ผลงานสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2017

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2017

Publish Year International Journal 2
2017 exChaivarakun Chaipanya, exMary Jeanie Telebanco-Yanoria, exBerlaine Quime, exApinya Longya, exSiripar Korinsak, exSiriporn Korinsak, exTheerayut Toojinda, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exBo Zhou, "Dissection of broad-spectrum resistance of the Thai rice variety Jao Hom Nin conferred by two resistance genes against rice blast", Rice , ปีที่ 10, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2017, หน้า ---
2017 exSaowalak Ruangnam, exSamart Wanchana, exNongnat Phoka, exChatree Saeansuk, exSugunya Mahatheeranont, exSimon Jan de Hoop, exTheerayut Toojinda, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, "A deletion of the gene encoding amino aldehyde dehydrogenase enhances the "pandan-like" aroma of winter melon (Benincasa hispida) and is a functional marker for the development of the aroma", Theoretical and Applied Genetics, ปีที่ 130, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2017, หน้า 2557-2565

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2017 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, exPhakchana Nubankoh, exSamart Wanchana, exVinitchan Ruanjaichon , inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, "Rapid identification of QTLs for high temperature tolerance at reproductive stage in rice (Oryza sativa L.) based on bulk-segregant analysis and whole-genome resequencing", 15th International Symposium Rice Functional Genomics, 25 - 28 กันยายน 2017, Suwon สาธารณรัฐเกาหลี
2017 inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชุติมา พูลทอง, exMutiara K. Pitaloka, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "Association of stomatal characteristics and drought responses of rice mutants", 15th International Symposium on Rice Functional Genomics, 25 - 28 กันยายน 2017, Suwon สาธารณรัฐเกาหลี

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=84&BudgetYear=2017]