ผลงานคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ปี 2022

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2022 exValentinBellassen, exMarion Drut, exMohamed Hilal, exAntonio Bodini, exMichele Donati, exMatthieu Duboysde Labarre, exJelena Filipovi?, exLisa Gauvrit, exJos? M.Gil, exViet Hoang, exAgata Malak-Rawlikowska, exKonstadinos Mattas, exSylvette Monier-Dilhan, exPaul Muller, inดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJack Peerlings, exThomas Pom?on, exMarina Tomi? Maksan, ex?ron T?r?k, exMario Veneziani, exGunnar Vitters?, exFilippo Arfini, "The economic, environmental and social performance of European certified food", Ecological Economics, ปีที่ 191, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 107244-1-11

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2022 inนางสาววลีรัตน์ สุพรรณชาติ, รองศาสตราจารย์, "Spatial Analysis of COVID-19’s Impact on Poverty in Thailand", SIBR 2022 Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, 6 มกราคม 2022, โตเกียว ญี่ปุ่น

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=08]