แนวโน้มผลงานของสุธีร์

Journal

บทความของสุธีร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Publish Year International Journal 17
2021 exJitmat Thintip, exWorapong Singchat, exSyed Farhan Ahmad, exNattakan Ariyaraphong, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWiyada Chamchumroon, exKlinsak Pitiwong, inนายวรงค์ สุขเสวต, อาจารย์, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Reduced genetic variability in a captive-bred population of the endangered Hume’s pheasant (Syrmaticus humiae, Hume 1881) revealed by microsatellite genotyping and D-loop sequencing", PLOS ONE, ปีที่ 16, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า e025657
2020 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSUKID RUEANGRUEA, exTHAMARAT PHUTTHAI, exDAVID MIDDLETON, exSOMRAN SUDDEE, "Diospyros phuwuaensis (Ebenaceae), a new species from North-Eastern Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 34-44
2020 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSrisodsuk, Suttikarn, exChuaynkern, Chantip, exChuaynkern, Yodchaiy, "Complete mitochondrial genome of Tropidophorus hangnam (Squamata: Scincidae) with phylogenetic analysis", MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES , ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2020, หน้า 3701-3702
2019 exRosabelle Samuel , exBarbara Turner, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJ?r?me Munzinger , exOvidiu Paun, exMichael H J Barfuss , exMark W Chase, "Systematics and evolution of the Old World Ebenaceae, areview with emphasis on the large genus Diospyros andits radiation in New Caledonia", Botanical Journal of the Linnean Society, ปีที่ 189, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 99-114
2018 exSTEPHAN W. GALE, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJIHONG LI, exYU ITO, exSANTI WATTHANA, exPHATSARA TERMWUTTHIPREECHA, exMANG LUNG CHEUK, exSOMRAN SUDDEE, "Integrative analyses of Nervilia (Orchidaceae) section Linervia reveal further undescribed cryptic diversity in Thailand", Systematics and Biodiversity , ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2018, หน้า 377-398
2018 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAROON SINBUMROONG, exSOMRAN SUDDEE, "Diospyros phengklaii (Ebenaceae), a new species from south-western Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, หน้า 34-39
2018 exCHANTIP CHUAYNKERN, ex Nithina KAEWTONGKUM, exAnnemarie Ohler, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Sunchai MAKCHAI, exYODCHAIY CHUAYNKERN, "First description of theNanorana (Chaparana) aenea (Smith, 1922)tadpole from northern Thailand and additionalinformation on the Quasipaa (Eripaa)fasciculispina (Inger, 1970) tadpolebuccopharyngeal anatomy", Alytes, ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2018, หน้า 93-108
2018 exNapiroon, T, exPoopath, M, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBalslev, H, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Lasianthus yalaensis (Rubiaceae), a new species from peninsular Thailand", PHYTOTAXA, ปีที่ 364, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2018, หน้า 172-180
2018 exSuttikarn Srisodsuk, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exUrarikha Kongprom, exBoripat Siriaroonrat, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The complete mitochondrial genome of Fea's muntjac (Muntiacus feae Thomas and Doria, 1889) with phylogenetic anaiysis", MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2018, หน้า 982-983
2018 exSukgosa, N., inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exWacharapluesadee, S., exSongmongkol, P., inนายแสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล, อาจารย์, exOlival, K.J., exHemachudha, T., "Genetic diversity and relationships among Lyle's flying fox colonies in Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 6, มกราคม 2018, หน้า 607-611
2017 exมานพ ผู้พัฒน์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exราชันย์ ภู่มา, "Hopea macrocarpa (Dipterocarpaceae), a new species from peninsular Thailand", Thai Forest bulletin (Botany), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มกราคม - ธันวาคม 2017, หน้า 94-98
2017 exNapiroon, T, exProf. Henrik Balslev, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล, exดร.ก่องกานดา ชยามฤต, "ANTIBACTERIAL PROPERTY TESTING OF TWO SPECIES OF TROPICAL PLANT LASIANTHUS (RUBIACEAE)", Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 177-123
2013 exBarbara Turner, exJ?r?me Munzinger , inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEva M. Temsch, exReinhold Stockenhuber, exMichael H.J. Barfuss, exMark W. Chase, exRosabelle Samuel , "Molecular phylogenetics of New Caledonian Diospyros (Ebenaceae) using plastid and nuclear markers", Molecular Phylogenetics and Evolution, ปีที่ 69, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2013, หน้า 740-763
2013 exBarbara Turner, exOvidiu Paun, exJ?r?me Munzinger , inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMark W Chase, exRosabelle Samuel , "Analyses of amplified fragment length polymorphisms (AFLP) indicate rapid radiation of Diospyros species (Ebenaceae) endemic to New Caledonia", BMC Evolutionary Biology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 269, ธันวาคม 2013, หน้า 1-15
2012 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRatree Yooyuen, exSuchitra Changtragoon, "Chloroplast DNA variation of Dalbergia cochinchinensis Pierre inThailand and Laos", IUFRO World Series Vol. 30 (Multinational and Transboundary Conservation of Valuable and Endangered Forest Tree Species), ปีที่ 2012, ฉบับที่ 30, มีนาคม 2012, หน้า 84-87
2009 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSamuel R, exMunzinger J, exForest F,, exWallnofer B,, exMichael H.J. Barfuss, exGunter Fischer, exMark W. Chase, "A multi-locus plastid phylogenetic analysis of the pantropical genus Diospyros (Ebenaceae), with an emphasis on the radiation and biogeographic origins of the New Caledonian endemic species", Molecular Phylogenetics and Evolution , ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, กันยายน 2009, หน้า 602-620
2006 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWallnoefer, B., ex Samuel, R, exMunzinger, J., exChase, M.W., "Generic delimitation and relationships in Ebenaceae sensu lato: Evidence from six plastid DNA regions", American Journal of Botany , ปีที่ 93, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2006, หน้า 1808-1827
Publish Year National Journal 8
2020 inดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร. สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพะยูงในแปลงปลูก 5 แห่งของประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 218-226
2019 exเกศีณี เฟื่องสำรวจ, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "นิเวศวิทยาบางประการและการกระจายของโมกราชินี(Wrightia sirikitiae D.J.Middleton & Santisuk) ในพื้นที่กล่มป่าตะวันออก", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 16-26
2017 exรัฐภูมิ รวมอัญมณี, inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของแอมโมเนียมไนเตรท และความชื้นสัมพัทธ์ ต่ออาการฉ่ำน้ำในการเพาะเลี้ยงยอดยูคาลิปตัส ลูกผสม (Eucalyptus camaldulensis Dehnh. X Eucalyptus pellita F. Muell.)", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 22-32
2015 exวราภรณ์ จันทบูรณ์, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยุทธนา ทองบุญเอื้อ, "ชีววิทยาการผสมเกสรของแคสันติสุข", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2015 - สิงหาคม 2016, หน้า 21-31
2014 exวันวิสา ภูไชยศรี, inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะทางกายวิภาคของใบยูคาลิปตัสสายต้นที่ต้านทานแตนสร้างปม", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 28-39
2012 exสุภัจฉรี อรัญ, exจันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยอดชาย ช่วยเงิน, "สัณฐานวิทยาของลูกอ๊อดบางชนิดในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, ธันวาคม - มีนาคม 2012, หน้า 41-73
2007 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ลูกผสมยูคาลิปตัสโดยใช้ลักษณะภายนอกและการเจริญเติบโต", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 24, มกราคม 2007, หน้า 1-12
2007 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, "การพิสูจน์ลูกผสมระหว่างยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิสและยูคาลิปตัสยูโรฟิลลา โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 24, มกราคม 2007, หน้า 13-25

Conference

การนำเสนอบทความของสุธีร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Publish Year International Conference 7
2017 exTiwtawat Napiroon, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Wichai Santimaleeworagun, exHenrik Balslev, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exKongkanda Chayamarit, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Phylogenetic signal of Thai Lasianthus (Rubiaceae) as antimicrobial effect against pathogenic bacteria", 17 th Flora of Thailand Conference, 21 - 25 สิงหาคม 2017, อ่าวนาง กระบี่ ประเทศไทย
2013 exB. Turner, exO. Paun, exJ. Munzinger, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exM.W. Chase, exR. Samuel, "Evolution of new caledonian diospyros species (Ebenaceae)", Plant Genome Evolution 2013, 8 - 10 กันยายน 2013, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2012 exBarbara Turner, exJ?r?me Munzinger , inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEva Temsch, exBruno Walln?fer, exMark. W. Chase, exRosabelle Samuel , "Speciation of New Caledonian Diospyros (Ebenaceae)", International Conference on Polyploidy, Hybridization, and Biodiversity , 7 - 10 พฤษภาคม 2012, Pr?honice สาธารณรัฐเช็ก
2011 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSamuel, R, exTurner, B, exMunzinger, J, exWallnoefer, B, exChase, W.M., "Pattern and mode of speciation of New CaledonianDiospyros (Ebenaceae)", XVIII International Botanical Congress (IBC2011), 23 - 30 กรกฎาคม 2011, Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย
2011 exRatree Yooyuen, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuchitra Changtragoon, "Chloroplast DNA Phylogeography of Dalbergia Cochinchinensis Pierre in Thailand and Laos", Multinational and Transboundary Conservation of Valuable and Endangered Forest Tree Species, 5 - 7 ธันวาคม 2011, Guangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRosabelle Samuel , exJ?r?me Munzinger , exBruno Wallnoefer, exF?lix Forest, exMichael H. J. Barfuss, exMark W. Chase, "Biogeographic origins and evolution of endemic species of Diospyros (Ebenaceae) from New Caledonia: A Molecular Phylogenetic Perspective", 19th International Symposium “Biodiversity and Evolutionary Biology” of the German Botanical Society (DBG). , 16 - 19 กันยายน 2010, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2008 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRosabelle Samuel , exBruno Wallnoefer, exJerome Munzinger, exDeepthi Yakandawela, exMark W. Chase, "A phylogenetic framework for infrageneric classification of Diospyros (Ebenaceae) with an emphasis on a radiation of species in New Caledonia. ", Botany 2008 (botany without borders), 26 - 30 กรกฎาคม 2008, Vancouver BC แคนาดา
Publish Year National Conference 10
2013 exรัตนาภรณ์ ไกรเทพ, exรัตนชัย อินทรีย์, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "หลักฐานเชิงโมเลกุลยืนยันตำแหน่งการจัดวางของสกุลเครือหมูปอย (Nyctocalos Teijsm. & Binn.) ในเผ่า Oroxyleae", การประชุมทางวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7, 3 - 5 เมษายน 2013
2013 exภิญญารัตน์ ชยาภรณ์, exสลิลลา บุญเทียม, exมานพ ผู้พัฒน์, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพรรณไม้สกุลพันจำ (Vatica L.) โดยใช้ข้อมูลดีเอ็นเอในคลอโรพลาสต์จีโนม", การประชุมทางวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7, 3 - 5 เมษายน 2013
2011 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัฐภูมิ รวมอัญมณี, exพนอ จันทร์ศรีทอง, "ตำแหน่งจัดวางของสกุลระฆังทอง และ ลักษณะวงศ์วานเดี่ยวของพรรณไม้สกุลใกล้เคียง: หลักฐานจากการวิเคราะห์ข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ของ ndhF และ trnLF", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยอดชาย ช่วยเงิน, exจันทร์ทิพย์ อินธาระ, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exสัญชัย เมฆฉาย, "การใช้ข้อมูลดีเอ็นเอเพื่อตรวจสอบการเป็นชนิดใหม่ในสกุลจิ้งเหลนห้วย(Tropidophorus)", การสัมมนาวิชาการ เรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 32, 15 - 16 ธันวาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัฐภูมิ รวมอัญมณี (นิสิต), "ตำแหน่งจัดวางของแคสันติสุข (Santisukia Brummitt) พืชถิ่นเดียวของไทย ในแผนภูมิวงศ์วานวิวัฒนาการของวงศ์แค", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4, 24 - 26 มีนาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, exมานพ ผู้พัฒน์, "ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการของพรรณไม้สกุลยาง จากข้อมูลเชิงโมเลกุล กรณีศึกษาชนิดที่กระจายพันธ์ในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4, 24 - 26 มีนาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJ?r?me Munzinger , exRosabelle Samuel , exF?lix Forest, exMark W. Chase, "แหล่งที่มาทางชีวภูมิศาสตร์และวิวัฒนาการของพรรณไม้สกุลมะเกลือ (Diospyros; Ebenaceae) ของนิวคาลิโดเนีย: หลักฐานจากข้อมูลวงศ์วานวิวัฒนาการเชิงโมเลกุล", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 3, 25 - 27 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSamuel, R., exApisitwanich, S., exChase, M.W., "Diversity and Evolution of Diospyros in the Indo Burma and Sundaland Hotspots: A Molecular Phylogenetic Perspective", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว ครั้งที่ 9, 15 - 17 ตุลาคม 2009, เพชรบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ซิสเต็มมาติกส์และชีวภูมิศาสตร์ของพืชวงศ์มะเกลือ (Ebenaceae sensu lato) : หลักฐานจากการวิเคราะห์วงศ์วานวิวัฒนาการโดยใช้ข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ในคลอโรพลาสต์จีโนมจำนวน 8 บริเวณ", การประชุมวิชาการพฤกศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 , 26 - 28 มีนาคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRosabelle Samuel , exJerome Munzinger, exBruno Walln?fer, exF?lix Forest, exMark W. Chase, "วิวัฒนาการและรูปแบบของความหลากหลายของพืชในเขต biodiversity hotspots จากข้อมูลวิวัฒนาการเชิงโมเลกุล: กรณีศึกษาของพรรณไม้สกุลมะเกลือ", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ การวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของประเทศไทย ครั้งที่ 1, 10 - 11 กรกฎาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400082]