast cellsSirisansaneeyakul S., Chainoy R., Vanichsriratana W., Srinophakun T., Chisti Y.2009Journal of Chemical Technology and Biotechnology
   84(8),pp. 1218-1228
   8
   16Real-time optimization of pulp mill operations with wood moisture content variationNuengwang W., Srinophakun T.R., Realff M.J., Realff M.J.2020Processes
   8(6)
   0
   17A Mixed Coding Scheme of a Particle Swarm Optimization and a Hybrid Genetic Algorithm with Sequential Quadratic Programming for Mixed Integer Nonlinear Programming in Common Chemical Engineering PracticeChanthasuwannasin M., Kottititum B., Srinophakun T.2017Chemical Engineering Communications
   204(8),pp. 840-851
   7
   18Performance study of passivity based control on heat exchanger networksAthithunchaiyaphong V., Prajimtis N., Srinophakun T.2017Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
   0
   19Non-negative differential evolution for particle sizing from ultrasonic attenuation spectroscopyBoonkhao B., Wang X.Z., Srinophakun T.R.2021Powder Technology
   378,pp. 602-617
   3
   20Bioethanol scheduling production with a combination of oil palm trunks and empty fruit bunchesSuwajittanont P., Thongrak P., Srinophakun T.R.2022Asia-Pacific Journal of Science and Technology
   27(2)
   0
   21Life cycle assessment of biodiesel production from jatrophaKaewcharoensombat U., Prommetta K., Srinophakun T., Srinophakun T.2011Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
   42(3),pp. 454-462
   36
   22The application of a mixed coding approach to address mixed integer linear and non-linear programming problems using Particle Swarm Optimization (PSO) with an Artificial Bee Colony (ABC) AlgorithmSukpancharoen S., Srinophakun T., Hirunlabh J.2018ACM International Conference Proceeding Series
   ,pp. 78-83
   1
   23Integration of safety instrumented system with automated HAZOP analysis: An application for continuous biodiesel productionJeerawongsuntorn C., Sainyamsatit N., Srinophakun T.2011Journal of Loss Prevention in the Process Industries
   24(4),pp. 412-419
   24
   24Techno-economic analysis for bioethanol plant with multi lignocellulosic feedstocksSrinophakun P., Thanapimmetha A., Rohitatisha Srinophakun T., Parakulsuksatid P., Sakdaronnarong C., Vilaipan M., Saisriyoot M.2020International Journal of Renewable Energy Development
   9(3),pp. 319-328
   1
   25Grey wolf optimizer (GWO) with multi-objective optimization for biodiesel production from waste cooking oil using central composite design (CCD)Sukpancharoen S., Sukpancharoen S., Srinophakun T.R., Srinophakun T.R., Aungkulanon P.2020International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research
   9(8),pp. 1219-1225
   3
   26Process simulation of ethanol production from jerusalem artichoke stalkLaosiriwut O., Srinophakun P., Srinophakun T.R., Liu C.G., Bai F.W., Chisti Y.2021Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering
   40(5),pp. 1665-1674
   0
   27Simulation of Doxorubicin Delivery via Glucosamine(ethylene glycol) CarrierPirawattana T., Srinophakun T.2008International Journal of Molecular Sciences
   9(11),pp. 2290-2305
   6
   28Passivity-based proportional integral tuning method for a simple heat exchanger networkMahitthimahawong S., Chaiwattanapong N., Paterson T., Srinophakun T.2014Kasetsart Journal - Natural Science
   48(4),pp. 651-664
   0
   29Techno-Economic of 100 kW power plant from microwave-assisted biodiesel pyrolysisHansirisawat P., Srinophakun T.R.2020International Journal of Renewable Energy Research
   10(2),pp. 1021-1030
   1
   30Control structure design for optimal operation of heat exchanger networksLersbamrungsuk V., Srinophakun T., Narasimhan S., Skogestad S.2008AIChE Journal
   54(1),pp. 150-162
   39
   31Extension of energy-utilisation diagram to power availability for exergy loss analysisBouapetch W., Tungwungwiwat P., Srinophakun T.2013International Journal of Exergy
   12(3),pp. 323-343
   1
   32Techno-economic, environmental, and heat integration of palm empty fruit bunch upgrading for power generationJunsittiwate R., Srinophakun T.R., Sukpancharoen S.2022Energy for Sustainable Development
   66,pp. 140-150
   3
   33Environmental and economic analysis of a biodiesel power plant derived from the fast pyrolysis of empty fruit bunchesJanta-In C., Wiriyalapsakul K., Srinophakun T.R.2022Asia-Pacific Journal of Science and Technology
   27(2)
   0
   34Simulation of mass exchange networks using modified genetic algorithmsThunyawart J., Srinophakun T., Srinophakun T., Henwatthana W.2011Korean Journal of Chemical Engineering
   28(2),pp. 332-341
   3
   35GAPinch: Genetic algorithm toolbox for water pinch technologyPrakotpol D., Srinophakun T.2004Chemical Engineering and Processing: Process Intensification
   43(2),pp. 203-217
   78
   36Bioethanol production from oil palm trunk with scheduling optimizationSungpichai P., Srinophakun T.R.2020International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology
   11(6),pp. 18-27
   1
   37Preliminary study of conformation and drug release mechanism of doxorubicin-conjugated glycol chitosan, via cis-aconityl linkage, by molecular modelingSrinophakun T., Boonmee J.2011International Journal of Molecular Sciences
   12(3),pp. 1672-1683
   16
   38Controllability studies of chemical processes based on the concept of passivityBoonkhao B., Srinophakun T., Sirisak R.2008Kasetsart Journal - Natural Science
   42(1),pp. 137-148
   0
   39Optimal hydrodynamic design of tubular photobioreactorsWongluang P., Chisti Y., Srinophakun T.2013Journal of Chemical Technology and Biotechnology
   88(1),pp. 55-61
   28
   40Design of a control structure for mass exchanger networksChaiwattanapong N., Sattarattanakul P., Srinophakun T., Lersbamrungsuk V.2012Chemical Engineering Communications
   199(9),pp. 1102-1124
   1
   41Feedback linearization controller design for continuous stirred-tank reactor (CSTR) in biodiesel production processSanposh P., Leenanithikul W., Phoojaruenchanachai S., Srinophakun P., Srinophakun T., Panjapornpon C.20085th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008
   2,pp. 613-616
   4
   42Mathematical model for agglomeration process of milk powderAuamwong S., Srinophakun T.R.2020ASEAN Journal of Chemical Engineering
   20(2),pp. 154-164
   0
   43Modified genetic algorithm for nonlinear data reconciliationWongrat W., Srinophakun T., Srinophakun P.2005Computers and Chemical Engineering
   29(5),pp. 1059-1067
   34
   44Performance comparison of different control strategies for heat exchanger networksMahitthimahawong S., Chotvisut Y., Srinophakun T.2018Polish Journal of Chemical Technology
   20(1),pp. 13-20
   1
   45Complex effects of wax on ionic liquid pretreatment of oil palm empty fruit bunchLiu Q., Li K., Liu C.G., Zhao X.Q., Bai F.W., Sakdaronnarong C., Srinophakun P., Srinophakun T.R.2020Industrial Crops and Products
   152
   7
   46Process modeling and simulation of cyclohexanone productionKamchaddaskorn A., Mukdasanit N., Srinophakun T.2017Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
   0
   47Simulation of power cycle with energy utilization diagramSrinophakun T., Laowithayangkul S., Ishida M.2001Energy Conversion and Management
   42(12),pp. 1437-1456
   35
   48Application of the ant colony algorithm to optimize the synthesis of heat-integrated distillation sequences for 6-components (C4-C7)Sukpancharoen S., Srinophakun T., Srinophakun T.2018International Journal of Mechanical Engineering and Technology
   9(4),pp. 514-530
   1
   49Optimization of a six-step pressure swing adsorption process for biogas separation on a commercial scaleKottititum B., Srinophakun T., Phongsai N., Phung Q.T.2020Applied Sciences (Switzerland)
   10(14)
   4
   50Multi-objective atom search optimization of biodiesel production from palm empty fruit bunch pyrolysisJunsittiwate R., Srinophakun T.R., Sukpancharoen S.2022Heliyon
   8(4)
   0
   51Solving mixed-integer nonlinear programming problems using improved genetic algorithmsWasanapradit T., Mukdasanit N., Chaiyaratana N., Srinophakun T., Srinophakun T.2011Korean Journal of Chemical Engineering
   28(1),pp. 32-40
   13
   52The use of factorial design to improve a harmony search algorithm to synthesize heat-integrated distillation sequencesSukpancharoen S., Srinophakun T.R., Hirunlabh J., Rattanachoung N.2018Key Engineering Materials
   777 KEM,pp. 218-225
   0
   53Optimization of lactic acid production by immobilized Lactococcus lactis IO-1Sirisansaneeyakul S., Luangpipat T., Vanichsriratana W., Srinophakun T., Chen H., Chisti Y.2007Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology
   34(5),pp. 381-391
   48
   54Design and control of alkali-catalyzed transesterification reactorsLersbamrungsuk V., Srinophakun T.2014ASEAN Journal of Chemical Engineering
   13(2),pp. 22-26
   1
   55Early age carbonation of fiber-cement composites under real processing conditions: A parametric investigationKottititum B., Kottititum B., Phung Q., Maes N., Prakaypan W., Srinophakun T.2018Applied Sciences (Switzerland)
   8(2)
   5
   56Design and implementation of energy recovery system from autoclaves in fiber cement industryKottititum B., Bouapetch W., Srinophakun T.R., Prakaypan W.2020Applied Science and Engineering Progress
   13(1),pp. 19-31
   0
   57Simulation approach to biodiesel production from palm oil by conventional and reactive distillation processesKottititum B., Chakton K., Srinophakun T.2014Kasetsart Journal - Natural Science
   48(1),pp. 139-149
   2