ผลงานสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก) ปี 2016

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

2

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 8
2016 inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inนายภูดิท มณีสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนิรุตติ์ สุวรรณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบดินทร์ ติระพัฒน์, exTanhatai Krajarngjang, exAnyamanee Chouybumrung, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exProf. Stanley G. Fenwick, "First detection of Ehrlichia canis in cerebrospinal fluid from a non-thrombocytopenic dog with meningoencephalitis By Broad-Range PCR", Journal of Veterinary Internal Medicine , ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 255-259
2016 exTattiyapong, M., exSivakumar, T., exTakemae, H., exSimking, P., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exIgarashi, I., exYokoyama, N., "Genetic diversity and antigenicity variation of Babesia bovis merozoite surface antigen-1 (MSA-1) in Thailand", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 41, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2016, หน้า 255-261
2016 exDesquesnes, M, inนายศราวุธ อย่างธารา, exKunphukhieo, P, exChalermwong, P, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exHerder, S, "Zoonotic trypanosomes in South East Asia: Attempts to control Trypanosoma lewisi using veterinary drugs", EXPERIMENTAL PARASITOLOGY, ปีที่ 165, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2016, หน้า 35-42
2016 inนายวนัท ศรีเจริญ, อาจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKeawmongkol, S, exSupanam, J, exStich, RW, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular detection and prevalence of Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. among long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in Thailand", INFECTION GENETICS AND EVOLUTION, ปีที่ 40, มิถุนายน 2016, หน้า 310-314
2016 exChau, NVV, exChau, LB, exDesquesnes, M, exHerder, S, exLan, NPH, exCampbell, JI, exCuong, NV, exYimming, B, exChalermwong, P, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exFranco, JR, exTue, NT, exRabaa, MA, exCarrique-Mas, J, exThanh, TPT, exThieu, NTV, exBerto, A, exHoa, NT, exHoang, NVM, exTu, NC, exChuyen, NK, exWills, B, exHien, TT, exThwaites, GE, exYacoub, S, exBaker, S, "A Clinical and Epidemiological Investigation of the First Reported Human Infection With the Zoonotic Parasite Trypanosoma evansi in Southeast Asia", CLINICAL INFECTIOUS DISEASES, ปีที่ 62, ฉบับที่ 8, เมษายน 2016, หน้า 1002-1008
2016 exSanches, GS, exEvora, PM, exMangold, AJ, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exRodriguez-Mallon, A, exGuzman, PEE, exBechara, GH, exCamargo-Mathias, MI, "Molecular, biological, and morphometric comparisons between different geographical populations of Rhipicephalus sanguineus sensu lato (Acari: Ixodidae)", VETERINARY PARASITOLOGY, ปีที่ 215, มกราคม 2016, หน้า 78-87
2016 exDesquesnes, M., inนายศราวุธ อย่างธารา, exKunphukhieo, P., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exHerder, S., "Zoonotic trypanosomes in South East Asia: Attempts to control Trypanosoma lewisi using human and animal trypanocidal drugs", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 44, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2016, หน้า 514-521
2016 exL. M. Azrul, inดร.กนกพร พ่วงพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, "Short-term preliminary anthelmintic effect of Sesbania grandiflora in naturally parasitic infected goats with side effects observation", Livestock Research International , ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2016, หน้า 18-22
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&SectionID=03&BudgetYear=2016]