ผลงานฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ ปี 2012

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2012 exMaikrang, K., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exSangseethong, K., inอำนาจ เจรีรัตน์, "Preparation and characterization of enzymatically-treated granular cassava starch and poly(butylene adipate-co-terephthalate) blends", Advanced Materials Research, ปีที่ 550-553, กรกฎาคม 2012, หน้า 1503-1512
2012 exThothong, S., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inอำนาจ เจรีรัตน์, "Production and characterization of porous starch granule and poly(butylene adipate-co-terephthalate) blend as a bio-composite", Advanced Materials Research, ปีที่ 550-553, กรกฎาคม 2012, หน้า 1513-1521
2012 exThothong, S., inอำนาจ เจรีรัตน์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Degradation of porous starch granules and poly(butylene adipate-co- terephthalate)(PBAT) blends: Soil burial and enzymatic tests", Advanced Materials Research, ปีที่ 651, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2012, หน้า 12-17

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2012 exMaikrang, K., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exSangseethong, K., inอำนาจ เจรีรัตน์, "Preparation and characterization of enzymatically-treated granular cassava starch and poly(butylene adipate-co-terephthalate) blends", 2nd International Conference on Chemical Engineering and Advanced Materials, CEAM 2012, 13 กรกฎาคม 2012
2012 exThothong, S., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inอำนาจ เจรีรัตน์, "Production and characterization of porous starch granule and poly(butylene adipate-co-terephthalate) blend as a bio-composite", 2nd International Conference on Chemical Engineering and Advanced Materials, CEAM 2012, 13 กรกฎาคม 2012
2012 exThothong, S., inอำนาจ เจรีรัตน์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Degradation of porous starch granules and poly(butylene adipate-co- terephthalate)(PBAT) blends: Soil burial and enzymatic tests", 2012 International Conference on Engineering Materials, ICEM 2012, 30 ธันวาคม 2012
2012 exYomwan, P., exCao, C., exZhao, J., exTian, R., inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "EPIDEMIC RISK ASSESSMENT OF ACUTE WATERY DIARRHEA FOR THE 2011 AYUTTHAYA FLOOD DISASTER USING REMOTE SENSING AND WATER QUALITY", in The 33rd Asian Conference On Remote Sensing 2012, 26 - 30 พฤศจิกายน 2012, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนิตยา งามแดน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางฤดี ธีระวนิช, "Findings from Research Study of Thai and German Cooperatives", Workshop on Thailand Cooperative Movement and the World Beyond: Lesson Learned on German RAiffeisen, 27 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&SectionID=07&BudgetYear=2012]