ผลงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2023

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 7
2023 inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exดร.สมพิศ แย้มเกษม, exดร.จิราพร เกษรจันทร์, "Post-larvae movement network of marine shrimp during the 2013 outbreak of acute hepatopancreatic necrosis disease in Thailand", Preventive Veterinary Medicine, ปีที่ 210, ฉบับที่ -, มกราคม 2023, หน้า 105796(1-9)
2023 exPhirabhat Saengsawang, exMarc Desquesnes, inนายศราวุธ อย่างธารา, exPiangjai Chalermwong, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Molecular detection of Loxodontofilaria spp. in Asian elephants (Elephas maximus) from elephant training camps in Thailand", Comparative Immunology, Microbiology & Infectious Diseases, ปีที่ 92, ฉบับที่ -, มกราคม 2023, หน้า 101910(1-8)
2023 exTharinthon Prasartset, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Simultaneous detection of three important viruses affecting tilapia using a multiplex PCR assay", Journal of Fish Diseases, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2023
2023 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exLih Kuo, exTravis W. Hein, "H2O2 Mediates VEGF- and Flow-Induced Dilations of Coronary Arterioles in Early Type 1 Diabetes: Role of Vascular Arginase and PI3K-Linked eNOS Uncoupling", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 1-15
2023 inนางสาวธวัลหทัย อภิชัยมงคลกุล, inนางสาวอารีย์ ไหลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSarocha Limratchapong, exJutamas Leklub, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Entrapment of a jejunocecostomy anastomosis in the epiploic foramen in a horse", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 71-79
2023 exSompit Yaemkasem, exJiraporn Promchairat, exPinchakorn Srithongkhum, exNapawan Paungsroy , inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "The impact of farm practices and wild carriers on white spot disease in marine shrimp in Rayong Province, Thailand", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 111-117
2023 inนางสาวไกรสิริ ขีดขั้น, อาจารย์, exHazuki Mizukawa, exYoshinori Ikenaka, exShouta M. M. Nakayama, exKei Nomiyama, exNozomu Yokoyama, exOsamu Ichii, exMitsuyoshi Takiguchi, exShinsuke Tanabe, exMayumi Ishizuka, "Biological effects related to exposure to polychlorinated biphenyl (PCB) and decabromodiphenyl ether (BDE-209) on cats", PLOS ONE, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 1-17

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10]