ผลงานสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2007

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

0

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 7
2007 exJairin, J, exPhengrat, K, exTeangdeerith, S, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exToojinda, T, "Mapping of a broad-spectrum brown planthopper resistance gene, Bph3, on rice chromosome 6", MOLECULAR BREEDING, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม 2007, หน้า 35-44
2007 exItoh, T., exTanaka, T., exBarrero, R.A., exYamasaki, C., exFujii, Y., exHilton, P.B., exAntonio, B.A., exAono, H., exApweiler, R., exBruskiewich, R., exBureau, T., exBurr, F., exDe Oliveira, A.C., exFuks, G., exHabara, T., exHaberer, G., exHan, B., exHarada, E., exHiraki, A.T., exHirochika, H., exHoen, D., exHokari, H., exHosokawa, S., exHsing, Y.-I., exIkawa, H., exIkeo, K., exImanishi, T., exIto, Y., exJaiswal, P., exKanno, M., exKawahara, Y., exKawamura, T., exKawashima, H., exKhurana, J.P., exKikuchi, S., exKomatsu, S., exKoyanagi, K.O., exKubooka, H., exLieberherr, D., exLin, Y.-C., exLonsdale, D., exMatsumoto, T., exMatsuya, A., exMcCombie, W.R., exMessing, J., exMiyao, A., exMulder, N., exNagamura, Y., exNam, J., exNamiki, N., exNuma, H., exNurimoto, S., exO'Donovan, C., exOhyanagi, H., exOkido, T., exOOta, S., exOsato, N., exPalmer, L.E., exQuetier, F., exRaghuvanshi, S., exSaichi, N., exSakai, H., exSakai, Y., exSakata, K., exSakurai, T., exSato, F., exSato, Y., exSchoof, H., exSeki, M., exShibata, M., exShimizu, Y., exShinozaki, K., exShinso, Y., exSingh, N.K., exSmith-White, B., exTakeda, J.-I., exTanino, M., exTatusova, T., exThongjuea, S., exTodokoro, F., exTsugane, M., exTyagi, A.K., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exWang, A., exWing, R.A., exYamaguchi, K., exYamamoto, M., exYamamoto, N., exYu, Y., exZhang, H., exZhao, Q., exHigo, K., exBurr, B., exGojobori, T., exSasaki, T., "Curated genome annotation of Oryza sativa ssp. japonica and comparative genome analysis with Arabidopsis thaliana: The Rice Annotation Project", Genome Research, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กันยายน 2007, หน้า 175-183
2007 inนางขวัญใจ ชูกิจคุณ, inนางสาวพัชรา ปัทมสิงห์, exจันทนา หอมกลุ่น, exพัฒนา ชื่นจิตต์, "การดำรงชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 58-68
2007 exSongchitsomboon, S, exDanbonchant, D, exAbdullakasim, P, exKongkachuichai, R, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exKomindr, S, "Comparing antioxidant capacity of different rice strains of Thailand and the effect of cooking by photochemiluminescense assay", ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM, ปีที่ 51, ฉบับที่ suppl, ตุลาคม 2007, หน้า 205-205
2007 exจตุพร เลิศล้ำ, inดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิกา คำดี, inนางไฉไล ศักดิวรพงศ์, รองศาสตราจารย์, "สุขภาพจิตและประสิทธิภาพในการทำงานของตำรวจจราจรไทย", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2007, หน้า 321-332
2007 exJairin, J., exTeangdeerith, S., exLeelagud, P., exPhengrat, K., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exToojinda, T, "Detection of brown planthopper resistance genes from different rice mapping populations in the same genomic location", ScienceAsia, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กันยายน 2007, หน้า 347-352
2007 exJairin J, exTeangdeerith SN, exLeelagud P, exPhengrat K, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exToojinda T , "Physical mapping of Bph3, a brown planthopper resistance locus in rice", MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY , ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 166-177
Publish Year National Journal 1
2007 inดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อาจารย์, exกฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, "Characteristics of IMC and Drop Test Analysis of BAG Solder Joint", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 327-337

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานมหาวิทยาลัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 10
2007 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, "ข้าวเพื่อสุขภาพกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน", งานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 20 มกราคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "พัฒนาข้าวไทยสู่สุดยอด", งานวันนักประดิษฐ์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exนายธานี ศรีวงศ์ชัย, exนายวินิตชาญ รื่นใจชน, exนายมีชัย เซี่ยงหลิว, "สายพันธุ์ข้าวที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์", งานการจัดวางยุทธศาสตร์ข้าวของไทยในอนาคต, 16 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exนายธานี ศรีวงศ์ชัย, exDr. Jonaliza L. Siangliw, exนายมีชัย เซี่ยงหลิว, exนายวินิตชาญ รื่นใจชน, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายร่วมกับการผสมกลับ ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยสู่สุดยอด", NSTDA Annual Conference 2007 NAC 2007, 16 - 18 มิถุนายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, "ข้าวโภชนาการสูง(ธาตุเหล็กสูง, สารต้านอนุมูลอิสระสูง, ข้าต้านเบาหวาน)", การประชุมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 5 มิถุนายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, "พัฒนาสุดยอดข้าวไทยสู่สุดยอด", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2007, 7 - 11 กันยายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exณัฏฐวดี ภูคำ, inนางสุนันท์ ภัทรจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปรีดามน คำวชิรพิทักษ์, "ความหลากชนิดของโคพีพอดบริเวณอุทยานแงชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 3 , 21 - 23 มีนาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อาจารย์, exอาทิตย์ ไยพานิช, exสรชาย พิทักษ์กรราษฎร์, exอดิศร โกฎวิเชียร, "การปรับปรุงพื้นผิวเหล็กกล้าเครื่องมือชนิด D2 ด้วยกระบวนการโครโมบอโรไนซิง", การประชุมทางวิชการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exผศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย, exดร.อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์, exดร.พรรัตน์ สินชัยพานิช, exรศ.ดร.พงศธร สังข์เผือก, exรศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล, exรศ. ประภาศรี ภูวเสถียร, exศ.นพ. สุรัตน์ โคมินทร์, exผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, exอ.รจนา ชุณหบัณฑิต, exผศ. ดร. ปานจิตต์ ชุณหบัณฑิต, exรศ.ดร. มลุลี ตัณฑวิรุฬห์, exรศ. นภมน ศรีตงกุล, "ข้าวโภชนาการสูง", ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ไทยทั้งชาติร่วมใจกินข้าวกล้อง, 7 - 8 กันยายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางสุนันท์ ภัทรจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอกพล รัตนพันธ์, inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกสร เทียรพิสุทธิ์, exณัฏฐวดี ภูคำ, exฐิติมา นิยมศิลป์ชัย, exนิติมา ศาลากิจ, inนางสาวปรีดามน คำวชิรพิทักษ์, inนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี", ประชุมวิชาการ ทรัพยากร : ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ 3, 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2007, ชลบุรี ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=84&BudgetYear=2007]