ผลงานฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ ปี 2014

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2014 exKwon, H.-J., exSunthornvarabhas, J., exPark, J.-W., exLee, J.-H., exKim, H.-J., inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exCho, D., "Tensile properties of kenaf fiber and corn husk flour reinforced poly(lactic acid) hybrid bio-composites: Role of aspect ratio of natural fibers", Composites Part B: Engineering, ปีที่ 56, ฉบับที่ -, มกราคม 2014, หน้า 232-237
2014 exSoison, B, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exPrinyawiwatkul, W, "Physico-functional and antioxidant properties of purple-flesh sweet potato flours as affected by extrusion and drum-drying treatments", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 49, ฉบับที่ 9, กันยายน 2014, หน้า 2067-2075
2014 exSunthornvarabhas, J, exThumanu, K, exLimpirat, W, exKim, HJ, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Assessment of material blending distribution for electrospun nanofiber membrane by Fourier transform infrared (FT-IR) microspectroscopy and image cluster analysis", INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY, ปีที่ 66, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 141-145
2014 exPoonsrisawat, Aphisit, exWanlapatit, Sittichoke, exPaemanee, Atchara, exEurwilaichitr, Lily, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exChampreda, Verawat, "Viscosity reduction of cassava for very high gravity ethanol fermentation using cell wall degrading enzymes from Aspergillus aculeatus", PROCESS BIOCHEMISTRY, ปีที่ 49, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2014, หน้า 1950-1957
2014 exSilaket, Pawinee, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exThierry Tran, exWansuksri, Rungtiva, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Thermal properties of esterified cassava starches and their maltodextrins in various water systems", STARCH-STARKE, ปีที่ 66, ฉบับที่ 11-12, พฤศจิกายน 2014, หน้า 1022-1032

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&SectionID=07&BudgetYear=2014]