Person Image

  Education

  • วท.บ.(สัตวบาล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2521
  • วท.ม.(สัตวบาล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2523

  Expertise Cloud

  Bamboo powder silageCassavaChemical compositioncoliform bacteriaMicrobial contentnutrient uptakepathogenic bacteriapig manure extractriceswine manure extractการเจริญเติบโตไก่ไข่คุณภาพไข่คุณภาพไข่ไก่เครื่องอบแห้งโคโคขุนโคนมจังหวัดเพชรบูรณ์ (Phetchabun Province)เจริญเติบโตถั่วเหลืองถั่วเหลืองไขมันเต็มถั่วอบไขมันเต็มเทคโนโลยีการผลิต(Transfer technology)แทรกแซงนกกระทาน้ำทิ้งจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพน้ำทิ้งฟาร์มสุกรน้ำมันปาล์มน้ำมันรำน้ำสกัดมูลโคนมใบเตยหอมใบมันสำปะหลังใบมันสำปะหลังแห้งประเมินผลประสิทธิภาพการใช้อาหารปริมาณการกินได้ปริมาณองค์ประกอบของจุลธาตุอาหารปลาดุกลูกผสมปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์เปลือกสับปะรดหมักเปอร์เซ็นต์ความงอกโปรตีนโปรไบโอติกผงไผ่หมักผลผลิต yieldผลผลิตน้ำนมผลผลิตพืชพรีไบโอติกพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้พืชพืชเศรษฐกิจฟาร์มฟาร์มสุกรภูมิคุ้มกันโภชนะมันสำปะหลังมันเส้นสะอาดมูลโคนมมูลสัตว์มูลสัตว์ปีกเมล็ดสบู่ดำแม่พันธุ์แม่สุกรยูเรียระบบภูมิคุ้มระบบสูญญากาศระยะเวลาการเก็บรักษารำสกัดน้ำมันลำไส้ลิมโฟซัยท์ลูกสุกรลูกสุกรดูดนมลูกสุกรหย่านมลูกสุกรหลังหย่านมเลซิตินเศษเหลือสบู่ดำสมบัติการเป็นปุ๋ยชีวภาพสมรรถภาพการผลิตสารประสานสุกรสุกรระยะรุ่น-ขุนสุขภาพสูตรอาหารเสริมเอนไซม์หญ้าแพงโกล่าองค์ประกอบธาตุอาหารมหัพภาคอาหารอาหารข้นอาหารสัตว์อาหารสัตว์อัดเม็ดอาหารหมักอาหารอัดเม็ดอุณหภูมิอุตสาหกรรมอุทกภัยเอทานอลเอนไซม์

  Interest

  อาหารสัตว์

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 9 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 7.31 ล้านบาท
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคารเตรื่องอบกากมัน
    • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคารห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์2

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 41 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 35 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Effects of swine manure extract by foliar application and soil drenching on soil chemical properties and variable soil strength of cassava planted soilsKanto U., Jutamanee K., Osotsapar Y., Jattupornpong S., Kaewprasit C.2012Kasetsart Journal - Natural Science
   46(1),pp. 24-32
   0
   2EFFECT OF SWINE MANURE EXTRACT ON LEAF NITROGEN CONCENTRATION, CHLOROPHYLL CONTENT, TOTAL POTASSIUM IN PLANT PARTS AND STARCH CONTENT IN FRESH TUBER YIELD OF CASSAVAKanto U., Kanto U., Jutamanee K., Osotsapar Y., Jattupornpong S.2012Journal of Plant Nutrition
   35(5),pp. 688-703
   7
   3Promotive effect of priming with 5-aminolevulinic acid on seed germination capacity, seedling growth and antioxidant enzyme activity in rice subjected to accelerated ageing treatmentKanto U., Jutamanee K., Osotsapar Y., Chai-Arree W., Jattupornpong S.2015Plant Production Science
   18(4),pp. 443-454
   15
   4Effect of swine manure extract by foliar application and soil Drenching on dry matter and nutrient uptake of cassavaKanto U., Jutamanee K., Osotsapar Y., Jattupornpong S., Kaewprasit C.2011Kasetsart Journal - Natural Science
   45(6),pp. 995-1005
   1