แนวโน้มผลงานของวัลลีย์

Journal

บทความของวัลลีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

บทความแต่ละ Quartile ของวัลลีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

บทความแต่ละ TCI Group ของวัลลีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Publish Year International Journal 1
2018 inนางสาววัลลีย์ นวนมุสิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of rainfall in the eastern Thailand", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 14, ฉบับที่ 46, มิถุนายน 2018, หน้า 150-155
Publish Year National Journal 1
2023 inนางสาววัลลีย์ นวนมุสิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bangkok port and coastal regions of Thailand under atmospheric PM2.5 pollution: A hypothetical nuclear power plant accident", Maritime Technology and Research, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2023

Conference

การนำเสนอบทความของวัลลีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Publish Year International Conference 1
2017 inนางสาววัลลีย์ นวนมุสิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Simulation of Hypothetical Accident in Ninh Thuan1 Nuclear Power Plant using HYSPLIT", International Conference In Simulation And Modelling (SIMMOD 2017), 25 มกราคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=530199]