แนวโน้มผลงานของวราภรณ์

Journal

บทความของวราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชากีฏวิทยา

บทความแต่ละ Quartile ของวราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชากีฏวิทยา

บทความแต่ละ TCI Group ของวราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชากีฏวิทยา

Publish Year International Journal 23
2023 exCorbel, V., exKont, M.D., exAhumada, M.L., exAndrรฉo, L., exBayili, B., exBayili, K., exBrooke, B., exPinto Caballero, J.A., exLambert, B., exChurcher, T.S., exDuchon, S., exEtang, J., exFlores, A.E., exGunasekaran, K., inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKirby, M., exDavies, R., exLees, R.S., exLenhart, A., exLima, J.B.P., exMartins, A.J., exMรผller, P., exNโ€™Guessan, R., exNgufor, C., exPraulins, G., exQuinones, M., exRaghavendra, K., exVerma, V., exRus, A.C., exSamuel, M., exYing, K.S., exSungvornyothin, S., exUragayala, S., exVelayudhan, R., exYadav, R.S., "A new WHO bottle bioassay method to assess the susceptibility of mosquito vectors to public health insecticides: results from a WHO-coordinated multi-centre study", Parasites and Vectors, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023
2021 exBodharamik, T., exSungvornyothin, S., inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBangs, M.J., inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, "Genetic variation of circadian clock genes in a cavernicolous Anopheles dirus (Diptera: Culicidae) in western Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 968-975
2021 exPhonjatturas, K., exGrieco, J.P., exCorbel, V., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Laboratory evaluation of novel long-lasting insecticidal nets on Aedes aegypti L., using a high-throughput screening system", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2021, หน้า 213-218
2019 exCorbel, V., exDurot, C., exAchee, N.L., exChandre, F., exCoulibaly, M.B., exDavid, J.-P., exDevine, G.J., exDusfour, I., exFonseca, D.M., exGriego, J., inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLenhart, A., exKasai, S., exMartins, A.J., exMoyes, C., exNg, L.C., exPinto, J., exPompon, J.F., exMuller, P., exRaghavendra, K., exRoiz, D., exVatandoost, H., exVontas, J., exWeetman, D., "Second WIN International Conference on "integrated approaches and innovative tools for combating insecticide resistance in vectors of arboviruses", October 2018, Singapore", Parasites and Vectors, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2019
2018 exธาวิน โพธารามิก, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร. ชำนาญ อภิวัฒนศร, exดร. สังสิทธิ์ สังวรโยธิน, inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, "DIVERSITY OF MOSQUITO SPECIES OVIPOSITING IN DIFFERENT ZONES OF LIGHT INTENSITY WITHIN LIMESTONE CAVES IN THAILAND", Journal of the American Mosquito Control Association, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กันยายน 2018, หน้า 182-189
2017 exPhanitchat, T, exApiwathnasorn, C, exSumroiphon, S, exSamung, Y, exNaksathit, A, exThawornkuno, C, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSungvornyothin, S, "THE INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE DEVELOPMENTAL RATE AND SURVIVAL OF AEDES ALBOPICTUS IN THAILAND", SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2017, หน้า 799-808
2019 exAchee, N.L., exGrieco, J.P., exVatandoost, H., exSeixas, G., exPinto, J., exChing-Ng, L., exMartins, A.J., inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCorbel, V., exGouagna, C., exDavid, J.-P., exLogan, J.G., exOrsborne, J., exMarois, E., exDevine, G.J., exVontas, J., "Alternative strategies for mosquito-borne arbovirus control", PLoS neglected tropical diseases, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า e0006822
2017 exFaucon, F., exGaude, T., exDusfour, I., exNavratil, V., exCorbel, V., inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGirod, R., exPoupardin, R., exBoyer, F., exReynaud, S., exDavid, J.-P., "In the hunt for genomic markers of metabolic resistance to pyrethroids in the mosquito Aedes aegypti: An integrated next-generation sequencing approach", PLoS Neglected Tropical Diseases, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2017
2014 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Resistance to Synthetic Pyrethroids in Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) in Thailand", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, มิถุนายน - สิงหาคม 2014, หน้า 577-586
2012 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPimnon, S., exBangs, M.J., exThanispong, K., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Discriminating lethal concentrations and efficacy of six pyrethroids for control of Aedes aegypti in Thailand", Journal of the American Mosquito Control Association, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2012, หน้า 30-37
2012 exTananchai, C, exTisgratog, R, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGrieco, JP, exManguin, S, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Species diversity and biting activity of Anopheles dirus and Anopheles baimaii (Diptera: Culicidae) in a malaria prone area of western Thailand", Parasites and Vectors, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, กันยายน 2012
2017 exCorbel, V., exFonseca, D.M., exWeetman, D., exPinto, J., exAchee, N.L., exChandre, F., exCoulibaly, M.B., exDusfour, I., exGrieco, J., inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLenhart, A., exMartins, A.J., exMoyes, C., exNg, L.C., exRaghavendra, K., exVatandoost, H., exVontas, J., exMuller, P., exKasai, S., exFouque, F., exVelayudhan, R., exDurot, C., exDavid, J.-P., "International workshop on insecticide resistance in vectors of arboviruses, December 2016, Rio de Janeiro, Brazil", Parasites and Vectors, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017
2016 exCorbel, V., exAchee, N.L., exChandre, F., exCoulibaly, M.B., exDusfour, I., exFonseca, D.M., exGrieco, J., inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLenhart, A., exMartins, A.J., exMoyes, C., exNg, L.C., exPinto, J., exRaghavendra, K., exVatandoost, H., exVontas, J., exWeetman, D., exFouque, F., exVelayudhan, R., exDavid, J.-P., "Tracking Insecticide Resistance in Mosquito Vectors of Arboviruses: The Worldwide Insecticide resistance Network (WIN)", PLoS Neglected Tropical Diseases, ปีที่ 10, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2016
2012 exTisgratog, R, exTananchai, C, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTuntakom, S, exBangs, MJ, exCorbel, V, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Host feeding patterns and preference of Anopheles minimus (Diptera: Culicidae) in a malaria endemic area of western Thailand: baseline site description", PARASITES & VECTORS, ปีที่ 5, ฉบับที่ 114, มิถุนายน 2012
2015 exFrederic Faucon, exIsabelle Dusfour, exThierry Gaude, exVincent Navratil, exFrederic Boyer, exFabrice Chandre, exPatcharawan Sirisopa, exKanutcharee Thanispong, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRodolphe Poupardin, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exRomain Girod, exVincent CORBEL, exStephane Reynaud, exJean-Philippe David, "Identifying genomic changes associated with insecticide resistance in the dengue mosquito Aedes aegypti by deep targeted sequencing", Genome Research, ปีที่ 25, ฉบับที่ 9, กันยายน 2015
2012 exPimnon, S., inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanispong, K., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Diagnostic doses of two pyrethroids currently used for control of aedes aegypti l. (diptera: Culicidae), a vector of dengue", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2012, หน้า 538-545
2011 exTisgratog, R., exTananchai, C., exBangs, M.J., exTainchum, K., inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, exChauhan, K.R., exPothikasikorn, J., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Chemically induced behavioral responses in Anopheles minimus and Anopheles harrisoni in Thailand", Journal of Vector Ecology, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2011, หน้า 321-331
2011 exChuaycharoensuk, T., inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoonyuan, W., exBangs, M.J., inดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล, รองศาสตราจารย์, exThammapalo, S., exJirakanjanakit, N., inดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Frequency of pyrethroid resistance in Aedes aegypti and Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) in Thailand", Journal of Vector Ecology, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2011, หน้า 204-212
2011 exMalaithong, N., exTisgratog, R., exTainchum, K., inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBangs, M.J., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Locomotor behavioral responses of anopheles minimus and anopheles harrisoni to alpha-cypermethrin in Thailand", Journal of the American Mosquito Control Association, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กันยายน 2011, หน้า 217-226
2010 exKo, K, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Insecticidal Activities of Essential Oils from Fruits of Litsea salicifolia Roxb. ex Wall. Against Sitophilus zeamais Motschulsky and Tribolium castaneum (Herbst)", PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2010, หน้า 551-557
2010 exKo Ko, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Insecticidal activities of Litsea salicifolia Roxb. ex Wall. against Sitophilus zeamais Motschulsky and Tribolium castaneum (Herbst)", Pakistan J. Zool, ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2010
2009 exKo Ko, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Repellency, Fumigant and Contact Toxicities of Melaleuca cajuputi Powell against Sitophilus zeamais Motschulsky and Tribolium castaneum Herbst", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2009, หน้า 27-33
2009 exKo Ko, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Repellency, Fumigant and Contact Toxicities of Litsea cubeba (Lour.) Persoon Against Sitophilus zeamais Motschulsky and Tribolium castaneum (Herbst)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 56-63

Conference

การนำเสนอบทความของวราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชากีฏวิทยา

Publish Year International Conference 7
2018 exThavin Bodharamik, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChamnarn Apiwathnasorn, exSungsit Sungvornyothin , inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, "Diversity of mosquito species ovipositing in different zones of light intensity within limestone caves in Thailand", XXXVII Annual Meeting of the Willi Hennig Society , 17 - 20 กันยายน 2018, บาร์เซโลน่า ราชอาณาจักรสเปน
2015 exธนัญญา คำเพราะ, exอ.สังสิทธิ์ สังวรโยธิน, inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Intron variation in Timeless gene from Anopheles mosquito in Thailand", American Mosquito Control Association , 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2015, นิวออร์ลีนส์ อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2015 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.สังสิทธิ์ สังวรโยธิน, exชนิตา ขันธนิยม, exพัชราวรรณ ศิริโสภา, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Pyrethroid resistance status of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) in Thailand", American Mosquito Control Association , 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2015, นิวออร์ลีน อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2013 exPatcharawan Sirisopaa, exKanutcharee Thanispongb, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bioassay for monitoring resistance to synthetic pyrethroids in Aedes aegypti in Thailand", The 6th International Congress of Society for Vector Ecology , 22 - 27 กันยายน 2013, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2013 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWeerasak Thakernkarnkit, exSurachat Tangpranomkorn, exPakorn Winayanuwattikun, exรศ.ทิฆัมพร ยงวณิชย์, "Cellulase Producing Bacteria from the Digestive Tracts of Surinam Cockroaches, Pycnoscelus surinamensis for the Production of Bioethanol", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวกฤษวรรณ พลจัตุรัส, exนางสาวปริญญาวรรณ จันทร์อรุณ, exนางสาวปาริชาติ ผดุงกิจ, exนางสาวนวลนภา เหมเนียม, exดร.สังสิทธิ์ สังวรโยธิน, "Larval Bioassay of Aedes aegypti predator (Toxorhynchites splendens) Laboratory Colony to Temephos and Ethanol", Second International Symposium of BioPesticides and Ecotoxicological Network (2nd IS-BioPEN), 24 - 25 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bioassays for Monitoring Resistance to pyrethroid insecticides in Aedes aegypti in Thailand", การประชุม AMCA ประเทศอเมริกา, 22 - 23 มีนาคม 2011, ลอสแองเจลลิส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 5
2015 exนางสาวจุลาวรรณ สุวรรณรัศมี, exดร.สังสิทธิ์ สังวรโยธิน, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณยุงลายสวน (Aedes albopictus) ที่เหมาะสมสาหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงยุงยักษ์ (Toxorhynchites splendens) จานวนมากเพื่อสนับสนุนการควบคุมโรคชิคุนกุนยา", งานประชุมวิชาการ มก. กพส., 8 - 9 ธันวาคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย
2012 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวปาริชาติ ผดุงกิจ, exนางสาวนวลนภา เหมเนียม, exนางสาวกฤษวรรณ พลจัตุรัส, exนางสาวปริญญาวรรณ จันทร์อรุณ, exดร.สังสิทธิ์ สังวรโยธิน, "KNOCKDOWN AND RECOVERY OF ADULT GIANT MOSQUITOES,Toxorhynchites splendens, EXPOSED TO FOUR PYRETHROID INSECTICIDESUSING FOR DENGUE VECTOR CONTROL", การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38, 17 - 19 ตุลาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWannapa Suwonkerd, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Molecular detection of Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax in malaria vector", Annual Meeting for the Thailand Research Fund Senior Research Scholar) , 31 มกราคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular detection of Plasmodium falciparum in malaria vector", The First Annual Meeting for The Thailand Research Fund (Senior Research Scolar)"BIOLOGY, ECOLOGY AND EPIDEMIC IMPORTANCE OF MOSQUITOES AND STABLE FLIES IN THAILAND", 26 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Allelopathic Effect of Flavonoids From Typha angustifolia on Seed Growth of Mimosa pigra ", Recent Progresses on Natural Products for a Better Life, 26 - 28 พฤษภาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500182]