ผลงานภาควิชาพฤกษศาสตร์ ปี 2024

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพฤกษศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาพฤกษศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชาพฤกษศาสตร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาพฤกษศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชาพฤกษศาสตร์ ปี 2024

Publish Year International Journal 8
2024 exนายสันติ สาระพล, exFabio Rindi, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Diversity of Epiphytic Subaerial Algal Communities in Bangkok,Thailand, and Their Potential Bioindicator with Air Pollution", Diversity, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 1-21
2024 exนางสาวรัตนภรณ์ ส่งเสริม, exProf.Yoshitaka Nishiyama, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Light Influences the Growth, Pigment Synthesis, PhotosynthesisCapacity, and Antioxidant Activities in Scenedesmus falcatus", Scientifica, ปีที่ 2024, ฉบับที่ 1898624, มกราคม 2024, หน้า 1-12
2024 exChawengkul, P., exTiwutanon, P., inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, "Predicting the Future Distribution of Leucobryum aduncum under Climate Change", Diversity, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2024
2024 exPish Wattanadilokchatkun, exAingorn Chaiyes, exNattakan Ariyaraphong, exWongsathit Wongloet, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChadaphon Thatukan, exNichakorn Kumnan, exThitipong Panthum, exThanyapat Thong, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exAkihiko Koga, inดร.สหภพ ดอกแก้ว, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Integrative approach for landscape demography analysis of Plakad-Pa Pak-Tawan-Ok (Betta siamorientalis): Decipheringgenetic and environmental factors in Eastern Thailand’sconservation efforts", Global Ecology and Conservation, ปีที่ 51, ฉบับที่ e02870, มิถุนายน 2024
2024 exPitaktharm, T., exPhiphitphibunsuk, W., inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, exPuangpairote, T., "Chromosome number variation in the genus Acmella (Asteraceae) from Thailand", Cytologia, ปีที่ 89, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, หน้า 7-19
2024 exSlate, M.L., exAntoninka, A., exBailey, L., exBerdugo, M.B., exCallaghan, D.A., exCรกrdenas, M., exChmielewski, M.W., exFenton, N.J., exHolland-Moritz, H., exHopkins, S., exJean, M., inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exLindo, Z., exMerced, A., exOke, T., exStanton, D., exStuart, J., exTucker, D., exCoe, K.K., "Impact of changing climate on bryophyte contributions to terrestrial water, carbon, and nitrogen cycles", New Phytologist, เมษายน 2024
2024 exNalinthip CHANTHASET, exNichagarn Greetatorn, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exHiroharu AJIRO, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, "Sustainable Coating Materials: Exploring the Influence of Adjuvants on Kaolinite Suspension with Insights from Five Local Mining Clays", ACS Omega, ปีที่ 9, ฉบับที่ 18, พฤษภาคม 2024, หน้า 20231-20242
2024 exChananya Patta, exThitipong Panthum, exChadaphon Thatukan, exWongsathit Wongloet, exPiangjai Chalermwong, exPish Wattanadilokchatkun, exThanyapat Thong, exPhanitada Srikampa, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exKantika Noito, exRyan Rasoarahona, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAingorn Chaiyes, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exVisarut Chailertlit, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJumaporn Sonongbua, exJiraboon Prasanpan, exSunchai Payungporn, exKyudong Han, exAgostinho Antunes, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, exAkihiko Koga, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Questioning inbreeding: Could outbreeding affect productivity in the North African catfish in Thailand?", plos one, ปีที่ 19, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2024

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพฤกษศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2024 exรัญชิดา ขุนไกร, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, ex มิ่งขวัญ นพฐวธนะผล, exศศิธร หาสิน, exบารมี สกลรักษ์, exอิสราพงษ์ วรผาบ, exเชิดชัย โพธิ์ศรี, exลีลา นาคพงษ์, exกานต์ธิดา บุญลือเลิศ, "แบบจำลองพื้นที่อาศัยที่เหมาะสมของเห็ดเผาะสิรินธร (Astraeus sirindhorniae) ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 13, 25 - 27 มกราคม 2024, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202220182016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=05]