ผลงานภาควิชาชีวเคมี ปี 2022

52

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

34

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีวเคมี

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2022

Publish Year International Journal 52
2022 exKiriwan, D, exSeetaha, S, exJiwacharoenchai, N, exTabtimmai, L, exSousa, SF, exNapat Songtawee, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Identification of tripeptides against tyrosine kinase domain of EGFR for lung cancer cell inhibition by in silico and in vitro studies", CHEMICAL BIOLOGY & DRUG DESIGN, ปีที่ 99, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022, หน้า 456-469
2022 inดร.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJanvilisri, T., exNarkthong, T., exNgaokrajang, U., exKumkate, S., "Baicalein inhibits metastatic phenotypes in nasopharyngeal carcinoma cells via a focal adhesion protein integrin ฮฒ8", Pharmaceuticals, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022
2022 exSeripracharat, C., inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, "Cationic cyclodextrin-adamantane poly(vinyl alcohol)-poly(ethylene glycol) assembly for siRNA delivery", Journal of Drug Delivery Science and Technology, ปีที่ 68, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022
2022 exRatanabunyong, S., exSeetaha, S., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exYanaka, S., exYagi-Utsumi, M., exKato, K., exPaemanee, A., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Biophysical Characterization of Novel DNA Aptamers against K103N/Y181C Double Mutant HIV-1 Reverse Transcriptase", Molecules, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022
2022 exPunpai, S., exSaenkham, A., exJarintanan, F., exJongrungruangchok, S., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exSuksamrarn, S., exTanechpongtamb, W., "HDAC inhibitor cowanin extracted from G. fusca induces apoptosis and autophagy via inhibition of the PI3K/Akt/mTOR pathways in Jurkat cells", Biomedicine and Pharmacotherapy, ปีที่ 147, ฉบับที่ -, มีนาคม 2022
2022 exJiwacharoenchai, N., exSaruengkhanphasit, R., exNiwetmarin, W., exSeetaha, S., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exRuchirawat, S., exEurtivong, C., "Discovery of potent antiproliferative agents from selected oxygen heterocycles as EGFR tyrosine kinase inhibitors from the U.S. National Cancer Institute database by in silico screening and bioactivity evaluation", Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, ปีที่ 58, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022
2022 inดร.ภานุ พิมพ์วิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPholert, P., exSomjitt, S., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Role of conserved arginine in HadA monooxygenase for 4-nitrophenol and 4-chlorophenol detoxification", Proteins: Structure, Function and Bioinformatics, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022
2022 exAmparyup, P., inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exCharoensapsri, W., exTapaneeyaworawong, P., exChumtong, P., exYocawibun, P., exPantong, P., inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, exImjongjirak, C., exPowtongsook, S., "Molecular characterization of biosynthesis of polyunsaturated fatty acids during different developmental stages in the copepod Apocyclops royi", Aquaculture Reports, ปีที่ 23, ฉบับที่ -, เมษายน 2022
2022 exWai Prathumpai, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, exBorworn Werapan, exPumin Nutaratat, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exUraiwan Ninpetch, "Pilot-Scale Protease Production by Bacillus sp. C4 for Silk Degumming Processes", Journal of Natural Fibers, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022, หน้า 1055-1068
2022 exนางสาว มาริษา สนธิสุทธิ์, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhancement of 1?deoxynojirimycin production in mulberry (Morus spp.) using LED irradiation", Plant Cell, Tissue and Organ Culture, ปีที่ 148, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 167-176
2022 exBunpote, T., exSangsuriya, P., exSenapin, S., inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, exKhunrae, P., inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exDong, H.T., exRattanarojpong, T., "Immunoproteomic identification of OmpA with potential stimulation of serum-specific antibody in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and its ability to protect against Edwardsiella ictaluri infection", Aquaculture Research, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มีนาคม 2022
2022 exKheeree, N., exKuptawach, K., exPuthong, S., exSangtanoo, P., inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoonserm, P., exReamtong, O., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exKarnchanatat, A., "Discovery of calcium-binding peptides derived from defatted defatted lemon basil seeds with enhanced calcium uptake in human intestinal epithelial cells, Caco-2", Scientific Reports, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022
2022 exAnuntasomboon, P., exSiripattanapipong, S., inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exBurchmore, R., exLeelayoova, S., exMungthin, M., inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative Draft Genomes of Leishmania orientalis Isolate PCM2 (Formerly Named Leishmania siamensis) and Leishmania martiniquensis Isolate PCM3 from the Southern Province of Thailand", Biology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022
2022 inดร.สุชีวัน กรอบทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYingchutrakul, Y., exSamutrtai, P., inดร.อาทิตยา หิตการุญ, อาจารย์, exSiripattanapipong, S., exLeelayoova, S., exMungthin, M., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Utilizing Quantitative Proteomics to Identify Species-Specific Protein Therapeutic Targets for the Treatment of Leishmaniasis", ACS Omega, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2022
2022 exMongkolpathumrat, P., exKijtawornrat, A., inดร.อุโฆษ สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exPanya, A., exPusadee, T., exKumphune, S., "Anti-Protease Activity Deficient Secretory Leukocyte Protease Inhibitor (SLPI) Exerts Cardioprotective Effect against Myocardial Ischaemia/Reperfusion", Biomedicines, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022
2022 exTitiradsadakorn Jaithon , exJittiporn Ruangtong, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Effects of Waste-Derived ZnO Nanoparticles against Growth of Plant Pathogenic Bacteria and Epidermoid Carcinoma Cells", Cystals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022, หน้า 779-791
2022 exณัจยา เอกอาภากุล, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHiroharu AJIRO, inดร.จันทิกา ชูโชติรส, รองศาสตราจารย์, "Bioactivity of star-shaped polycaprolactone/chitosan composite hydrogels for biomaterials.", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 212, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2022, หน้า 420-431
2022 exVinh Quang Nguyen, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, exMeechai Siangliaw, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "Comparative proteomic analysis of chromosome segment substitution lines of Thai jasmine rice KDML105 under short-term salinity stress", Planta , ปีที่ 256, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2022, หน้า 12-26
2022 exAmparyup, P., inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exCharoensapsri, W., exChumtong, P., exYocawibun, P., exTapaneeyaworawong, P., inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, exImjongjirak, C., "RNA-seq transcriptome analysis and identification of the theromacin antimicrobial peptide of the copepod Apocyclops royi", Developmental and Comparative Immunology, ปีที่ 135, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2022
2022 inดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exChaiwat Boonkaewwan, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "Risk factors and clinical and laboratory findings associated with feline immunodeficiency virus and feline leukemia virus infections in Bangkok,Thailand", Veterinary world, ปีที่ 15, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2022, หน้า 1061-1609
2022 exTodsaporn, D., exMahalapbutr, P., exPoo-arporn, R.P., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exRungrotmongkol, T., "Structural dynamics and kinase inhibitory activity of three generations of tyrosine kinase inhibitors against wild-type, L858R/T790M, and L858R/T790M/C797S forms of EGFR", Computers in Biology and Medicine, ปีที่ 147, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022
2022 exPrathaphan, P., exReamtong, O., exNgaokrajang, U., exJanvilisri, T., exSwainson, N.M., inดร.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative Proteomic Profiling of Cisplatin-resistant Nasopharyngeal Carcinoma Cell Lines: Novel Biomarkers for Improving Chemotherapy of NPC", Anticancer research, ปีที่ 42, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2022, หน้า 3507-3522
2022 exPaemanee, A., exRattanabunyong, S., exKetngamkum, Y., exSiriwaseree, J., exPongpamorn, P., exRomyanon, K., exTangphatsornruang, S., exKuaprasert, B., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Mass spectrometry and synchrotron-FTIR microspectroscopy reveal the anti-inflammatory activity of Bua Bok extracts", Phytochemical Analysis, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2022
2022 exKiettiolarn, M., inดร.ลลิตพรรณ กฤษณยรรยง, อาจารย์, inดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเปรมวดี เทพวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization and production of protein hydrolysate containing antioxidant activity from tuna cooking juice concentrate by response surface methodology", Fisheries and Aquatic Sciences, ปีที่ 25, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022, หน้า 335-349
2022 exWitsanu Rapichai, exWichayet Saejung, exKotchaporn Khumtong, exChaiwat Boonkaewwan, exSupansa Tuanthap, exPeter A. Lieberzeit, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "Development of Colorimetric Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification Assay for Detecting Feline Coronavirus", Animals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 16, สิงหาคม 2022, หน้า 1-15
2022 exSiriwaseree, J., exSanachai, K., exAiebchun, T., exTabtimmai, L., exKuaprasert, B., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Synchrotron Fourier Transform Infrared Microscopy Spectra in Cellular Effects of Janus Kinase Inhibitors on Myelofibrosis Cancer Cells", ACS Omega, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022
2022 exMuenwongtham, S., exJaturapiree, P., inดร.ภานุ พิมพ์วิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of supplemented sugar in lysogeny broth medium on growth of Escherichia coli BL21(DE3) and recombinant protein production", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2022, หน้า 537-546
2022 exDemehin, A.A., exThamnarak, W., exLamtha, T., exChatwichien, J., exEurtivong, C., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exChainok, K., exRuchirawat, S., exThasana, N., "Siamenflavones A-C, three undescribed biflavonoids from Selaginella siamensis Hieron. and biflavonoids from spike mosses as EGFR inhibitor", Phytochemistry, ปีที่ 203, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2022
2022 exChamtim, P., inดร.อุโฆษ สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDong, H.T., inนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, exAreechon, N., exWangkahart, E., exHirono, I., exMavichak, R., inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "Combining segments 9 and 10 in DNA and recombinant protein vaccines conferred superior protection against tilapia lake virus in hybrid red tilapia (oreochromis sp.) compared to single segment vaccines", Frontiers in Immunology, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2022
2022 exWongsamart, R., inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exYokthongwattana, K., "Chlamydomonas plastid chaperonin subunits expressed in E. coli can interact with one another inside the bacterial cell and putatively confer enhanced tolerance toward singlet oxygen", ScienceAsia, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2022, หน้า 496-505
2022 inดร.สุชีวัน กรอบทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYingchutrakul, Y., exSittisaree, W., exTulyananda, T., exSamutrtai, P., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exLao-On, U., "Evaluation of potential anti-metastatic and antioxidative abilities of natural peptides derived from Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth in A549 cells", PeerJ, ปีที่ 10, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2022
2022 inดร.ภานุ พิมพ์วิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaiyen, P., "Formation and stabilization of C4a-hydroperoxy-FAD by the Arg/Asn pair in HadA monooxygenase", FEBS Journal, ปีที่ -, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022
2022 exRuang-areerate, T., exSaengsawang, N., exRuang-areerate, P., exRatnarathorn, N., exThita, T., exLeelayoova, S., exSiripattanapipong, S., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exDungchai, W., "Distance-based paper device using combined SYBR safe and gold nanoparticle probe LAMP assay to detect Leishmania among patients with HIV", Scientific Reports, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022
2022 inดร.ภานุ พิมพ์วิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKapaothong, Y., exTangsupatawat, T., "Heterologous Expression and Characterization of a Full-length Protozoan Nitroreductase from Leishmania orientalis isolate PCM2", Molecular Biotechnology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022
2022 exPumchan, A., exSae-Ueng, U., inดร.ไชยา ประสิทธิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, exAreechon, N., inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "A Novel Efficient Piscine Oral Nano-Vaccine Delivery System: Modified Halloysite Nanotubes (HNTs) Preventing Streptococcosis Disease in Tilapia (Oreochromis sp.)", Vaccines, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2022
2022 exMongkolpathumrat, P., exNernpermpisooth, N., exKijtawornrat, A., exPikwong, F., exChouyratchakarn, W., inดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exKumphune, S., "Adeno-associated virus 9 vector-mediated cardiac-selective expression of human secretory leukocyte protease inhibitor attenuates myocardial ischemia/reperfusion injury", Frontiers in Cardiovascular Medicine, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022
2022 exSanachai, K., exMahalapbutr, P., exTabtimmai, L., exSeetaha, S., exKittikool, T., exYotphan, S., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exRungrotmongkol, T., "Discovery of JAK2/3 Inhibitors from Quinoxalinone-Containing Compounds", ACS Omega, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กันยายน 2022
2022 exHieu Van Dong, exGiang Thi Huong Tran, exHuong Thi Thu Nguyen, exTuong Manh Nguyen, exDai Quang Trinh, exVan Phan Le, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "Epidemiological Analysis and Genetic Characterization of Parvovirus in Ducks in Northern Vietnam Reveal Evidence of Recombination", Animals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 20, ตุลาคม 2022, หน้า 1-13
2022 exImaizumi, K., exPhurahong, T., exSiripattanapipong, S., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exLeelayoova, S., exMungthin, M., inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "Design of a Chimeric Multi-Epitope Vaccine (CMEV) against Both Leishmania martiniquensis and Leishmania orientalis Parasites Using Immunoinformatic Approaches", Biology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2022
2022 exSanachai, K., exMahalapbutr, P., exHengphasatporn, K., exShigeta, Y., exSeetaha, S., exTabtimmai, L., exLanger, T., exWolschann, P., exKittikool, T., exYotphan, S., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exRungrotmongkol, T., "Pharmacophore-Based Virtual Screening and Experimental Validation of Pyrazolone-Derived Inhibitors toward Janus Kinases", ACS Omega, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กันยายน 2022
2022 exAnuntasomboon, P., exSiripattanapipong, S., inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exBurchmore, R., exLeelayoova, S., exMungthin, M., inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Making the Most of Its Short Reads: A Bioinformatics Workflow for Analysing the Short-Read-Only Data of Leishmania orientalis (Formerly Named Leishmania siamensis) Isolate PCM2 in Thailand", Biology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 9, กันยายน 2022
2022 exPaladkong, T., inดร.ภานุ พิมพ์วิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhonbuppha, J., exMaenpuen, S., exChaiyen, P., exTinikul, R., "Mechanistic roles of the neighbouring cysteine in enhancing nucleophilicity of catalytic residue in a two-cysteine succinic semialdehyde dehydrogenase", FEBS Journal, กันยายน 2022
2022 exLamtha, T., exTabtimmai, L., exSongtawee, N., inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Structural analysis of cannabinoids against EGFR-TK leads a novel target against EGFR-driven cell lines", Current Research in Pharmacology and Drug Discovery, ปีที่ 3, มกราคม 2022
2022 exKannika, K., inนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, exKondo, H., exHirono, I., inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "Trial Evaluation of Protection and Immunogenicity of Piscine Bivalent Streptococcal Vaccine: From the Lab to the Farms", Vaccines, ปีที่ 10, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2022
2022 exKuaprasert, B., exChitnumsub, P., exLeartsakulpanich, U., exRiangrungroj, P., exSuginta, W., exLeelayoova, S., exMungthin, M., exSitthichot, N., exRattanabunyong, S., exKiriwan, D., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Dual role of azo compounds in inhibiting Plasmodium falciparum adenosine deaminase and hemozoin biocrystallization", Experimental Parasitology, ปีที่ 243, ธันวาคม 2022
2022 exAkhtar, N., exKaushik, V., exGrewal, R.K., exWani, A.K., exSuwattanasophon, C., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exOliva, R., exShaikh, A.R., exCavallo, L., exChawla, M., "Immunoinformatics-Aided Design of a Peptide Based Multiepitope Vaccine Targeting Glycoproteins and Membrane Proteins against Monkeypox Virus", Viruses, ปีที่ 14, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022
2022 inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirichiewsakul, S., inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "Nutritional Profiles, Phytochemical Analysis, Antioxidant Activity and DNA Damage Protection of Makapuno Derived from Thai Aromatic Coconut", Foods, ปีที่ 11, ฉบับที่ 23, ธันวาคม 2022
2022 exNguyen, T.L., exSamuel Leon Magdaleno, J., exRajjak Shaikh, A., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exLi, V., exLee, Y., exKim, H., "Designing a multi-epitope candidate vaccine by employing immunoinformatics approaches to control African swine fever spread", Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, ธันวาคม 2022
2022 inดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, ex Javier H. Signorelli, "Identification and Distribution of Wedge Clams (Donacidae: Bivalvia) in Thailand by Geometric Morphometric and Molecular Analysis", Zoological Studies , ปีที่ 61, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2022, หน้า 82(1-23)
2022 exAnuntasomboon, P., exSiripattanapipong, S., inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exBurchmore, R., exLeelayoova, S., exMungthin, M., inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identification of a conserved maxicircle and unique minicircles as part of the mitochondrial genome of Leishmania martiniquensis strain PCM3 in Thailand", Parasites & vectors, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022, หน้า 459
2022 exSuriya, U., exMahalapbutr, P., exWimonsong, W., exYotphan, S., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exRungrotmongkol, T., "Quinoxalinones as A Novel Inhibitor Scaffold for EGFR (L858R/T790M/C797S) Tyrosine Kinase: Molecular Docking, Biological Evaluations, and Computational Insights", Molecules, ปีที่ 27, ฉบับที่ 24, ธันวาคม 2022
2022 exDuangthip Trisrivirat, exChalermroj Sutthaphirom, inดร.ภานุ พิมพ์วิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Dr.Pimchai Chaiyen, "Dual Activities of Oxidation and Oxidative Decarboxylation by Flavoenzymes", ChemBioChem, ปีที่ 23, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2022, หน้า e202100666

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2022 exนางสาวอภิมณฑ์ แพรเมือง, exดร.ชุติ เหล่าธรรมธร, inดร.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of Two Different Culturing Surfaces for in vitro Production of Hematopoietic Stem Cells", Thai Society for Biotechnology International Conference Online, 29 เมษายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "PROTEIN BIOINFORMATICS: THE PERSPECTIVE IN FOOD, AGRIFOOD AND FOOD FISERY", The 25th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE25), 8 - 11 มิถุนายน 2022, ขอนแก่น ประเทศไทย
2022 exTantima Tawichatworabut, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Mutational Analysis in the Binding Pocket of GH1 Glycoside Hydrolase HtBgl1B from Hungateiclostridium thermocellum", The 17th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 9 - 11 พฤศจิกายน 2022, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2022 exนายธนกฤต คำมีทอง, inนางสาวชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of allergen protein extraction from edible cricket (Gryllus bimaculatus)", The 17th International Symposium of The Protein Society of Thailand, 9 - 11 พฤศจิกายน 2022, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2022 exทิพากร ผกาแก้ว, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "Production of recombinant protein Ara h 1, a peanut allergen andco-expression with chaperone proteins in Escherichia coli", The 17th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 9 - 11 พฤศจิกายน 2022, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2022 exภควัตร จารุพันธุ์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมคุณภาพของเรณูในการผลิตชุดทดสอบภูมิแพ้จากพืชวงศ์หญ้าโดยใช้สัณฐานวิทยาเรณู", การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 10, 22 - 24 พฤษภาคม 2022, วารินชำราบ อุบลราชธานี ประเทศไทย
2022 exอัญมณี ไพรินทร์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบเรณูพืชสังคมเมืองสำหรับชุดทดสอบภูมิแพ้", การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 10, 22 - 24 พฤษภาคม 2022, วารินชำราบ อุบลราชธานี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=12&BudgetYear=2022]