Person Image

  Education

  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์ - เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528
  • Ph.D.(Plant Biotechnology), Chiba University, ญี่ปุ่น, 2540

  Expertise Cloud

  tissue culturetissue culture,tissue culture, sugarcane, drotissue culture, sugarcane, drought-tolervitamineกรดซิตริกกระดาษด้วยมือแบบไทยกล้วยกล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2 แคลลัส การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคนิคการให้อาหารแบบจุ่มชั่วคราวกล้วยพันธุ์ป่ากล้วยไม้กล้วยไม้ไทยและลูกผสมกล้วยหอมกล้วยหอมทองกล้วยหอมทอง ทนสภาวะขาดน้ำ สภาพปลอดเชื้อกาแฟกาแฟโรบัสต้าการเกิดสีน้ำตาลการขยายพันธุ์การขยายพันธุ์ไม้ดอกหอมการขาดน้ำการจัดการขยะการบำบัดน้ำเสียการปรับปรุงพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ การทการปรับปรุงพันธุ์พืช (varietal improvemeการปลูกการปลูกต้นกล้าการปักชําต้นการปักชำต้นการผลิต (Production)การฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, เซลล์, โปรโตพลาสต์การเพาะเลี้ยงอับเรณูการศึกษาความสัมพันธ์ทั้งจีโนมการส่งเสริมการเจริญเติบโตการอนุรักษ์เกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture)เกษตรอินทรีย์ขยายพันธุ์ข้าวข้าวขาวดอกมะลิ 105ข้าวหอมมะลิ 105คลอโรฟิลฝึกอบรมพฤกษศาสตร์พฤกษศาสตร์ แอนโทไซยานิน มันเลือดพืชพืชปลอดโรคพืชผักเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะม่วงหาวมะนาวโห่ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สารสำคัญ สารกระตุ้นมันพื้นบ้านมันเลือดเมล็ดเทียมเมล็ดพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกหอมไม้ประดับอโกลนีมายีนเรพลิเคส (replicase gene)ยีนห่อหุ้ม (coat protein gene)ยูคาลิปตัส การคัดเลือกพันธุ์เยื่อ (Pulp)เร่วเร่วหอมโรคตายพรายโรคใบขาวโรคใบขาวของอ้อย (Sugarcane white leaf diโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียลักษณะความต้านทานโรควิตามินซีไวรัสใบด่างของอ้อย (SCMV)ศูนย์กระจายสภาพปลอดเชื้อสมุนไพรสารควบคุมการเจริญเติบโตสารควบคุมการเจริญเติบโต มันพื้นบ้านสารเคมีชะลอการเจริญเติบโตสารไคโตซานสารต้านอนุมูลอิสระสารพีวีพีสารพีอีจีสารยึดเกาะสารเร่งการเจริญเติบโตสารสีน้ำตาลสารหอมระเหยสารแอนตี้ออกซิแดนซ์สิ่งแวดล้อมหนอนตายหยากหนอนตายหยาก (Stemona collinsaeCraib.) หนอนตายหยาก(Stemona tuberosa Lour.) หน่อไม้ฝรั่งหลังการเก็บเกี่ยวอโกลนีมาอ้อยอ้อย พันธุ์ปลอดโรค โรคใบขาว การประเมินในแปลงทดลองอ้อยคั้นน้ำ (Juice Cane)อ้อยทนแล้งอุณหภูมิต่ำแอนโทไซยานิน

  Interest

  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, เซลล์, โปรโตพลาสต์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี (F07, F08) ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • ห้องห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 6 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (119)