แนวโน้มผลงานของวิศว์

Conference

การนำเสนอบทความของวิศว์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

Publish Year International Conference 4
2016 exNattawan Limsumalee , inนายวิศว์ ศรีพวาทกุล, อาจารย์, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design and testing of wing assembly function for a small unmanned aerial vehicle aircraft", The 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 13 - 16 ธันวาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exSirapob Catteeyothai, exPattarapong Ponprueksa, exYueh-Heng Li, inนายวิศว์ ศรีพวาทกุล, อาจารย์, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Experimental Study and Analysis of Wing Structures Effect in Flapping Wings", The 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 13 - 16 ธันวาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exChen-Ming Kuo, exPo Ting Lin, exChun-Hsin Kuo, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิศว์ ศรีพวาทกุล, อาจารย์, exStung Hao Yang, exYi-Chi Hsieh, exWei-Hao Lu, exShu-Ping Lin, "Automatically Enhanced UAV Images for Infrastructure Inspection", The 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 13 - 16 ธันวาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exPareena Wittayapaisitsant, ex Attala Jongyingsiri, exKeerati Sadeedej, ex Pramuk Chansuriyawong, inนายวิศว์ ศรีพวาทกุล, อาจารย์, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Propulsive Analysis and design of Long Endurance Hex-Rotor UAV", The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 18 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=550131]