ผลงานสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก) ปี 2008

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

3

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 17
2008 exEndris Feki Ahmed, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Parasitological and Hematological Study on Fasciola spp. Infections in Local Breeds of Sheep in Middle Awash River Basin, Afar Region, Ethiopia", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 271-277
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSarataphan, N, exHerbreteau, V, exHugot, JP, exMorand, S, exStich, RW, "Molecular detection of divergent trypanosomes among rodents of Thailand", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า 445-449
2008 exHugot, JP, exSuputtamongkol, Y, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exMorand, S, exMichaux, J, exCosson, JF, exDobigny, G, exHerbreteau, V, "Rodents biodiversity and associated infections in Southeast Asia", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า S19-S19
2008 exJiyipong, T, exAmavisit, P, exTasker, S, exPeters, I, exStich, RW, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular detection of feline hemoplasma in stray cats in Bangkok, Thailand", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า S21-S22
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exInpankaew, T, exSarataphan, N, exHerbreteau, V, exHugot, JP, exMorand, S, exStich, RW, "Molecular detection of Trypanosoma lewisi-like infections in rodents of Thailand", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า S28-S28
2008 exPinyoowong, D, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exSuksawat, F, exStich, RW, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Molecular characterization of Thai Ehrlichia canis and Anaplasma platys strains isolated from dogs", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า S9-S10
2008 exดานัย พิญอยู่วงศ์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Topology prediction and motifs identification of bicyclomycin resistance protein of Ehrlichia canis strain Bangkok", Biomedical & Pharmacology Journal, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2008, หน้า 1-8
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exPhichitrasilp, T, exChanphao, H, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exStich, RW, "Immunization with Tick Salivary Gland Extracts Impact on Salivary Gland Ultrastructure in Rhipicephalus (Boophilus) microplus Collected from Immunized Naturally Infested Cattle", ANIMAL BIODIVERSITY AND EMERGING DISEASES: PREDICTION AND PREVENTION, ปีที่ 1149, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 200-204
2008 exHenttonen, H, exBuchy, P, exSuputtamongkol, Y, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exHerbreteau, V, exLaakkonen, J, exChaval, Y, exGalan, M, exDobigny, G, exCharbonnell, N, exMichaux, J, exCosson, JF, exMorand, S, exHugot, JP, "Recent Discoveries of New Hantaviruses Widen Their Range and Question Their Origins", ANIMAL BIODIVERSITY AND EMERGING DISEASES: PREDICTION AND PREVENTION, ปีที่ 1149, ธันวาคม 2008, หน้า 84-89
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, exRoger W. Stich, "Molecular Cloning, Sequence Analysis, and Immune Recognition of Bm95 from Thai Strains of Rhipicephalus (boophilus) microplus", Animal Biodiversity and Emerging Diseases: Ann. N.Y. Acad. Sci., ปีที่ 1149, ธันวาคม 2008, หน้า 45-48
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exArkom Sangvaranond, exTawin Inpankaew, exChamnongjit Phasuk, exNongnuch Pinyopanuwat, exWissanuwat Chimnoi, exChanya Kengradomkij, exPipat Arunvipat, exSoichi Maruyama, "Seroprevalence of Toxoplasma gondii infections of dairy cows in Northeastern Thailand.", The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2008, หน้า 1-5
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exสินสมุทร แซ่โง้ว, exPornparn Pumhom, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exTanit Anakewit, exIan D. Robertson, "Seroprevalence of Neospora caninum Infections of Dairy Cows in the North-east of Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 61-66
2008 exPaitoon Kaewhom, exRoger W. Stich, exGlen R. Needham , inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular Analysis of Calreticulin Expressed in Salivary Glands of Rhipicephalus (Boophilus) microplus Indigenous to Thailand", Annals of the New York Academy of Sciences, ปีที่ 1149, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2008, หน้า 53-57
2008 exStich RW (Stich, R. W.), exSchaefer JJ (Schaefer, John J.), exBremer WG (Bremer, William G.), exNeedham GR (Needham, Glen R.), inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Host surveys, ixodid tick biology and transmission scenarios as related to the tick-borne pathogen, Ehrlichia canis", Veterinary Parasitology, ปีที่ 158, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2008, หน้า 256-273
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exChainirund Sununta, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "Current Status of Brucellosis in Dairy Cows of Chiang Rai Province, Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 67-70
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ectoparasites of Stray Cats in Bangkok Metropolitan Areas,Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 71-75
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exS Maruyama, "SEROPREVALENCE OF Toxoplasma gondii Infection in DAIRYCOWS in NORTHEAStern Thailand", SOUTHEAST ASIAN J TROP MED PUBLIC HEALTH, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 1-5
Publish Year National Journal 1
2008 inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, "ปรสิตภายนอกที่พบในแพะเนื้อลูกผสมจากฟาร์มแพะของเกษตรกรในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 80-89

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2008 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, "Seroprevalence and risk factors influenced transmission of Toxoplasma gondii in dogs and cats in dairy farms in Western Thailand.", The 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Association, FAVA & OIE Symposium, 27 - 30 ตุลาคม 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Seroprevalence and Risk Factors of Neosporosis in Dairy Cows in Western Thailand.", The XXVth World Buiatrics Congress, 7 - 11 กรกฎาคม 2008, บูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSoichi Maruyama, "Epidemiology of toxoplasmosis of stray cats in Bangkok, Thailand. ", Joint International Tropical Medicine Meeting, Thailand, 13 - 14 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exณชัย ศราธพันธ์, exN. Maruyama, S, exDesquesnes, M. , "Seroprevalence of Brucella abortus, Neospora caninum and Toxoplasma gondii infections of dairy cows in the South of Thailand. ", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exDesquesnes, M., , exKamyingkird, K, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exPruvot, M, exณชัย ศราธพันธ์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Standardisation of an ELISA for Trypanosoma evansi and its application to dairy cattle in Thailand. ", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exJiyipong , T, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTasker, S. , inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular Epidemiology of Mycoplasma haemofelis and ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’ of stray cats in Bangkok. ", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 ตุลาคม - 30 กันยายน 2008, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exสินสมุทร แซ่โง้ว, exพรพรรณ พุ่มหอม, "ความชุกทางซีรั่มของการติดเชื้อ Neospora caninum ของโคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค Toxoplasmosis ในโคนมเขตภาคตะวันตก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exสินสมุทร แซ่โง้ว, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พยาธิภายนอกของแมววัดในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exชัยนิรันดร์ สุนันต๊ะ, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "สถานการณ์ปัจจุบันของโรคแท้งติดต่อที่พบในโคนมในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&SectionID=03&BudgetYear=2008]