แนวโน้มผลงานของเดชา

Journal

บทความของเดชา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

บทความแต่ละ Quartile ของเดชา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

บทความแต่ละ TCI Group ของเดชา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Publish Year International Journal 23
2021 exMANANYA PLA-ARD, exNoraset KHIOESREE, exBUNYATIPORN KEAWDEE, exWIPAVEE HUNGHENG, exPATTANAPHON CHATTRAKULDEE, exPHANITSUPHA PENGTHONG, exJIDAPA THONGBANTHUM, exPAANWARIS PAANSRI, exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exTANAPONE PANGANTA, exYUWARAK CHANACHAI, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "Monitoring the diversity, abundance, activity period and habitat use of wildlife species around the wildlife corridor that connects the natural world heritage site in Thailand", BIODIVERSITAS, ปีที่ 22, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 4983-4996
2021 exW. Jaitrong, exSk. Yamane, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, "A new species and a new record of the ant genus Ooceraea Roger, 1862 (Hymenoptera: Formicidae: Dorylinae) from Thailand", Far Eastern Entomologist, ปีที่ 2021, ฉบับที่ 441, พฤศจิกายน 2021, หน้า 1-10
2020 exJaitrong, W., inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, exYamane, S., "First record of the ant genus syscia roger, 1861 (hymenoptera: Formicidae) from Thailand, with descriptions of two new species", Far Eastern Entomologist, ปีที่ 411, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020, หน้า 1-9
2020 exJaitrong, W., inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, exYamane, S., "Three new species of the ant genus Myopias roger, 1861 (Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae) from Borneo", Raffles Bulletin of Zoology, ปีที่ 68, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020, หน้า 608-618
2017 exKovac, D., exSchneider, A., exFreidberg, A., inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, "Life history and description of the larva of acrotaeniostola spiralis (Diptera: Tephritidae: Dacinae: Gastrozonini), an oriental fruit fly inhabiting bamboo twigs", Raffles Bulletin of Zoology, ปีที่ 65, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 154-167
2017 exPeeters, C., exIto, F., inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, exKeller, R.A., exHashim, R., exMolet, M., "Striking polymorphism among infertile helpers in the arboreal ant Gesomyrmex", Asian Myrmecology, ปีที่ 9, กุมภาพันธ์ 2017
2016 exJaitrong, W., inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, exSakchoowong, W., "Review of the thai species of the genus Sphinctomyrmex mayr, 1866 (hymenoptera: Formicidae, dorylinae), with description of a new species", Far Eastern Entomologist, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 305, กรกฎาคม 2016, หน้า 1-9
2015 exWongprom, Prasit, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, "One new species of the genus Savarna Huber, 2005 (Araneae, Pholcidae) from southern Thailand", ZOOKEYS, ปีที่ -, ฉบับที่ 498, เมษายน 2015, หน้า 1-5
2015 inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, "The species of the ant genus Recurvidris Bolton, 1992 (Hymenoptera:Formicidae: Myrmicinae) in Thailand", HALTERES, ปีที่ 6, ฉบับที่ -, มกราคม 2015, หน้า 104-112
2015 exChristian Peeters, exJohn Heraty, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, "Eucharitid wasp parasitoids in cocoons of the ponerine ant Diacammascalpratum from Thailand", Halteres, ปีที่ 6, ฉบับที่ -, มกราคม 2015, หน้า 90-94
2014 exPeeters, C, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, "Philidris ants living inside Dischidia epiphytes from Thailand", ASIAN MYRMECOLOGY, ปีที่ 6, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2014, หน้า 49-61
2013 exJaitrong, W., inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, "Two new species of the Aenictus pachycerus species group (Hymenoptera: Formicidae: Aenictinae) from Southeast Asia", Raffles Bulletin of Zoology, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 97-102
2013 exOffenberg, J, exCuc, NTT, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, "The effectiveness of weaver ant (Oecophylla smaragdina) biocontrol in Southeast Asian citrus and mango", ASIAN MYRMECOLOGY, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, มีนาคม 2013, หน้า 139-149
2010 exKrag, K., exLundegaard, R., exOffenberg, J., exNielsen, M.G., inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, "Intercolony transplantation of Oecophylla smaragdina (Hymenoptera: Formicidae) larvae", Journal of Asia-Pacific Entomology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2010, หน้า 97-100
2010 exOffenberg J , inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, "Sustainable weaver ant (Oecophylla smaragdina) farming: harvest yields and effects on worker ant density", ASIAN MYRMECOLOGY, ปีที่ 3, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2010, หน้า 55-62
2008 exYUVARIN BOONTOP, inดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inนายโกศล เจริญสม, รองศาสตราจารย์, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, "Diversity of Stingless Bees (Apidae: Meliponini) in Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province, Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 444-456
2008 exNoon-Anant, N, exสุธา วัฒนสิทธิ์, exYamane, S, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, "Nesting habits of Polyrhachis (Myrmatopa) flavicornis (Formicidae : Formicinae) in the lowland tropical rain forest of Peninsular Thailand", SOCIOBIOLOGY, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2008, หน้า 73-86
2007 exYamada, A, exInoue, T, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, exOhkuma, M, "A new concept of the feeding group composition of termites (Isoptera) in tropical ecosystems: Carbon source competitions among fungus-growing termites, soil-feeding termites, litter-layer microbes, and fire", SOCIOBIOLOGY, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2007, หน้า 135-153
2007 exKovac, D, exJelinek, J, exHashim, R, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, "Transition from bamboo sap to water: Aquatic habits in the sap beetle Amphicrossus japonicus (Coleoptera : Cucujoidea : Nitidulidae)", EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY, ปีที่ 104, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2007, หน้า 635-638
2007 exReiji Fujimaki, Hiroshi Takeda, exTakeda, Hiroshi, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, "Fine root decomposition in tropical dry evergreen and dry deciduous forests in Thailand", Journal of Forest Research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2007 - ธันวาคม 2008, หน้า 338-346
2006 exYamada, A, exInoue, T, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, exOhkuma, M, exKudo, T, exSugimoto, A, "Nitrogen fixation by termites in tropical forests, Thailand", ECOSYSTEMS, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2006, หน้า 75-83
2005 exYamada, A, exInoue, T, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, exOhkuma, M, exKudo, T, exAbe, T, exSugimoto, A, "Carbon mineralization by termites in tropical forests, with emphasis on fungus combs", ECOLOGICAL RESEARCH, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2005, หน้า 453-460
2005 inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, exTakeda, H, "Seasonal changes in soil arthropod abundance in the dry evergreen forest of north-east Thailand, with special reference to collembolan communities", ECOLOGICAL RESEARCH, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2005, หน้า 59-70
Publish Year National Journal 6
2019 exทิพากร ภูสาคร, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, "ชนิดอาหารเทียมที่เหมาะสมเพื่อการเพาะเลี้ยงมดแดง", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 13-23
2018 exวียะวัฒน์ ใจตรง, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, exปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, "การทบทวนเกี่ยวกับมดสกุลย่อยมดหนามเคียว (Hymenoptera:Formicidae:Formicinae) ในประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 1-16
2011 exวียะวัฒน์ ใจตรง, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, "อนุกรมวิธานและการกระจายของมดเสี้ยนดินสกุล Dorylus ในประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 1-14
2010 exชมัยพร บัวมาศ, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางกายภาพบางประการต่อการปรากฏของมดบริเวณห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 1-11
2010 exมานพ แก้วฟู, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, exสรายุทธ บุณยะเวชชีวิน, "สมบัติบางประการของดินจอมปลวกขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบสังคมพืชในป่าเต็งรัง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 26-36
2007 inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, exสาธิต ปิ่นกุล, "ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 26, สิงหาคม 2007, หน้า 12-27

Conference

การนำเสนอบทความของเดชา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Publish Year National Conference 5
2019 exวิภาวี แสงพุ่มพงษ์, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะถิ่นอาศัยและปัจจัยแวดล้อมบางประการของแมลงมัน (Carebara castanea Smith.) บริเวณจังหวัดลำปาง", งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 23 - 24 พฤษภาคม 2019, มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exจิตติมา จันทร์ทอง, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยสภาพแวดล้อมบางประการที่มีผลต่อการปรากฏของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก(Xyleutes ceramicus Walker)ในสวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลำพูน", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๖, 22 - 23 มิถุนายน 2017, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exสุพินโญ จงคูณกลาง, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงของสังคมสัตว์ขาปล้องในดินบริเวณพื้นที่ฟื้นฟู ณ เหมืองหินปูน จังหวัดสระบุรี", การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี2560, 5 - 7 กันยายน 2017, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exขนิษฐา ลิป่วน, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, "ผลของช่องว่างป่าต่อความมากมายของสัตว์ขาปล้องในดินบริเวณป่าดิบเขาเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี2560, 5 - 7 กันยายน 2017, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exวนาลี ศรีหาคม, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, "โครงสร้างทางสังคมและองค์ประกอบชนิดของมดบริเวณพื้นที่การใช้ประโยชน์ต่างกันของสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=360068]