แนวโน้มผลงานของประวิทย์

Journal

บทความของประวิทย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Publish Year International Journal 2
2021 exShilpa Sonawani, exKailas Patil, inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "NO2 Pollutant Concentration Forecasting for Air Quality Monitoring by using an Optimized Deep Learning Bidirectional GRU Model", International Journal of Computational Science and Engineering, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 64-73
2015 inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanathat Saelim, exThawatchai Mayteevarunyoo, "Design and Performance Evaluation of Novel Location-Based AccessControl Algorithm Using IEEE 802.11r", Journal of Convergence Information Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2015, หน้า 33-44

Conference

การนำเสนอบทความของประวิทย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Publish Year International Conference 6
2020 inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Leak Detection in Water Pipelines Using Discrete Wavelet Decomposition and Artificial Neural Network", The Sixth International Symposium on Signal Processing and Intelligent Recognition Systems (SIRS'20), 14 - 17 ตุลาคม 2020, สาธารณรัฐอินเดีย
2019 inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Simple Tethered Acoustic Framework for Leak Detection in Water Pipelines", ACEAI Asia Conference on Engineering and Information, 18 - 21 มิถุนายน 2019, ิปักกิ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Case Study of Industrial IoT (IIoT) Applications using OPC UA and MQTT", ICEAS:International Conference on Engineering and Applied Science, 17 - 19 กรกฎาคม 2018, สาธารณรัฐเกาหลี
2017 inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CoAP Performance under IEEE 802.11 Power Save Mode Using NS-3 Extension", ACENS 2017 - Asian Conference on Engineering and Natural Sciences, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokaido ญี่ปุ่น
2016 inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Power Saving Mechanism for Supporting Broadcast/Multicast Services in IEEE 802.11: Performance Analysis and Improvement", The 6th International Conference on Engineering and Applied Sciences (ICEAS 2016) , 8 - 10 มิถุนายน 2016, hongkong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2015 inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Extension to IEEE 802.11 Power Save Mode forNS-3", The Seventh International Conference on Ubiquitous and Future Networks, 7 - 11 กรกฎาคม 2015, supporo ญี่ปุ่น
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570142]