ผลงานภาควิชาชีวเคมี ปี 2015

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

37

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีวเคมี

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2015

Publish Year International Journal 21
2015 exวันดี เปล่งเหมือนแข, inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Low temperature and water dehydration increase the levels ofasiaticoside and madecassoside in Centella asiatica (L.) Urban", South African Journal of Botany, ปีที่ 97, ฉบับที่ -, มีนาคม 2015, หน้า 196-203
2015 exSengprasert, P., exAmparyup, P., exTassanakajorn, A., inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, "Characterization and identification of calmodulin and calmodulin binding proteins in hemocyte of the black tiger shrimp (Penaeus monodon)", Developmental and Comparative Immunology, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2015, หน้า 87-97
2015 exSongtawee, Napat, exBevan, David R., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Molecular dynamics of the asymmetric dimers of EGFR: Simulations on the active and inactive conformations of the kinase domain", JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING, ปีที่ 58, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 16-29
2015 exMoonrin, Ninnutt, exSongtawee, Napat, exRattanabunyong, Siriluk, exChunsrivirot, Surasuk, exMokmak, Wanwimon, exTongsima, Sissades, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Understanding the molecular basis of EGFR kinase domain/MIG-6 peptide recognition complex using computational analyses", BMC BIOINFORMATICS, ปีที่ 16, ฉบับที่ -, มีนาคม 2015
2015 exJenjaroenpun, Piroon, exChew, Chee Siang, exYong, Tai Pang, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exThammasorn, Wimada, exKuznetsov, Vladimir A., "The TTSMI database: a catalog of triplex target DNA sites associated with genes and regulatory elements in the human genome", NUCLEIC ACIDS RESEARCH, ปีที่ 43, ฉบับที่ D1, มกราคม 2015, หน้า D110-D116
2015 exBahare, Radhe Shyam, exGanguly, Swastika, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exSeetaha, Supaporn, "Synthesis, HIV-1 RT inhibitory, antibacterial, antifungal and binding mode studies of some novel N-substituted 5-benzylidine-2,4-thiazolidinediones", DARU-Journal of Pharmaceutical Sciences, ปีที่ 23, มกราคม 2015
2015 inนางศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ , inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exPeyachoknagul, Surin, "Molecular cloning and characterization of the CHS gene family in turmeric (Curcuma longa Linn.)", JOURNAL OF PLANT BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 25-33
2015 inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSittikul, P., exYuvaniyama, J., "Plasmodium falciparum Plasmepsin v (PfPMV): Insights into recombinant expression, substrate specificity and active site structure", Molecular and Biochemical Parasitology, ปีที่ 201, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2015, หน้า 5-15
2015 exPiyasaengthong, A., inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Synthesis, characterization, and pepsin inhibition study of Au(III)–3-(2?-thiazolylazo)-2,6-diaminopyridine complex", Inorganic Chemistry Communications, ปีที่ 59, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2015, หน้า 88-90
2015 exChoengpanya, K., exArthornthurasuk, S., inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, รองศาสตราจารย์, exHuang, W.T., exPlengmueankae, W., exLi, Y.-K., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Cloning, expression and characterization of beta-xylosidase from Aspergillus niger ASKU28", Protein Expres. Purif. , ปีที่ 115, ฉบับที่ Nov2015, พฤศจิกายน 2015, หน้า 132-140
2015 inดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, exน.ส.จิรัชญา บุญฤทธิ์, "Decolorisation of aqueous solutions of synthetic dyes by Lentinus polychrous Lev. cultivated on cassaa rhizome.", Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, ปีที่ 4, ฉบับที่ sp issue2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 132-137
2015 exApichaya Khlaiphuengsin, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exPisit Tangkijvanich, exNawarat Posuwan, exJarika Makkoch, exYong Poovorawan, exSunchai Payungporn, "Human miR-5193 Triggers Gene Silencing in Multiple Genotypes of Hepatitis B Virus", MicroRNA, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, สิงหาคม - พฤศจิกายน 2015, หน้า 1-8
2015 exSengprasert, P., inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, "Calmodulin in the black tiger shrimp, Penaeus monodon", FEBS JOURNAL, ปีที่ 282, กรกฎาคม 2015, หน้า Federat Eu-196
2015 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "Diversity analysis of the immunoglobulin M heavy chain gene in Nile tilapia, Oreochromis niloticus (Linnaeus).", African Journal of Biotechnology , ปีที่ 14, ฉบับที่ 29, กรกฎาคม 2015, หน้า 2282-2299
2015 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exณัฐิดา พลมณี, exณภัทร สองทวี, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, exอสมา เกียรติอร่ามกุล, exHidehiro Kondo, exIkuo Hirono, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Molecular characterization of Galectin-8 from Nile tilapia(Oreochromis niloticus Linn.) and its response to bacterial infection", Molecular Immunology, ปีที่ 68, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, หน้า 585-596
2015 exThammaporn, Ratsupa, exYagi-Utsumi, Maho, exYamaguchi, Takumi, exBoonsri, Pornthip, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, exKato, Koichi, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "NMR characterization of HIV-1 reverse transcriptase binding to various non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors with different activities", SCIENTIFIC REPORTS, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2015, หน้า 1-6
2015 exAkasit Visootsat, exSunchai Payungporn, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "A conserved RNA structural element within the hepatitis B virus post-transcriptional regulatory element enhance nuclear export of intronless transcripts and repress the splicing mechanism", Molecular Biology Reports, ปีที่ 42, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2015, หน้า 1603-1614
2015 exPanya, Aussara, exSawasdee, Nunghathai, exJunking, Mutita, exSrisawat, Chatchawan, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exYenchitsomanus, Pa-thai, "A Peptide Inhibitor Derived from the Conserved Ectodomain Region of DENV Membrane (M) Protein with Activity Against Dengue Virus Infection", CHEMICAL BIOLOGY & DRUG DESIGN, ปีที่ 86, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2015, หน้า 1093-1104
2015 exKhomkrit Sappakhaw, exRatchaneekorn Takasila, exPichamon Sittikul, inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, รองศาสตราจารย์, exWanchai Assavalapsakul, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Biochemical characterization of plasmepsin V from Plasmodium vivax Thailand isolates: Substrate specificity and enzyme inhibition", Molecular and Biochemical Parasitology, ปีที่ 204, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, หน้า 51-63
2015 inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMasahiro Tsukada, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Mechanical Properties of Silk Fabric Degummed with Bromelain", Journal of Engineered Fibers and Fabrics, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า 69-78
2015 inนางอัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKimberlee K. Kidwell, exCamille M. Steber, exIan C. Burke, "Molecular and phylogenetic characterization of the homoeologous EPSP Synthase genes of allohexaploid wheat, Triticum aestivum (L.)", BMC Genomics, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2015, หน้า 844

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 10
2015 inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, exAlongkorn Pugasub, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "เอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอสของหนอนไหม", The 4th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology, 22 - 25 เมษายน 2015, Busan สาธารณรัฐเกาหลี
2015 exนางสาว อนัญญาพร พงษ์สม, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Partial purification of a peptide with anti-gastricncancer activity from rice bran", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 28 - 29 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exSuwan, E., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Analysis of rumen microorganism ?-glucosidase sequences from NCBI database", the 10th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 15 - 17 กรกฎาคม 2015, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exPanjana Sengprasert, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, "Calmodulin in the black tiger shrimp, Penaeus monodon", 40th Congress of the Federation of the European Biochemical Societies (FEBS), 4 - 9 กรกฎาคม 2015, Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2015 exSorravis Lapbenjakul, exPanupon Twilprawat, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exYosapong Temsiripong, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Molecular identification and haplotype analysis of Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) and saltwater crocodile (Crocodylus porosus) in Thai crocodile farm using mitochondrial protein-coding gene and D-loop", The First East Regional Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group, 26 พฤษภาคม 2015, เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
2015 exWatcharaporn Thapana, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exCharin Thawornkuno, exYosapong Temsiripong, exYoichi Matsuda, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Gene Expression of Peroxiredoxin in Crocodylus siamensis", The First East Regional Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group, 26 พฤษภาคม 2015, เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
2015 exPrapaphan Budchart, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Partial purified protein hydrolysate from rhizome of Gloriosa superba Linn possess anti-breast cancer activity", The 27th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference "INNOVATIVE BIOTECHNOLOGY", 17 - 20 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.ธัญนันท์ เชาวน์ชัยพัฒน์, inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of water deficit stress on anthocyanin accumulation in mulberry fruits", The 4th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology, 23 - 25 เมษายน 2015, ปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
2015 exน.ส.พิมพ์ทอง ทวีทองคำ, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cloning and Characterization of a SAL1 Homologue from Thai Aromatic Rice KDML 105", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium , 28 - 29 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exน.ส.ธัญนันท์ เชาวน์ชัยพัฒน์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis and Antioxidant Capacity of Anthocyanins From Mulberry", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 28 - 29 พฤษภาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2015 exThanawat Boontip, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Expression analysis of Lycopene ?-cyclase gene in Dunaliella sp. M22", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exSorravis Lapbenjakul, exPanupon Twilprawat, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exYosapong Temsiripong, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Molecular identification (mitochondrial DNA marker and centromere repetitive sequences) and haplotype analysis of Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) and saltwater crocodile (Crocodylus porosus) in Thai crocodile farms", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 19, 15 - 17 กรกฎาคม 2015, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exนุชนาถ น้อยเกตุ, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "การทานายโครงสร้าง 3 มิติ ตาแหน่งจับกับโคเอนไซม์เอ และการวิเคราะห์การแสดงออกของเอนไซม์ฮีสโตนแอเซทิลทรานสเฟอเรสในสาหร่ายแคลมิโดโมแนส", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exน.ส.กมลา อ่างมณี, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cloning and Expression of the Nucleotidase/Phosphatase SAL1 from Thai Rice (Oryza sativa)", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exธารทิพย์ ว่องไวไพโรจน์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของวัคซีน Streptococcus agalactiae ที่เตรียมด้วยวิธีต่างกันต่อภมู ิคุ้มกันของปลานิล (Oreochromis niloticusLinn.)", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาประมง, 5 กุมภาพันธ์ 2015, อื่นๆ ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023202220142012 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=12&BudgetYear=2015]