แนวโน้มผลงานของอารยา

Conference

การนำเสนอบทความของอารยา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

Publish Year International Conference 3
2016 inดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impacts of ASEAN open skies policy on air cargo industry in Thailand", 7th International Conference on Operations and Supply Chain Management, 19 - 21 ธันวาคม 2016, กะรน ภูเก็ต ประเทศไทย
2011 inดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบการเปิดเสรีการขนส่งสินค้าทางอกาศในอาเซียน", 15th ATRS World Conference, 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2011, Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
2010 inดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจ้างซ่อมบำรุงอากาศยานของสายการบิน", 2010 ATRS World Conference, 8 - 10 กรกฎาคม 2010, Porto สาธารณรัฐโปรตุเกส
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanaporn Tadatonggul, exPollasith Intapong, "Performance measurement of airports in Thailand", Thai Value Chain Management and Logistics Conference, 19 - 23 ตุลาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=540008]