แนวโน้มผลงานของกอบศิริ

Conference

การนำเสนอบทความของกอบศิริ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาฟิสิกส์

Publish Year International Conference 1
2007 inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล, inนางกอบศิริ วรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "STRUCTURAL AND MAGNETIC PROPERTIES OF MECHANICALLY ALLOYED CO40Si60 POWDER", The International Conference on Magnetic Materials (ICMM 2007) , 11 - 16 ธันวาคม 2007, สาธารณรัฐอินเดีย
Publish Year National Conference 1
2008 inนางศิวาพร สหวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ศิวะพร มีจู, inนางสุรีย์ ลิขิตตชัย, อาจารย์, inนางกอบศิริ วรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความวาวและสีของไข่มุกเลี้ยงน้ำจืดไทย", Siam Physics Congress (SPC2008), 20 - 22 มีนาคม 2008, นครราชสีมา ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480994]