ผลงานฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ ปี 2016

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2016 exViktor J. Bruckman,, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exFlorian Kraxner, exRaymond Miller, exAndras Darabant, exGnhoung Choumnit, exSithong Thongmanivong, exMemh Ko Ko Gyi, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "ACMECS BIOENERGY 2015: Three Years of Efforts Towards a Regional Bioenergy Network", IUFRO Occasional Paper No. 31, ปีที่ -, ฉบับที่ 31, เมษายน - ตุลาคม 2016, หน้า 1-29
Publish Year National Journal 1
2016 inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "An Economic Consideration Guideline for the Selection of Corrosion - Control Strategies", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 133-139

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2016 exViktor J. Bruckman, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exFlorian Kraxner, exRaymond Miller, exAndras Darabant, exGnhoung Choumnit, exSithong Thongmanivong, exMemh Ko Ko Gyi, exHo Thi Lan Huong, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "Sustainable biomass for Asia's growing bioeconomy: regional initiatives and promising examples", IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania 2016, 24 - 27 ตุลาคม 2016, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, exนายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง, "การรวบรวมการปลูกไม้โตเร็วสำหรับจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน", งานสัมมนาวิจัยพลังงานสู่การนำไปใช้จริงอย่างยั่งยืน ปีที่ 2, 26 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&SectionID=07&BudgetYear=2016]