ผลงานภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2023

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (21 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (21 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (21 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2023

Publish Year International Journal 20
2023 exนรารัชต์พร นวลสวรรค์, exชญานิษฐ์ วิทยาภิรมย์, exอภิชญา สวัสดี, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exMakoto Shoda, "Removals of endocrine disrupting compounds during landfill leachate treatment in two-stage aerobic sequential batch reactor: Effect of Alcaligenes faecalis no.4 bio-augmentation", Emerging Contaminants, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2023
2023 exThatthep Pongritsakda, exYasuhide Sakamoto, exJiajie Wang, exYoshishige Kawabe, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exTakeshi Komai , exNoriaki Watanabe , "Prediction of 1,4-Dioxane Migration in Groundwater and Evaluation of Remediation Measures in an Illegal Dumping Site Using a 2D-Numerical Model", Sustainability , ปีที่ 15, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2023
2023 exRathborey Chan, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Exploring Effective Bio-Cover Materials for Mitigating Methane Emission at a Tropical Landfill", Applied Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 1990(1-12)
2023 exThares Srisatit, exChawalit Chaiwong, exSumeth Wongkiew, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Raw Water Sources for Water Supply in Bangkok Metropolitan Administration during Seawater Intrusion Period", Journal of Applied Science and Engineering, ปีที่ 26, ฉบับที่ 11, มีนาคม 2023, หน้า 1631-1644
2023 exนพฤทธิ์ สุทธศิลป์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exTomonori Ishigaki, exShabbir H. Gheewala, "Life cycle greenhouse gas emissions of emerging municipal solid waste management options: a case study in Thailand", Journal of Material Cycles and Waste Management, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2023, หน้า 662-673
2023 exMardalisa Mardalisa, exRongxuan Wang, exRyo Honda, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Mitigation of Antimicrobial Resistance during Wastewater Treatment by Membrane Technologies", Journal of Applied Membrane Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, หน้า 79-88
2023 exSabine Jessica Ouedraogo , exYa Vinh , inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exVincenzo Naddeo, exChi Wang Li, "Dissolution of aluminum hydroxide to provide Al and to neutralize acidity for the removal and recovery of fluoride through cryolite crystallization", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 404, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2023, หน้า (136987)
2023 exAraya Thongsai, exSanthana Krishnan , inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exDavid Gabriel , exDaniel Gonzalez , exSumate Chaiprapat, "Performance and microbial analysis of a fluidized bed membrane bioreactor operated in the partial nitrification and anammox (PN/A) mode for polishing anaerobically treated effluent to industrial discharge standard", Journal of Environmental Chemical Engineering , ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2023
2023 exSumeth Wongkiew, exChongrak Polprasert , inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exThammarat Koottatep, exVorapot Kanokkantapong , exK.C. Surendra , exSamir Kumar Khanal , "Effects of vermicompost leachate on nitrogen, phosphorus, and microbiome in a food waste bioponic system", Journal of Environmental Management , ปีที่ 339, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2023, หน้า 11786-11800
2023 exAbhisit Bhatsada, exSuthum Patumsawad, exSirintornthep Towprayoon, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exAwassada Phongphiphat , exKomsilp Wangyao, "Modification of the Aeration-Supplied Configuration in the Biodrying Process for Refuse-Derived Fuel (RDF) Production", Energies, ปีที่ 16, ฉบับที่ 7, เมษายน 2023, หน้า 3235-3235
2023 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exChayanid Witthayaphirom, exKanchanarin Mahavee, exToru Wananabe, "Surveillance of antibiotic persistence adaptation of emerging antibiotic-resistant bacteria in wastewater treatment processes: Comparison between domestic and hospital wastewaters", Environmental Technology & Innovation, ปีที่ 31, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2023, หน้า 1-11
2023 exNatcha Nitinattrakul, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Study the change in air pollution after the COVID-19 outbreak in Thailand", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2023, หน้า 137-148
2023 inดร.ณัฐพล ลี้อบาย, อาจารย์, exChootrakul Siripaiboon, exKor Taweengern, exChanatip Buttanoo, exWasin Sujirapatpong, exDisorn Yimyam, exFumitake Takahashi, inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "The integrated study of the effects of infographic design on waste separation behavior and the behavioral outcome implementation on waste composting", Waste Management, ปีที่ 169, ฉบับที่ 1, กันยายน 2023, หน้า 276-285
2023 exJarawee Kaewyai, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exSimon Guerrero Cruz, exSatoshi Okabe, "Influence of Biochar Derived from Sugarcane Bagasse at Different Carbonization Temperatures on Anammox Granular Formation", International Biodeterioration & Biodegradation, ปีที่ 185, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2023
2023 exAoki, M., exTakemura, Y., exKawakami, S., inดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล, รองศาสตราจารย์, exTran P, T., exTomioka, N., exEbie, Y., exSyutsubo, K., "Quantitative detection and reduction of potentially pathogenic bacterial groups of Aeromonas, Arcobacter, Klebsiella pneumoniae species complex, and Mycobacterium in wastewater treatment facilities", PloS one, ปีที่ 18, ฉบับที่ 9, กันยายน 2023, หน้า e0291742
2023 exJiang, Xin-Yu, exPark, Young-Kwon, exWen, Jet-Chau, exBui, Ha Manh, exLin, Yi-Feng, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exKhiem, Ta Cong, exMunagapati, Venkata Subbaiah, exLin, Kun-Yi Andrew, "Hollow-architected Co3O4 for enhancing Oxone activation to eliminate an anesthetic, benzocaine, from water: A structure-property investigation with degradation pathway and eco-toxicity", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, ปีที่ 150, ฉบับที่ 105042, กันยายน 2023
2023 exนรารัชต์พร นวลสวรรค์, exชญานิษฐ์ วิทยาภิรมย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exMakoto Shoda, "Removals of emerging contaminants from municipal waste leachate by Alcaligenes faecalis no.4 and acclimated activated sludge cultures", Case Studies in Chemical and Environmental Engineering, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2023, หน้า 100524-100524
2023 exTanik Itsarathorn, exSirintornthep Towprayoon, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exSuthum Patumsawad, exAwassada Phongphiphat , exAbhisit Bhatsada, exKomsilp Wangyao, "The effect of aeration rate and feedstock density on biodrying performance for wet refuse-derived fuel quality improvement", International Journal of Renewable Energy Development, ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2023, หน้า 1091-1103
2023 exดร.สมัญญา สงวนพรรค, exน.ส.เปรมจิตร์ เพ็ชรอุไร, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Ming Chun Lu, "Removal of imidacloprid in geopolymer granules coupled with low-intensity photocatalytic and chemical oxidation processes", Journal of Water Process Engineering, ปีที่ 56, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2023, หน้า 1-8
2023 exYi-Chun Chen, exXin-Yu Jiang, exBui Xuan Thanh, exJia-Yin Lin, exHaitao Wang, exChao-Wei Huang, exHongta Yang , exDepartment of Chemical Engineering, National Chung Hsing Univ, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exKun-Yi (Andrew) Lin, "Magnetic Carbon Foam Adorned with Co/Fe Nanoneedles as an Efficient Activator of Oxone for Oxidative Environmental Remediation: Roles of Surficial and Chemical Enhancement", C-Journal of Carbon Research, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2023
Publish Year National Journal 2
2023 exภัทรชนก ศิริธร, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของทุเรียนป่าละอู", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 65-76
2023 exWarangluck Na sorn, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNarumol Vongthanasunthorn, "Five-dimensional Strategic Environmental Assessment (SEA) Action Framework Toward Sustainable River Basin Management Under Climate Change", ENGINEERING ACCESS, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2023, หน้า 193-208

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2023 exน.ส. ลักษิกา ศักดิ์ศุกล, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Duckweed Growth and Organic removals in Influent and Effluent of Activated Sludge Wastewater Treatment Plant of Food Processing Industry", 12th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 17 - 18 พฤษภาคม 2023, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2023 exน.ส.ชลณดา จันทรวิทูร, exนพฤทธิ์ สุทธศิลป์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Effect of Organic Pollutant Concentrations on Duckweed Growth during Piggery Wastewater Treatment using Duckweed Holobiont", 12th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 17 - 18 พฤษภาคม 2023, ชลบุรี ประเทศไทย
2023 exKeeratiporn Prad-udom, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "NO2 and PM10 Predictive Model Using Deep Learning Networks", The 3rd International Conference on Science Technology & Innovation, 11 สิงหาคม 2023, Maejo University เชียงใหม่ ประเทศไทย
2023 exAnupong Muttaraid, exSirintornthep Towprayoon, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exThapat Silalertruksa, exKomsilp Wangyao, "Economic Assessment of Medium and Large-Scale Landfill Mining Business: Case Study Thailand", 2023 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2023), 24 - 25 สิงหาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exPhyo Wai Lin, exNasrul Hudayah, exBenjaphon Suraraksa, inดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Enriched Acid Utilizer in Anaerobic Digestion of Treating Tapioca Starch Processing Wastewater", The 12th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management , 17 - 18 พฤษภาคม 2023, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 6
2023 exธนาภา นิลวิเชียร, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพิมพ์ชนก วงษ์ไทยผดุง, inดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกำจัดไมโครพลาสติกประเภทพอลิสไตรีนในระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์ในห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exศุทธิณีย์ เศรษฐวานิช, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินประสิทธิภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อการบำบัดไมโครพลาสติกประเภทโพลีโพพิลีนในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบเอสบีอาร์จำลอง", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exพิชชาภัทร์ รักเดช, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ต้นทุนและศึกษาการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อมาใช้ใหม่ โดยระบบรีเวอร์สออสโมซิส", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (9th TECHCON 2023) "นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อโลกอนาคตด้านเทคโนโลยี", 21 กรกฎาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 inดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล, รองศาสตราจารย์, exนายภูริณัฐ โปฎก, "แนวทางการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากของเสียโรงงานอุตสาหกรรม", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 17 - 18 พฤษภาคม 2023, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2023 inดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล, รองศาสตราจารย์, exวีรินท์ สุภาภรณ์ชัยสิน, "การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสียจากอาคารสูง ในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 17 - 18 พฤษภาคม 2023, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&SectionID=09]