แนวโน้มผลงานของไพบูลย์

Journal

บทความของไพบูลย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Publish Year International Journal 13
2018 exKanokporn Noy Rithidecha, inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์, exMontree Tungjai, exJangiam, W., exHonikel, L., ex Whorton, E.B., "Persistent depletion of plasma gelsolin (pGSN) after exposure of mice to heavy silicon ions", Life Sciences in Space Research, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, หน้า 83-90
2018 exJangiam, W, exUdomtanakunchai, C, inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์, exTungjai, M, exHonikel, L, exGordon, CR, exRithidech, KN, "Late Effects of Low-Dose Radiation on the Bone Marrow, Lung, and Testis Collected From the Same Exposed BALB/cJ Mice", DOSE-RESPONSE, ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2018
2016 exSoradech, S., inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์, exTangsatirapakdee, S., exPanaphong, K., inนายธนโชติ ธรรมชาติ, exManchun, S., exThubthimthed, S., "Radical scavenging, antioxidant and melanogenesis stimulating activities of diiferent species of rice (Oryza sativa L.) extracts for hair treatment formulation", Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, ปีที่ 40, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2016, หน้า 92-95
2016 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์, exSitthiphong Soradech, "Investigation of DPPH Radical Scavenging, Antioxidant and MelanogenesisStimulating Activities of Various Pigment Extracts from Thai Herbal Plants.", Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 392-399
2015 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์, exKanokporn Noy Rithidech, exLouise M. Honikel, exMontree Tungjai, exWitawat Jangiama, exElbert B. Whortone, "Late-occurring chromosome aberrations and global DNA methylationin hematopoietic stem/progenitor cells of CBA/CaJ mice exposed to silicon (28Si) ions", Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, ปีที่ 781, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015, หน้า 22-31
2013 exKanokporn Noy Rithidecha, inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์, exLouise M. Honikela, exMontree Tungjai, exMarc Golightly, exElbert B. Whorton, "Effects of 100 MeV protons delivered at 0.5 or 1 cGy per minute on the in vivo induction of early and delayed chromosomal damage", Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis., ปีที่ 756, ฉบับที่ 1-2, มิถุนายน - สิงหาคม 2013, หน้า 127-140
2012 exRithidech, K.N., exLai, X., exHonikel, L., inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์, exWitzmann, F.A., "Identification of proteins secreted into the medium by human lymphocytes irradiated in vitro with or without adaptive environments", Health Physics, ปีที่ 102, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 39-53
2012 exRithidech, K.N., exTungjai, M., inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์, exHonikel, L., exSimon, S.R., "Attenuation of oxidative damage and inflammatory responses by apigenin given to mice after irradiation", Mutation Research - Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, ปีที่ 749, ฉบับที่ 1-2, ธันวาคม 2012, หน้า 29-38
2010 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์, exKanokporn Noy Rithidech, exLouise Honikel, exAdam Rusek, exSanford R. Simon, "Dose-rate effects of protons on in vivo activation of nuclear factor-kappa B and cytokines in mouse bone marrow cells", Radiation and Environmental Biophysics, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 292-306
2005 exAurlie Mannechez, inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์, exJacques D de Certaines, exGenevi?ve Leray, exLaurence Le Moyec, "Proton NMR visible mobile lipid signals in sensitive andmultidrug-resistant K562 cells are modulated by rafts", Cancer Cell International, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2005, หน้า 1-10
2004 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์, ex Marbeuf-Gueye C, exLe Moyec L, ex Salerno M,, ex Garnier-Suillerot A , "Decrease of P-glycoprotein activity in K562/ADR cells by MbetaCD and filipin and lack of effect induced by cholesterol oxidase indicate that this transporter is not located in rafts.", Journal of Bioenergetic Biomembrane , ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2004, หน้า 533-543
2003 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์, exSamlee Mankhetkorn, "Rhodamine B as a mitochondrial probe for measurement and monitoring of mitochondrial membrane potential in drug-sensitive and -resistant cells.", Biochem. Biophys. Methods , ปีที่ 37, ฉบับที่ 57, กรกฎาคม 2003, หน้า 1-16
2002 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์, exSamlee MANKHETKORN*, "Modulation of Multidrug Resistance by Artemisinin, Artesunate and Dihydroartemisinin in K562/adr and GLC4/adr Resistant Cell Lines.", Biol. Pharm. Bull., ปีที่ 25, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2002, หน้า 1555-1561
Publish Year National Journal 1
2007 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์, exดร ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล, exนายทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์, "Anticancer Activity of Bovine Testis Extract", The Thai Journal of Pharmacoceutical Science, ปีที่ 31, ธันวาคม 2007, หน้า 82-82

Conference

การนำเสนอบทความของไพบูลย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Publish Year International Conference 6
2016 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์, exMonchanok Bumrungchai , "RADIOPROTECTIVE EFFECTS OF HOMNIL RICE, RICEBERRY AND MUSER PURPLE RICE AGAINST GAMMA IRRADIATION IN HUMAN LYMPHOCYTE CELL", International Conferences : Academic & Multidisciplinary , 19 - 21 ตุลาคม 2016, Osaka ญี่ปุ่น
2010 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์, exRithidech, K.N, exHonikel, L., , exGolightly, M, exAnderson C.W. , "Dose- rate effects of protons on the induction of genomic instability in vivo", the NASA Human Research Program Investigators' Workshop, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, Houston เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์, exRithidech K, exL. Honikel, exM. Golightly1, exW. Anderson2, "Kinetics of in vivo Formation and Reduction of gammaH2AX levels in Bone Marrow Cells after Exposure of Mice to 100 MeV/n Protons", Annual meeting of Radiation Reseach Society, 25 - 29 กันยายน 2010, Maui ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์, exRithidech, K.N, exLouise Honikel,, exElbert Whorton, "Persistent activation of nuclear factor-kappa B and expression of pro-inflammatory cytokines in bone marrow cells after exposure of mice to protons", 38th scientific assembly of the committee on space research , 18 - 25 กรกฎาคม 2010, Bremen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2009 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์, exRithidech, K.N, "Characterization of protein expression profiles associated with adaptive response Induced by low-dose radiation", Annual Meeting of Radiation Research Society, 4 - 7 ตุลาคม 2009, Savannah จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
2009 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์, exRithidech, K.N, "Early Cellular and Molecular Responses after In vivo Exposure to 100 MeV/amu Protons", Symposium on Heavy ions, 6 - 10 กรกฎาคม 2009, Cologne สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Publish Year National Conference 2
2013 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์, exTungjai, M, exHonikel, L, exRithidech, K. N, "Reduction of Radiation-induced Toxic Effects by Apigenin Given to Mice after Irradiation", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.ครั้งที่ 13, 16 - 18 ตุลาคม 2013, หัวหิน ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์, exดร ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล, exนายทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์, "Anticancer Activity of Bovine Testisa Extracts", 24th Anuual Research Conference in Pharmaceutical Sciences , 12 ธันวาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510138]