ผลงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2023

123

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

66

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

58

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

2

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (276 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (276 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (276 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2023

Publish Year International Journal 121
2023 exBei Wang, exKim D. Thompson, exEakapol Wangkahart, exJidapa Yamkasem, exMelba G. Bondad-Reantaso, exPuntanat Tattiyapong, exJianchang Jian, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Strategies to enhance tilapia immunity to improve their health in aquaculture", Reviews in Aquaculture, ปีที่ 15, ฉบับที่ Suppl.1 , มีนาคม 2023, หน้า 41-56
2023 inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exดร.สมพิศ แย้มเกษม, exดร.จิราพร เกษรจันทร์, "Post-larvae movement network of marine shrimp during the 2013 outbreak of acute hepatopancreatic necrosis disease in Thailand", Preventive Veterinary Medicine, ปีที่ 210, ฉบับที่ -, มกราคม 2023, หน้า 105796(1-9)
2023 exPhirabhat Saengsawang, exMarc Desquesnes, inนายศราวุธ อย่างธารา, exPiangjai Chalermwong, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Molecular detection of Loxodontofilaria spp. in Asian elephants (Elephas maximus) from elephant training camps in Thailand", Comparative Immunology, Microbiology & Infectious Diseases, ปีที่ 92, ฉบับที่ -, มกราคม 2023, หน้า 101910(1-8)
2023 exสพ.ญ.นิรมล ทองเต็ม, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "Seroporevalence of Bovine Viral Diarrhea Virus and Factors Associated with the Serological Satus in Dairy Cattle in Western Region of Thailand", Indian Journal of Animal Research, ปีที่ 57, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2023, หน้า 592-598
2023 exTharinthon Prasartset, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Simultaneous detection of three important viruses affecting tilapia using a multiplex PCR assay", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023, หน้า 459-464
2023 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exLih Kuo, exTravis W. Hein, "H2O2 Mediates VEGF- and Flow-Induced Dilations of Coronary Arterioles in Early Type 1 Diabetes: Role of Vascular Arginase and PI3K-Linked eNOS Uncoupling", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 1-15
2023 inนางสาวธวัลหทัย อภิชัยมงคลกุล, inนางสาวอารีย์ ไหลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSarocha Limratchapong, exJutamas Leklub, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Entrapment of a jejunocecostomy anastomosis in the epiploic foramen in a horse", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 71-79
2023 exSompit Yaemkasem, exJiraporn Promchairat, exPinchakorn Srithongkhum, exNapawan Paungsroy , inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "The impact of farm practices and wild carriers on white spot disease in marine shrimp in Rayong Province, Thailand", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 111-117
2023 inนางสาวไกรสิริ ขีดขั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHazuki Mizukawa, exYoshinori Ikenaka, exShouta M. M. Nakayama, exKei Nomiyama, exNozomu Yokoyama, exOsamu Ichii, exMitsuyoshi Takiguchi, exShinsuke Tanabe, exMayumi Ishizuka, "Biological effects related to exposure to polychlorinated biphenyl (PCB) and decabromodiphenyl ether (BDE-209) on cats", PLOS ONE, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 1-17
2023 inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYada Tansiri, inนางสาวเทพยุดา ศรีตระกูล, อาจารย์, exSineenat Sripattanakul, exAukkrimapann Sopitthummakhun, exGerd Katzenmeier, ex Chin-Lin Hsieh, exSean P. McDonough, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Yung-Fu Chang, "Leptospira borgpetersenii Leucine-Rich Repeat Proteins Provide Strong Protective Efficacy as Novel LeptospiralVaccine Candidates", Tropical Medicine and Infectious Disease, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023
2023 exThi Thuy Nguyen, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนายรุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPun Panomwan, exAdrian B. Hehl, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Serological Detection of Toxoplasma gondii among Free-Grazing Ducks from Central and Western Thailand — A One Health Perspective on Integrated Farming", Tropical Medicine and Infectious Disease, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 1-9
2023 exMs. Seavchou Laut, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, exDr. Sujinda Sommai, exดร.นัฐวุฒิ บุญยืน, exProf. Dr. Mario Giorgi, exProf. Dr. Zhaowei Zhang, exProf. Dr. Johanna Fink-Gremmels, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Storage Fungi and Mycotoxins Associated with Rice Samples Commercialized in Thailand", Foods, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 1-15
2023 exSatitsri, S., inดร.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, อาจารย์, exNunta, K., exRuennarong, N., exAmnucksoradej, O., exMuanprasat, C., "Piperine as potential therapy of post-weaning porcine diarrheas: an in vitroย study using a porcine duodenal enteroid model", BMC Veterinary Research, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2023
2023 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พลอยไพลิน เสมคำ, อาจารย์, exวรัญญา เหลืองอร่ามกุล, exเพ็ญพิชชา จันทร์คีรี, exณัฐรัติ ธรรมตั้งนิยม, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Non-Nucleoside Inhibitors Decrease Foot-and-Mouth Disease Virus Replication by Blocking the Viral 3Dpol", Viruses, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 1-17
2023 inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนิยดา ล้านทรัพย์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วชิรญาณ์ ธงอาสา, รองศาสตราจารย์, "Oxidative response to Cd and Pb accumulation in coastal fishes of Pattani Bay", Italian Journal of Animal Science, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2023, หน้า 148-156
2023 inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนิยดา ล้านทรัพย์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, exSirinupong, P., exYeesin, P., inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Human Health Risk Assessment of Heavy Metal Concentration in Seafood Collected from Pattani Bay, Thailand", Toxics, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 1-18
2023 exDejyong, T., exChanachai, K., exPrarakamawongsa, T., exKongkaew, Wandee, exThiptara, A., inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, exTagoPacheco, D., inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Economic and value chain analysis to support an investigation and risk mitigation efforts on Marek’s disease in layers in the southern part of Thailand", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 35-45
2023 exPornkamol Phoosangwalthong, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exPeter Odermatt, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Molecular Detection and Genetic Characterization of Zoonotic Hookworm in Semi-Domesticated Cats Residing in Monasteries in Bangkok, Thailand", Tropical Medicine and Infectious Disease, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 1-9
2023 exLungten, L., exTenzin, T., exThys, S., inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRinchen, S., exde Garine-Wichatitsky, M., "An exploratory study on the perceptions of rabies and ill-health causations and health seeking behaviours of school children and local communities in southern Bhutan", BMC Public Health, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2023
2023 exChanoknun Poochipakorn , ex Weena Joongpan, exPongphon Tongsangiam, exAreeya Phooseerit, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, "The impact of strategic ventilation adjustments on stress responses in horses housed full-time in a vector-protected barn during the African horse sickness outbreak in Thailand", Animal Welfare, ปีที่ 32, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2023
2023 exKrittika Srisuksai, exKongphop Parunyakul, exPitchaya Santativongchai, exNarumon Phaonakrop, exSittiruk Roytrakul, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant Activity of Crocodile Oil (Crocodylus siamensis) on Cognitive Function in Rats", Foods, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 1-19
2023 exNam Hung Luong, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inดร.นิภา ธรรมสนธิเจริญ, อาจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, inนายคัมภีร์ พัตนะธนัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนางสาวณัฐสุดา กลิ่นแก้ว, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Companion Vector-Borne Pathogens and Associated Risk Factors in Apparently Healthy Pet Animals (Dogs and Cats) in Khukhot City Municipality, Pathum Thani Province, Thailand", Pathogens, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2023, หน้า 1-10
2023 inดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exประภาศิริ พิกุลขาว, "Development of a lateral flow dipstick test for the detection of 4 strains of Salmonella spp. in animal products and animal production environmental samples based on loop-mediated isothermal amplification", Animal Bioscience, ปีที่ 4, ฉบับที่ 36, เมษายน 2023, หน้า 654-670
2023 inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, exTaylor Heckman, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exPattarawit Kerddee, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, exEsteban Soto, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Concurrent infections of Streptococcus iniae and Aeromonas veronii in farmed Giant snakehead (Channa micropeltes)", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า 629-641
2023 exChattida Panprom, exSirada Tayayouth, inนายนักรบ พัฒนผล, exWannisa Meepoo, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "The Evaluation and Management of Congenital Loss of the Pericardium in A Cat: A Case Report", International Journal of Veterinary Science, ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 715-718
2023 exPangram Pradip Na Thalang, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "Spatial, Temporal, and Geographical Factors Associated with Stranded Marine Endangered Species in Thailand during 2006–2015", Biology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2023, หน้า 1-13
2023 exJessica Kaye Turner, exSasakorn Sakulpolwat, exSuchanuch Sukdanon, inดร.ธัชกร เลิศวรรณการ, อาจารย์, exPitchaporn Waiyamitra, exChutchai Piewbang , exFelipe Pierezan, exSomporn Techangamsuwan, exEsteban Soto, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Tilapia lake virus (TiLV) causes severe anaemia and systemic disease in tilapia", Journal of Fish Diseaes, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า 643-651
2023 exMELBA G. BONDAD-REANTASO, exBrett MacKinnon, exIDDYA KARUNASAGAR, exSophie Fridman, exVICTORIA ALDAY-SANZ, exEDGAR BRUN, exMarc Le Groumellec, exAihua Li, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exIndrani Karunasagar, exBin Hao, exAndrea Dall'Occo, exRuggero Urbani, exAndrea Caputo, "Review of alternatives to antibiotic use in aquaculture", Reviews in Aquaculture, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, กันยายน 2023, หน้า 1421-1451
2023 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exSetkit, T., inนายจตุรงค์ วงศ์สนิท, อาจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติพงศ์ หอมวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนวัช แสงมาลี, อาจารย์, "Effect of claw blocks on the healing duration and lesion severities of claw lesions in lame cows in Western Thailand", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 258-263
2023 exChularat Hlaoperm, exWisnu Arfian A. Sudjarwo, exJakob Ehrenbrandtner, exEndre Kiss, exGiorgia Del Favero, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, exPeter A. Lieberzeit, "Molecularly Imprinted Nanoparticle Ensembles for Rapidly Identifying S. epidermidis", Sensors, ปีที่ 23, ฉบับที่ 7, เมษายน 2023, หน้า 1-13
2023 exZhao, Y., exChen, D., exDuan, H., exLi, P., exWu, W., exWang, X., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exLogrieco, A.F., exPascale, M., exWang, C., exZhang, Z., "Sample preparation and mass spectrometry for determining mycotoxins, hazardous fungi, and their metabolites in the environment, food, and healthcare", TrAC - Trends in Analytical Chemistry, ปีที่ 160, มีนาคม 2023
2023 exWongchanapai, P., exYamsakul, P., exArunorat, J., exGuntawang, T., exSittisak, T., exSrivorakul, S., exPhotichai, K., exThanawongnuwech, R., inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exPringproa, K., "Comparative Efficacy of Chimeric Porcine Circovirus (PCV) Vaccines against Experimental Heterologous PCV2d Challenges", Veterinary Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023
2023 inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Streptococcus agalactiae Serotype VII, an Emerging Pathogen Affecting Snakeskin Gourami (Trichogaster pectoralis) in Intensive Farming", Transboundary and Emerging Diseases, ปีที่ 2023, ฉบับที่ -, มีนาคม 2023, หน้า 1-13
2023 inดร.ธัชกร เลิศวรรณการ, อาจารย์, exMatepiya Khemthong, exปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "The Modulation of Immune Responses in Tilapinevirus tilapiae-Infected Fish Cells through MAPK/ERK Signalling", Viruses, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023
2023 exNattanan Thuamsuwan, exKaroon Chanachai, exMonaya Ekgatat, exPrakit Srisai, exTippawon Prarakamawongsa, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Risk Factors Associated with Brucellosis Seropositivity in Goat Farms of Sing Buri Province, Thailand", World's Veterinary Journal, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, หน้า 191-199
2023 exMikolaj Adamek, exMarek Matras, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exKrzysztof Rakus, exMagdalena Stachnik, exJulia Bauer , exAlberto Falco, exVerena Jung-Schroers, exChutchai Piewbang , exSomporn Techangamsuwan, exSahar Abd El Rahman, exRichard Paley, exMichal Reichert, exDieter Steinhagen, "How susceptible are rainbow trout and brown trout to infection with tilapia lake virus at increased water temperature – Is there any potential for climate change driven host jump?", Aquaculture, ปีที่ 571, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2023
2023 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exSuchada Choocherd , inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวณัฐสุดา กลิ่นแก้ว, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exPornkamol Phoosangwalthong, inดร.นิภา ธรรมสนธิเจริญ, อาจารย์, inนายคัมภีร์ พัตนะธนัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Molecular Identification of Culicoides Species and Host Preference Blood Meal in the African Horse Sickness Outbreak-Affected Area in Hua Hin District, Prachuap KhiriKhan Province, Thailand", Insects, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023, หน้า 1-13
2023 exSantativongchai, P., inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exJeon, B., "Enhancement of the Antibiofilm Activity of Nisin against Listeria monocytogenes Using Food Plant Extracts", Pathogens, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2023
2023 inดร.กัญญารัตน์ ถึงอินทร์, อาจารย์, inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exMeechan, P., inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exChaicumpa, W., "Cell-penetrating porcine single-chain antibodies (transbodies) against nonstructural protein 1ฮฒ (NSP1ฮฒ) of porcine reproductive and respiratory syndrome virus inhibit virus replication", Archives of virology, ปีที่ 168, ฉบับที่ 5, เมษายน 2023, หน้า 133
2023 exWassamon Moyadee, exNatdaroon Chiteafea, exSupansa Tuanthap, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exSittiruk Roytrakul, inดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaiwat Boonkaewwan, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exAmonpun Rattanasrisomporn, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "The first study on clinicopathological changes in cats with feline infectious peritonitis with and without retrovirus coinfection", Veterinary world, ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023, หน้า 820-827
2023 exDr. Chanoknun Poochipakorn, exDr,Thita Wonghanchao, exDr.Onjira Huangsaksri, exDr,Kanokpan Sanigavatee, exDr,Weena Joongpan, exDr. Pongphon Tongsangiam , exDr. Ponlakrit Charoenchanikran, inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, "Effect of Exercise in a Vector-protected Arena for Preventing African Horse Sickness Transmission on Physiological, Biochemical, and Behavioural Variables of Horses", Journal of Equine Veterinary Science, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กันยายน 2023, หน้า ---
2023 exFilipe Dantas-Torres, exJennifer Ketzis, exGabriela Perez Tort, exAndrei Daniel Mihalca, exGad Baneth, exDomenico Otranto, exMalaika Watanabe, exBui Khanh Linh, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exPablo Borras, exSangaran Arumugam, exBarend Louis Penzhorn, exAdrian Patalinghug Ybanez, exPeter Irwin, exRebecca J. Traub, "Heartworm adulticide treatment: a tropical perspective", Parasites and Vectors, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2023, หน้า 148
2023 exชนิษฐา ไตรรัตน์ภิบาล, exวรัญญา เหลืองอร่ามกุล, inนางสาวนันทวรรณ เพชรรัตน์, exอชิรญา พันธนาม, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, "First study on in vitro antiviral and virucidal effects of flavonoids against feline infectious peritonitis virus at the early stage of infection", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2023, หน้า 618-630
2023 exSansuwan, K., inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exRink, L., inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exWessels, I., "Effects of Zinc Status on Expression of Zinc Transporters, Redox-Related Enzymes and Insulin-like Growth Factor in Asian Sea Bass Cells", Biology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2023
2023 inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, exNattachai Warrasuth, exNuttavadee Pamaranon, exSuphachai Nuanualsuwan, "Prediction of the spread of African swine fever through pig and carcass movements in Thailand using a network analysis and diffusion model", PeerJ, ปีที่ 11, ฉบับที่ e15359, พฤษภาคม 2023, หน้า 1-20
2023 inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนายิกา ปิ่นเนียม, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Surveillance of antimicrobial resistance, phenotypic, andgenotypic patterns of Salmonella enterica isolated from animal feedstuffs: Annual study", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2023, หน้า 939-945
2023 inนางสาววัลยา ผ่องแผ้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCharuwan Wongsali, exThanisorn Boonyakong, exTheerawat Samritwatchasai, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, "Histopathology and virulence of an in vitro-adapted Trypanosoma evansi TEDC 953 strain (Thailand isolate) in mice", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2023, หน้า 1008-1016
2023 exKanokporn Yingchanakiat, exOrawan Limsivilai, exSupita Sunpongsri, exWaree Niyomtham, exKittitat Lugsomya, inดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Phenotypic and Genotypic Characterization and Antifungal Susceptibility of Sporothrix Schenckii Sensu Stricto Isolated from a Feline Sporotrichosis Outbreak in Bangkok, Thailand", Journal of Fungi, ปีที่ 9, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2023, หน้า 1-21
2023 exPoommate Chomchat, exPatcharaporn Kaewmong, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, exKoichiro Sera, exJun Noda, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Study of trace elements in stranded green turtles (Chelonia mydas), hawksbill turtles (Eretmochelys imbricata), and olive ridley turtles (Lepidochelys olivacea) in Gulf of Thailand and Andaman Sea", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 85, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2023, หน้า 557-564
2023 exKewvaree Hommuang, inนางณัฏฐิกา โกฎแสง, exSuttiporn Srikullabutr, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Intranasal dexmedetomidine with morphine or tramadol: A comparative study of effects on alfaxalone requirements for anesthesia in cats", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า 1201-1208
2023 inนางสาวกนกวรรณ เกิดวุฒิ, inนายภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์, inนายณัฐณัฏฐ์ อินทรพิทักษ์, inปิยทิพย์ ชูเฉลิมพร, exAnanya Pongpradit, inนางณัฏฐิกา โกฎแสง, inนายนิรุตติ์ สุวรรณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of Overshunting between Low and Medium Pressure Ventriculoperitoneal Shunts in Dogs with Severe Hydrocephalus Using Frameless Stereotactic Ventricular Shunt Placement", Animals, ปีที่ 13, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2023, หน้า 1890-1890
2023 inนางสาวรติวรรณ สิทธิบุตร์, exนายสิรวิทย์ ทรัพย์เอนก, exนางรวิวรรณ พลอยพันธุ์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects on hematology and blood biochemistry profile of intramuscular meloxicam injection in Brahminy kite and Barn owl", Journa of Veterinary Science, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2023, หน้า e43-e43
2023 exLekagul, A., exKirivan, S., inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exKrisanaphan, C., exSrinha, J., exLaoprasert, T., exKaewkhankhaeng, W., exTangcharoensathien, V., "Antimicrobial consumption in food-producing animals in Thailand between 2017 and 2019: The analysis of national importation and production data", PLoS ONE, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4 April, เมษายน 2023
2023 exNannicha Tinted, exSmith Pongcharoenwanit, exThodsapol Ongvisespaibool, inนางสาววีรดา วชิโรดม, exTaksaon Jumnansilp, inนางสาวนรินทิพย์ บัคแลนด์, inปิยทิพย์ ชูเฉลิมพร, inนางสาวสิริกุล สุนทรารักษ์, อาจารย์, inนายเสลภูมิ ไพเราะ, อาจารย์, exJorg M. Steiner, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนางสาวสถิตภัค อัศวราชันย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Serum Bile Acids Concentrations and Liver Enzyme Activities after Low-Dose Trilostane in Dogs with Hyperadrenocorticism", Animals, ปีที่ 13, ฉบับที่ 20, ตุลาคม 2023, หน้า 3244
2023 exนายชวนพจน์ ถิ่นโพธิ์วงษ์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, exRonnakrit Chakngean, exYossapong Paladsing, exPhurin Makaew, exMorgane Labadie, exChristophe Mahuzier, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSerge Morand, exKittipong Chaisiri , "From Protected Habitat to Agricultural Land: Dogs and Small Mammals Link Habitats in Northern Thailand", Ecologies, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2023, หน้า 671-685
2023 exEugene V. Koonin, exMart Krupovic, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exYuri I. Wolf, exJens H. Kuhn, "ICTV Virus Taxonomy Profile: Amnoonviridae 2023", Journal of General Virology, ปีที่ 104, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2023, หน้า 001903
2023 exKlinsawat, W., exUthaipaisanwong, P., exJenjaroenpun, P., inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWongsurawat, T., exKusonmano, K., "Microbiome variations among age classes and diets of captive Asian elephants (Elephas maximus) in Thailand using full-length 16S rRNA nanopore sequencing", Scientific Reports, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2023
2023 exTran, T.D., inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPadungtod, P., exPrarakamawongsa, T., exPham, L.T., exTruong, M.V., inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Avian influenza vaccine supply chain in Quang Ninh province, Vietnam, 2021", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2023, หน้า 913-924
2023 exPipitwanichtham, S., inนางสาวพัชริดา ดิษฐวงศ์, exMeetipkit, P., inนางสาวรติวรรณ สิทธิบุตร์, inนายนักรบ พัฒนผล, exKasornsri, M., inดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Corneal stromal abscess in a captive Asian elephant: diagnosis and treatment regimes", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2023, หน้า 693-703
2023 exSuwan, P., inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสหธัช พุทธปฏิโมกข์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, exWoramahatthanon, K., inดร.ยลยง วุ้นวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effectiveness of gilt acclimatization – improvement procedures in a farm with recurrent outbreaks of porcine epidemic diarrhea", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2023, หน้า 1695-1701
2023 exPondpan SUWANTHADA , inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNami Miura, exLawrence P. Belotindos, exChayada Piantham, exJirachaya Toyting, exMwangala L. Akapelwa, exRuttana Pachanon, exKentaro Koide, exHyun Kim, exJeewan Thapa, exChie Nakajima, exYasuhiko Suzuki, "The Impact of Substitutions at Positions 1 and 8 of Fluoroquinolones on the Activity Against Mutant DNA Gyrases of Salmonella Typhimurium", Microbial Drug Resistance , ปีที่ -, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2023
2023 exSartini, I., exVercelli, C., exLebkowska-Wieruszewska, B., exLisowski, A., exFadel, C., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exDessรฌ, F., exGiorgi, M., "Pharmacokinetics and antibacterial activity of tiamulin after single and multiple oral administrations in geese", Veterinary and Animal Science, ปีที่ 22, ธันวาคม 2023
2023 exLutthapun Hengtrakool, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "Spatiotemporal patterns of rabid dogs and cats and the opinions of personnel responsible for disease control in Thailand", Heliyon, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2023, หน้า 1-10
2023 exPhongroop, K., inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, exTangtrongsup, S., exRungsipipat, A., exPiewbang, C., exTechangamsuwan, S., "High-resolution melting analysis for simultaneous detection and discrimination between wild-type and vaccine strains of feline calicivirus", Veterinary Quarterly, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2023, หน้า 1-12
2023 exKotatha, D., exWandee, Y., exUdchumpisai, W., inนายมนตรี ภัทรพนาวัน, อาจารย์, "Fortification of dietary fiber in cassava pulp by conversion of the remaining starch to resistant starch", Future Foods, ปีที่ 8, ธันวาคม 2023
2023 exWattanawan Jaito, exJumaporn Sonongbua, exThitipong Panthum, exPish Wattanadilokcahtkun, exNattakan Ariyaraphong, exThanyapat Thong, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exKyudong Han, exAgostinho Antunes, exRatiwan Sitdhibutr, exAkihiko Koga, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Disclosing the hidden nucleotide sequences: a journey into DNA barcoding of raptor species in public repositories", Genes & Genomics , ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2023, หน้า 1-18
2023 inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, exSrisuksai, K., exSantativongchai, P., exCharoenlappanit, S., exPhaonakrop, N., exRoytrakul, S., inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exParunyakul, K., "Targeted proteomic analysis reveals that crocodile oil from Crocodylus siamensis may enhance hepatic energy metabolism in rats", Experimental Animals, ปีที่ 72, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023, หน้า 425-438
2023 exSanisa Lohitthai, exAmporn Rungruengkitkun, exNiramol Jitprasutwit, exThida Kong-Ngoen, inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSarunporn Tandhavanant, exPassanesh Sukphopetch, exNarisara Chantratita, exNitaya Indrawattana, exรศ.ดร. พรพรรณ ภูมิรัตน์, "Type VI Secretion System Accessory Protein TagAB-5 Promotes Burkholderia pseudomallei Pathogenicity in Human Microglia", Biomedicines , ปีที่ 11, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2023, หน้า 1-20
2023 inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, "A New Benzaldehyde Derivative Exhibits Antiaflatoxigenic Activity against Aspergillus flavus", Journal of Fungi, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2023
2023 exTanwattana, N., exWanasen, N., exJantraphakorn, Y., exSrisutthisamphan, K., exChailungkarn, T., exBoonrungsiman, S., exLumlertdacha, B., inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exKaewborisuth, C., "Human BST2 inhibits rabies virus release independently of cysteine-linked dimerization and asparagine-linked glycosylation", PLoS ONE, ปีที่ 18, ฉบับที่ 11 NOVEMBE, พฤศจิกายน 2023
2023 exDr. Chanoknun Poochipakorn, exDr. Kanokpan Sanigavatee, exDr.Thita Wonghanchao, exDr. Onjira Huangsaksri, inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, "Strategic palmar trimming before conventional shoeing shows potential for managing underrun heels in horses", F1000Research, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2023, หน้า 1504-1504
2023 inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial Resistance in Poultry Farming: A Look Back at Environmental Escherichia coli Isolated from Poultry Farms during the Growing and Resting Periods", Veterinary Medicine International, ปีที่ 2023, ฉบับที่ 8354235, พฤศจิกายน 2023
2023 exRachrapee Sukmak, exChanaporn Suttinun, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, "Uncovering nutrients and energy related gene functions of black soldier fly Hermetia illucens strain KUP", Gene, ปีที่ 896, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 148045
2023 exVos, A., inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBobe, K., exPerez-Bravo, D., exKliemt, J., exPhawaphutayanchi, P., exAiyara, N., exFreuling, C.M., exMรผller, T., "Long-term immunity induced by SPBN GASGAS in orally vaccinated dogs is non-inferior to inactivated rabies vaccines", Vaccine: X, ปีที่ 15, ธันวาคม 2023
2023 exสพ.ญ.พลอยภัสสร หอมกลิ่นแก้ว, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of a recombinase-aided amplification method combined with lateral flow dipstick assay to detect Porcine circovirus type 2", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2023, หน้า 2313-2320
2023 inนางสาวณัฐเนตร ศรีตระกูล, inนางสาววิณัฐภัคสินี วิบูลย์จันทร์, exKarntip, W., inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Radiotherapy in combination with exenteration and partial orbitectomy for orbital multilobular tumor of bone in a Cocker Spaniel", Open Veterinary Journal, ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2023, หน้า 1485-1490
2023 inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Factors affecting first ovulation in postpartum dairy cows under tropical conditions: A review", Open Veterinary Journal, ปีที่ 13, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2023, หน้า 1536-1542
2023 inดร.นิภา ธรรมสนธิเจริญ, อาจารย์, exKobporn Boonnak, exOnrapak Reamtong, exThanyaluk Krasae, exJanyaporn Thankansakul, inนางสาววัลยา ผ่องแผ้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSumate Ampawong, exรศ.ดร.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา, "Amelioration of ovalbumin-induced lung inflammation in a mouse model by Trichinella spiralis novel cystatin", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2023, หน้า 2366-2373
2023 exIshijima, K., inดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐกาญจน์ นายมอญ, exPloypichai, P., exKriebkajon, B., exChinarak, T., exSridaphan, J., inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exTangcham, K., inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exKuroda, Y., exTaira, M., exTatemoto, K., exPark, E., exVirhuez-Mendoza, M., exInoue, Y., exHarada, M., exYamamoto, T., exNishino, A., exMatsuu, A., exMaeda, K., "High Seroprevalence of Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus Infection among the Dog Population in Thailand", Viruses, ปีที่ 15, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2023
2023 inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, exTanjaichon, P., inนายอาทิตย์ ปัญญาศักดิ์, exBorirak, C., inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "COMPARISON OF ULTRASONOGRAPHIC MEASURES OF REPRODUCTIVE TRACT IN THAI SWAMP BUFFALO HEIFERS AND COWS", Buffalo Bulletin, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 517-525
2023 exDivya Lakhotia, exYin May Tun, exNanthanida Mongkol, exOranit Likhit, exSarocha Suthisawat, exSuthee Mangmee, exDaraka Tongthainan, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exKobporn Boonnak, "A Serosurvey of Japanese Encephalitis Virus in Monkeys and Humans Living in Proximity in Thailand", Viruses, ปีที่ 15, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2023
2023 exDuangsri, C., exSalminen, T.A., exAlix, M., inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, อาจารย์, exKhetkorn, W., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exMรคenpรครค, P., exIncharoensakdi, A., inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, "Characterization and Homology Modeling of Catalytically Active Recombinant PhaCAp Protein from Arthrospira platensis", Biology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2023
2023 exNeetu Shahi, exTharinthon Prasartset, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "A specific and sensitive droplet digital polymerase chain reaction assay for the detection of tilapia lake virus in fish tissue and environmental samples", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 46, ฉบับที่ 9, กันยายน 2023, หน้า 957-966
2023 exChanatip Ummee, inนางสาวรติวรรณ สิทธิบุตร์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ecological niche affects mitochondrial DNA diversity and variation in near-threatened Himalayan vulture (Gyps himalayensis)", Biodiversitas Journal of Biological Diversity, ปีที่ 24, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า 3630-3640
2023 exHieu Van Dong, exThai Ha Truong, exGiang Thi Huong Tran, exWitsanu Rapichai, exAmonpun Rattanasrisomporn, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "Porcine Sapovirus in Northern Vietnam: Genetic Detection and Characterization Reveals Co-Circulation of Multiple Genotypes", Veterinary Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023, หน้า 1-11
2023 exNeetu Shahi, exBhupendra Singh, exSumanta Kumar Mallik, exDebajit Sarma, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "RNA-Seq Reveals Differential Gene Expression Patterns Related to Reproduction in the Golden Mahseer", Fishes, ปีที่ 8, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023, หน้า 1-20
2023 exKotchapol Jaturanratsamee, exPalin Jiwaganont, exPratch Sukumolanan, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "PKD1 gene mutation and ultrasonographic characterization in cats with renal cysts", f1000Research, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2023
2023 exWin, H., inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exMyint, H.T., exEkgatat, M., inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Prevalence and risk factors of brucellosis and dairy farmers’ KAP in 2 townships, Myanmar", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 439-456
2023 inดร.พลอยไพลิน เสมคำ, อาจารย์, exThangthamniyom, N., exChankeeree, P., exKeawborisuth, C., inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "The Application of the Gibson Assembly Method in the Production of Two pKLS3 Vector-Derived Infectious Clones of Foot-and-Mouth Disease Virus", Vaccines, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023
2023 inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, exสุชาดา ชูเชิด, inนางสาวอมรรัตน์ ปันต๊ะวงค์, อาจารย์, exพรกมล ภู่สังวาลย์ทอง, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนายคัมภีร์ พัตนะธนัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Seasonal abundance of Culicoides imicola and Culicoides oxystoma in Prachuap Khiri Khan province, Thailand", Agriculture and Natural Resources , ปีที่ 57, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2023, หน้า 379-386
2023 exTiantong, A., exEardmusic, S., inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exLee, J.-W., exInyawilert, W., "The influence of subclinical mastitis on the protein composition and protease activities of raw milk from lactating Thai-crossbred dairy cows", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า 1363-1368
2023 exKosoltanapiwat, N., exvan der Hoek, L., exKinsella, C.M., exTongshoob, J., exPrasittichai, L., exKlein, M., exJebbink, M.F., exDeijs, M., exReamtong, O., exBoonnak, K., exKhongsiri, W., exPhadungsombat, J., exTongthainan, D., inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exYindee, M., "A Novel Simian Adenovirus Associating with Human Adeno-virus Species G Isolated from Long-Tailed Macaque Feces", Viruses, ปีที่ 15, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023
2023 exJaturanratsamee, K., exChoisunirachon, N., exSoontornvipart, K., exDarawiroj, D., inดร.ณพารี ศรีโสวรรณา, อาจารย์, exThanaboonnipat, C., "Ultrasonographic kidney length-to-abdominal aortic diameter for the diagnosis of feline chronic kidney disease: A preliminary study", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2023, หน้า 1114-1121
2023 exสพ.ญ.ณํฐกานต์ สุวรรณกจวัฒน์, exKultyarat Bhakha, exLamul Molee, exTapanut Songkasupa, exKanokwan Puangjinda, exTapakorn Chamchoy, exOrapun Arjkumpa, exBandit Nuansrichay, inนายสมิต ศรีสำราญ, exPhitcha Pongphitcha, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "Long-term monitoring of immune response to recombinant lumpy skin disease virus in dairy cattle from small-household farms in western Thailand.", Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Disease, ปีที่ 99, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2023, หน้า 1-10
2023 exMikolaj Mazur, ex Krzysztof Rakus, exMikolaj Adamek, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exMagdalena Chadzinska, ex Lukasz Pijanowski, "Effects of light and circadian clock on the antiviral immune response in zebrafish", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 140, ฉบับที่ -, กันยายน 2023
2023 inดร.ธัชกร เลิศวรรณการ, อาจารย์, exThitima Purimayata, exThnapol Luengyosluechakul, exPau Badia Grimalt, exAna Silvia Pedrazzani, exMurilo Henrique Quintiliano, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Assessment of Tilapia (Oreochromis spp.) Welfare in the Semi-intensive and Intensive Culture Systems in Thailand", Animals, ปีที่ 13, ฉบับที่ 15, สิงหาคม 2023, หน้า 2498
2023 exก้องภพ ภรัณยากุล, exอภิสรา ชูช่วย, exศศิพร กุนเถื่อน, exปิยพร พุทธกำเนิด, exกฤติกา ศรีสุขใส , exPitchaya Santativongchai, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, "Effect of the oil from the fatty tissues of Crocodylus siamensis on gut microbiome diversity and metabolism in mice", Plos One, ปีที่ 18, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023, หน้า 1-17
2023 exกฤติกา ศรีสุขใส , exก้องภพ ภรัณยากุล, exPitchaya Santativongchai, exสุเมธ อำภาวงษ์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, "Effect of Crocodile Oil (Crocodylus siamensis) on Brain Mitochondrial Protein Expression and Cognition in Male Rats", Sains Malaysiana, ปีที่ 52, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า 1821-1833
2023 exManeepailin Wettasin, exRattanawat Chaiyarat, exNamphungYoungpoy, exNawee Jieychien, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, "Environmental factors induced crop raiding by wild Asian elephant (Elephas maximus) in the Eastern Economic Corridor, Thailand", Scientific reports, ปีที่ 13, ฉบับที่ 13388, สิงหาคม 2023, หน้า 1-12
2023 inนางสาวสถิตภัค อัศวราชันย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทศพล องค์วิเศษไพบูลย์, ex Benjang Hakhen , inปิยทิพย์ ชูเฉลิมพร, inนายภูดิท มณีสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Predictive Factors for Two-Year Survival in Dogs with Hepatobiliary Diseases: Importance of Clinical and Laboratory Monitoring", Animals, ปีที่ 13, ฉบับที่ 16, สิงหาคม 2023, หน้า 1-11
2023 exPongma, C., exSongthammanuphap, S., exPuthong, S., exBuakeaw, A., exPrammananan, T., exWarit, S., exTipkantha, W., exKaewkhunjob, E., exJairak, W., exKongmakee, P., exPabutta, C., inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYindeeyoungyeon, W., exPalaga, T., "Using whole blood cultures in interferon gamma release assays to detect Mycobacterium tuberculosis complex infection in Asian elephants (Elephas maximus)", PloS one, ปีที่ 18, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023, หน้า e0288161
2023 exSittikul, P., exSriburin, P., exRattanamahaphoom, J., exNuprasert, W., inดร.นิภา ธรรมสนธิเจริญ, อาจารย์, exThaipadungpanit, J., exHattasingh, W., exKosoltanapiwat, N., exPuthavathana, P., exChatchen, S., "ความทนทานและความสามารถในการก่อโรคของเชื้อเอนเทอโรไวรัสบนพื้นผิววัสดุที่แห้ง ประโยชน์ในการควบคุมการติดต่อของโรค", Biosafety and Health, ปีที่ 5, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2023, หน้า 339-345
2023 exPitchaya Santativongchai, exKrittika Srisuksai, exKongpop Parunyakul, exPaweena Aendo, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Effects of crocodile (Crocodylus siamensis) oil and palm oil on leptin activated signal transducer and activator of transcription 3 signaling pathway and hepatic fat accumulation in rats", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 57, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2023, หน้า 468-469
2023 exSathita Areerat, exPipatpong Chundang, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPreecha Patumcharoenpol, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, "Insect-based diets (house crickets and mulberry silkworm pupae): A comparison of their effects on canine gut microbiota", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2023, หน้า 1627-1635
2023 inนางสาวนิธิดา บุญวิทยา, exนางสาวอัญชิสา สุวิสิทฐ์, exนางสาวพิรญาณ์ ใจยั่งยืน, inนางสาววัลยา ผ่องแผ้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกษมาภรณ์ หุตะจินดา, "Surgical treatment of intra-abdominal vaginal cyst severely adhered to associated organs in a dog", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 53, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 163-172
2023 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exYasushi Minamoto, exTomomi Minamoto, exJonathan A. Lidbury, ex Jan S. Suchodolski, exJ?rg M. Steiner , "Serum and Fecal 3-Bromotyrosine Concentrations in Dogs with Chronic Inflammatory Enteropathy: Clinical Parameters and Histopathological Changes", Animals, ปีที่ 13, ฉบับที่ 17, กันยายน 2023, หน้า 1-10
2023 exDeguerry, A., exPreteseille, N., inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exAllan, D.J., exNampanya, S., exNewman, S., "From the heart of the animal feed industry: a Southeast Asian perspective on insects for feed in Asia", Animal Frontiers, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2023, หน้า 41-49
2023 inนางสาวณัฐเนตร ศรีตระกูล, inนางสาวลดาวัลย์ อารีวิจิตรตระกูล, exNuttatida Nimitchaiyapong, inนางสาวณัฐรุรี คำชมภู, inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Phacoemulsification in a chinchilla (Chinchilla lanigera)", Open Veterinary Journal, ปีที่ 13, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2023, หน้า 1032-1036
2023 exNuntapob Lertchaiprasert, exNutjira Sawatmongkol, exPatimaporn Kalerum, exSirada Tayayouth, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "The Successful Medical Treatment of Localized Tetanus in a Cat", International Journal of Veterinary Science, ปีที่ -, ฉบับที่ -, สิงหาคม - กันยายน 2023
2023 inนางสาวธนมน ภพพินิจ, inนางสาวชนากานต์ สังข์ทอง, "A case report of hemodialysis management of acute kidney injury in a Russell’s viper-envenomed dog", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, กันยายน 2023, หน้า 219-230
2023 exPaul Franck Adjou Moumouni, exEloiza May Galon , exMaria Agnes Tumwebaze, exBenedicto Byamukama, exRuttayaporn Ngasaman, exSaruda Tiwananthagorn, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exXuenan Xuan, "Tick-borne Pathogen Detection and Its Association with Alterations in Packed Cell Volume of Dairy Cattle in Thailand", Animals, ปีที่ 13, ฉบับที่ 18, กันยายน 2023, หน้า 2844
2023 exMuangsanit, P., exChailangkarn, T., exTanwattana, N., exWongwanakul, R., inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exKaewborisuth, C., "Hydrogel-based 3D human iPSC-derived neuronal culture for the study of rabies virus infection", Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, ปีที่ 13, สิงหาคม 2023
2023 exSae-Chew, P., exRujirawat, T., exLohnoo, T., exYingyong, W., exKumsang, Y., exPayattikul, P., exYurayart, N., inดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKrajaejun, T., "Generation of protoplasts provides a powerful experimental research tool for biological and pathogenicity studies of Pythium insidiosum", Journal of Medical Mycology, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2023, หน้า 1-8
2023 exKreevith Prompinichpong, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนายนิรุตติ์ สุวรรณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบดินทร์ ติระพัฒน์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, exJorg M. Steiner, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, "A retrospective study of structural brain lesions identified by magnetic resonance imaging in 114 cats with neurological signs", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 9, กันยายน 2023, หน้า 1871-1879
2023 inนายสิรันดร์ ถึกอ่ำ, inนายศราวุธ อย่างธารา, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Bacterial DNA and osteoarthritis in dogs with patellar luxation and cranial cruciate ligament rupture", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2023, หน้า 2049-2054
2023 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exLueangaramkul, V., exPantanam, A., exMana, N., inดร.พลอยไพลิน เสมคำ, อาจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Small Molecules Targeting 3C Protease Inhibit FMDV Replication and Exhibit Virucidal Effect in Cell-Based Assays", Viruses, ปีที่ 15, ฉบับที่ 9, กันยายน 2023
2023 exPromporn Raksaseri, inดร.ธัชกร เลิศวรรณการ, อาจารย์, exPuntanat Tattiyapong, exAnusak Kijtawornrat, exWuthichai Klomkleaw, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Tilapia lake virus causes mitochondrial damage: a proposed mechanism that leads to extensive death in fish cells", PeerJ, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2023, หน้า 1-18
2023 inนายจักรินทร์ สัทธาธรรม, exสพ.ญ.สุปรียา ศรีสัมพันธ์, exน.สพ.พลวัต จริยรังษีรัตนา, exน.สพ.พิทักษ์ อนุสรณ์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Characteristics of canine oral tumors: Insights into prevalence, types, and lesion distribution", Journal of Advanced Veterinary and Animal Research, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน 2023, หน้า 554-562
2023 exบุรัสรินทร์ อิทธิสริยานนท์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, "Elution profiles of metronidazole from calcium sulfate beads", Journal of Veterinary Science, ปีที่ 24, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2023, หน้า 74
2023 inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYasuhiko Suzuki, "Exploration of the novel fluoroquinolones with high inhibitory effect against quinolone-resistant DNA gyrase of Salmonella Typhimurium", Microbiology Spectrum, ปีที่ -, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2023
2023 exWattananit, P., exYingchutrakul, Y., inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), exMahasawangkul, S., exRoytrakul, S., inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Non-targeted proteomic analysis of Asian elephant (Elephas maximus) seminal plasma using an in-solution digestion technique and liquid chromatography tandem-mass spectrometry", Frontiers in Veterinary Science, ปีที่ 10, กันยายน 2023
Publish Year National Journal 2
2023 inนางสาวนิธิดา บุญวิทยา, inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวกรรณิการ์ วรรณพินิจ, exนางสาวธิติกานต์ ลายละเอียด, inนายสุทธิพงศ์ เพ็ญไพรัตน์กุล, exนางสาวสุวดี ประวาศวิล, exนางสาวพิศมัย หนูน้อย, "รายงานสัตว์ป่วย : การรักษาเชื้อดื้อยาในแผลติดเชื้อเรื้อรังด้วยน้ำยาที่มีสารระงับเชื้อ Polyhexamethylene biguanide และ Tris – EDTA และการศัลยกรรมแก้ไขด้วยเทคนิค skin fold advancement flap ในแมว", วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 76-93
2023 exยุพรัตน์ อินบํารุง, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exศรีน้อย ชุ่มคํา, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, "ผลการเสริมกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริกในอาหารต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพลูกกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ระยะโพสลาร์วา", วารสารเกษตรพระวรุณ, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 10-20

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 49
2023 inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนิยดา ล้านทรัพย์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วชิรญาณ์ ธงอาสา, รองศาสตราจารย์, exสุกัลยา ตันติวิศวรุจิ, exPattanasuda Sirinupong, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Contamination and Human Health Risk Assessment of Arsenic and Mercury in Seafood from Local Fish Rafts, Trang Province, Thailand", The 3rd International Conference on Occupational and Environmental Diseases (3rd ICOED), 16 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนิยดา ล้านทรัพย์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วชิรญาณ์ ธงอาสา, รองศาสตราจารย์, exSukanlaya Tantiwisawaruji, exPun Yeesin, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, "Potential Human Health Risk Associated with Lead and Cadmium Contaminations in Seafood at Pattani Bay, Thailand", The 3rd International Conference on Occupational and Environmental Diseases (3rd ICOED), 16 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exวรัญญา เหลืองอร่ามกุล, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "ANTIVIRAL INHIBITORS TARGETING 3C PROTEASE OF FOOT-AND-MOUTH DISEASE VIRUS", 38th World Veterinary Association Congress (WVAC2023) , 26 - 29 เมษายน 2023, ไทเป ไต้หวัน
2023 inนางสาวมณีนุช เขียวอินทร์, อาจารย์, exปัญญ์ ศรีบุณยาภิรัต, inดร.สุขุมาล พฤกษ์อุดม, อาจารย์, inดร.สุปภาดา คณานับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเทพยุดา ศรีตระกูล, อาจารย์, inดร.ณพารี ศรีโสวรรณา, อาจารย์, "The study of Quaternary Ammonium Compounds (QACs) contamination in livestock areas, and the relationships to co-resistance of bacteria as well as the effects on Zebrafish", 38th World Veterinary Association Congress , 26 - 29 เมษายน 2023, Taipei ไต้หวัน
2023 inดร.ณพารี ศรีโสวรรณา, อาจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุปภาดา คณานับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวมณีนุช เขียวอินทร์, อาจารย์, "A COMPARATIVE STUDY BETWEEN FORMALIN AND FORMALIN FREE FIXATIVE IN MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE FELINE TESTIS", 38th World Veterinary Association Congress (WVAC 2023), 26 - 29 เมษายน 2023, ไทเป ไต้หวัน
2023 inดร.สุปภาดา คณานับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประกรณ์ จาละ, inนางสาวเทพยุดา ศรีตระกูล, อาจารย์, inนางสาวมณีนุช เขียวอินทร์, อาจารย์, "PERCEPTION IN DISINFECTANT USAGE AND AWARENESS IN AN ENVIRONMENTAL CONTAMINATION OF SLAUGHTER BUSINESS", 38th World Veterinary Associaiton Congress, 26 - 29 เมษายน 2023, ไทเป ไต้หวัน
2023 inดร.บุญรัตน์ เผดิมรอด, อาจารย์, inดร.วรัญญา อรรถเสนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, "Improving Lactation Curve Prediction by Incorporating Weather and Cow Behaviour", The 8th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 6th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON), 22 - 25 มีนาคม 2023, ป่าตอง ภูเก็ต ประเทศไทย
2023 inดร.ชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mammary gland enlargement in cat: pathogenesis and treatment", การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 การประชุมวิชาการโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 28, 12 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัชกร เลิศวรรณการ, อาจารย์, exPau Badia Grimalt, exAna Silvia Pedrazzani, exMurilo Henrique Quintiliano, "TACKLING WELFARE CHALLENGES IN TILAPIA FARMS IN SOUTHEAST ASIA", World Aquaculture Society Conference 2023, 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2023, Darwin เครือรัฐออสเตรเลีย
2023 exBing Guo, exชุลียา พรหมบุตร, exณรงค์รัตน์ มะลิวงศ์, inนายมนตรี ภัทรพนาวัน, อาจารย์, exดร.ดิษพล โกตถา, "HYDROXY SELENOMETHIONINE CAN RESCUE BROILER GROWTH PERFORMANCE ANDMEAT QUALITY UNDER HEAT STRESS THROUGH ENHANCED ANTIOXIDATIVE CAPACITY", 34th ANNUAL AUSTRALIAN POULTRY SCIENCE SYMPOSIUM, 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2023, Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
2023 inนายภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์, inนางดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนกวรรณ เกิดวุฒิ, exPrawan Songprayoon, "APPLICATIONS OF INDOCYANINE GREEN IN CANINE BRAIN TUMOR SURGERY: THE FIRST CASE REPORT IN THAILAND", การประชุมวิชชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 28, 11 - 14 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 inนางสาวฐาปณีย์ ชื่นงาม, inดร.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Improved Clinical Presentation of Idiopathic Sebaceous Adenitis in an Akita Dog Treated by Cyclosporine, Nutritional Supplements, and Topical Therapy: A Case Report", การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 28, 11 - 14 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 inนางสาวฐาปณีย์ ชื่นงาม, inดร.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Diagnosis and management of feline atopic skin syndrome with Notoedres cati infestation", ASEAN Companion Animal Parasite Experts (CAPE) Summit 2023, 30 - 31 พฤษภาคม 2023, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2023 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exSuchada Choocherd , inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวณัฐสุดา กลิ่นแก้ว, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exPornkamol Phoosangwalthong, inดร.นิภา ธรรมสนธิเจริญ, อาจารย์, inนายคัมภีร์ พัตนะธนัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Molecular identification of Culicoides species and host preference blood meal in the African horse sickness outbreak-affected area in Hua Hin district, Prachuap Khiri Khan province, Thailand", 29th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (WAAVP 2023) , 20 - 24 สิงหาคม 2023, Chennai สาธารณรัฐอินเดีย
2023 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนางสาวจารุวรรณ วงษาลี, exThanisorn Boonyakong, exTheerawat Samritwatchasai, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.นิภา ธรรมสนธิเจริญ, อาจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "An in vitro-adapted Trypanosoma evansi TEDC 953 strain is still infective in mice: histopathology aspect", 29th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (WAAVP 2023), 19 - 24 สิงหาคม 2023, Chennai สาธารณรัฐอินเดีย
2023 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exJidapa Yamkasem, exPuntanat Tattiyapong, exOngard Lawhavinit, "Exploring Protective Immunity in Tilapia: A Novel Nanovaccine Approach against Tilapia Lake Virus Disease", The 21st International Conference on Diseases of Fish and Shellfish (EAFP XXI), 11 - 14 กันยายน 2023, Aberdeen สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2023 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัชกร เลิศวรรณการ, อาจารย์, inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, "Emergence of Streptococcus agalactiae Serotype VII as a Virulent Pathogen in Snakeskin Gourami(Trichogaster pectoralis)", The 21st International Conference on Diseases of Fish and Shellfish (EAFP XXI), 11 - 14 กันยายน 2023, Aberdeen สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2023 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exTharinthon Prasartset, "Multiplex PCR assay for simultaneous detection of three important viruses in tilapia", The 21st International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, 11 - 14 กันยายน 2023, Aberdeen สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2023 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัชกร เลิศวรรณการ, อาจารย์, inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, "Bacterial Diseases in Intensively Cultured Giant Snakehead in Thailand: Identification, Characterization, andAntibiotic Susceptibility", The 21st International Conference on Diseases of Fish and Shellfish (EAFP XXI), 11 - 14 กันยายน 2023, Aberdeen สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2023 inดร.ธัชกร เลิศวรรณการ, อาจารย์, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, "Tilapia Lake Virus Infection: Unravelling the complex interplay of hematological imbalances, mitochondrial dysfunction, and cellular signaling", European Association of Fish Pathologists, 11 - 14 กันยายน 2023, Aberdeen สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2023 inนางสาวสิทธิณี กุลประเสริฐศรี, อาจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inนายภัทราวุธ แสงนวล, inดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์, inนางนวลอนงค์ สินวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRaktiphorn Khamtae, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Detection of Duck Circovirus in Ducks in Thailand by Genetic Analysis and in situ Hybridization", XXIInd Congress of the World Veterinary Poultry Association (WVPA) , 4 - 8 กันยายน 2023, Verona สาธารณรัฐอิตาลี
2023 exPaweena Aendo, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of Autogenous Vaccine using on 20 antimicrobial residues in Swine Farm, Thailand", Eurotox 2023 (57th Congress of the European Society of Toxicology), 10 - 13 กันยายน 2023, Ljubljana สาธารณรัฐสโลวีเนีย
2023 inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพายุ ศรีศุภร, อาจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, "Bioactivities of Protein Hydrolysate from (Crocodylus Siamensis) Meat", The 3rd International Joint Symposium on Agriculture and Food Security, 9 กันยายน 2023, จันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
2023 inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, exChutima Pathomchai-umporn, inนางมนธิชา สุวรรณวงค์, inนายสมยศ ก้านขุนทด, inดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสิทธิณี กุลประเสริฐศรี, อาจารย์, inนายรุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inนางนวลอนงค์ สินวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบความไวต่อยาโคลิสตินของเชื้อรัยเมอเรลล่า อนาติเพสติเฟอร์ ที่แยกได้จากเป็ดและไก่ป่วยในภาคกลางประเทศไทย", XXIInd World Veterinary Poultry Association (WVPA) Congress, 4 - 8 กันยายน 2023, Verona สาธารณรัฐอิตาลี
2023 inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยลยง วุ้นวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exPaweena Aendo, inนางสาวนายิกา ปิ่นเนียม, inนางสาวประภาพรรณ กระจ่างลิขิต, inนางสาวกมลรัตน์ สอนทอง, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Comparative of Actinobacillus pleuropneumonia Autogenous and Commercial Vaccine Application Towards Antimicrobial Residues in Pig Farm, Thailand", Eurotox 2023 (57th Congress of the European Society of Toxicology), 10 - 13 กันยายน 2023, Ljubljana สาธารณรัฐสโลวีเนีย
2023 inดร.ชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.น.สพ.ดร.ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธ์ุ, exศ.น.สพ.ดร.ไพศาล เทียนไทย , inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธารีรัตน์ สถาพรกุลทัต, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Proliferation and apoptosis study on uterine tissues in dog with aglepristone treatment for planned cesarean section", 5th World Congress of Reproductive Biology (WCRB), 13 - 15 กันยายน 2023, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2023 inนางสาวณัฐเนตร ศรีตระกูล, exPasinee Sakulchatwut, "OUTCOME OF PHACOEMULSIFICATION IN SEVEN PET RABBITS", 11th Asian Veterinary Ophthalmology Annual Conference, 21 - 23 ตุลาคม 2023, ไทเป ไต้หวัน
2023 exPimpisa Jansamut, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exWorawidh Wajjwalku, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChainarong Punchong, exWorata Klinsawat, exGeorge A. Gale, "Mitochondrial genetic diversity of captive Great Hornbills (Buceros bicornis) in Thailand", 8th International Hornbill Conference, 22 - 24 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exFlorian Pioch, exSonia Dupont, exAreeya KRIENG-UDOM, exWorrapitcha Chanjaroenkit, exNattapon Maneepairoj, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMichel de Garine-Wichatitsky, "Methodological assessment of fast-body search/sample collection for assessing dog ectoparasites diversity in Northern Thailand", Asia-Pacific Conference on Mosquito and Vector Control (AMV) - 2023, 27 - 30 พฤศจิกายน 2023, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2023 ex Supichaya JINDARAT , exRuttayaporn Ngasaman, exDomechai Kaewnoi, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exPairpailin JHAIAUN, exKanokrat BOONYOK , exPatumporn CHAITADA , exArun Chumkaeo, exPhuncharat Nilsuwan, exWittaya Khajeeram, inดร.นิภา ธรรมสนธิเจริญ, อาจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, "Integration of vector-borne parasites diagnosis, prevention and control of vector-borne parasitic diseases in small scale livestock farms in Southern part of Thailand", Asia-Pacific Conference on Mosquito and Vector Control (AMV) - 2023, 27 - 30 พฤศจิกายน 2023, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2023 inดร.ธัชกร เลิศวรรณการ, อาจารย์, inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Emerging Bacterial Infections in Thai Cultivated Freshwater Fish: Lessons from Outbreak in Giant Snakehead and Snakeskin Gourami Farms", Fish Health Section Conference, 6 - 8 กันยายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exSuwimon Paimeeka, exTharinthon Prasartset, exMatepiya Khemthong, inดร.ธัชกร เลิศวรรณการ, อาจารย์, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Novel Multiplex PCR Assay for the Detection of Three Major Viruses AffectingGlobal Tilapia Aquaculture", Fish Health Section Conference, 6 - 8 กันยายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exTharinthon Prasartset, exSuwimon Paimeeka, exMatepiya Khemthong, inดร.ธัชกร เลิศวรรณการ, อาจารย์, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Highly Sensitive and Specific Detection of Tilapia Lake Virus in Fish Tissues and Environmental Samples using Droplet Digital Polymerase Chain Reaction", Fish Health Section Conference, 6 - 8 กันยายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exTeerachai Sakunnarak, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "The Study of Solid-State Fermentation Conditions for Improved Nutritional Value of Soybean meal", The 25th Food Innovation Asia Conference 2023 (FIAC 2023), 15 - 17 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exAthiwat Kalasee, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "Physical characteristics and In vitro digestibility of white shrimp, Litopenaeus vannamei, diets composed of rapeseed meal as protein replacement for soybean meal with supplemental yeast hydrolysate", The 25th Food Innovation Asia Conference 2023 (FIAC 2023), 15 - 17 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exBenjamas Bootkinaree, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF PHYTOCEE SUPPLEMENTATION ON POST LARVAE SHRIMP Litopenaeus vannamei GROWTH PWEFORMANCE, HEPATOPANCREAS AND INTESTINAL HEALTH", World aquaculture 2023, 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2023, Darwin เครือรัฐออสเตรเลีย
2023 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, "BILE ACID IMPROVING GROWTH PERFORMANCE AND HEPATOPANCREASE HEALTH OF WHITE SHRIMP, Penaeus vannamei, UNDER NUTRITIONAL STRESS", World aquaculture 2023, 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2023, Darwin เครือรัฐออสเตรเลีย
2023 exPetch Chaisirikul, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "APPLICATION OF BILE ACID ON GROWTH PERFORMANCE AND IMMUNITY OF WHITE SHRIMP, Penaeus vannamei", World aquaculture 2023, 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2023, Darwin เครือรัฐออสเตรเลีย
2023 exRawiwan Limwachirakhom, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "EFFECTS OF DIETARY LYSOPHOSPHOLYPIDS TO PARTIAL REPLACE OF FISH OIL ON GROWTH PERFORMANCE AND CHOLESTEROL STATUS IN PACIFIC WHITE SHRIMP Litopenaeus vannamei", World aquaculture 2023, 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2023, Darwin เครือรัฐออสเตรเลีย
2023 inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exWichian Navasakuljinda, exChonnatcha Muangpaisarn, exPichanun Wongchanapai, exSakorn Chitmankwanyuen, exSunaree Nantakhruea, "T-cell epitope content comparison between commercial vaccines and field porcine circovirus type 2 isolates in thailand", APVS 2023, 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2023, ไต้หวัน
2023 inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, exPairpailin JHAIAUN, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exGiang Thi Nguyen, exChattraporn RUNGCHALERMLAK, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, "COMPARISON OF COLORED STICKY TRAPS FOR TRAPPING STABLE FLY (DIPTERA: MUSCIDAE) ON A DAIRY CATTLE FARM, THAILAND", ASIA-PACIFIC CONFERENCE ON MOSQUITO AND VECTOR CONTROL (AMV) - 2023, 27 - 30 พฤศจิกายน 2023, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2023 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exFlorian Pioch, exSonia Dupont, exAreeya Kriengudom, exWorrapitcha Chanjaroenkit, exNattapon Maneepairoj, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMichel De Garine-Wichatitsk, "Methodological assessment of fast-body search/sample collection forassessing dog ectoparasites diversity in Nan, Thailand", The 5th Veterinary Technology & Nursing International Seminar (IVTN 2023), 13 - 14 ธันวาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exปาลิน จิวากานนท์, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Analysis of serum proteomic in cats with PKD1 mutation gene", The 33rd ECVIM-CA Congress, 21 - 23 กันยายน 2023, Barcelona ราชอาณาจักรสเปน
2023 exคชพล จาตุรันต์รัศมี, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Ultrasound assessments of cats associated with polycystic kidney disease caused by feline PKD1 genetic mutation", The 33rd ECVIM-CA Congress, 21 - 23 กันยายน 2023, Barcelona ราชอาณาจักรสเปน
2023 exปรัชญ์ สุกุมลนันท์, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Proteomics and coagulation markers in cats with asymptomatic and symptomatic hypertrophic cardiomyopathy", The 33 ECVIM-CA Congress, 21 - 23 กันยายน 2023, Barcelona ราชอาณาจักรสเปน
2023 inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ภญ.ดร.ปองทิพย์ สิทธิสาร, exรศ.ภญ.ดร.ปิยนุช โรจน์สง่า, "Time-kill kinetics and cell surface morphology of Oroxylum indicum extract against clinical strain Staphylococcus aureus and Staphylococcus intermedius", The 71st International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research at Trinity College, 2 - 5 กรกฎาคม 2023, Dublin ไอร์แลนด์
2023 exนางสาวน้ำทิพย์ จงวิไลเกษม, exรศ.ภญ.ดร.ปิยนุช โรจน์สง่า, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ภญ.ดร.ปองทิพย์ สิทธิสาร, "Screening of phytochemical and biological activity in red cabbage extracts", The 8th International Conference on Natural Products, 25 - 27 กรกฎาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 inนายภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์, inนางสาวกนกวรรณ เกิดวุฒิ, exJ. Pakdeenit, "Scrotal migration of a ventriculoperitoneal shunt in dog", The 11th annual congress of asian society of veterinary surgery (AiSVS), 8 - 10 ธันวาคม 2023, nagoya ญี่ปุ่น
2023 inนางสาววรัฏฐา บุญทุบุญ, "The association between immune-mediated thrombocytopenia diagnosed by flow cytometry and canine monocytic ehrlichiosis", The 33rd ECVIM-CA Congress, 21 - 23 กันยายน 2023, Barcelona ราชอาณาจักรสเปน
Publish Year National Conference 17
2023 inนางสาวกนกวรรณ คิมรัมย์, exNaruemon Plongthong, exWarangkana Promsatit, exNapat Kaewduangjai, exPakawan Asawawongsawat, "EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC THERAPY IN MULTIPLE TRAUMATIC DOG: A CASE REPORT", The 15th VPAT REGIONAL VETERINARY CONGESS 2023 (VRVC 2023), 11 - 14 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exWarangkana Promsatit, inนางสาวกนกวรรณ คิมรัมย์, exPakawan Asawawongsawat, exNaruemon Plongthong, exNapat Kaewduangjai, "FLUORESCENT LIGHT ENERGY MODULATED WOUND HEALING IN DOG BITE-RELATED SEPTIC SYNDROMES: A CASE REPORT", The 15th VPAT REGIONAL VETERINARY CONGESS 2023 (VRVC 2023), 11 - 14 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exNapat Kaewduangjai, exPakawan Asawawongsawat, inนางสาวกนกวรรณ คิมรัมย์, exWarangkana Promsatit, exNaruemon Plongthong, "รายงานสัตว์ป่วย : ความสำเร็จของการใช้ human intravenous immunoglobulin G ในสุนัขสองตัวที่มีภาวะ septic peritonitis", The 15th VPAT REGIONAL VETERINARY CONGESS 2023 (VRVC 2023) , 11 - 14 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exเอมวลี วงษ์แสงน้อย, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, "การเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนิวเคลียสเดียวในหลอดทดลองเพื่อการศึกษาฤทธิ์การอักเสบในสุนัขและแมว", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 “ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสัตวบาลไทย พลิกโฉมงานวิจัยสู่สากล”, 5 - 8 กรกฎาคม 2023, พิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
2023 exนฤมล จันทร์งาม, exภาวินี จำปาคำ, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะคุณภาพของอาหารแมวแบบเปียกที่ใช้พลาสมาสุกร/โคเป็นสารยึดเกาะ", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15, 1 เมษายน 2023, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2023 exกลอยทิพย์ สุทธิสารรณกร, inดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์, อาจารย์, inดร.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปวริน ตันตริยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณภัทร พรหมเพ็ญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผิวสัมผัสผ้าทีมีผลต่อพฤติกรรมของแมวสายพันธุ์ไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exพงษ์ศักดิ์ จันทร์ลอยนภา, exสมฤดี สมมาตย์, exปนัดดา คงจันทร์, exชิดชนก คัมภรานนท์, inนายเสลภูมิ ไพเราะ, อาจารย์, "ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในผลิตภัณฑ์เลือดชนิดเม็ดเลือดแดงเข้มข้นของสุนัข", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exมนทัต ท้วมทอง, inดร.เจดีย์ เต็มวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาต้นแบบแคลมป์ทำหมันสุนัขโดยใช้พลาสติกฐานพอลิแล็กติกแอซิด", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exเบญญาภา กลีบขจร, exปรียาภรณ์ พลอยพิชัย, exธรณ์ธันย์ ชินารักษ์, exจิรสิน ศรีดาพันธ์, inนางสาวณัฐกาญจน์ นายมอญ, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exYudai Kuroda, exMasakatsu Taira, exKango Tatemoto, exEunsil Park, exMilagros Virhuez Mendoza, exKeita Ishijima, exYusuke Inoue, exMichiko Harada, exTsukasa Yamamoto, exAyano Nishino, exAya Matsuu, exKen Maeda, inดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อ SARS-CoV-2 ในแมวและสุนัขในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่ 14, 9 - 10 พฤศจิกายน 2023, มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 inดร.ชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรวินทร์ นราวงศานนท์, inนางธนัตพร พรหมพา, inนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EVALUATION OF COLLAGEN STRUCTURE IN CORTICAL STROMA OF CAT AND DOG OVARY UNDER LINEAR POLARIZED MICROSCOPY", Vet Research Day, 16 พฤศจิกายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exManeepailin Wettasin, exRattanawat Chaiyarat, exNamphung Youngpoy, exNawee Jieychien, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยแวดล้อมที่ชักนำช้างป่า (Elephas maximus) มาทำลายพืชผลการเกษตรบริเวณผืนป่าตะวันออกของประเทศไทย", การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 42, 7 - 8 ธันวาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exกาญจนา แป้นอยู, exเกียรติศักดิ์ เทียนแก้ว, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนางสาวจุฑามาส รัตนคุณูประการ, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งของโคเนื้อในประเทศไทยหลังการจัดเก็บเป็นเวลานาน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2023, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2023 inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exอลิสรา ลีลานุพัฒน์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนางสาวณัฐสุดา กลิ่นแก้ว, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, inนายคัมภีร์ พัตนะธนัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, "การตรวจหาไข่ปรสิตในระบบทางเดินอาหารให้แก่สุนัขและแมวภายใต้โครงการบริการสังคม ปี 2560", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exPattanatanang Kongnat, inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, "Inhibition of Eucalyptus radiata essential oil on the growth of Trypanosoma evansiTEDC 953 Thai strain in vitro", KU VET RESEARCH DAY, 16 พฤศจิกายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exThi Giang Nguyen, exPairpailin JHAIAUN, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, "Preparation of an in vitro cultivated Trypanosoma evansi (TEDC 953 Thai strain)as antigen for indirect enzyme-linked absorbance assay", KU VET RESEARCH DAY, 16 พฤศจิกายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exPairpailin JHAIAUN, exNuttapon MANOJAI, exJulaluk JAIBOON, exPiyavadee NUMNUALd, exChainirun SUNANTA, exSuwitcha PANCHAKHAN, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, "Integration of vector-borne parasites diagnosis, prevention and control of vectorborne parasitic diseases in small scale livestock farms in Northern part of Thailand", KU VET RESEARCH DAY, 16 พฤศจิกายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exมรกต ทับโพธิ์, inนายณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exณัฐธยาน์ สระทองเทียน, inนางสิริลักษณ์ จาละ, "ผลของตัวเชื่อมขวาง Divinyl Sulfone ต่อการปลดปล่อย Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD) จาก Quaternary Ammonium Chitosan สังเคราะห์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2023, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 3
2023 inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exนางสาว พยุดา หาญสูงเนิน, "สายโอลิโกดีออกซีนิวคลีโอไทด์สำหรับเสริมฤทธิ์การกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสุกร และกรรมวิธีการสร้างสายดีออกซีโอลิโกนิวคลีโอไทด์ดังกล่าว", Kasetsart University, 2023
2023 inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, inดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, inดร.นงพงา จรัสโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการสกัดสารสกัดจากข้าวกล้อง", สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2023
2023 inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, inดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, inดร.นงพงา จรัสโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการสกัดสารสกัดจากข้าวกล้อง", สวก. และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2023

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202018 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&BudgetYear=2023]