แนวโน้มผลงานของวัลลีย์

Journal

บทความของวัลลีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Publish Year International Journal 1
2018 inนางสาววัลลีย์ นวนมุสิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of rainfall in the eastern Thailand", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 14, ฉบับที่ 46, มิถุนายน 2018, หน้า 150-155

Conference

การนำเสนอบทความของวัลลีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Publish Year International Conference 1
2017 inนางสาววัลลีย์ นวนมุสิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Simulation of Hypothetical Accident in Ninh Thuan1 Nuclear Power Plant using HYSPLIT", International Conference In Simulation And Modelling (SIMMOD 2017), 25 มกราคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=530199]