แนวโน้มผลงานของปิยมา

Journal

บทความของปิยมา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาสัตววิทยา

บทความแต่ละ Quartile ของปิยมา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาสัตววิทยา

บทความแต่ละ TCI Group ของปิยมา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาสัตววิทยา

Publish Year International Journal 6
2022 exTanakorn Srirat, exThanyaluk Sirisathaworn, exKatanyutita Damchuay, exApinya Longya, exWattanaporn Teerasan, inดร.ปิยมา ทัศนสุวรรณ, อาจารย์, exSiripar Korinsak, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exTheerayut Toojinda, "Genetic distribution of the avirulence gene AVRPiz-t in Thai rice blast isolates and their pathogenicity to the broad-spectrum resistant rice variety Toride 1", Plant Pathology, ปีที่ 71, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 334-343
2022 exWattanaporn Teerasan, exPattaraborn Moonsap, ex Apinya Longya, exKatanyutita Damchuay, exShin-ichi Ito, inดร.ปิยมา ทัศนสุวรรณ, อาจารย์, exSureeporn Kate-Ngam, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Rice blast resistance gene profiling of Thai, Japanese and International rice varieties using gene-specific markers", Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 22-28
2022 exPinyokham, P., exKhianchaikhan, K., exSunvittayakul, P., inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยมา ทัศนสุวรรณ, อาจารย์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Carbon-nanotube for Transient Expression in Rice Calli", HAYATI Journal of Biosciences, ปีที่ 29, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2022, หน้า 845-850
2020 exKatanyutita Damchuay, exApinya Longya, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNonglak Parinthawong, exKULCHANA DARWELL, exSucheela Talumphai, inดร.ปิยมา ทัศนสุวรรณ, อาจารย์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "High nucleotide sequence variation of avirulent gene, AVR-Pita1, in Thai rice blast fungus population", Journal of Genetics, ปีที่ 99, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020, หน้า 45-1-11
2019 exMoonsap, P, exLaksanavilat, N, inดร.ปิยมา ทัศนสุวรรณ, อาจารย์, exKate-Ngam, S, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Assessment of genetic variation of 15 Thai elite rice cultivars using InDel markers", CROP BREEDING AND APPLIED BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 15-21
2019 exMoonsap, P., exLaksanavilat, N., exSinumporn, S., inดร.ปิยมา ทัศนสุวรรณ, อาจารย์, exKate-Ngam, S., inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Genetic diversity of Indo-China rice varieties using ISSR, SRAP and InDel markers", Journal of Genetics, ปีที่ 98, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2019
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=420035]