ผลงานฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ ปี 2013

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 6
2013 inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, exNie, G., exLiu, R., inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exShi, Y., "An alternative approach for the classification of orange varieties based on near infrared spectroscopy", Computers and Electronics in Agriculture, ปีที่ 91, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 87-93
2013 exWang, F., inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, exWang, B., "Advertisement Click-Through Rate Prediction using Multiple Criteria Linear Programming Regression Model", Procedia Computer Science, ปีที่ 17, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2013, หน้า 803-811
2013 exSunthornvarabhas, J., inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exChase, G.G., exKim, H.-J., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Physical structure behavior to wettability of electrospun poly(lactic acid)/polysaccharide composite nanofibers", Advanced Composite Materials, ปีที่ 22, ฉบับที่ 6, ตุลาคม 2013, หน้า 401-409
2013 exPeera Yomwan, exChunxiang Cao, exPreesan Rakwatin, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, exRong Tian, exApitach Saokarn, "A study of waterborne diseases during flooding using Radarsat-2 imagery and a back propagation neural network algorithm", Geomatics, Natural Hazards and Risk, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2013, หน้า 1-19
2013 exLertphanich, S, exWansuksri, R, exTran, T, exDa, G, exNga, LH, exDufour, D, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Comparative study on physicochemical properties of ensete and water caltrop with other root, tuber, and legume starches", STARCH-STARKE, ปีที่ 65, ฉบับที่ 11-12, พฤศจิกายน 2013, หน้า 1038-1050
2013 exKetkakomol, S., exLerksomlan, T., exClรฉment-Vidal, A., exChantuma, P., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exThaler, P., exDrevet, P., inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exGohet, E., exLacote, R., "Starch synthesis and mobilization in wood and bark of rubber tree, in relation with latex production, (1) methodological approach", Advanced Materials Research, ปีที่ 844, ฉบับที่ -, กันยายน 2013, หน้า 15-19

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2013 exKetkakomol, S., exLerksomlan, T., exClรฉment-Vidal, A., exChantuma, P., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exThaler, P., exDrevet, P., inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exGohet, E., exLacote, R., "Starch synthesis and mobilization in wood and bark of rubber tree, in relation with latex production, (1) methodological approach", 1st Asia Pacific Rubber Conference 2013, APRC 2013, 5 กันยายน 2013

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&SectionID=07&BudgetYear=2013]