แนวโน้มผลงานของพีระศักดิ์

Journal

บทความของพีระศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาพืชไร่นา

Publish Year International Journal 127
2020 exMuakrong, N, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genetic Potential of Agronomic Traits and Seed Physicochemical Properties of Novel Jatropha Lines Developed from Complex Interspecific Hybridization", AGRIVITA, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 92-109
2020 exYundaeng, C., inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChen, J., exYuan, X., exChankaew, S., inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exChen, X., "Candidate gene mapping reveals VrMLO12 (MLO Clade II) is associated with powdery mildew resistance in mungbean (Vigna radiata [L.] Wilczek)", Plant Science, ปีที่ 298, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 11059
2019 inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKuswanto Kuswanto, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "The Genetics of Pandan-Like Fragrance, 2-Acetyl-1-Pyrroline, in Crops", AGRIVITA Journal of Agricultural Science , ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 10-22
2019 exChankaew, S, exMonkham, T, exPinta, W, exSanitchon, J, exKaewpradit, W, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Screening Tolerance to Phosphorus Deficiency and Validation of Phosphorus Uptake 1 (Pup1) Gene-Linked Markers in Thai Indigenous Upland Rice Germplasm", AGRONOMY-BASEL, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019
2019 inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDachapak, S., exYimram, T., inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exPoonchaivilaisak, S., "Genetic diversity of zombi pea (Vigna vexillata) assessed by microsatellite markers", Acta Horticulturae, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1241, สิงหาคม 2019, หน้า 143-149
2019 exSujinna Dachapak, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKen Naito, exNorihiko Tomooka, exAkito Kaga, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Detection of quantitative trait loci for salt tolerance in zombi pea [Vigna vexillata (L.) A. Rich]", Euphytica, ปีที่ 215, ฉบับที่ 12, พฤศจิกายน 2019, หน้า 1-14
2018 exMuakrong, N., exKikuchi, S., inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Conservation and variation of 35S Ribosomal DNA among five jatropha species revealed by Fluorescence In Situ Hybridization", Cytologia, ปีที่ 83, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, หน้า 57-61
2019 exJungmin Ha, exSangrea Shim, exTaeyoung Lee, exYang J. Kang, exWon J. Hwang, exHaneul Jeong, inดร.กุหลาบ เหล่าสาธิต, อาจารย์, exJayern Lee, exSue K. Kim, exDani Satyawan, exPuji Lestari, exMin Y. Yoon, exMoon Y. Kim, exAnnapurna Chitikineni, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exRajeev K. Varshney, exSuk-Ha Lee, "Genome sequence of Jatropha curcas L., a non-ediblebiodiesel plant, provides a resource to improveseed-related traits", Plant Biotechnology Journal, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 517-530
2018 exDachapak, S, exTomooka, N, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNaito, K, exKaga, A, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "QTL analysis of domestication syndrome in zombi pea (Vigna vexillata), an underutilized legume crop", PLOS ONE, ปีที่ 13, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2018
2018 exMuakrong, N, exKikuchi, S, exFukuhara, S, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Two jatropha karyotypes constructed from meiotic pachytene chromosomes: Pericentric distribution of heterochromatin and variation in repetitive DNAs", PLOS ONE, ปีที่ 13, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2018
2018 exDuangsong, U, exLaosatit, K, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genetics of resistance to Cercospora leaf spot disease caused by Cercospora canescens and Psuedocercospora cruenta in yardlong bean (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis) x grain cowpea (V-unguiculata ssp. unguiculata) populations", JOURNAL OF GENETICS, ปีที่ 97, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2018, หน้า 1451-1456
2017 exArada Masari, exAnochar Kaewwongwal, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Inheritance and a major quantitative trait locus of seed starch content in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)", Euphytica, ปีที่ 213, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017
2017 exSujinna Dachapak, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSupalak Poonchaivilaisak, exTarika Yimram, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genetic diversity and structure of the zombi pea (Vigna vexillata (L.) A. Rich) gene pool based on SSR marker analysis", Genetica, ปีที่ 145, ฉบับที่ 2, เมษายน - พฤษภาคม 2017, หน้า 189-200
2017 exKitiya Amkul, exKularb Laosatit, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSangrea Shim, exSuk-Ha Lee, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Mapping of QTLs for Seed Phorbol Esters, a Toxic Chemical in Jatropha curcas (L.).", Genes, ปีที่ 18, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 205-1-11
2017 exAnochar Kaewwongwal, exJingbin Chen, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAlisa Kongjaimun, exTarika Yimram, exXin Chen, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Novel Alleles of Two Tightly Linked Genes Encoding Polygalacturonase-Inhibiting Proteins (VrPGIP1 and VrPGIP2) Associated with the Br Locus That Confer Bruchid (Callosobruchus spp.) Resistance to Mungbean (Vigna radiata) Accession V2709", Frontiers in Plant Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, กันยายน 2017
2017 exLaosatit, K, exMokrong, N, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Overcoming crossing barriers between jatropha (Jatropha curcas L.) and castor bean (Ricinus communisL.)", CROP BREEDING AND APPLIED BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, เมษายน 2017, หน้า 164-167
2017 inดร.กุหลาบ เหล่าสาธิต, อาจารย์, ex Naratid Mokrong, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Overcoming crossing barriers between jatropha (Jatropha curcas L.) and castor bean (Ricinus communisL.)", Crop Breeding and Applied Biotechnology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 164-167
2016 exVenkataramana, Pavithravani B., exGowda, Rame, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRamesh, S., exRao, A. Mohan, exBhanuprakash, K., inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exGireesh, C., exPramila, C. K., "Mapping QTL for bruchid resistance in rice bean (Vigna umbellata)", EUPHYTICA, ปีที่ 207, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 135-147
2016 exUsa Duangsong, exAnochar Kaewwongwal, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSompong Chankaew, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Identification of a major QTL for resistance to Cercospora leaf spot disease in cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) revealed common genomic region with that for the resistance to angular leaf spot in common bean (Phaseolus vulgaris L.)", Euphytica, ปีที่ 209, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2016, หน้า 199-207
2016 exWipawan Suanum, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Alisa Kongjaimun , exTarika Yimram, exAkito Kaga, exNorihiko Tomooka, exYu Takahashi, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Co-localization of QTLs for pod fiber content and pod shattering in F2 and backcross populationsbetween yardlong bean and wild cowpea", Molecular Breeding, ปีที่ 36, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2016
2016 exJingbin Chen, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChen Xin, exXiaoyan Cui, exXingxing Yuan, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Gene Mapping of a Mutant Mungbean (Vigna radiata L.) Using New Molecular Markers Suggests a Gene Encoding a YUC4-like Protein Regulates the Chasmogamous Flower Trait", Frontiers in Plant Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 380, มิถุนายน 2016
2016 exKularb Laosatit, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanthita Ruang-areerate, exChutima Sonthirod, exSithichoke Tangphatsornruang, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "De novo Transcriptome Analysis of Apical Meristem of Jatropha spp. Using 454 Pyrosequencing Platform, and Identification of SNP and EST-SSR Markers", PLANT MOLECULAR BIOLOGY REPORTER, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2016, หน้า 786-793
2016 exChotechung, S., inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChen, J., exYimram, T., exChen, X., inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "A gene encoding a polygalacturonase-inhibiting protein (PGIP) is a candidate gene for bruchid (Coleoptera: bruchidae) resistance in mungbean (Vigna radiata)", Theoretical and Applied Genetics, ปีที่ 129, ฉบับที่ 9, กันยายน 2016, หน้า 1673-1683
2015 exHamidreza Dargahi, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Detection of quantitative trait loci for seed size traits in soybean (Glycine max L.)", Kasetsart Journal (Natural Sciences), ปีที่ 49, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015, หน้า 832-843
2015 exPuntaree Taeprayoon, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exYang Jae Kang, exAnek Limsrivilai, exSuk-Ha Lee, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genome-wide SSR marker development inoil palm by Illumina HiSeq for parentalselection", Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 1-4
2015 exChanida Lamaisri, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, อาจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Relationship between fatty acid composition and biodiesel qualityfor nine commercial palm oils", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 389-395
2015 exNubankoh, Phakchana, exPimtong, Sarocha, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDachapak, Sujinna, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genetic diversity and population structure of pencil yam (Vigna lanceolata) (Phaseoleae, Fabaceae), a wild herbaceous legume endemic to Australia, revealed by microsatellite markers", BOTANY, ปีที่ 93, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2015, หน้า 183-191
2015 exKaewwongwal, Anochar, exKongjaimun, Alisa, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChankaew, Sompong, exYimram, Tarikar, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genetic diversity of the black gram [Vigna mungo (L.) Hepper] gene pool as revealed by SSR markers", BREEDING SCIENCE, ปีที่ 65, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2015, หน้า 127-137
2015 exYundaeng, Chutintorn, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTangphatsornruang, Sithichoke, exChankaew, Sompong, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "A single base substitution in BADH/AMADH is responsible for fragrance in cucumber (Cucumis sativus L.), and development of SNAP markers for the fragrance", Theoretical and Applied Genetics, ปีที่ 128, ฉบับที่ 9, กันยายน 2015, หน้า 1881-1892
2015 inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมพงศ์ จันทร์แก้ว, exอลิสา คงใจมั่น, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "QTLs CONTROLLING SEED WEIGHT AND DAYS TO FLOWERING IN MUNGBEAN [Vigna radiata (L.) Wilczek], THEIR CONSERVATION IN AZUKI BEAN [V. angularis (Ohwi) Ohwi & Ohashi] AND RICE BEAN [V. umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi]", AGRIVITA, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2015, หน้า 159-168
2015 exPuntaree Taeprayoon, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exSuk-Ha Lee, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genetic background of three commercial oil palm breeding populations in Thailand revealed by SSR markers", Australian Journal of Crop Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, เมษายน 2015, หน้า 281-288
2015 exLu, Sijia, exLi, Ying, exWang, Jialin, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exNan, Haiyang, exCao, Dong, exWang, Yanping, exLi, Jinliang, exLi, Xiaoming, exFang, Chao, exShi, Xinyi, exYuan, Xiaohui, exWatanabe, Satoshi, exFeng, Xianzhong, exLiu, Baohui, exAbe, Jun, exKong, Fanjiang, "QTL mapping for flowering time in different latitude in soybean", EUPHYTICA, ปีที่ 206, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2015, หน้า 725-736
2014 exKhin Thida One, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exNarathid Muakrong, inดร.กุหลาบ เหล่าสาธิต, อาจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Phenotypic and genotypic variability of F2 plants derived from Jatropha curcas ? integerrima hybrid", Biomass and Bioenergy, ปีที่ 67, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2014, หน้า 137-144
2014 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exNarathid Muakrong, exChamnanr Phetcharat, "BREEDING FIELD CROPS FOR ORNAMENTAL PURPOSE: A CASE IN Jatropha spp.", AGRIVITA, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, กันยายน - ตุลาคม 2014, หน้า 229-234
2014 exAKMM Alam, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "GENERATION MEAN AND PATH ANALYSES OF REACTION TO MUNGBEAN YELLOW MOSAIC VIRUS (MYMV) AND YIELD-RELATED TRAITS IN MUNGBEAN (Vigna radiata (L.) Wilczek)", SABRAO Journal of Breeding and Genetics, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 150-159
2014 inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exประยูร ประเทศ, exอลิสา, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "DISSECTING QUANTITATIVE TRAIT LOCI FOR AGRONOMIC TRAITS RESPONDING TO IRON DEFICEINCY IN MUNGBEAN [Vigna radiata (L.) Wilczek]", AGRIVITA, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 101-111
2014 exสมพงศ์ จันทร์แก้ว, exTakehisa Isemura, exSachiko Isobe, exAkito Kata, ex์Norihiko Tomooka, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Hideki Hirakawa, exKenta Shirasawa, exDuncan A. Vaughan, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Detection of Genome Donor Species of Neglected Tetraploid Crop Vigna reflexo-pilosa (Cre?ole Bean), and Genetic Structure of Diploid Species Based on Newly Developed EST-SSR Markers from Azuki Bean (Vigna angularis)", PLOS ONE, ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, สิงหาคม - กันยายน 2014, หน้า 1-13
2014 exAlam, AKMM, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Identification and confirmation of quantitative trait loci controlling resistance to mungbean yellow mosaic disease in mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek]", MOLECULAR BREEDING, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2014, หน้า 1497-1506
2014 exOne, KT, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exMuakrong, N, exLaosatit, K, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Phenotypic and genotypic variability of F-2 plants derived from Jatropha curcas x integerrima hybrid", BIOMASS & BIOENERGY, ปีที่ 67, สิงหาคม 2014, หน้า 137-144
2014 exRaboy, V, exCichy, K, exPeterson, K, exReichman, S, exSompong, U, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exSaneoka, H, "Barley (Hordeum vulgare L.) Low Phytic Acid 1-1: An Endosperm-Specific, Filial Determinant of Seed Total Phosphorus", JOURNAL OF HEREDITY, ปีที่ 105, ฉบับที่ 5, กันยายน 2014, หน้า 656-665
2014 exMuakrong, N, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "'Kamphaeng Saen 1', Kamphaeng Saen 2', and 'Kamphaeng Saen 3': New Ornamental Jatropha Cultivars Derived through an Interspecific Cross", HORTSCIENCE, ปีที่ 49, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2014, หน้า 1083-1085
2014 exLaosatit, K, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exMuakrong, N, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Development of interspecific and intergeneric hybrids among jatropha-related species and verification of the hybrids using EST-SSR markers", PLANT GENETIC RESOURCES-CHARACTERIZATION AND UTILIZATION, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2014, หน้า S58-S61
2014 exDargahi, H, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Mapping of the genomic regions controlling seed storability in soybean (Glycine max L.)", JOURNAL OF GENETICS, ปีที่ 93, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2014, หน้า 365-370
2014 inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRachaneeporn Pimjan, exChutima Sonthirod, exDuangjai Sangsrakru, exThippawan Yoocha, exSithichoke Tangphatsornruang, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Elucidation of the molecular responses to waterlogging in Jatropha roots by transcriptome profiling", Frontiers in Plant Science, ปีที่ 5, ฉบับที่ 658, ธันวาคม 2014, หน้า 1-13
2014 exAKM Mabubul Alam, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exM.A. Muktadir, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Quantitative Trait Loci Associated with Seed Weight in Mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2014, หน้า 197-204
2014 exHamidreza Dargahi, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJun Abe, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Mapping quantitative trait loci for yield-related traits in soybean (Glycine max L.)", Breeding Science, ปีที่ 64, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2014, หน้า 282-290
2014 exChankaew, S, ex Isemura, T, ex Naito, K , exEri Ogiso?Tanaka, exTomooka, N., inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKaga, A., exVaughan, DA., inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "QTL mapping for salt tolerance and domestication-related traits in Vigna marina subsp. oblonga, a halophytic species.", THEORETICAL AND APPLIED GENETICS, ปีที่ 127, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2014
2014 exKang, Yang Jae, exKim, Sue K., exKim, Moon Young, exLestari, Puji, exKim, Kil Hyun, exHa, Bo-Keun, exJun, Tae Hwan, exHwang, Won Joo, exLee, Taeyoung, exLee, Jayern, exShim, Sangrea, exYoon, Min Young, exJang, Young Eun, exHan, Kwang Soo, exTaeprayoon, Puntaree, exYoon, Na, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exKim, Kwang Soo, exGwag, Jae-Gyun, exMoon, Jung-Kyung, exLee, Yeong-Ho, exPark, Beom-Seok, exBombarely, Aureliano, exDoyle, Jeffrey J., exJackson, Scott A., exSchafleitner, Roland, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exVarshney, Rajeev K., exLee, Suk-Ha, "Genome sequence of mungbean and insights into evolution within Vigna species", NATURE COMMUNICATIONS, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2014
2014 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "Phenotypic and genotypic variability of F-2 plants derived from Jatropha curcas x integerrima hybrid", BIOMASS & BIOENERGY, ปีที่ 67, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2014, หน้า 137-144
2014 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "Inheritance of dwarfiness and erect growth habit in progenies of Jatropha curcas x Jatropha integerrima.", Journal of the American Society for Horticultural Science, ปีที่ 139, ฉบับที่ 5, กันยายน 2014, หน้า 582-586
2014 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of mungbean genotypes based on yield stability and reaction to mungbean yellow mosaic virus disease.", Plant Pathology Journal, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน 2014, หน้า 261-268
2014 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "'Kamphaeng Saen 1', 'Kamphaeng Saen 2', and 'Kamphaeng Saen 3': new ornamental jatropha cultivars derived through an interspecific cross.", HortScience, ปีที่ 49, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2014, หน้า 1083-1085
2014 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "Interspecific jatropha hybrid as a new promising source of woody biomass.", Plant Genet Resour, ปีที่ 12, ฉบับที่ s1, กรกฎาคม 2014, หน้า s17-s20
2014 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exMrs.Khin Thida One, exนายนราธิษณ์ หมวกรอง, exJ?er?emy Valette, exPhilippe Girard, "Physicochemical properties of seeds and oil from an F2population of Jatropha curcasJatropha integerrima", ScienceAsia, ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2014, หน้า 428-435
2013 exอรุณี วงษ์แก้ว, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์, "Isolation and characterization of purple acid phosphatase gene during seedling development in mungbean", BIOLOGIA PLANTARUM, ปีที่ 57, ฉบับที่ 2, มกราคม 2013, หน้า 1-7
2013 exLaosatit, K., inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exSaensuk, C., inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Development and characterization of EST-SSR markers from Jatropha curcas EST database and their transferability across jatropha-related species/genus", Biologia (Poland), ปีที่ 68, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 41-47
2013 inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมพงศ์ จันทร์แก้ว, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exอรอุมา รุ่งน้อย, "CROSS-SPECIES AMPLIFICATION OF MICROSATELLITE MARKERS IN BAMBARA GROUNDNUT (VIGNA SUBTERRANEAN) AND THEIR APPLICATION IN DIVERSITY STUDY", Acta Horticulturae , ปีที่ -, ฉบับที่ 979, มกราคม - ธันวาคม 2013, หน้า 431-435
2013 exCollard, B.C.Y., exJogloy, S.S., exLertrat, K., exRedoรฑa, E., inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "The 12th SABRAO congress on plant breeding. Towards 2025: Challenges in a rapidly changing world", Sabrao Journal of Breeding and Genetics, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2013, หน้า 1-5
2013 exพรกมล พราหม์น้อย, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมพงศ์ จันทร์แก้ว, exเรืองชัย จูวัฒนสำราญ, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "A single recessive gene controls fragrance in cucumber (Cucumis sativus L.)", Journal of Genetics, ปีที่ 92, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 147-149
2013 inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exHadkam, Y., exTaeprayoon, P., inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Estimates of repeatability and path coefficient of bunch and fruit traits in bang boet dura oil palm", Journal of Oil Palm Research, ปีที่ 25, ฉบับที่ APR, เมษายน 2013, หน้า 108-115
2013 exChankaew, S., inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIsemura, T., exTomooka, N., exKaga, A., exVaughan, D.A., inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Quantitative trait locus mapping reveals conservation of major and minor loci for powdery mildew resistance in four sources of resistance in mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek]", Molecular Breeding, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2013, หน้า 121-130
2013 exMarisa Phiromtan, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Effect of Various Carriers and Storage Temperatures on Survival ofAzotobacter vinelandii NDD-CK-1 in Powder Inoculant", Modern Applied Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, มีนาคม - เมษายน 2013, หน้า 81-89
2013 exอโณชา แก้ววงศ์วาลย์, exอรุณี เจตต์สดุ, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมพงศ์ จันทร์แก้ว, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genetic diversity and population structure of Vigna exilis and Vigna grandiflora(Phaseoleae, Fabaceae) from Thailand based on microsatellite variation", Botany, ปีที่ 91, ฉบับที่ 10, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2013, หน้า 653-661
2013 exชุตินธร หยุนแดง, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง, exสุกัญญา วงศ์พรชัย, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Gene discovery and functional marker development for fragrance in sorghum (Sorghum bicolor(L.) Moench)", Theoretical and Applied Genetics, ปีที่ 126, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2013, หน้า 2897-2906
2013 inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัตนากร กฤษณาชาญดี, ex Orawan Chatchawankanphanich, ex Khalid P. Akhtar, exTariq Mahmud Shah, exRamakrishnan M. Nair, ex Tejinderjit S. Bains, ex Asmita Sirari, ex Livinder Kaur, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Detection of quantitative trait loci for mungbean yellow mosaic India virus (MYMIV) resistance in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek) in India and Pakistan", Breeding Science, ปีที่ 63, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 367-373
2013 inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSontikun, Y., inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, "Optimization of transient ฮฒ-glucuronidase (gus) gene expression in teak (tectona grandis L.f.) by agrobacterium tumefaciens-mediated transformation system", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2013, หน้า 49-57
2013 exG.S.S. KHATTAK, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exM.A.J. PARRY, exP.J. ANDRALOJC, exI. SAEED, "EVALUATION OF WHEAT MUTANTS FOR THERMO-STABILITY THROUGH PHYSIOLOGICAL PARAMETERS", SABRAO Journal of Breeding and Genetics, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, กันยายน 2013 - เมษายน 2014, หน้า 112-119
2013 exอลิสา คงใจมั่น, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNorihiko Tomooka, exAkito Kaga, exDuncan Vaughan, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "QTL mapping of pod tenderness and total soluble solid in yardlong bean [Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. unguiculata cv.-gr. sesquipedalis]", Euphytica, ปีที่ 189, ฉบับที่ 2, มกราคม 2013, หน้า 217-223
2013 exธนพล ไชยแสน, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Tetraploid Plants from an Interspecific Hybrid between Mungbean (Vigna radiata) and Rice Bean (Vigna umbellata)", Journal of Crop Science and Biotechnology, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2013, หน้า 45-51
2012 exBoonlertnirun, K., inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exSarithniran, P., inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Genetic distance and heterotic pattern among single cross hybrids within waxy maize (Zea mays L.)", Sabrao Journal of Breeding and Genetics, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012, หน้า 382-397
2012 exเรืองชัย จูวัฒนสำราญ, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAkito Kaga, exสมพงศ์ จันทร์แก้ว, exTakehiko Shimizu, exวรวิทย์ โสรัจจาภินันท์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Identification of a new fragrance allele in soybean and development of its functional marker", Molecular Breeding, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 13-21
2012 exอลิสา คงใจมั่น, exAkito Kaga, exNorihiko Tomooka, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTakehiko Shimizu, exYujian Shu, exTakehisa Isemura, exDuncan A. Vaughan, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "An SSR-based linkage map of yardlong bean (Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. unguiculata Sesquipedalis Group) and QTL analysis of pod length", Genome, ปีที่ 55, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 81-92
2012 exอุทุมพร สมพงษ์, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVictor Raboy, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Mapping of quantitative trait loci for phytic acid and phosphorus contents in seedand seedling of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)", Breeding Science, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2012, หน้า 87-92
2012 exKongjaimun, A., exKaga, A., exTomooka, N., inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVaughan, D.A., inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "The genetics of domestication of yardlong bean, Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. unguiculata cv.-gr. sesquipedalis", Annals of Botany, ปีที่ 109, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 1185-1200
2012 exอรอุมา รุ่งน้อย, exจิระ สุวรรณประเสริฐ, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Molecular Genetic Diversity of Bambara Groundnut (Vigna Subterranea L. Verdc.) Revealed by RAPD and ISSR Marker Analysis", SABRAO Journal of Breeding and Genetics, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 87-101
2012 inนายธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชลธิรา แสงสิริ, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีระยุทธ ตู้จินดา, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "SSR Map Construction and Quantitative Trait Loci (QTL) Identification of Major Agronomic Traits in Mungbean (Vigna Radiata (L.) Wilczek)", SABRAO Journal of Breeding and Genetics, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 71-86
2012 exSorajjapinun, W., exChankaew, S., inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Comparison of hybrid vigor based on parental distance in SSR markers and agronomic traits in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2012, หน้า 143-151
2012 exTakehisa Isemura, exAkito Kaga, exSatoshi Tabata, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exTakehiko Shimizu, exUken Jo, exDuncan A. Vuaghan, exNorihiko Tomooka, "Construction of a genetic linkage map and genetic analysis of domestication related traits in mungbean (Vigna radiata)", PLoS ONE, ปีที่ 7, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2012
2012 exNyi, N, inดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Nondestructive Measurement of Photosynthetic Pigments and Nitrogen Status in Jatropha (Jatropha curcas L.) by Chlorophyll Meter", PHILIPPINE AGRICULTURAL SCIENTIST, ปีที่ 95, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2012, หน้า 139-145
2012 exประยูร ประเทศ, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Mapping QTL conferring resistance to iron deficiency chlorosis in mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek]", Field Crops Research, ปีที่ 137, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2012, หน้า 230-236
2011 exสมพงศ์ จันทร์แก้ว, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรวิทย์ โสรัจจาภินันท์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Quantitative trait loci mapping of Cercospora leaf spot resistance in mungbean, Vigna radiata (L.) Wilczek", Molecular Breeding, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - กันยายน 2011, หน้า 255-264
2011 exLiu, W, exKim, MY, exKang, YJ, exVan, K, exLee, YH, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exYuan, DL, exLee, SH, "QTL identification of flowering time at three different latitudes reveals homeologous genomic regions that control flowering in soybean", THEORETICAL AND APPLIED GENETICS, ปีที่ 123, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2011, หน้า 545-553
2011 exSorajjapinun, W, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Chasmogamous mutant, a novel character enabling commercial hybrid seed production in mungbean", EUPHYTICA, ปีที่ 181, ฉบับที่ 2, กันยายน 2011, หน้า 217-222
2011 exMaung Maung Tar, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Heterosis of Agronomic Characters in Jatropha (Jatropha curcas L.)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 583-593
2011 inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมพงศ์ จันทร์แก้ว, exอรอุมา รุ่งน้อย, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genetic diversity of the Bambara groundnut (Vigna subterranea (L.) Verdc.) as assessed by SSR markers", Genome, ปีที่ 54, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2011, หน้า 898-910
2011 exSinkangam, B, exStamp, P, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exMongkol, W, exPorniyom, A, exDang, NC, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Integration of Quality Protein in Waxy Maize by Means of Simple Sequence Repeat Markers", CROP SCIENCE, ปีที่ 51, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2011, หน้า 2499-2504
2011 inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exสุจิณณา เดชะพรรค, exMuang Muang Tar, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "New microsatellite markers classifying nontoxic and toxic Jatropha curcas", Journal of Genetics, ปีที่ 90, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2011, หน้า e76-e78
2011 exM.M. Tar, exN. Nyi, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genotype by Environment Interaction of Jatropha (Jatropha curcas L.)Grown from Seedlings vs Cuttings", Thai Journal of Agricultural Science , ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2011, หน้า 71-79
2011 exMoongkanna, J., exPantalone, V.R., exBurton, J.W., exToojinda, T., inดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Identification of QTLs controlling major fatty acid contents in soybean seed", Sabrao Journal of Breeding and Genetics, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2011, หน้า 226-240
2011 exสุณีวัลย์ หมันหมาด, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Seasonal effects on bunch components and fatty acid composition in Dura oil palm (Elaeis guineensis)", African Journal of Agricultural Research , ปีที่ 6, ฉบับที่ 7, เมษายน 2011, หน้า 1835-1843
2011 inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exน.ส.ปัณฑารีย์ แต้ประยูร, exน.ส.เยาวนาถ หาดคำ, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genetic Diversity Among Jatropha and Jatropha-RelatedSpecies Based on ISSR Markers", Plant Molecular Biology Reporter (Plant Mol Biol Rep), ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 252-264
2011 exนายศิวเรศ อารีกิจ, exTadashi Yoshihashi, exนายสามารถ วันชะนะ, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exนายเรืองชัย จูวัฒนสำราญ, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "A PCR-based marker for a locus conferring aroma in vegetable soybean (Glycine max L.)", Theoretical and Applied Genetics, ปีที่ 122, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 311-316
2011 exเรืองชัย จูวัฒนสำราญ, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมพงศ์ จันทร์แก้ว, exTakehiko Shimizu, exสุกัญญา วงศ์พรชัย, exAkito Kaga, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "A SNP in GmBADH2 gene associates with fragrance in vegetable soybean variety “Kaori” and SNAP marker development for the fragrance", Theoretical and Applied Genetics , ปีที่ 122, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2011, หน้า 533-541
2011 inนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTadashi Yoshihashi, exSamart Wanchana, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exRuangchai Juwattanasomran, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "A PCR-based marker for a locus conferring aroma in vegetable soybean (Glycine max L.).", Theoretical and Applied Genetics, ปีที่ 122, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 311-316
2010 exธเนศ มณีกุล, inนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "โครงสร้างระบบสิ่งแวดล้อมการเกษตรของมันสำปะหลังในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 220-230
2010 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exKitsanachandee R , exChalee T , exSommanas W , inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, "Inheritance of resistance to iron deficiency and identification of AFLP markers associated with the resistance in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)", PLANT AND SOIL, ปีที่ 335, ฉบับที่ 1-2, ตุลาคม 2010, หน้า 423-437
2010 exSriphadet, S, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Effect of leaflet size and number on agronomic and physiological traits of mungbean", JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, ปีที่ 148, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2010, หน้า 353-361
2010 exSompong, U, inดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Inheritance of seed phytate in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)", EUPHYTICA, ปีที่ 171, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 389-396
2010 exXin, C, exVolkaert, H, inดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Molecular cloning and expression analysis of the pathogenesis-related gene VaPR2 in azuki bean (Vigna angularis)", ScienceAsia, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2010, หน้า 72-75
2010 inนางวงจันทร์ วงศ์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Isolation and Characterization of D-myo-inositol-3-phosphate Synthase from Mungbean (Vigna radiata)", PLANT MOLECULAR BIOLOGY REPORTER, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2010, หน้า 122-127
2010 inนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exธเนศ มณีกุล, "การจำลองแบบเครือข่ายเพื่อทำนายผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 346-355
2010 exวรารักษ์ เกษตรานันท์, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Mapping of Quantitative Trait Loci Controlling Powdery Mildew Resistance in Mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)", Journal of Crop Science and Biotechnology (electronic version), ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 155-161
2010 exอรอุมา รุ่งน้อย, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, exดร.ธีระยุทธ ตู้จินดา, exIan Godwin, exChris Lambrides, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Characterization, inheritance, and molecular study of opaque leaf mutant in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).", Journal of Crop Science and Biotechnology (electronic version), ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2010, หน้า 219-226
2009 exXin, C., inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Photooxidation response as a method to screen for drought tolerance in azuki bean (Vigna angularis (Willd.) Ohwi & Ohachi) germplasm", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2009, หน้า 239-245
2009 exTangphatsornruang, S, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exUthaipaisanwong, P, exChanprasert, J, exSangsrakru, D, exSeehalak, W, exSommanas, W, exTragoonrung, S, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Characterization of microsatellites and gene contents from genome shotgun sequences of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)", BMC PLANT BIOLOGY, ปีที่ 9, ฉบับที่ 137, พฤศจิกายน 2009
2009 inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Partitioning of Lead Accumulation in Rice Plants", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2009, หน้า 35-40
2009 exวรภา สีหลักษณ์, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวารุณี โสมนัส, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Microsatellite markers for mungbean developed from sequence database", Molecular Ecology Resources, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2009, หน้า 862-864
2009 inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวราภา สีหลักษณ์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Development, characterization and cross-species amplification of mungbean (Vigna radiata) genic microsatellite Markers", Conservation Genetics, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2009, หน้า 1939-1943
2009 exAkhtar, Khalid P, exKitsanachandee, R, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exAbbas, G, exAsghar, M. J, exShah, T. M, exAtta, B. M, exChatchawankanphanich, O, exSarwar, C, exAhmad, M., exSarwar, N, "Field Evaluation of Mungbean Recombinant Inbred Lines against Mungbean Yellow Mosaic Disease Using New Disease Scale in Thailand", PLANT PATHOLOGY JOURNAL , ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2009, หน้า 422-428
2009 exธาริการ์ ยิ่มรัมย์, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genetic variation in cultivated mungbean germplasm and its implication in breeding for high yield", Field Crops Research, ปีที่ 112, ฉบับที่ 2-3, มิถุนายน 2009, หน้า 260-266
2009 exวราลักษณ์ เกษตรานันท์, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "GENETICS OF THE RESISTANCE TO POWDERY MILDEW DISEASE IN MUNGBEAN (Vigna radiata (L.) Wilczek)", Journal of Crop Science and Biotechnology (electronic version), ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009, หน้า 37-42
2009 inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวารุณี โสมนัส, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Molecular diversity assessment of AVRDC–The World Vegetable Center elite-parental mungbeans", Breeding Science, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2009, หน้า 149-157
2008 exชนิดา สมท่า, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNorihiko Tomooka, exPeter A.-C. Ooi, exDuncan A. Vaughan, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Characterization of new sources of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek) resistance to bruchids, Callosobruchus spp. (Coleoptera: Bruchidae)", Journal of Stored Products Research, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 316-321
2008 inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAkito Kaga, exNorihiko Tomooka, exTakehisa Isemura, exDuncan A. Vaughan, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Mapping of quantitative trait loci for a new source of resistance to bruchids in the wild species Vigna nepalensis Tateishi & Maxted (Vigna subgenus Ceratotropis)", Theoretical and Applied Genetics, ปีที่ 117, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2008, หน้า 621-628
2008 inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวารุณี โสมนัส, inดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์, exธีระยุทธ ตู้จินดา, exวรวิทย์ โสรัจจาภินันท์, exวรภา สีหลักษณ์, exสมวงศ์ ตระกูลรุ่ง, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "New microsatellite markers isolated from mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)", Molecular Ecology Resources, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2008, หน้า 1155-1157
2007 exSuwanprasert, A, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exToojinda, T, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, "Inheritance of qualitative traits and heterosis in bambara groundnut (Vigna subterranea (L.) Verdc.)", KOREAN JOURNAL OF GENETICS, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กันยายน 2007, หน้า 285-290
2007 exSangiri, C, exKaga, A, exTomooka, N, exVaughan, D, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genetic diversity of the mungbean (Vigna radiata, Leguminosae) genepool on the basis of microsatellite analysis", AUSTRALIAN JOURNAL OF BOTANY, ปีที่ 55, ฉบับที่ 8, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 837-847
2007 inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genome Research in Mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek] and Blackgram [V. mungo (L.) Hepper]", ScienceAsia, ปีที่ 33, ฉบับที่ S1, ธันวาคม 2007, หน้า 69-74
2007 inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exขนิดา อัมรนันน์, exPeter A.-C. Ooi, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Inheritance of seed resistance to bruchids in cultivated mungbean (Vigna radiata, L. Wilczek)", Euphytica, ปีที่ 155, ฉบับที่ 1-2, พฤษภาคม 2007, หน้า 47-55
2006 inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAkito Kaga, exNorihiko Tomooka, exK. Kashiwaba, exTakehisa Isemura, exบุปผา ใจเที่ยง, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exDuncan A. Vaughan, "Development of an interspecific Vigna linkage map between Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi and V. nakashimae (Ohwi) Ohwi & Ohashi and its use in analysis of bruchid resistance and comparative genomics", Plant Breeding, ปีที่ 125, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2006, หน้า 77-84
2006 inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNarayan S. Talekar, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Characterization of Callosobruchus chinensis (L.) resistance in Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi", Journal of Stored Products Research, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 313-327
2006 inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exRudy Soehendi, "Inheritance and AFLP Tagging of Leaflet Mutants in Mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 566-572
2006 exSuwanprasert, J, exToojinda, T, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, "Hybridization technique for bambara groundnut", BREEDING SCIENCE, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2006, หน้า 125-129
2006 exSripaoraya, S, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exInsupa, P, exPower, JB, exDavey, MR, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genetically manipulated pineapple: transgene stability, gene expression and herbicide tolerance under field conditions", PLANT BREEDING, ปีที่ 125, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2006, หน้า 411-413
2005 exTanya, P, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exToojinda, T, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exLee, SH, "Identification of SSR markers associated with N-2-fixation components in soybean [Glycine max (L.) Merr.]", KOREAN JOURNAL OF GENETICS, ปีที่ 27, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2005, หน้า 351-359
2002 exChowdhury AK, , inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พรรณนภา ศักดิ์สูง, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณี ทองพำนัก, "RAPD markers linked to resistance to downy mildew disease in soybean", EUPHYTICA, ปีที่ 128, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2002, หน้า 55-60
2002 inนายธีระ สมหวัง, inนายอำนวย โยธาศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exนางอัจฉรา นันทกิจ, exนายสมศักดิ์ เกติพงศ์, "Heritability of Nodulation and N2-dixation Efficiency in Soybean (Glycine max (L.) Merrill)", Korean J.Breed., ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2002, หน้า 331-336
Publish Year National Journal 29
2020 inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, อาจารย์, exวิไลรัตน์ ฤกษ์วิรี, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสายพันธุ์พ่อแม่และการตัดฟันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตชีวมวลของลูกผสมข้ามชนิดระหว่างสบู่ดำกับเข็มปัตตาเวีย", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 249-260
2020 exนฎาภัสส์ คุ้มกลาง, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Improving Detection Ability of Near Infrared Spectroscopy to Detect the Low concentration Phorbol esters in Jatropha seed", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 19-27
2020 inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, อาจารย์, exวิไลรัตน์ ฤกษ์วิรี, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "สหสัมพันธ์ของลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิตชีวมวลในลูกผสมข้ามชนิดระหว่างสบู่ดำกับเข็มปัตตาเวีย", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 823-834
2019 inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, อาจารย์, exสินีนาฎ เกิดทรัพย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบศักยภาพทางชีวมวลในสบู่ดำลูกผสมข้ามชนิด", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 917-928
2018 exนางสาวกรรณิกา ฝอยทอง, exนางสาวผกายวรรณ ซื่อสัตยวงศ์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, อาจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การประเมินน้าหนักเมล็ดสบู่ด้าที่น้อยที่สุดเพื่อหาปริมาณน้ามันและการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์น้ามันจากเมล็ดที่มีและไม่มีเปลือกหุ้มเมล็ดในสบู่ด้า 14 สายพันธุ์", Agricultural Sci. J., ปีที่ 49, ฉบับที่ 2 (Suppl.), เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 369-372
2018 exสินีนาฎ เกิดทรัพย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, อาจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "เสถียรภาพของผลผลิตเมล็ดและชีวมวลในลูกผสมข้ามชนิดระหว่างสบู่ดากับเข็มปัตตาเวีย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 357-360
2018 exวิไลรัตน์ ฤกษ์วิรี, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, อาจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตเมล็ดและชีวมวลในสบู่ดาลูกผสม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 361-364
2018 inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, อาจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การประเมินผลผลิตและชีวมวลในสบู่ดำลูกผสมภายในชนิดและลูกผสมข้ามชนิด", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2018, หน้า 1191-1202
2017 inดร.กุหลาบ เหล่าสาธิต, อาจารย์, exอรอุมา รุ่งน้อย, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชุตินธร หยุนแดง, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exทศพร ธนามี, exีรพันธ์ โตธิรกุล, exธนกฤต กิจกุลทอง, "การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของกล้วยไม้รองเท้านารีจ านวน 18 ชนิดด้วยเครื่องหมาย EST-SSR", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 47-53
2016 exเพ็ญธัญพัฒน์ แสงทองมา, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exดร.ปัณฑารีย์ แต้ประยูร, inดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, อาจารย์, exเอนก ลิ่มศรีวิไล, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตในประชากรปาล์มน้ามันชนิดดูรา", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ว. พืชศาสตร์สงขลานครินทร์), ปีที่ 3, ฉบับที่ supplement, กรกฎาคม - กันยายน 2016, หน้า 9-15
2016 exKitiya Amkul, ex Malee Panngam, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.กุหลาบ เหล่าสาธิต, อาจารย์, "Pollen viability and seed set of interspecific hybrids between Jatropha curcas ? Jatropha integerrima", Genomics and Genetics , ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 50-55
2016 exนางสาวเมธาพร ลมัยศรี, exนายนราธิษณ์ หมวกรอง, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "ปริมาณและคุณภาพน้ำมันในสายพันธุ์สบู่ดำลูกผสมข้ามชนิดระหว่างสบู่ดำกับเข็มปัตตาเวีย", วารสาร มทร. อีสาน (RMUTI Journal), ปีที่ 2559, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 39-48
2016 exนางสาวประภัสสร อิสระไพโรจน์, exนายนราธิษณ์ หมวกรอง, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาลูกผสมข้ามชนิดระหว่าง Jatropha curcas ? Jatropha cinerea", วารสาร มทร. อีสาน (RMUTI Journal), ปีที่ 2559, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 49-53
2016 exเปรมฤดี พิทักษ์หงษ์สา , exจันทร์จิรา แก้วเรือง, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "ความมีชีวิต และความสามารถในการงอกของละอองเกสรเพศผู้ของพืชในสกุล Jatropha", วารสาร มทร. อีสาน (RMUTI Journal), ปีที่ 2559, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 54-63
2016 exธิดารัตน์ เทพนารินทร์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อการออกดอกของสบู่ดำ 6 สายพันธุ์", วารสาร มทร. อีสาน (RMUTI Journal), ปีที่ -, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 64-75
2016 exนฎาภัสส์ คุ้มกลาง, exวิภาวรรณ เอกเอี่ยม, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, อาจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณโปรตีนในเมล็ดลูกผสมข้ามชนิดระหว่างสบู่ดำและเข็มปัตตาเวียด้วยเทคนิค Near-infrared spectroscopy", มทร.อีสาน ฉบับพิเศษ, ปีที่ พิเศษ, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 12-19
2016 exKitiya Amkul, exMalee Panngam, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exKularb Laosatit, "Pollen viability and seed set of interspecific hybrids betweenJatropha curcas x Jatropha integerrima", Genomics and Genetics , ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 50-55
2015 exเยาวพรรณ สนธิกุล, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสักและการทดสอบความต้านทานต่อสารปฏิชีวนะของเนื้อเยื่อสักเพื่อการถ่ายยีน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, เมษายน - สิงหาคม 2015, หน้า 101-113
2011 exธงชัย จันทร์จู, exสมพงศ์ จันทร์แก้ว, exเรืองชัย จูวัฒนสำราญ, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การยืนยันการถ่ายทอดลักษณะความหอมและเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เชื่อมโยงกับความหอมในถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ “Chamame”", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ S3, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 78-82
2011 exสถาพร โชติช่วง, exสมพงศ์ จันทร์แก้ว, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การค้นหาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เชื่อมโยงกับยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อด้วงถั่วในถั่วเขียว", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ S3, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 221-226
2011 exเรืองชัย จูวัฒนสำราญ, exพรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์, exสุกัญญา วงศ์พรชัย, exSuk-Ha Lee, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การทดสอบเสถียรภาพของสารหอม 2-Acetyl-1-pyrroline ในเมล็ดถั่วเหลืองฝักสด", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ S3, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 97-105
2011 exอลิสา คงใจมั่น, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAkito Kaga, exNorihiko Tomooka, exDuncan Vaughan, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ตำแหน่งของยีนที่ควบคุมลักษณะเมล็ดแข็งในประชากรลูกผสมชั่วที่สองของถั่วพุ่มป่า", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ S3, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 328-334
2011 exประยูร ประเทศ, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, อาจารย์, exธีรยุทธ ตู้จินดา, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "อัตราพันธุกรรม และเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับความทนทานต่อการขาดธาตุเหล็กในสภาพดินด่างของถั่วเขียว", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ S3, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 227-232
2010 exพรพรรณ ธีระวัฒนพงศ์, inดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบรูปแบบของแถบโปรตีนสะสมในเมล็ดถั่วเขียวและถั่วเหลือง", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 213-220
2009 exอรุณี วงษ์แก้ว, inดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณลักษณะเบื้องต้นของ partial ยีน myo-inosiol 3-phospate synthse (MIPS) และ phytase จากถั่วเขียว พันธุ์กำแพงแสน-1", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 43-54
2009 exน.ส.เยาวนาถ หาดคำ, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "อัตราซ้ำและสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบผลผลิตปาล์มน้ำมันแบบดูราสายพันธุ์บางเบิด", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 230-233
2008 inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์สบู่ดำในเอเชียจากการประเมินโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลแบบ RAPD", วารสารวิชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal), ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 36-47
2006 exธนพล ไชยเสน, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกู้คัพภะจากการผสมข้ามชนิดระหว่างถั่วเขียวผิวมัน (Vigna radiata)กับถั่วเขียวผิวดำ (V.mungo) โดยการเพาะเลี้ยงออวุลและการตรวจสอบความเป็นลูกผสมด้วยเทคนิค RAPD", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, มกราคม - กันยายน 2006, หน้า 101-107
2006 inนายพรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์, inดร.สิริกุล วะสี, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exJun Abe, "Molecular Marker Analysis of Days to Flowering in Vegetable Soybean (Glycine max (L.) Merrill).", Kasetsart Journal Natural Science., ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 573-581

Conference

การนำเสนอบทความของพีระศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาพืชไร่นา

Publish Year International Conference 14
2015 exPhumwit Pengruang, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exPuntaree Taeprayoon, exAnek Limsrivilai, exSuk Ha Lee, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Combining ability of some commercial Dura and Pisifera oil parents at immature stage in Thailand", SABRAO 13th Congress and International Conference The Society for Advancement of Breeding Research in Asia and Oceania, 14 - 16 กันยายน 2015, Bogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2013 exนางสาวกุหลาบ เหล่าสาธิต, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exนายชาตรี แสนสุข, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Development of EST-SSR from Jatropha curcas EST database and its application in assessment of Jatropha hybrids", The 3rd International Symposium on Genetics of Plant Resources to be held during April 16-19, 2013 at International Convention Center in Jeju, South Korea. , 16 - 19 เมษายน 2013, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี
2012 exนางสาวสุจิณณา เดชะพรรค, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genetic diversity of commercial tenera oil palm varieties in Thailand", The 12th SABRAO Congress on Plant Breeding towards 2025: Challenges in a Rapidly Changing World , 13 - 16 มกราคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอังคณา จงเชิดชูตระกูล, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "DETERMINATION OF LD50 AND OBSERVATION ON SEEDLING GROWTH AND DISORDERS IN M1 PLANTS OF GAMMA IRRADIATED JATROPHA VARIETIES", FIRST PLANT BREEDING SEMINAR: ADVANCES IN PLANT IMPROVEMENT, 2 - 6 กรกฎาคม 2012, Ibn Sina Seminar Hall, Agro-Biotechnology Institute, Malaysia (ABI), มาเลเซีย
2011 inดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Effect of fertilizer types on oil palm seedling in Kamphaeng Saen district", Commission on Higher Education Congress IV University Staff Development Consortium, 14 - 16 กันยายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 exAkito Kaga, exTakehisa Isemura, exTakehiko Shimizu, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exSatoshi Tabata, exNorihiko Tomooka, exDuncan Vaughan, "Asian Vigna Genome Research", The 14th NIAS International Workshop on Genetic Resources: Genetic Resources and Comparative Genomics of Legumes (Glycine and Vigna), 14 กันยายน 2009, Tsukuba ญี่ปุ่น
2009 exTomooka Norihiko, exAkito Kaga, exTakehisa Isemura, exDuncan Vaughan, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSouvanh Thadavong, exChay Bounphanousay, exKongpanh Kanyavong, exPhoumi Inthapanya, exMuthaian Pandiyan, exNatesan Senthil, exNanappan Ramamoorthi, exP.K. Jaiwal, exTian Jing, exK. Umezawa, exT. Yokoyama, "Vigna Genetic Resources", The 14th NIAS International Workshop on Genetic Resources: Genetic Resources and Comparative Genomics of Legumes (Glycine and Vigna), 14 กันยายน 2009, Tsukuba ญี่ปุ่น
2009 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Present Status and Future Perspectives of Glycine and Vigna in Thailand", The 14th NIAS International Workshop on Genetic Resources: Genetic Resources and Comparative Genomics of Legumes (Glycine and Vigna)., 14 กันยายน 2009, Tsukuba ญี่ปุ่น
2008 exArdhan J., inดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exLeewanich P., inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "The Relationship between Available Soil Nutrients and Yield of Oil Palm (Elaeis guineensis) var. Dura", CHE-USDC Congress I, 5 - 7 กันยายน 2008, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวารุณี โสมนัส, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Transferability of SSR markers from common bean, cowpea and soybean to mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)", 5th International Crop Science Congress & Exhibition (ICSC 2008), 13 - 18 เมษายน 2008, เจจู สาธารณรัฐเกาหลี
2008 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวารุณี โสมนัส, "Genetic diversity and relationships of AVRDC elite-parental mungbean germplasm as revealed by SSR markers", 5th International Crop Science Congress & Exhibition (ICSC 2008), 13 - 18 เมษายน 2008, เจจู สาธารณรัฐเกาหลี
2008 inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Status and Development of Biotechnology in Thailand. ", Expert Consultation on Agricultural Biotechnology for Promoting Food Security in Developing Countries Jointly organized by APAARI & MARDI Venue: MINES Beach Resort, 20 - 22 สิงหาคม 2008, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2006 inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Current status on marker technology in oil palm.", The First Sino-Thai International Energy Crop Workshop. Yunnan Agricultural University of PR. China (YAU-PRC), Kunming, China. , 20 - 25 พฤศจิกายน 2006, สาธารณรัฐประชาชนจีน
1996 inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inนางสาววิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exโกศล ชัยมณี, "Development of Thai soybean cultivars to reduce green beany flavour.", Conference Proceedings of the Second International Soybean Processing and Utilization Conference, , 8 - 13 มกราคม 1996, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 38
2019 inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของแบคทีเรียกลุ่มไม่สร้างมีเทนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลวัว ผักตบชวา และกากสบู่ดำ", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2 - 4 ตุลาคม 2019, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exนางสาวผกายวรรณ ซื่อสัตยวงศ์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวกรรณิกา ฝอยทอง, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "อัตราการรอดและการให้ผลผลิตของประชากรผสมตัวเองในสบู่ดำที่พัฒนาจากเข็มปัตตาเวีย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2018, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
2018 exนางสาวกรรณิกา ฝอยทอง, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, อาจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาความแปรปรวนทางฟีโนไทป์ของสบู่ดำ 14 สายพันธุ์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 ธันวาคม 2018 - 6 มกราคม 2019, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
2017 exสินีนาฎ เกิดทรัพย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, อาจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "เสถียรภาพของผลผลิตในลูกผสมข้ามชนิดระหว่างสบู่ดำกับเข็มปัตตาเวีย", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11, 3 - 4 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exวิไลรัตน์ ฤกษ์วิรี, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, อาจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การประเมินผลผลิตและความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับชีวมวลในสบู่ดำลูกผสม", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11, 3 - 4 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนางสาวกรรณิกา ฝอยทอง, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, อาจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การประเมินน้ำหนักเมล็ดสบู่ดำน้อยที่สุดและเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์น้ำมันจากเมล็ดที่มีและไม่มีเปลือกหุ้มเมล็ดในสบู่ดำ 14 สายพันธุ์", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11 , 3 - 4 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวเพ็ญธัญพัฒน์ แสงทองมา, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exดร. ปัณฑารีย์ แต้ประยูร, exดร.เอนก ลิ่มศรีวิไล, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตในประชากรปาล์มน้ามันชนิดดูรา", การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 "พืชสวนไทย ปลอดภัย มั่งคั่ง และยั่งยืน"โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า, หาดใหญ่, สงขลา, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, สงขลา ประเทศไทย
2016 exกัลยา พงค์รัตน์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exปัณฑารีย์ แต้ประยูร, exอเนก ลิ่มศรีวิไล, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "แพทโคเอฟฟิเชี่ยนท์ของลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิตปาล์มน้ำมันในประชากรดูรา x ดูรา", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559, 26 - 29 พฤษภาคม 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2016 exภูมิวิทย์ เพ็งเรือง, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exปัณฑารีย์ แต้ประยูร, exเอนก ลิ่มศรีวิไล, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรากับพันธุ์ทางการค้า", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559, 26 - 29 พฤษภาคม 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2015 exธิศิภูมิ สายะสนธิ, inดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "ผลของความถี่ของการให้น้ำและสูตรปุ๋ยต่อสบู่ดำ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน คร้งที่ 9, 2 - 3 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exวิภาวรรณ เอกเอี่ยม, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, อาจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "ศักยภาพในการให้ผลผลิตของพืชสกุล Jatropha ที่พบในประเทศไทย", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18, 17 - 19 กรกฎาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exปัญจรัตน์ เลิศหัสดีรัตน์, exนพวรรณ คำแดง, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ด้านเครื่องหมายโมเลกุลชนิด SSR และขนาดโครโมโซมของพืชในสกุล Jatrophaบางชนิด", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18 "พันธุศาสร์ก้าวหน้าสู่อาเซียน", 17 - 19 กรกฎาคม 2013, สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRachaneeporn Pimjan, exChutima Sonthirod, ex Duangjai Sangsrakru, exThippawan Yoocha, exSithichoke Tangphatsornruang, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Transcriptome profiling of Jatropha roots in response to waterlogging stress", การประชุมวิชาการจีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ และชีววิทยาเชิงระบบ Genomics, Bioinformatics, and System Biology Conference (GBSBC 2015), 10 - 11 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนางสาวกุหลาบ เหล่าสาธิต, exนางสาวกิติยา อ่ำกุล , exนางสาวมาลี พันธ์งาม , inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "เครื่องหมายโมเลกุลแบบ EST-SSR ที่สามารถจำแนกสบู่ดำที่มีปริมาณฟอร์โบลเอสเทอร์สูงและต่ำ", ดการประชุมวิชาการงา ทานตะวัน ละหุ่ง คำฝอย และสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ ๖“พืชน้ำมันเพื่อสุขภาพ ความงาม และอุตสาหกรรม” ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี , 5 - 7 สิงหาคม 2013, สิรินธร อุบลราชธานี ประเทศไทย
2013 exนายนราธิษณ์ หมวกรอง, exนายชำนาญร์ เพ็ชรรัตน์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "สบู่ดำประดับพันธุ์ใหม่ : ‘กำแพงแสน 1’ ถึง ‘กำแพงแสน 6’", การประชุมวิชาการงา ทานตะวัน ละหุ่ง คำฝอย และสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ ๖“พืชน้ำมันเพื่อสุขภาพ ความงาม และอุตสาหกรรม” , 5 - 7 สิงหาคม 2013, สิรินทร อุบลราชธานี ประเทศไทย
2013 exนางสาวเปรมฤดี พิทักษ์หงษ์สา, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาดอกเกสรเพศผู้เป็นหมันที่คัดเลือกมาจากสบู่ดำลูกผสมข้ามชนิด", การประชุมวิชาการงา ทานตะวัน ละหุ่ง คำฝอย และสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ “พืชน้ำมันเพื่อสุขภาพ ความงาม และอุตสาหกรรม” , 5 - 7 สิงหาคม 2013, สิรินทร อุบลราชธานี ประเทศไทย
2013 exนางสาววิภาวรรณ เอกเอี่ยม, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, อาจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "ปริมาณน้ำมันและองค์ประกอบกรดไขมันในน้ำมันจากเมล็ดพืชในสกุล Jatropha", การประชุมวิชาการงา ทานตะวัน ละหุ่ง คำฝอย และสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ “พืชน้ำมันเพื่อสุขภาพ ความงาม และอุตสาหกรรม” , 5 - 7 สิงหาคม 2013, สิรินทร อุบลราชธานี ประเทศไทย
2013 exชุตินธร หยุนแดง, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง, exสุกัญญา วงศ์พรชัย, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "ยีน BADH2 มีความสัมพันธ์กับความหอมในข้าวฟ่าง (Sorghum bicolor (L.) Moench)", พันธุศาสตร์ก้าวหน้าสู่อาเซียน (Genetics towards ASEAN), 17 - 19 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exอโนชา แก้ววงษ์วาลย์, exอรุณี เจตน์สดุ, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมพงศ์ จันทร์แก้ว, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของ Vigna exilis และ Vigna grandiflora โดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18: พันธุศาสตร์ก้าวหน้าสู่อาเซียน (Genetics towards ASEAN), 17 - 19 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนายธีระ สมหวัง, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, inนางสำราญ ศรีชมพร, inนายนพศูล สมุทรทอง, inนายสุเมศ ทับเงิน, exอัจฉรา นันทกิจ, "การเปรียบเทียบผลผลิตถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูงในแปลงเกษตรกร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exสุจิณณา เดชะพรรค, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "A study on Diversity of Elite Oil Palms in Thailand by Using Simple Sequence Repeat (SSR) Molecular Markers", Commission on Higher Eduction Congress V - University Staff Dvelopment Consortium (CHE-USDC Congress V)โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2554 ณ The Ambassador City Jomtien, 14 - 16 พฤศจิกายน 2012, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exนายนราธิษณ์ หมวกรอง, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, อาจารย์, "Hybrid Vigor of Biomass in Interspecific Hybrids of Jatropha curcas x J. integerrima", Commission on Higher Eduction Congress V - University Staff Dvelopment Consortium (CHE-USDC Congress V)โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2554 ณ The Ambassador City Jomtien, 14 - 16 พฤศจิกายน 2012, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exนางสาวอังคณา ชงเชิดชูตระกูล, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Comparison of method used for extraction of phorbol esters in Jatropha seeds for Jatropha breeding", The 37th Congress on Science and Technology of Thailand (STT37), 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนายสมศักดิ์ หมวกรอง, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, อาจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "Embryo recue: a method to develop an interspecific hybrid between Jatropha curcas L. and Jatropha podagrica L.", Commission on Higher Eduction Congress IV - University Staff Dvelopment Consortium (CHE-USDC Congress IV), 14 - 16 กันยายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวเยาวนาถ หาดคำ, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Correlation and path analysis of yield-related traits in Bang Boet dura oil palm", การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 4: เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย Commission on Higher Education Congress IV (CHE-USDC Congress IV) , 14 - 16 กันยายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exนางสาวปัณฑารีย์ แต้ประยูร, exนางสาวสุจิณณา เดชะพรรค, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genetic structure in elite Thai oil palm parents using SSR markers", Commission on Higher Eduction Congress IV - University Staff Dvelopment Consortium (CHE-USDC Congress IV)โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเดอะซายส์ พัทยา จังหวัดชลบุรี, 14 - 16 กันยายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 exบุญฤทธิ์ สินค้างาม, exวรรษมน มงคล, exอังคณา เพราะนิยม, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มปริมาณทริปโตแฟนด้วยยีน opaque-2 ในข้าวโพดข้าวเหนียวร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก", การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการวิจัยอม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4, 17 - 19 มิถุนายน 2010, ลพบุรี ประเทศไทย
2010 inนายธีระ สมหวัง, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inนายนพศูล สมุทรทอง, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, exศิริลักษณ์ จิตรอักษร, exอัจฉรา นันทกิจ, "การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง(Glycine max (L.) Merrill) ให้มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงโดยไรโซเบียม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genetic diversity among jatropha-related species based on ISSR markers", Crop Sciene MESO 2009, Bhumibol Damm, Samngao district, Tak, Thailand., 18 - 19 พฤศจิกายน 2009, ตาก ประเทศไทย
2009 inนายธีระ สมหวัง, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inนายนพศูล สมุทรทอง, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, exAchara Nuntagij, "การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง(Glycine max (L.) Merrill) ให้มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงโดยไรโซเบียมในลูกผสมชั่วที่ 6", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exเยาวนาถ หาดคำ, "อัตราซ้ำและสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบผลผลิตของปาล์มน้ำมันแบบดูราสายพันธุ์บางเบิด ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 7 พฤษภาคม 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "ผลของฤดูกาลต่อปริมาณน้ำมันและองค์ประกอบของกรดไขมันในปาล์มน้ำมันแบบดูรา", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2008 inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exPuntaree Taeprayoon, exAngkana Jongcherdchutrakul, exYaowanat Hadkam, exSujinna Dachapak, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genetic diversity among jatropha-related species based on ISSR markers. (Poster)", The 2008 Technical Meeting of the Senior Research Scholars’ Projects in Field Crops, 20 - 23 พฤศจิกายน 2008, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2008 exPuntaree Taeprayoon, exAngkana Jongcherdchutrakul, exSujinna Dachapak, exYaowanat Hadkam, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "A Set of Simple Sequence Repeat Markers Identifying Oil Palm Forms.", Commission on Higher Education Congress I University Staff Development Consortium (CHE-USDC Congress I), 5 - 7 กันยายน 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2001 inนายธีระ สมหวัง, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inนายอำนวย โยธาศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางอัจฉรา นันทกิจ, "การถ่ายทอดความสามารถในการตรึงไนโตรเจนโดยไรโซเบียมในถั่วเหลือง (Glycine max (L)Merrill)", การประชุมถั่วเหลืองแห่งชาติ ครั้งที่8, 28 - 29 สิงหาคม 2001, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1992 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนายชำนาญ ฉัตรแก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกหมุนเวียนในข้าวโพดสองประชากร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 1992, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1991 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนายชำนาญ ฉัตรแก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการประเมินสายพันธุ์ผสมตัวเองหนึ่งชั่วในข้าวโพดสองประชากร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29 , 4 - 7 กุมภาพันธ์ 1991, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1991 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนายชำนาญ ฉัตรแก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์และข้าวโพดลูกผสมในข้าวโพดสองประชากร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 1991, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

การจดอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 4
2020 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "เครื่องกะเทาะผลสบู่ดำ", Kasetsart University, 2020
2017 inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนายเอนก ลิ่มศรีวิไล, exนายจักรพงศ์ ลิ่มศรีวิไล, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "ชุดอุปกรณ์แซะช่อทะลายย่อยออกจากทะลายปาล์มน้ำมัน", Kasetsart University, 2017
2013 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนายอเนก ลิ่มศรีวิไล, "เครื่องแยกผลปาล์มน้ำมันออกจากช่อทะลายย่อย", Kasetsart University, 2013
2012 inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "เครื่องกะเทาะเมล็ดปาล์มน้ำมัน", Kasetsart University, 2012

Plant & Animal Regis./ KU Invention

การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ 4 ปีล่าสุด

Publish Year International Plant & Animal Regis. and Cert. / KU Invention 4
2016 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exนราธิษณ์ หมวกรอง, "สบู่ดำต้นเตี้ย พันธุ์ KUJL 26", Kasetsart University, 2016
2015 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, exนายนราธิษณ์ หมวกรอง, exนางสาวเปรมฤดี พิทักษ์หงษ์สา, "สบู่ดำพันธุ์ KUJLms1", Kasetsart University, 2015
2013 inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exนายนราธิษณ์ หมวกรอง, "สบู่ดำประดับพันธุ์กำแพงแสน 4 กำแพงแสน 5 และ กำแพงแสน 6", Kasetsart University, 2013
2012 inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, อาจารย์, exนายนราธิษณ์ หมวกรอง, exนายจิระศักดิ์ เจ๊โซะ, "สบู่ดำประดับพันธุ์กำแพงแสน 1 กำแพงแสน 2 และ กำแพงแสน 3", Kasetsart University, 2012
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240102]