Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2523
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
  • Dr.Eng.( Genetic Engineering ), Osaka University, ญี่ปุ่น, 2536

  Expertise Cloud

  biodieselBiodiversitybiosynthetic pathwayCorndiversityecologyepiphytic yeastfragrant flowerHelicoverpa armigerainvertaseLipid productionoleaginous yeastorganic waste, rapid compostingPa-Meepathogenic bacteriaPCRPCRPeat swamp forestPhosphate solubilizerPhylloplanephyllospherePHYLOGENYPhytotoxicityPlant diseaseplant growth promoterPlant growth promoting bacteriaPseudomonas sp W3PseudozymaQuality ControlRFLPRiceRiceRice dirty panicleroselle calyxSEQUENCESshrimpSIAMENSIS SP NOV.Siamese crocodileSiderophoresstabilitysugarcaneThai medicinal plantsthermotolerant yeastthin layer chromatographytsunamiUric acidVibrio spp.xyloseYeastYeast Molecular Genetics กรดยูริคกรดยูริค (uric acid)กระเพรากะเพรากากสบู่ดำก๊าซชีวภาพการเกษตรการเกษตร อุตสาหกรรมการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคการควบคุมแมลง การประยุกต์ใช้ การเพาะเลี้การจำแนกการประยุกต์ใช้การประยุกต์ใช้ Applicationการแพทย์การสกัดสารหอมการสกัดสาหอม เกษตรอินทรีย์ความคงตัวความปลอดภัยความเสียหาย เก็บเกี่ยว ขนส่ง พริกความหลากหลายความหลากหลายของแบคทีเรียความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมเครื่องหมายโมเลกุลจระเข้จุลชีววิทยาประยุกต์จุลินทรีย์ชีววิถีการสังเคราะห์เชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสเซลล์แมลงดินอินทรีย์นิเวศวิทยาแบคทีเรียทนกรดแบคทีเรียสีม่วงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ใบพืชป่าพรุพืชเศรษฐกิจไม้ดอกหอมยีสต์ทะเลยีสต์อีพิไฟต์ยีสต์เอนโดไฟต์สารต้านจุลินทรีย์สารส่งเสริมการเจริญพืชหนอนเจาะสมอฝ้ายออกซินอาหารสัตว์อุตสาหกรรมเอนไซม์โอโซน

  Interest

  จุลชีววิทยาประยุกต์, Yeast Molecular Genetics

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
   • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 40 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 16 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Yeast diversity and novel yeast D1/D2 sequences from corn phylloplane obtained by a culture-independent approachNasanit R., Jaibangyang S., Tantirungkij M., Limtong S.2016Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology
   109(12),pp. 1615-1634
   12
   2Culture optimization to enhance carotenoid production of a selected purple nonsulfur bacterium and its activity against acute hepatopancreatic necrosis disease-causing Vibrio parahaemolyticusTorpee S., Kantachote D., Sukhoom A., Tantirungkij M.2021Biotechnology and Applied Biochemistry
   0
   3Antibacterial potential of some thai medicinal plantsWutithamawech W., Tantirungkij M., Liangsakul P.2014International Journal of Pharma and Bio Sciences
   5(1)
   8
   4Encapsulation of Rhodopseudomonas palustris KTSSR54 using beads from alginate/starch blendsRohman S., Kaewtatip K., Kantachote D., Tantirungkij M.2021Journal of Applied Polymer Science
   138(12)
   7
   5Characterization of novel extracellular polymeric substances produced by Bacillus velezensis P1 for potential biotechnological applicationsBinmad S., Numnuam A., Kaewtatip K., Kantachote D., Tantirungkij M.2022Polymers for Advanced Technologies
   0
   6Assessment of endophytic yeast diversity in rice leaves by a culture-independent approachTantirungkij M., Nasanit R., Limtong S.2015Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology
   108(3),pp. 633-647
   13
   7Selection of Acid-Resistant Purple Nonsulfur Bacteria from Peat Swamp Forests to Apply as Biofertilizers and Biocontrol AgentsNookongbut P., Kantachote D., Khuong N., Sukhoom A., Tantirungkij M., Limtong S.2019Journal of Soil Science and Plant Nutrition
   19(3),pp. 488-500
   14
   8Effectiveness of bacteria isolated from peat swamp forests to control rice dirty panicle fungi in thailandUnartngam J., Naunnet T., Sangsuk S., Chountragoon O., Kerdkhong C., Tantirungkij M.2021Agrivita
   43(2),pp. 262-272
   0
   9Dietary supplementation with probiotic Rhodobacter sphaeroides SS15 extract to control acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND)-causing vibrio parahaemolyticus in cultivated white shrimpTorpee S., Kantachote D., Rattanachuay P., Chiayvareesajja S., Tantirungkij M.2021Journal of Invertebrate Pathology
   186
   4
   10Potential of Mn2+-Resistant Purple Nonsulfur Bacteria Isolated from Acid Sulfate Soils to Act as Bioremediators and Plant Growth Promoters via Mechanisms of ResistanceKhuong N.Q., Khuong N.Q., Kantachote D., Thuc L.V., Nookongbut P., Xuan L.N.T., Nhan T.C., Xuan N.T.T., Tantirungkij M.2020Journal of Soil Science and Plant Nutrition
   20(4),pp. 2364-2378
   5
   11The assessment of epiphytic yeast diversity in sugarcane phyllosphere in Thailand by culture-independent methodNasanit R., Tangwong-o-thai A., Tantirungkij M., Limtong S.2015Fungal Biology
   119(12),pp. 1145-1157
   23
   12Assessment of epiphytic yeast diversity in rice (Oryza sativa) phyllosphere in Thailand by a culture-independent approachNasanit R., Krataithong K., Tantirungkij M., Limtong S.2015Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology
   107(6),pp. 1475-1490
   20
   13Antivibrio compounds produced by Pseudomonas sp. W3: Characterisation and assessment of their safety to shrimpsRattanachuay P., Kantachote D., Tantirungkij M., Nitoda T., Kanzaki H.2011World Journal of Microbiology and Biotechnology
   27(4),pp. 869-880
   9
   14Inhibition of shrimp pathogenic vibrios by extracellular compounds from a proteolytic bacterium Pseudomonas sp. W3Rattanachuay P., Kantachote D., Tantirungkij M., Nitoda T., Kanzaki H.2010Electronic Journal of Biotechnology
   13(1)
   20
   15The biocontrol potential of acid-resistant Rhodopseudomonas palustris KTSSR54 and its exopolymeric substances against rice fungal pathogens to enhance rice growth and yieldNookongbut P., Kantachote D., Khuong N.Q., Khuong N.Q., Tantirungkij M.2020Biological Control
   150
   8
   16Selection of Acid Tolerant Purple Nonsulfur Bacteria for Application in AgricultureNookongbut P., Jingjit N., Kantachote D., Sukhoom A., Tantirungkij M.2020Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
   19(4),pp. 774-790
   2