ผลงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2016

104

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

71

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

71

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

20

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (276 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (276 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2016

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (276 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2016

Publish Year International Journal 87
2016 exDe Vito, V., exSaba, A., exLee, H.-K., exOwen, H., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exGiorgi, M., "Detection and quantification of the selective EP4 receptor antagonist CJ-023423 (grapiprant) in canine plasma by HPLC with spectrofluorimetric detection", Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, ปีที่ 118, ฉบับที่ -, มกราคม 2016, หน้า 251-258
2016 exKongkapan, J., exGiorgi, M., inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Toxicokinetics and tissue distribution of nivalenol in broiler chickens", Toxicon, ปีที่ 111, ฉบับที่ -, มีนาคม 2016, หน้า 31-36
2016 exMuangkram, Yuttamol, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exKaolim, Nongnid, exBuddhakosai, Waradee, exKamolnorranath, Sumate, exSiriaroonrat, Boripat, exTipkantha, Wanlaya, exDongsaard, Khwanruean, exMaikaew, Umaporn, exSanannu, Saowaphang, "The complete mitochondrial genome of the Asian tapirs (Tapirus indicus): the only extant Tapiridae species in the old world", MITOCHONDRIAL DNA, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 413-415
2016 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, exSittidet Mahasawangkul, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Investigation of relationship between expression of the glucose transporter 3 (GLUT3) and sperm quality in Asian elephants (Elephas maximus)", Turkish journal of veterinary and animal sciences, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2016, หน้า 189-194
2016 exSuknikom, P., inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, exGiorgi, M., exKumagai, S., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Dispositions and tissue depletion of melamine in ducks", JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 90-94
2016 inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inนายภูดิท มณีสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนิรุตติ์ สุวรรณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบดินทร์ ติระพัฒน์, exTanhatai Krajarngjang, exAnyamanee Chouybumrung, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exProf. Stanley G. Fenwick, "First detection of Ehrlichia canis in cerebrospinal fluid from a non-thrombocytopenic dog with meningoencephalitis By Broad-Range PCR", Journal of Veterinary Internal Medicine , ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 255-259
2016 exNetrabukkana, P., exRobertson, I. D., inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exWongsathapornchai, K., exFenwick, S., "Assessing Potential Risks of Influenza A Virus Transmission at the Pig-Human Interface in Thai Small Pig Farms Using a Questionnaire Survey", TRANSBOUNDARY AND EMERGING DISEASES, ปีที่ 63, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า E135-E139
2016 inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, อาจารย์, exThepouyporn, Apanchanid, exKaewprasert, Sarunya, exPrangthip, Pattaneeya, exPooudoung, Somchai, exChaisri, Urai, exManeesai, Phudit, exKwanbunjan, Karunee, "Thai generic-brand dry canine foods: mutagenicity and the effects of feeding in vivo and in vitro", BMC VETERINARY RESEARCH, ปีที่ 12, มกราคม 2016
2016 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางสาวลาวัลย์ หล้าสุพรม, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, "atopic dog skin shows decrease of claudin-1 but increase of atopic signature cytokines", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 243-250
2016 exนงนุช อัศววงศ์เกษม, exกรรณาภรณ์ สุริยผล, exศยามณ ศรีสุวัฒนาสกุล, inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exอัจฉริยา ไศละสูต, "การแสดงออกของอินโวลูครินและความสัมพันธ์ต่อ Ki-67 ในเนื้องอกผิวหนังสุนัขที่ฝังในก้อนพาราฟิน: การศึกษาแบบย้อนหลัง", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2016, หน้า 97-107
2016 exPorntrakulpipat, Sarthorn, exTuangtananan, Yaowapa, exChoosing, Sutisa, exYochai, Nontawit, exPapirom, Pittaya, exJiwakanon, Jatesada, exSukon, Peerapol, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, exBoodde, Orawan, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Mannan oligosaccharide supplementation during gestation can enhance porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRS)-specific antibody levels of sows and their piglets", PAKISTAN VETERINARY JOURNAL, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 106-108
2016 exThangnipon, Wipawan, exPuangmalai, Nicha, inนายนิรุตติ์ สุวรรณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSoi-ampornkul, Rungtip, exPhonchai, Ruchee, exKotchabhakdi, Naiphinich, exMukda, Sujira, exPhermthai, Tatsanee, exJulavijitphong, Suphakde, exTuchinda, Patoomratana, exNobsathian, Saksit, "Potential role of N-benzylcinnamide in inducing neuronal differentiation from human amniotic fluid mesenchymal stem cells", NEUROSCIENCE LETTERS, ปีที่ 610, มกราคม 2016, หน้า 6-12
2016 inนางสาวสุวิมล พันธุ์ดี, อาจารย์, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Amelogenin and Zinc-finger Loci for Sex Identification in Captive Felids", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มีนาคม - มิถุนายน 2016, หน้า 41-47
2016 inนางสาวสุวิมล พันธุ์ดี, อาจารย์, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Study of Genetic Variation of Captive Asiatic Golden Cat (Pardofelis temminckii) in Thailand Using Domestic Cat(Felis catus) Microsatellite Markers", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มีนาคม - มิถุนายน 2016, หน้า 127-133
2016 inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exS. Seng, exC. Keartha, exC. Sokmao, exM. Shin, exW. Kalpravidh, exJ. Hinrichs, "Social network analysis of cattle movement in Kampong Cham, Kampong Speu and Takeo, Cambodia", Acta Tropica, ปีที่ 159, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2016, หน้า 44-49
2016 inนางสาวสถิตภัค อัศวราชันย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exde Bruin, Alain, exRothuizen, Jan, exPenning, Louis C., exSchotanus, Baukje A., "Concise Review: Organoids Are a Powerful Tool for the Study of Liver Disease and Personalized Treatment Design in Humans and Animals", STEM CELLS TRANSLATIONAL MEDICINE, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2016, หน้า 325-330
2016 exDanudej Chiachanpongse, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การแยกเม็ดเลือดขาวจากปลานิล Oreochromis niloticus", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 46, ฉบับที่ Suppl, เมษายน 2016, หน้า 291-293
2016 exสพ.ญ.ณัฐวดี มนต์อ่อน, exน.สพ.ดนุเดช เจียจันทร์พงษ์, exดร.ขวัญรวี สิริกาญจน, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของยาฆ่าเชื้อต่อแบคทีเรียก่อโรคในปลานิล Oreochromis niloticus", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 46, ฉบับที่ Supple, เมษายน 2016
2016 exNitwarat RUENNARONG, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Mario Giorgi, exProf.Dr.Susumu KUMAGAI, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Dispositions of enrofloxacin and its major metabolite ciprofloxacin in Thai swamp buffaloes", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 78, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2016, หน้า 397-403
2016 inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "A Comparison of Attractants for Sampling Stomoxyscalcitrans (Diptera: Muscidae) on Dairy Farms in Saraburi Province, Thailand", Journal of Economic Entomology, ปีที่ 109, ฉบับที่ 2, เมษายน 2016, หน้า 942-946
2016 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exSze Fui Hii, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exRebecca J Traub, "โรคที่นำโดยแมลงในสุนัขที่อาศัยในทางตอนเหนือของประเทศกัมพูชา", Parasite and Vector, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2016, หน้า 253
2016 exZhang, Yi, exLu, Yongfang, exYindee, Marnoch, exLi, Kuan-Yi, exKuo, Hsiao-Yun, exJu, Yu-Ten, exYe, Shaohui, exFaruque, Md Omar, exLi, Qiang, exWang, Yachun, exVu Chi Cuong, exLan Doan Pham, exBouahom, Bounthong, exYang, Bingzhuang, exLiang, Xianwei, exCai, Zhihua, exVankan, Dianne, exManatchaiworakul, Wallaya, exKowlim, Nonglid, exDuangchantrasiri, Somphot, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exColenbrander, Ben, exZhang, Yuan, exBeerli, Peter, exLenstra, Johannes A., exBarker, J. Stuart F., "Strong and stable geographic differentiation of swamp buffalo maternal and paternal lineages indicates domestication in the China/Indochina border region", MOLECULAR ECOLOGY, ปีที่ 25, ฉบับที่ 7, เมษายน 2016, หน้า 1530-1550
2016 exLlewellyn, Stacey, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exNery, Susana Vaz, exGray, Darren J., exVerweij, Jaco J., exClements, Archie C. A., exGomes, Santina J., exTraub, Rebecca, exMcCarthy, James S., "Application of a Multiplex Quantitative PCR to Assess Prevalence and Intensity Of Intestinal Parasite Infections in a Controlled Clinical Trial", PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016
2016 exKansuda Leelahapongsathon, exYnte Hein Schukken, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Witaya Suriyasathaporn, "Comparison of transmission dynamics between Streptococcus uberis and Streptococcus agalactiae intramammary infections", Journal of Dairy Science, ปีที่ 99, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 1418-1426
2016 inดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรักษาเนื้องอกชวานโนมาแบบเกิดซ้้าในม้าโดยใช้เคมีบ้าบัดด้วยยาซิสปาติน: รายงานสัตว์ป่วย", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2016, หน้า 169-174
2016 exSrionrod, N., inนางสาวรติกร บุตรชา, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "เซลล์ต้นก้ำเนิดจำกฟันน้ำนมลูกม้ำในกำรรักษำบำดแผลในกระต่าย", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มีนาคม - พฤษภาคม 2016, หน้า 155-161
2016 exJutamart Kongkapan, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exOwen H, exGiorgi M, "A brief overview of our current understanding of nivalenol: A growing potential danger yet to be fully investigated", Israel Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 71, ฉบับที่ 1, มีนาคม - พฤษภาคม 2016, หน้า 3-9
2016 exJutamart Kongkapan, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, exProf. Susumu Kumagai, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Simultaneous detection of multiple mycotoxins in broiler feeds using a liquid chromatography tandem-mass spectrometry", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 78, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 259-264
2016 exGiorgi, M, exDe Vito, V, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exRychshanova, R, exSgorbini, M, exOwen, H, "Pharmacokinetics and disposition of flupirtine in the horse", The Veterinary Journal, ปีที่ 208, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 76-80
2016 exSinthpitakkul, P, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGiorgi, M, exKumagai, S, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of amoxicillin trihydrate in male Asian elephants (Elephas maximus) following intramuscular administration", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กรกฎาคม 2016, หน้า 287-291
2016 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, exNora Berghoff, exNiels Grutzner, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exVenkat R. Rangachari, exJan S. Suchodolski, exJorg M. Steiner, "Development and analytic validation of an electron ionization gaschromatography/mass spectrometry (EI-GC/MS) method for themeasurement of 3-bromotyrosine in canine serum", Veterinary Clinical Pathology, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2016, หน้า 1-9
2016 exSasithorn Pralatnet, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exProf. Mario Giorgi, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Susumu Kumagai, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Survey of Deoxynivalenol and Aflatoxin B1 in Instant Noodles and Bread Consumed in Thailand by Using Liquid chromatography–Tandem Mass Spectrometry", Journal of Food Protection, ปีที่ 79, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2016, หน้า 1269-1272
2016 exKhonmee, J, exVorawattanatham, N, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, exThitaram, C, exSomgird, C, exPunyapornwithaya, V, exBrown, JL, "Assessment of faecal glucocorticoid metabolite excretion in captive female fishing cats (Prionailurus viverinus) in Thailand", CONSERVATION PHYSIOLOGY, ปีที่ 4, มิถุนายน 2016
2016 exDesquesnes, M, inนายศราวุธ อย่างธารา, exKunphukhieo, P, exChalermwong, P, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exHerder, S, "Zoonotic trypanosomes in South East Asia: Attempts to control Trypanosoma lewisi using veterinary drugs", EXPERIMENTAL PARASITOLOGY, ปีที่ 165, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2016, หน้า 35-42
2016 inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exKeawmongkol, S, exSupanam, J, exStich, RW, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular detection and prevalence of Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. among long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in Thailand", INFECTION GENETICS AND EVOLUTION, ปีที่ 40, มิถุนายน 2016, หน้า 310-314
2016 exKetyam, B, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, exPhaochoosak, N, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, "Health risk associated with the consumption of duck egg containing endosulfan residues", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, ปีที่ 188, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2016
2016 inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNantateerapong, P, exRojsanga, P, exSithisarn, P , "Screening for Antibacterial and Antioxidant Activities and Phytochemical Analysis of Oroxylum indicum Fruit Extracts", MOLECULES, ปีที่ 21, ฉบับที่ 4, เมษายน 2016
2016 exLuckanagul, JA, exMetavarayuth, K, exFeng, S, inนายภูดิท มณีสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exClark, AY, exYang, XM, exGarcia, AJ, exWang, Q, "Tobacco Mosaic Virus Functionalized Alginate Hydrogel Scaffolds for Bone Regeneration in Rats with Cranial Defect", ACS BIOMATERIALS-SCIENCE & ENGINEERING, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, เมษายน 2016, หน้า 606-615
2016 exLiu, XC, exLi, HW, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, exYang, JS, "The complete mitogenome of the freshwater fairy shrimp Streptocephalus sirindhornae (Crustacea: Anostraca: Streptocephalidae)", MITOCHONDRIAL DNA, ปีที่ 27, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2016, หน้า 3189-3191
2016 inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Fusarenon-X-induced apoptosis in the liver, kidney, and spleen of mice", Journal of Toxicologic Pathology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2016, หน้า 207-211
2016 exKaewborisuth, C., exZanin, M., exHรคcker, H., exWebby, R.J., inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "G45R mutation in the nonstructural protein 1 of A/Puerto Rico/8/1934 (H1N1) enhances viral replication independent of dsRNA-binding activity and type i interferon biology", Virology Journal, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2016
2016 inนางดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSrisuwatanasagul, S., inดร.เสรี กุญแจนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTummaruk, P., "Apoptotic Cell Localization in Preantral and Antral Follicles in Relation to Non-cyclic and Cyclic Gilts", Reproduction in Domestic Animals, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2016, หน้า 400-406
2016 inดร.จันทิมา พฤกษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายจักรพันธ์ พิมาน, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสัตวแพทย์วัชรชัย ณรงค์ศักดิ์, "Detection and phenotypic characterization of vancomycin-resistant enterococci in pigs in Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2016, หน้า 199-203
2016 exนสพ. ณัฐพงศ์ ไกรว่อง , inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนสพ. ขจรพัฒน์ บุญประเสริฐ , exนสพ.ม.ล.พิพัฒนฉัตร ดิศกุล , exสพญ. ภัทร ปินตาวงศ์, exนสพ. วีระศักดิ์ ปินตาวงศ์, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Anterior ocular abnormalities of captive Asian elephants (Elephas maximus indicus) in Thailand", Veterinary Ophthalmology, ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 269-274
2016 inนางสาวณัฐเนตร ศรีตระกูล, inนายภูดิท มณีสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนสพ.วิญญู การทิพย์, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Dacryops of the Third Eyelid in a cat", Veterinary Ophthalmology, ปีที่ 19, ฉบับที่ Suppl1, กรกฎาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 143-145
2016 inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุขุมาล พฤกษ์อุดม, exJose Cibelli, "Method for somatic cell nuclear transfer in zebrafish", Methods in Cell Biology, ปีที่ 135, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2016, หน้า 245-257
2016 exBuddhakosai, W, exKlinsawat, W, exSmith, O, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exKaolim, N, exDuangchantrasiri, S, exSimcharoen, A, exSiriaroonrat, B, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Mitogenome analysis reveals a complex phylogeographic relationship within the wild tiger population of Thailand", ENDANGERED SPECIES RESEARCH, ปีที่ 30, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2016, หน้า 125-131
2016 inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, exChootesa, A., "Immune-mediated hemolytic anemia in a hypereosinophilic dog with intestinal T-cell lymphoma", Comparative Clinical Pathology, ปีที่ 25, ฉบับที่ 5, กันยายน 2016, หน้า 1091-1095
2016 exJames Weger-Lucarelli, ex Matthew T. Aliota, exNathan Wlodarchak, inนายอรรถพล กำลังดี, อาจารย์, ex Ryan Swanson, exJorge E. Osorio, "Dissecting the Role of E2 Protein Domains in Alphavirus Pathogenicity", Journal of Virology, ปีที่ 90, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2016, หน้า 2418-2433
2016 inดร.เมทิตา สัสดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNarathip Vorawattanatham, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Scotopic electroretinography in fishing cat (Prionailurus viverrinus)and leopard cat (Prionailurus bengalensis)", Veterinary Ophthalmology, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2016, หน้า 1-5
2016 inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, inนายนิรุตติ์ สุวรรณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชยกฤต สินธุสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, exอตถพร รุ่งสิทธิชัย, "ผลเชิงบวกของโอเมก้า-3 เข้มข้นในการจัดการความเจ็บปวดจากภาวะข้อสะโพกเสื่อมในสุนัข", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 305-311
2016 exThanate Ausaksathien, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAngkhana Jaroenworaluck, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะทางคลินิกและจุลพยาธิวิทยาของเยื่อบุตาขาวหลังจากการฝังไมโครฟิล์มบรรจุไซโคลสปอรินในสุนัขปกติ", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 421-426
2016 inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIkenaka, Y., exBortey-Sam, N., exJermnark, U., exMizukawa, H., exKawai, Y.K., exNakayama, S.M.M., exIshizuka, M., "The African hedgehog (Atelerix albiventris): Low phase I and phase II metabolism activities", Comparative Biochemistry and Physiology Part - C: Toxicology and Pharmacology, ปีที่ 190, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2016, หน้า 38-47
2016 exDesquesnes, M., inนายศราวุธ อย่างธารา, exKunphukhieo, P., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exHerder, S., "Zoonotic trypanosomes in South East Asia: Attempts to control Trypanosoma lewisi using human and animal trypanocidal drugs", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 44, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2016, หน้า 514-521
2016 exAupanun, S., exLaus, F., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exOwen, H., exVullo, C., exFaillace, V., exGiorgi, M., "Pharmacokinetic Assessment of the Marker Active Metabolites 4-Methyl-amino-antipyrine and 4-Acetyl-amino-antipyrine After Intravenous and Intramuscular Injection of Metamizole (Dipyrone) inย Healthy Donkeys", Journal of Equine Veterinary Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2016, หน้า 55-61
2016 exเกพลี แสง-ชูโต, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐเนตร ศรีตระกูล, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Thrombocytopenia and anemia related to retinal detachment in dogs infected with Ehrlichia canis and Anaplasma platys", Tropical Biomedicine, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กันยายน 2016, หน้า 519-525
2016 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exSirinart Chaichanathong, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การฉีกขาดของท่อปัสสาวะและการรั่วไหลภายหลังการผ่าตัดแก้ไขภาวะนิ่วอุดตันทางเดินปัสสาวะในช้างเอเชียเพศเมีย (Elephas maximus): รายงานสัตว์ป่วย", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2016, หน้า 325-329
2016 exBenjarat Yimming, inนายคัมภีร์ พัตนะธนัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPornchai Sanyathitiseree, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, "Molecular Identification of Cryptosporidium Species from Pet Snakes in Thailand.", Korean J Parasitol, ปีที่ 54, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2016, หน้า 423-429
2016 exBortey-Sam, N., exIkenaka, Y., exAkoto, O., exNakayama, S.M.M., exMarfo, J., inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMizukawa, H., exIshizuka, M., "Excretion of polycyclic aromatic hydrocarbon metabolites (OH-PAHs) in cattle urine in Ghana", Environmental Pollution, ปีที่ 218, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2016, หน้า 331-337
2016 exWongchitrat, P., inนางสาวนิยดา ล้านทรัพย์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKamsrijai, U., exSae-Ung, K., exMukda, S., exGovitrapong, P., "Melatonin attenuates the high-fat diet and streptozotocin-induced reduction in rat hippocampal neurogenesis", Neurochemistry International, ปีที่ 100, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2016, หน้า 97-109
2016 exThanapongtharm, W., exLinard, C., exChinson, P., inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exVisser, M., exGaughan, A.E., exEpprech, M., exRobinson, T.P., exGilbert, M., "Spatial analysis and characteristics of pig farming in Thailand", BMC Veterinary Research, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2016
2016 exKosonsiriluk S, exChaiworakul V, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, exMauro LJ, exEl Halawani ME, "GABAergic Neurotransmission in the Premammillary Nucleus of the Turkey Hypothalamus Regulates Reproductive Seasonality and the Onset of Photorefractoriness", Neuroendocrinology, ปีที่ 103, ฉบับที่ 6, กันยายน - ตุลาคม 2016, หน้า 678-692
2016 exนางสาวสาวิณี อุปนันท์, exอ.ดร.พัชรา เผือกเทศ, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Mario Giorgi, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Apoptosis and gene expression in Jurkat human T cells and lymphoid tissues of fusarenon-X-treated mice", Toxicon, ปีที่ 123, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2016, หน้า 15-24
2016 inนายอรรถพล กำลังดี, อาจารย์, exBrock Kingstad-Bakke, exJorge E. Osorio, "Mosaic H5 Hemagglutinin Provides Broad Humoral and Cellular Immune Responses against Influenza Viruses.", Journal of Virology, ปีที่ 90, ฉบับที่ 15, กรกฎาคม 2016, หน้า 6771-6783
2016 exวนิดา ถาวรวีย์, inดร.จันทิมา พฤกษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "ลักษณะการดื้อยาแวนโคมัยซินแบบเหนี่ยวนำได้พบบ่อยในเชื้อ Enterococcus gallinarum และ E. casseliflavus จากสุกร", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016, หน้า 627-635
2016 inนายณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "การเสริมคอนเดนส์แทนนินในอาหารช่วยลดลิปิดเปอร์ออกซิเดชันในกล้ามเนื้อปลานิล", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016, หน้า 649-654
2016 inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.รัชกฤต ศรีเกื้อ, exศ.ดร.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์, "อุปกรณ์ไมโครไบออฟซี่แบบกึ่งอัตโนมัติ: ศักยภาพในการใช้เก็บตัวอย่างกลา้มเนื้อลายในม้า", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016, หน้า 569-577
2016 inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.รัชกฤต ศรีเกื้อ, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ, exศ.ดร.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์, "ผลของรูปแบบการฝึกการออกกำลังกายต่อคุณสมบัติกล้ามเนื้อลายในม้ากีฬาโปโลเพศเมีย", BMC Veterinary research, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2016, หน้า 245-245
2016 exRuchirada Changkwanyeun, exTomoyuki Yamaguchi, inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanjana Changkaew, exKazumasa Yokoyama, exHyun Kim, ex Orasa Suthienkul, exMasaru Usui, exYutaka Tamura, exChie Nakajima, exYasuhiko Suzuki, "Impact of mutations in DNA gyrase genes on quinolone resistance in Campylobacter jejuni", Drug testing and Analysis, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2016, หน้า 1071-1076
2016 inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRuchirada Changkwanyeun, exKazumasa Yokoyama, exChie Nakajima, exKanjana Changkaew, exOrasa Suthienkul, exYasuhiko Suzuki, "Amino acid substitutions in GyrA affect quinolone susceptibility in Salmonella typhimurium", Drug testing and Analysis, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2016, หน้า 1065-1070
2016 exApichaya Sudsukh, ex Kazuyoshi TAYA, ex Gen WATANABE, exรศ.ดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, exAmpika THONGPHAKDEE, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Annual ovarian activity monitored by the noninvasive measurement of fecal concentrations of progesterone and 17?-estradiol metabolites in rusa deer (Rusa timorensis)", J Vet Med Sci, ปีที่ 78, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2016, หน้า 1785-1790
2016 exนางสาวไกรสิริ ขีดขั้น, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, "Using Nassarius stolatus as a potential heavy metal biomonitor", Japanese Journal of Veterinary Research, ปีที่ 64, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016, หน้า 277-280
2016 exสพ.ญ ไอริณ ขวัญอโนชา, inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นฤดี เกษมสันต์, อาจารย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effectiveness of disease modifying osteoarthritis agents and carprofen for treatment of canine osteoarthritis", Thai Journal of Veterinary Medicine , ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน 2016, หน้า 363-371
2016 inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, exนายสมศักดิ์ ดวงรัศมี, exผศ.ดวงใจ บุญกุศล, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "study of bacterial contamination in feces of macaques in Lopburi Province, Thailand", International Journal of Infectious Diseases , ปีที่ 53S, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016, หน้า 63-63
2016 exนายปรุศก์ สุกใส, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, exสพ.ญ.พัชริดา ดิษฐวงศ์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic Detection and Identification of Chlamydophila psittaci in Captive Psittacine Birds in Thailand", The Thai Journal of Veterinary Medicine , ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2016, หน้า 67-75
2016 exนางสาววราพร สินสุวงศ์วัฒน์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimized Codons of Polar Tube Protein 1 Gene of Encephalitozoon cuniculi to Enhance Protein Expression in Escherichia coli.", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016, หน้า 579-587
2016 inดร.วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWessel P. Dirksen, exChelsea K. Martin, exThomas J. Rosol, "Animal models of head and neck squamous cell carcinoma", VETERINARY JOURNAL, ปีที่ 210, ฉบับที่ -, เมษายน 2016
2016 exElshafae SM, exBardes B. Hassan, inดร.วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWessel P. Dirksen, exRachael Y. Camiener, exHaiming Ding, exMichael F. Tweedle, exThomas J. Rosol, "Gastrin-releasing peptide receptor (GRPr) promotes EMT, growth, and invasion in canine prostate cancer", The Prostate, ปีที่ 76, ฉบับที่ 9, กรกฎาคม 2016, หน้า 796-809
2016 inดร.วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWessel P. Dirksen, ex, Blake E. Hildreth III, exThomas J. Rosol, "p16, pRb, and p53 in Feline Oral SquamousCell Carcinoma", Veterinary Sciences, ปีที่ 3, ฉบับที่ 18, สิงหาคม 2016
2016 inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชยกฤต สินธุสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนวัช แสงมาลี, อาจารย์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, "Knowledge and practices regarding rabies in urban and rural communities in Thailand and Cambodia", International Journal of Infectious Diseases, ปีที่ 53S, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016, หน้า 120-120
2016 exF. Utrarachkij, exC. Nakajima, exR.Changkwanyeun, exK. Siripanichgona, inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Pornruangwong, exO. Suthienkul, exY. Suzuki, "Quinolone resistance determinants of Salmonella Enteritidis isolated from patients in Thailand", International Journal of Infectious Diseases, ปีที่ 53, ฉบับที่ s, ธันวาคม 2016, หน้า 46-46
2016 exAupanun, S, exLaus, F, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exOwen, H, exVullo, C, exFaillace, V, exGiorgi, M, "Pharmacokinetic Assessment of the Marker Active Metabolites 4-Methyl-amino-antipyrine and 4-Acetyl-amino-antipyrine After Intravenous and Intramuscular Injection of Metamizole (Dipyrone) in Healthy Donkeys", JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE, ปีที่ 47, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2016, หน้า 55-61
2016 exPralatnet, S, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exGiorgi, M, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKumagai, S, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Survey of Deoxynivalenol and Aflatoxin B-1 in Instant Noodles and Bread Consumed in Thailand by Using Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry", JOURNAL OF FOOD PROTECTION, ปีที่ 79, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2016, หน้า 1269-1272
2016 exTaweechue, K, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLimjindaporn, T, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Characterisation of 5 ' upstream and coding sequences of myostatin gene (MSTN) in Thai swamp buffalo (Bubalus bubalis)", MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 154-165
2016 exSudsukh, A., exTaya, K., exWatanabe, G., inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exThongphakdee, A., inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Annual ovarian activity monitored by the noninvasive measurement of fecal concentrations of progesterone and 17ฮฒ-estradiol metabolites in rusa deer (Rusa timorensis)", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 78, ฉบับที่ 12, มกราคม 2016, หน้า 1785-1790
2016 exKimsakulvech, S., exSuttiyotin, P., inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Onset and duration of ejaculatory suppression effect of tamsulosin in goat", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, มกราคม 2016, หน้า 306-309
2016 inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุขุมาล พฤกษ์อุดม, อาจารย์, exJose Cibelli, "Method for somatic cell nuclear transfer in zebrafish", Methos of Cell Biology, ปีที่ 135, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2016, หน้า 245-257
Publish Year National Journal 17
2016 inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอารีย์ ไหลกุล, exขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, exพัฒนพร ถาวรพัฒนพงศ์, exณัฐพล ภาณุเสวีกุล, exวัชรพล ปฐมสกุลวงศ์, "การตรวจหาความเร็วสูงสุดในการวิ่งเรียบ ที่ร่างกายสามารถรักษาระดับแลคเตท ในกระแสเลือดให้คงที่ ในม้าลูกผสมพื้นเมืองของไทย", Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 1-12
2016 inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Wrap up of breeding management in dog", Journal of Applied Animal Science , ปีที่ 9, ฉบับที่ supplement, มกราคม 2016, หน้า 28-30
2016 exมินตราพร คงเตี้ย, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Preliminary study of normal prostatic volume in2-5 years old intact male dogs measured by ultrasonography", Journal of Applied Animal Science , ปีที่ 9, ฉบับที่ supplement, มกราคม 2016, หน้า 57-58
2016 inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNarathip Vorawattanatham, inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, exSudthisa Laopiem, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Correlation between serum estradiol and progesterone concentrations and vaginal cytology in fishing cats", Journal of Applied Animal Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ supplement, มกราคม 2016, หน้า 62-63
2016 inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, exNattakit Chanmukda, exTipsuda Putson, exPiyaaorn Taewaboriruk, exPanida Poonsin, exchunsumon limmanont, "Comparative diagnosis cytology of canine transmissible venereal tumor between pathologist and 6th veterinary student", Journal of Applied Animal Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ supplement, มกราคม 2016, หน้า 54-56
2016 exนภัทร ณัทธรมานิต, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Derivation of neural stem cells from neonatal dogs", Journal of applied animal science, ปีที่ 9, ฉบับที่ Supplement, มกราคม 2016, หน้า 11-13
2016 exสินีพรรณ ภูวนันท์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณในการนำไวรัสปากและเท้าเปื่อย เข้าสู่โรงเรือนสุกรของฟาร์มมาตรฐานผ่านการปนเปื้อนของมนุษย์", วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2016, หน้า 488-499
2016 inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, "การศึกษาขั้นต้นเกี่ยวกับเซลล์ประสาทคิสเพปตินในสมองส่วนเออาร์ซี ของไฮโปทาลามัสในโคเนื้อ", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 25-33
2016 exนุชจนาถ หีบแก้ว, exสุภาพร บุณยประสิทธิ์, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดตรวจสอบอินเฮาส์แซนด์วิชอีไลซ่าสำหรับตรวจสารออสทีโอพอนทินในน้ำเหลืองมนุษย์", พุทธชินราชเวชสาร, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 75-85
2016 inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรติกร บุตรชา, inนางสาวนัจพร แจ่มจันทร์, exธัญญลักษณ์ ศิลุจจัย, exอนัญญา พงษ์ประดิษฐ์, exปิยทิพย์ ชูเฉลิมพร, "การรักษาทางศัลยกรรมร่วมกับเมโทรโนมิกคีโมเทอราปีด้วยไซโคลฟอสฟาไมด์และไพรอกซิแคมในสุนัขอายุ 5 ปีที่ป่วยด้วยมะเร็งร้ายแรงซอฟท์ทิชชูซาร์โคมา", Journal of Science and Technology , ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 52-63
2016 exธวัลหทัย อภิชัยมงคลกุล, inนางสาวอารีย์ ไหลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความแตกต่างของค่าแลคเตท สัญญาณชีพ คะแนนความเจ็บปวด และค่าโลหิตวิทยาในการแก้ไขภาวะโคลิกในม้าพื้นเมืองไทยทางอายุรกรรมและศัลยกรรม", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016
2016 exSara Perestrelo, exดร. พัชรี ทองคำคูณ, exน.สพ. วัชรชัย ณรงค์ศักดิ์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อแซลโมเนลลาที่แยกได้จากฟาร์มสัตว์ปีกในภาคกลางของประเทศไทย", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2016, หน้า 119-130
2016 exลัขณา รามริน, exเรขา คณิตพันธ์, exมนยา เอกทัตร์, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "การตรวจหาเชื้อ Brucella melitensis โดยวิธี Real-time PCR และวิธีการเพาะแยกเชื้อจากตัวอย่างอวัยวะของแพะเนื้อในประเทศไทย", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 35-46
2016 exกวิน ปุญโญกุล, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "ไข่แอนติบอดี... ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสำหรับการควบคุมโรคสัตว์", ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกาตร, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2016, หน้า 9-13
2016 inนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินประสิทธิภาพของการทำความสะอาดบู๊ทในฟาร์มสัตว์ปีก", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, มกราคม 2016, หน้า 168-173
2016 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "Masked mycotoxins: สารพิษจากเชื้อราซ่อนรูป", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 174-180
2016 inนางสิริภัทรา เนตรมัย เดชกัลยา, inนายโอสธี เดชกัลยา, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของยาเคมีบำบัดวินบลาสติน ไซโคลฟอสฟาไมด์และเพรดนิโซโลนในการรักษาสุนัขโรคมะเร็งมาสเซลล์ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระหว่างปีพ.ศ.2547-2556", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 155-167

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 50
2016 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกาวิล นันท์กลาง, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, exชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, "Hypertrophic Cardiomyopathy Affected Fertility in Maine Coon Cat", The 3rd of the Joint Symposium of Thai and Japanese Societies for Animal Reproduction, 13 - 14 มกราคม 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.เมทิตา สัสดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนราธิป วรวัฒนธรรม, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Intraocular pressure and tear production in normal anesthetized fishing cats (Prionailurus viverrinus)", The 17th KKU Veterinary Annual International Conference, 24 - 25 มีนาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exประวีณา เอ็นดู, exรามนรี, exสุธา ขาวเธียร, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Heavy Metal (Cd, Pb) Levels in Eggs of Free Ranging Farm and Small Scale Farm in Thailand", CUVC 2016 (15th Chulalongkorn University Veterinary Conference), 20 - 22 เมษายน 2016, ประเทศไทย อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม, รองศาสตราจารย์, exArinee Chatchawanchonteera, exPatchara Phuektes, exKanyamasPramali, exPiyamol Taweekul, exWantanee Pinjunya, "Antibiotic Susceptibility of Pathogenic Staphylococcus aureus Causing Bovine Mastitis and Canine Otitis Externa", The 17th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) 2016, 24 - 25 มีนาคม 2016, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, exO. Boodde, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "The correlation between sows and their piglets relating to immunity against the Porcine epidemic diarrhea virus", 24th International Pig Veterinary Society Congress/ 8th European Symposium of Porcine Health Management, 7 - 10 มิถุนายน 2016, Dublin ไอร์แลนด์
2016 inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exT. Kaminsonsakul, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of different levels of colostrum intake on the severity of Porcine epidemic diarhea in piglets", 24th International Pig Veterinary Society Congress/ 8th European Symposium of Porcine Health Management, 7 - 10 มิถุนายน 2016, Dublin ไอร์แลนด์
2016 exThomas J Schonewille, inนางวันดี เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตอบสนองของสัดส่วนโซเดียมต่อโปแทสเซียมในน้ำลายเมื่อให้โซเดียมในโคนมเขตร้อนชื้น", Tropical Animal Science and Production (TASP 2016) "Integrated Approach in Advanced Animal Science and Innovation Technology" , 26 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, "Detection of aflatoxinB1 contamination in imported chia seed dietary supplements in Thailand", 9th Conference of The World Mycotoxins Forum and the XIVth IUPAC International Symposium Mycotoxins 2016, 6 - 9 มิถุนายน 2016, Winnipeg แคนาดา
2016 inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นฤดี เกษมสันต์, อาจารย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Management of Osteoarthritis ", The 3rd national meeting of Indonesian Small Animal Association Sanur Hotel, Bali, Indonesia , 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2016, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2016 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exNunyarat Koomkrong, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "DIFFERENTIAL LOCALIZATION OF CLAUDIN-1 IN INTESTINAL EPITHELIAL SEGMENTS OF KU BETONG AND THAI NATIVE CHICKENS", The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress 2016, 22 - 25 สิงหาคม 2016, ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น
2016 exอรรถวิทย์ โกวิทวท, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGasco L., inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Meat rabbit production in Central, Western and Eastern Thailand:Social network and current status", 11th World rabbit congress, June 15-18, 2016, Qingdao, China. http://www.wrc2016.cn/oral.html, 16 - 17 มิถุนายน 2016, Qingdao สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exปุณฌรัศมิ์ นิลสุวรรณ์, inนายกิจจา อุไรรงค์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Longitudinal Immune Response on PRRS in Vaccinated Pigs for 26 Weeks Period", 24th International Pig Veterinary Society Congress & 8th European Symposium of Porcine Health Management, 7 - 10 มิถุนายน 2016, Dublin, IRELAND ไอร์แลนด์
2016 inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนายกิจจา อุไรรงค์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "PRRS Immune Response in Vaccinated and non-Vaccinated Naive Pigs", 24th International Pig Veterinary Society Congress & 8th European Symposium of Porcine Health Management, 7 - 10 มิถุนายน 2016, Dublin, IRELAND ไอร์แลนด์
2016 exA. Madapong, exG. Temeeyasen, exT. Tripipat, exK. Saeng-chuto, exW. Navasakuljinda, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเดชฤทธิ์ นิลอุบล, "A study evaluating the efficacy of Fostera PRRS in the reduction of lung lesion score following challenge with both PRRS virus genotypes 1 and 2", 24th International Pig Veterinary Society Congress & 8th European Symposium of Porcine Health Management, 7 - 10 มิถุนายน 2016, Dublin, IRELAND ไอร์แลนด์
2016 inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inดร.ปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exธวัชชัย พูลสวัสดิ์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Isoquinoline Alkaloid on PRRS Immune Response in Weaning Pigs", 24th International Pig Veterinary Society Congress & 8th European Symposium of Porcine Health Management, 7 - 10 มิถุนายน 2016, Dublin, IRELAND ไอร์แลนด์
2016 inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, exMorrakod wongnhor, exPattarapan Sukhontarad, "Evaluation of concentrate diets in Thai-dairy farms using near infrared reflectance spectroscopy", The International Conference on Veterinary Science 2016, Thailand (ICVS 2016), 23-25 November 2016 at Impact Forum Muang Thong Thani Thailand, 23 - 25 พฤศจิกายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสุชาดา ชูเชิด, "Nocturnal flight activity of phlebotomine sand flies caught by different lights in traps in Satun province, Thailand", Australian Entomological Society 47th AGM and Scientific Conference and Entomological Society of New Zealand – 2016 Conference, 27 - 30 พฤศจิกายน 2016, Melbourne, Victoria เครือรัฐออสเตรเลีย
2016 exนางสาวสุชาดา ชูเชิด, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, "Detection of Leishmania siamensis in naturally infected cavernicolous species of phlebotomine sand flies (Diptera: Psychodidae) in Satun province, southern Thailand", Australian Entomological Society 47th AGM and Scientific Conference and Entomological Society of New Zealand – 2016 Conference, 27 - 30 พฤศจิกายน 2016, Melbourne, Victoria เครือรัฐออสเตรเลีย
2016 exนางสาววิมลเทียน แสงลับ, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Preliminary study on factors associated with transmissible of PRRSV in Eastern Thailand", 97th Conference of research workers in animal diseases, 4 - 6 ธันวาคม 2016, Chicago, IL
2016 inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, exนายสมศักดิ์ ดวงรัศมี, exผศ.ดวงใจ บุญกุศล, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "A study of bacterial contamination in feces ofmacaques in Lopburi Province, Thailand", International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance (IMED) 2016, 4 - 7 พฤศจิกายน 2016, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2016 inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชยกฤต สินธุสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนวัช แสงมาลี, อาจารย์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, "Knowledge and practices regarding rabies inurban and rural communities in Thailand andCambodia", International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance 2016, 4 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2016, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2016 inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNatthakarn Foythong, exNawapat Intaracha, exNareerat Songdechakraiwut, exPanumard Khamkan, exWorrawan Nuntawas, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Virulence Factors F18 and STaPplay a Major Role in ?-hemolytic E. coliIsolated from Diarrheal Piglets in Nakhon Pathom Province, Thailand", International Conference on veterinary Science 2016, 23 - 25 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exSupaporn Juangphanich, exThawanrut Kiatyingangsulee, exApasara Worarach, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "ยีน mcr1 และรูปแบบการดื้อยาของ E. coli ในสุกร", The 4th One Health International Congress, 3 - 7 ธันวาคม 2016, melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย
2016 inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, exKanyatip Sangarun, exKen Kai, exChatree Teebnok, exTospol Rujipimolkit, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Detection of Caprine Arthritis and Encephalitis Virus by Nested RT-PCR from Milk Somatic Cells of Infected Dairy Goats", International Conference on Veterinary Science 20161 (ICVS 2016), 23 - 25 พฤศจิกายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exNuttavadee Pamaranon, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Quantitative Risk Assessment of the Introduction of Foot and Mouth Diseases Virus into Fattening Pig Farms in the Compartmentalization", Internation Conference on Veterinary Science 2016 (ICVS 2016), 23 - 25 พฤศจิกายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exElfa Zuraida, exSulaxono Hadi, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, "Prevalence of Jembrana Disease Virus Infection at Village Level by C-PCR in Bali Cattle between 2010 and 2015 in Kalimantan Island", International Conference on Veterinary Science 2016 (ICVS 2016), 23 - 25 พฤศจิกายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exDecha Pangjai, exLeenawat Sukkasem, exPanupong Mahaprom, exGilbert J. Kersh, exPiyada Wangroongsarb, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Seroprevalence of Coxiella burnetii on Goat Farms of Chiang Rai, Kanchanaburi and Nakhon Pathom Provinces, Thailand, 2014-2015", International Conference on Veterinary Science 2016 (ICVS 2016), 23 - 25 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exTeerachad Setkit, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "Claw Lesions of Lame Cows in Dairy Farms in Western Thailand", International Conference on Veterinary Science 2016 (ICVS 2016), 23 - 25 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, "The ASEAN Veterinary Student Volunteer Project (AVVP) on 'One Health'", The 15th Asian Association of Veterinary Schools Congress Joint Workshop of Asian Society of Conservation Medicine, 20 - 22 ตุลาคม 2016, Taipei ไต้หวัน
2016 inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Asbestos Biomarkers for Identification of Exposure", The Conference on The Medical Status of ASEAN Countries, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPakkawat Saencharoen, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, อาจารย์, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "A Preliminary Evaluation of 5 Freedoms Welfare in a Duck Slaughterhouse", International Conference on Veterinary Science 2016, 23 - 25 พฤศจิกายน 2016
2016 inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYoshinori Ikenaka, exNesta Bortey SAM, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, exHazuki Mizukawa, exShouta M.M. Nakayama, exMayumi Ishizuka, "Is hedgehog high sensitivity to xenobiotics? Low metabolism enzyme activities observed in African hedgehog (Atalerix albiventris)", The 43rd Annual Meeting of the Japanese Society of Toxicology, 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2016, Nagoya ญี่ปุ่น
2016 inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYoshinori Ikenaka, exNesta Bortey SAM, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, exHazuki Mizukawa, exYusuke K. Kawai, exShouta M.M. Nakayama, exMayumi Ishizuka, "Low phase I oxidation and phase II conjugations observed in African hedgehog (Atelerix albiventris)", The 4th Sapporo Summer Seminar for One Health, How dose your research contribute to One Health?, 20 - 21 กันยายน 2016, Sapporo ญี่ปุ่น
2016 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Toxicity and Toxicokinetics of Fusarenon-X in Animals", International Symposium of Mycotoxicology 2016 (ISMYCO 2016), 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2016, Tokyo ญี่ปุ่น
2016 exนางสาวนิษฐ์วรัทย์ รื่นณรงค์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Simultaneous determination of multi-mycotoxins in sesame seed by liquid chromatography-tandem mass spectrometry", International Symposium of Mycotoxicology 2016 (ISMYCO 2016), 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2016, Tokyo ญี่ปุ่น
2016 exนางสาวจุฑามาศ คงกะพันธ์, exProf Mario GIORGI, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Fates and Tissue Depletion of Nivalenol in Broilers", International Symposium of Mycotoxicology 2016 (ISMYCO 2016), 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2016, Tokyo ญี่ปุ่น
2016 exTsend-ayush Sainnokhoi, exHazuki Mizukawa, exMisaki Maehara, exNozomu Yokoyama, exOsamu Ichii, exMitsuyoshi Takiguchi, exKei Nomiyama, inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShinsuke Tanabe, exYoshinori Ikenaka, exShouta M.M. Nakayama, exMayumi Ishizuka, "The effect of environmental pollutants to pet animals: level and effects of persistent organic pollutants (POPs) to domestic cat", The 4th Sapporo Summer Seminar for One Health, How does your research contribute to One Health?, 20 - 21 กันยายน 2016, Sapporo ญี่ปุ่น
2016 exShouta M.M. Nakayama, exHokuto Nakata, exBalazs Oroszlany, exYoshinori Ikenaka, exHazuki Mizukawa, exKazuyuki Tanaka, exTsunehito Harunari, exTsutomu Tanikawa, exYared B. Yohannes, inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMayumi Ishizuka, "Pb levels and isotope ratio profiles in kidneys of Japanese wild rats", 8th International Toxicology Symposium in Africa 2016, 29 - 31 สิงหาคม 2016, Giza สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
2016 exนางสาวสาวิณี อุปนันท์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Fusarenon-X induced apoptosis in lymphoid tissues of mice after 14 days oral exposure", International Symposium of Mycotoxicology 2016 (ISMYCO 2016), 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2016, Tokyo ญี่ปุ่น
2016 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสมสกุล พวงคำ, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Health risks of mycotoxin contamination in imported wine and beer consumed in Thailand", International Symposium of Mycotoxicology 2016 (ISMYCO 2016), 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2016, Tokyo ญี่ปุ่น
2016 exนางสาวปิยลักษณ์ สินพิทักษ์กุล, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "DETERMINATION OF MULTI-CLASS MYCOTOXINS IN VARIETIES OF RICE BY LIQUID CHROMATOGRAPHY-TANDEM MASS SPECTROMETRY.", International Symposium of Mycotoxicology 2016 (ISMYCO 2016), 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2016, Tokyo ญี่ปุ่น
2016 exChanakan Chotiputtikul, exChitasuda Ounprasert, exPochara Prukbenjakul, exPannaporn Rattanaget, exTanarat Narkbovornwijit, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exSupaphen Sripiboon, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Polymerase Chain Reaction Using Universal Primers to Detect EEHV Strains Infected Asian Elephants in Thailand", International Conference on Veterinary Science 2016, 23 - 25 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Things are not the same between dogs and cats: Guide to breeding management", Proceeding: VRVC The 9th Veterinary Practitioner Associationof THailand (VPAT) Regional Veterinary Congress., 24 - 27 กรกฎาคม 2016, เมือง นนทบุรี ประเทศไทย
2016 inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธันยนันท์ ขมิ้นสนสกุล, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Different Levels of Colostrum Intake on the Severity of Porcine Epidemic Diarrhea in Piglets", 24th International Pig Veterinary Society Congress, 7 - 10 มิถุนายน 2016, Dublin ไอร์แลนด์
2016 inนางสาวน้องนิด เก้าลิ้ม, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exKriengsak Hamarit, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inนางสาวจุฑามาส รัตนคุณูประการ, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, "Molecular identification of Haemoproteus spp. in Barn owls (Tylo alba)", The 9th International Meeting of Asian Society of Conservation Medicine(ASCM) , 21 - 22 ตุลาคม 2016, Taipe ไต้หวัน
2016 inดร.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The canine epidermal keratinocyte cell line (MSCEK) express the Beta defensins cBD1 and cBD103 upon stimulation with selected bacterial ligands and recombinant cytokines.", the Eighth World Congress of Veterinary Dermatology in Bordeaux, France., 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2016, Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2016 inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Collaboration between epidemiologists and the aquaculture industry in South-East Asia: Opportunity and Obstruction", 1st Global Conference in Aquatic Animal Epidemiology, AquaEpi I-2016, 20 - 22 กันยายน 2016, Oslo ราชอาณาจักรนอร์เวย์
2016 exจารุวรรณ เหรียญปรีชา, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, exน้องนิด เก้าลิ้ม, exนายสมยศ ก้านขุนทด, exมนธิชา สุวรรณวงศ์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Citrobacter freundii infection in cultured Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) in Thailand: A case report", The 9th International Meeting of Asian Society of Conservation Medicine (ASCM) One Health in Asia-Pacific, 21 - 24 ตุลาคม 2016, Taipei ไต้หวัน
2016 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Update on Cells Cryopreservation of Endangered Animals in Thailand for Genetic Maintenance", 9th Asian Society of Conservation Medicine 2016, 21 - 24 ตุลาคม 2016, Taipei ไต้หวัน
2016 inนางภัทรา มูลจิตร, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exPanya Youngprapakorn, exKornvika Youngprapakorn, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "The Modified Cultured Method for Siamese Crocodile (Crocodylus Siamensis) Primary Cell Culture derived from Eyelid and Blood Vessel", 9th Asian Society of Conservation Medicine 2016, 21 ตุลาคม 2016, Taipei
Publish Year National Conference 21
2016 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exWitchuta Junsiri, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนายสินสมุทร แซ่โง้ว, อาจารย์, exKeplee Sangchuto, exWicha Kajeerum, exDecha Pangjai, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence and risk factors associated with Dirofilaria immitis infection in dogs and cats ofSongkla and Satun province, Thailand", The 54th Kasetsart Annual Conference, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exรณภัทร สำเภา, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่เดื้อต่อยาในกลุ่ม Methicillin โดยวิธี Duplex PCR จากสุนัขที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสัตว์", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exLuckana Ramrin, exReka Kanitpun, exJin-Ju Lee, exMoon Her, exSuk-Chan Jung, exMonaya Ekgatat, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "Identification of Brucella melitensis Biovars from Collected Organs of Meat Goats in Thailand", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exวริสา มีเจริญ, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, "การระบุเชื้อรา Fusarium sp. แยกได้จากกั้งตั๊กแตนที่เป็นโรคเหงือกดำด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inนายประกรณ์ จาละ, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สถานการณ์สารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศไทย รายงานผลห้องปฏิบัติการ ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557", 54th Kasetsart University Annual Conference, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวชุลีกร ยิ้มเที่ยง, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร. มาลัย ทวีโชติภัทร์, inดร.จันทิมา พฤกษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลการศึกษาเบื้องต้นของการตรวจหา Helicobacter spp. ในชิ้นเนื้อกระเพาะอาหารของสุนัข", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, "การประเมินผลยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร : กรณีศึกษาสุกร", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 "เปิดโลกกว้างทางปัญญาสู่อาเซียน., 16 กรกฎาคม 2016, ปทุมธานี ประเทศไทย
2016 exณัฐวดี มนต์อ่อน, exดนุเดช เจียจันทรพงศ์, exดร.ขวัญรวี สิริกาญจน, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของยาฆ่าเชื้อต่อแบคทีเรียก่อโรคในปลานิล", 15th Chulalongkorn University Veterinary Conference 2016, 20 - 22 เมษายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exดนุเดช เจียเจันทร์พงศ์, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การแยกเม็ดเลือดขาวจากปลานิล", 15th Chulalongkorn University Veterinary Conference 2016, 20 - 22 เมษายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, exมรกต วงศ์หน่อ, exวสุพล ชาแท่น, "การเปรียบเทียบอุณหภูมิของทวารหนักและช่องคลอดโดยเทอร์โมมิเตอร์และดาต้าล็อคเกอร์ในโคนม", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาววิมลเทียน แสงลับ, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "การศึกษาเชื้อ Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV) ในฟาร์มสุกรที่มีการใช้วัคซีน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ขอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวพยุดา หาญสูงเนิน, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "An engineered plasmid and expression of secreted form of PCV2 capsid protein in insect cell system", การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 17, 8 - 11 มิถุนายน 2016, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2016 exกันต์กนิษฐ์ สังขพิทักษ์, inนางวลี สงสุวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพ ความปลอดภัย และลักษณะทางประสาทสัมผัสของเต้าหู้ไข่ที่ผลิตจากไข่นกกระทาบุบ/แตก", ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exงามพร้อม สุขโกษา, exสุธีร์ ดวงใจ, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exสุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี, exพิมพ์ชนก สรงมงคล, inนายแสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล, อาจารย์, exศ.น.พ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา, "การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างประชากรของค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง (Pteropus lylei K. Andersen, 1908.) ในประเทศไทย", การสัมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 37 ภายใต้หัวข้อ การจัดการสัตว์ป่า 4.0 Science-Based Management, 16 ธันวาคม 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exพัชราพรรณ คำเมืองสา, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปิยะนุช ศรชัย, inนางอรทัย จินตสถาพร, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้น้ำสกัดจากฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในโยเกิร์ตนมแพะต่อคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี", การประชุมวิชการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มก.กพส, 8 ธันวาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exอังสุมา แก้วคต, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปริญญา วิไลพันธุ์, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเป็นกรด-ด่าง และการสูญเสียน้ำขณะเก็บรักษาของเนื้อสุกรสายพันธุ์ทางการค้า", The 8th Walailak Research National Conference, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exTepyuda Sritrakul, exSupachai Nitipan, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exAnchalee La-ard, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYung-Fu Chang, "Computational Structural Based and Animal Model Analysis: The Immunoprotective of Leptospira borgpetersenii Leucine-rich Repeat Hybrid Protein", RGJ-Ph.D. Congress 17 การประชุมวิชาการโครงการปริญญษเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 17, 8 - 11 มิถุนายน 2016, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2016 inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inนายสมยศ ก้านขุนทด, inนางมนธิชา สุวรรณวงค์, inนางสาวน้องนิด เก้าลิ้ม, exสหชัช พุทธปฏิมกข์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย:การค้นพบยีนดื้อยาโคลิสติน MCR-1 บนพลาสมิด ในเชื้อ E.coli จากสุกรป่วยในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2016 inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Genetic Diversity of Canine Parvovirus Isolated from Dometic Dogs in the Central Part of Thailand.", The7th AG-BIO/PERDO Granduate Conference on Agricultural Biotechnology and KU-UT Joint Seminar IV (2016), 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2016 inนางสิริภัทรา เนตรมัย เดชกัลยา, "รายงานสัตว์ป่วย: Extramedullary Plasmacytomas ในสุนัข", The 9th VPAT Regional Veterinary Congress - VRVC 2016, 24 - 27 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวกนกวรรณ คิมรัมย์, "รายงานสัตว์ป่วย: cryptococcal meningoencephalitis ในสุนัข", The 9th VPAT Regional Veterinary Congress 2016, 25 - 27 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202018 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&BudgetYear=2016]