แนวโน้มผลงานของอำนาจ

Journal

บทความของอำนาจ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ

Publish Year International Journal 3
2012 exMaikrang, K., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exSangseethong, K., inอำนาจ เจรีรัตน์, "Preparation and characterization of enzymatically-treated granular cassava starch and poly(butylene adipate-co-terephthalate) blends", Advanced Materials Research, ปีที่ 550-553, กรกฎาคม 2012, หน้า 1503-1512
2012 exThothong, S., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inอำนาจ เจรีรัตน์, "Production and characterization of porous starch granule and poly(butylene adipate-co-terephthalate) blend as a bio-composite", Advanced Materials Research, ปีที่ 550-553, กรกฎาคม 2012, หน้า 1513-1521
2012 exThothong, S., inอำนาจ เจรีรัตน์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Degradation of porous starch granules and poly(butylene adipate-co- terephthalate)(PBAT) blends: Soil burial and enzymatic tests", Advanced Materials Research, ปีที่ 651, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2012, หน้า 12-17

Conference

การนำเสนอบทความของอำนาจ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ

Publish Year International Conference 3
2012 exMaikrang, K., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exSangseethong, K., inอำนาจ เจรีรัตน์, "Preparation and characterization of enzymatically-treated granular cassava starch and poly(butylene adipate-co-terephthalate) blends", 2nd International Conference on Chemical Engineering and Advanced Materials, CEAM 2012, 13 กรกฎาคม 2012
2012 exThothong, S., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inอำนาจ เจรีรัตน์, "Production and characterization of porous starch granule and poly(butylene adipate-co-terephthalate) blend as a bio-composite", 2nd International Conference on Chemical Engineering and Advanced Materials, CEAM 2012, 13 กรกฎาคม 2012
2012 exThothong, S., inอำนาจ เจรีรัตน์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Degradation of porous starch granules and poly(butylene adipate-co- terephthalate)(PBAT) blends: Soil burial and enzymatic tests", 2012 International Conference on Engineering Materials, ICEM 2012, 30 ธันวาคม 2012
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500028]