Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2516
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2518
  • Ph.D. (Plant Beeeding), Cornell University, สหรัฐอเมริกา, 2519

  Expertise Cloud

  breedingcassavaCassava productionCassava variety selectioncyanidedeoxyribonucleotide triphosphatedNTPdrought toleranceEfficient use of inputsFeed Securityfertilizer managementFood Securityfresh root yieldgene expressiongeneral combining ability (GCA)Genetic baseGood quality seedgranule-bound starch synthase Iharvest periodHuay Bong 80in vitro screeningirrigationKasetsart 50Kasetsart University 50knowledgelower northern ThailandMaizeMalaysia rice productionmealybugsmicrosatellite หรือ SSR (Simple SequenceNational Center for Biotechnology Informationnew production areasnon-GMPineapples Productionpolymerase chain reactionpracticerain shadow zoneribonucleic acidribonucleic acid interferencerice GAPrice seed productionSeed standardsingle-nucleotide polymorphismSoil groupSoil managementstarchstarch contentwaxyกลุ่มชุดดินการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังการปรับปรุงพันธุ์สับปะรดการปลูกมันสำปะหลังการผลิตข้าวการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์การผลิตมันสำปะหลังการผลิตสับปะรดการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังการวิเคราะห์เชิงเศรษฐสังคมการวิจัยและพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความมั่งคมด้านอาหารจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ชุมชนเข้มแข็งเชื้อพัธุกรรม (gremplassm)โซ่อุปทานข้าวฐานพันธุกรรมแตนเบียนทดสอบทนแล้งเทคโนโลยีน้ำนมประสิทธิภาพการผลิตปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ (breeding)ปริมาณแป้งแผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังพนธุ์ดีพัฒนาพันธุ์พันธุ์แรกพันธุ์ใหม่พืชพลังงานพืชหัวเพลี้ยแป้งเพลี้ยแป้งสีชมพูเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังมันสำปะหลัง (cassava)มันสำปะหลังทนแล้งมันสำปะหลังพันธุ์อายุสั้นเมล็ดพันธุ์ข้าวเลือดชิดวิจัยสถานีวิจัยลพบุรีสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์สถาบันอินทรีจันทรสถิตฯสภาพแวดล้อมห้วยบง 80อะมิโลสอาหารสัตว์แฮบพลอยด์

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์พืช, มันสำปะหลัง, การปรับปรุงพันธุ์สับปะรด

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 19 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 19 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Molecular characterization of a spontaneous waxy starch mutation in cassavaAiemnaka P., Wongkaew A., Chanthaworn J., Nagashima S.K., Boonma S., Authapun J., Jenweerawat S., Kongsila P., Kittipadakul P., Nakasathien S., Sreewongchai T., Wannarat W., Vichukit V., López-Lavalle L.A.B., Ceballos H., Rojanaridpiched C., Phumichai C.2012Crop Science
  52(5),pp. 2121-2130
  27
  2Outstanding characteristics of thai Non-GM bred waxy cassava starches compared with normal cassava starch, waxy cereal starches and stabilized cassava starchesToae R., Sriroth K., Rojanaridpiched C., Vichukit V., Chotineeranat S., Wansuksri R., Chatakanonda P., Piyachomkwan K.2019Plants
  8(11)
  6
  3Effect of supplemental irrigation on reducing cyanide content of cassava variety Kasetsart 50Hular-Bograd J., Sarobol E., Rojanaridpiched C., Sriroth K.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(6),pp. 985-994
  5
  4Genome-wide association mapping and genomic prediction of yield-related traits and starch pasting properties in cassavaPhumichai C., Phumichai C., Phumichai C., Aiemnaka P., Nathaisong P., Hunsawattanakul S., Hunsawattanakul S., Hunsawattanakul S., Fungfoo P., Rojanaridpiched C., Vichukit V., Kongsil P., Kittipadakul P., Wannarat W., Chunwongse J., Tongyoo P., Kijkhunasatian C., Chotineeranat S., Piyachomkwan K., Wolfe M.D., Jannink J.L., Sorrells M.E.2021Theoretical and Applied Genetics
  3
  5Assessment of farmers’ perception on rice seed production standard in nakhon sawan province, lower northern ThailandKummanee K., Aungsuratana A., Rojanaridpiched C., Chanprame S., Vijitsrikamol K., Sakurai S.2019Journal of Agricultural Science and Technology
  21(6),pp. 1367-1377
  1