แนวโน้มผลงานของมยุลา

Journal

บทความของมยุลา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร และในภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา

Publish Year International Journal 4
2019 inดร.มยุลา ไชยคำบัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHristos Doucouliagos, exHelen Scarborough, "สถาบัน วัฒนธรรม และ มูลค่าพื้นที่ชุมน้ำ", Ecological Economics, ปีที่ 157, ฉบับที่ -, มีนาคม 2019, หน้า 195-204
2016 inดร.มยุลา ไชยคำบัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDoucouliagos, Hristos, exScarborough, Helen, "The economic value of wetlands in developing countries: A meta-regression analysis", ECOLOGICAL ECONOMICS, ปีที่ 124, เมษายน 2016, หน้า 164-174
2016 inดร.มยุลา ไชยคำบัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE ECOSYSTEM SERVICE VALUE OF COASTAL WETLANDS IN DEVELOPING COUNTRIES: A META-REGRESSION ANALYSIS", International Journal of Applied Business and Economic Research, ปีที่ 14, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2016, หน้า 8519-8543
2015 inดร.มยุลา ไชยคำบัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exScarborough, H., exDoucouliagos, C., "Local Population Preferences Toward Restoring Ecosystem Services of a Wetland in Thailand", International Business Management, ปีที่ 9, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2015, หน้า 771-783

Conference

การนำเสนอบทความของมยุลา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร และในภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.มยุลา ไชยคำบัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exScarborough, Helen, exDoucouliagos, Chris, "ความพึงพอใจของชุมชนต่อการปรับปรุงระบบนิเวศน์พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย", Trends in Multidisciplinary Business and Economic Research (TMBER 2015) , 25 - 26 มีนาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480256]