ผลงานคณะประมง บางเขน ปี 2023

105

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

30

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

47

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

2

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของคณะประมง บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะประมง บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (111 คน)
ในคณะประมง บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะประมง บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (111 คน)
ในคณะประมง บางเขน ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะประมง บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (111 คน)
ในคณะประมง บางเขน ปี 2023

Publish Year International Journal 95
2023 exChaivichoo, P., inดร.สิลา สุขวัจน์, อาจารย์, exKhumthong, R., inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Genome-wide association study and genomic prediction of growth traits in bighead catfish (Clarias macrocephalus Gรผnther, 1864)", Aquaculture, ปีที่ 562, ฉบับที่ -, มกราคม 2023
2023 exNamwong, P., exWang, S., exKong, Q., exMou, H., exMa, L., inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, "Transcriptome analysis and pattern recognition receptors (PRRs) identification in different tissues of adult Pacific oysters infected with Vibrio parahaemolyticus", Aquaculture, ปีที่ 562, ฉบับที่ -, มกราคม 2023
2023 inดร.ถิรวัฒน์ รายรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKumphaphat, S., inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, exPhansawat, P., exKeetanon, A., exLiu, Y.-K., exChou, C.-C., "Pharmacokinetics, optimal dosages and withdrawal time of florfenicol in Asian seabass (Lates calcarifer) after oral administration via medicated feed", Journal of Fish Diseases, มกราคม 2023
2023 exRizki, I.N., inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์, exPatmawati, "Utilization of marine organisms for the green synthesis of silver and gold nanoparticles and their applications: A review", Sustainable Chemistry and Pharmacy, ปีที่ 31, เมษายน 2023
2023 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ธิดารัตน์ พันโท, exDr. Sittiruk Roytrakul, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPrapat Kosawatpat, exMontakan Tamtin, exBussaba Thongdang , "Ultrasonic-Assisted Extraction and Antioxidant Potential of Valuable Protein from Ulva rigida Macroalgae", Life, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023
2023 inดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPattariga Hirunrattana , inดร.นรธัช ประชุม, อาจารย์, "Valorization of chicken intestine: A process of protein hydrolysate for fish feed attractant using pilot plant scale system", Animal Feed Science and Technology, ปีที่ 296, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 115554
2023 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exNattakan Ariyaraphong, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exThitipong Panthum, exArtem Lisachov, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exKyudong Han, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Asian Elephant Evolutionary Relationships: New Perspectives from Mitochondrial D-Loop Haplotype Diversity", Sustainability, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 1-12
2023 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exNowwapan Donrung, "HACCP plan for microbiological hazards associated with fermented crab, Episesarmamederi H. Milne Edwards 1853", Journal of Applied Microbiology, ปีที่ 134, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 1-13
2023 exAenglong, C., exNgasakul, N., exLimpawattana, M., exSukketsiri, W., exChockchaisawasdee, S., exStathopoulos, C., exTanasawet, S., inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์, "Characterization of novel calcium compounds from tilapia (Oreochromis niloticus) by-products and their effects on proliferation and differentiation of MC3T3-E1 cells", Journal of Functional Foods, ปีที่ 100, มกราคม 2023
2023 exDinh-Hung, N., exDong, H.T., exTaengphu, S., inนางสาวชญานิษฐ์ สุนทระ, exRodkhum, C., exSenapin, S., inดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Streptococcus suis is a lethal pathogen in snakeskin gourami, Trichopodus pectoralis", Aquaculture, ปีที่ 566, มีนาคม 2023
2023 exSrisai, P., inดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Textural and physicochemical properties of threadfin bream surimi gels prepared with salted duck egg white as substitute for hen egg white", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 58, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2023, หน้า 1098-1107
2023 inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRoochira Sukhsangchan, exRangsiwut Keawsang, exKittipod Tanapivattanakul, exBojara Asvakittimakul, inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Assessment of Microplastics in Green Mussel (Perna viridis) and Surrounding Environments around Sri Racha Bay, Thailand", Sustainability, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 5-17
2023 exWongsathit Wongloet, exPrach Kongthong, exAingorn Chaiyes, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNattakan Ariyaraphong, exThitipong Panthum, exArtem Lisachov, exKitipong Jaisamut, exJumaporn Sonongbua, exTrifan Budi, exWannapa Wannakan, exWorawit Thienpreecha, exPAANWARIS PAANSRI, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exKriangsak Sribuarod, exUmphornpimon Prayoon, exPakpoom Aramsirirujiwet, exWiyada Chamchumroon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genetic Monitoring of the Last Captive Population of Greater Mouse-Deer on the Thai Mainland and Prediction of Habitat Suitability before Reintroduction", Sustainability , ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 3112
2023 exChen, M., exCarrasco, G., exZhao, N., exWang, X., exLee, J.N., exTanzil, J.T.I., exAnnammala, K.V., exPoh, S.C., exLauro, F.M., exZiegler, A.D., inนายเดชา ดวงนามล, exBoyle, E.A., "Boundary exchange completes the marine Pb cycle jigsaw", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ปีที่ 120, ฉบับที่ 6, 2023
2023 exChotigavin, N., exKerr, W.L., inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์, exดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, "Novel sous-vide pressure technique affecting properties of local beef muscle", LWT, ปีที่ 175, กุมภาพันธ์ 2023
2023 inดร.ถิรวัฒน์ รายรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHsieh, M.-K., exLu, Y.-P., exHo, W.-C., exWu, H.-C., exChou, C.-C., "Effects of starvation on the pharmacokinetics and optimal dosages of florfenicol and associated serum biochemistry in Asian seabass (Lates calcarifer)", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, มกราคม 2023
2023 exWangkahart, E., exThongsrisuk, A., exVialle, R., exPholchamat, S., exSunthamala, P., exPhudkliang, J., inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, exWang, T., exSecombes, C.J., "Comparative study of the effects of Montanide? ISA 763A VG and ISA 763B VG adjuvants on the immune response against Streptococcus agalactiae in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 134, มีนาคม 2023
2023 exFitrani, M., inดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Combination of Dolomite and Hydrated Lime with Different Compositions in Sulfuric Acid Soil for Fish Culture Ponds", Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 170-178
2023 inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.ถิรวัฒน์ รายรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKeetanon, A., exSeguin, D., exChotikachinda, R., exManomaitis, L., exKanjanamayoon, C., "Effect of feed enzymes and functional immunostimulants supplementation on growth performance and overall health of postlarvae and juvenile Pacific white shrimp, Penaeus vannamei, fed soybean-based diets", Journal of the World Aquaculture Society, มกราคม 2023
2023 inดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDinh-Hung, N., inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genomics-driven prophylactic measures to increase streptococcosis resistance in tilapia", Journal of Fish Diseases, มกราคม 2023
2023 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inนายอนุรักษ์ บุญน้อย, อาจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, "The first description of the blue swimming crab (Portunus pelagicus) transcriptome and immunological defense mechanism in response to whitespot syndrome virus (WSSV)", Fish & Shellfish Immunology, ปีที่ 134, ฉบับที่ 108626, มีนาคม 2023, หน้า 1-16
2023 exGangnonngiw, W., exBunnontae, M., inดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSenapin, S., exSrisala, J., exFlegel, T.W., exWongprasert, K., "A novel ssDNA Bidnavirus in the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii", Aquaculture, ปีที่ 568, เมษายน 2023
2023 ex ดร.นงพงา แสงเจริญ, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial activity of microencapsulated nisin with ascorbic acid and ethylenediaminetetraacetic acid prepared using double emulsion and freeze-drying technique against Salmonella Enteritidis ATCC 13076 in culture broth and minced fish", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 65-76
2023 inดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIngrungruengluet, P., inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "Nanoparticles Based on Chondroitin Sulfate from Tuna Heads and Chitooligosaccharides for Enhanced Water Solubility and Sustained Release of Curcumin", Polymers, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2023
2023 exTan, K.S., exTan, S.H.M., exSanpanich, K., inนายธีระพงศ์ ด้วงดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAmbarwati, R., "A new lineage of fresh- and brackish-water mussels (Bivalvia, Mytilidae) from Southeast Asia", Zoologica Scripta, ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2023, หน้า 298-313
2023 inดร.นรธัช ประชุม, อาจารย์, exYuangsoi, B., exPumnuan, J., exAshour, M., exDavies, S.J., exEl-Haroun, E., "Effects of Substituting the Two-Spotted Cricket (Gryllus bimaculatus) Meal for Fish Meal on Growth Performances and Digestibility of Striped Snakehead (Channa striata) Juveniles", Life, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023
2023 exMeeanan, C., exNoranarttragoon, P., exSinanun, P., exTakahashi, Y., inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMatsuishi, T.F., "Estimation of the spatiotemporal distribution of fish and fishing grounds from surveillance information using machine learning: The case of short mackerel (Rastrelliger brachysoma) in the Andaman Sea, Thailand", Regional Studies in Marine Science, ปีที่ 62, กันยายน 2023
2023 inดร.ภาสกร กิ่งวัชระพงค์, อาจารย์, exFumina TANAKA, exArisa KOGA, exSupatra KARNJANAPRATU, "Effect of Plasticizer Concentration on the Properties of Hydroxypropyl Cellulose (HPC) Film Enhanced with Sodium Dehydroacetate", Journal Faculty of Agriculture Kyushu University, ปีที่ 68, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, หน้า 55-65
2023 exJutarak Luang-on, exJoji Ishizaka, exAnukul Buranapratheprat, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJoaquim I. Goes, exEl?gio de Raus Maure, exEko Siswanto, exYuanli Zhu, exQian Xu, exPhattaranakorn Nakornsantiphap, exHiroshi Kobayashi, exSatsuki Matsumura, "MODIS-derived green Noctiluca blooms in the upper Gulf of Thailand: Algorithm development and seasonal variation mapping", Frontier in Marine Science, ปีที่ 10, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 1-16
2023 inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Behavioural Response Detection in Nile Tilapia, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) With Different Formalin Concentrations Using Tracker Software-Based Computer Vision Techniques", Asian Fisheries Science, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023
2023 exNattakan Ariyaraphong, exWongsathit Wongloet, exPish Wattanadilokchatkun, exThitipong Panthum, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exThanyapat Thong, exArtem Lisachov, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exKyudong Han, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exYosapong Temsiripong, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Should the Identification Guidelines for Siamese Crocodiles Be Revised? Differing Post-Occipital Scute Scale Numbers Show Phenotypic Variation Does Not Result from Hybridization with Saltwater Crocodiles", ฺBiology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023, หน้า 1-20
2023 exนางสาวปรารถนา ชูสุวรรณ์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์, exนายอนิรุจน์ กล่อมจิต, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ระพีพร เรืองช่วย, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, "Inhibitory Effects of Caulerpa racemosa, Ulva intestinalis, and Lobophora challengeriae on Tyrosinase Activity and a-MSH-Induced Melanogenesis in B16F10 Melanoma Cells", Life, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023, หน้า 934
2023 exPoungthong, I., inดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exXiao-Dong Zheng, "Phylogenetic and morphological characteristics of Sepioteuthis lessoniana (Cephalopoda: Loliginidae) in the South China Sea and Andaman Sea", ScienceAsia, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, เมษายน 2023, หน้า 232-239
2023 exDinh-Hung, N., exDong, H.T., exShinn, A.P., exRodkhum, C., exPhiwsaiya, K., exWichianrat, C., inนางสาวชญานิษฐ์ สุนทระ, exSenapin, S., inดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Lumpy skin disease of snakeskin gourami: A new record of metacercariae of Posthodiplostomum sp. (Digenea, Diplostomidae) in clinically sick snakeskin gourami, Trichopodus pectoralis Regan, 1910 (Pisces, Osphronemidae)", Aquaculture, ปีที่ 573, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2023
2023 exSaetan, S., exSukketsiri, W., exChonpathompikunlert, P., inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์, exHawangjoo, M., exNgasakul, N., exTanasawet, S., "Antiproliferative and apoptotic effect of tuna blood on human lung cancer A549 cells via p38 MAPKs and Akt pathway", Journal of King Saud University - Science, ปีที่ 35, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2023
2023 exSansuwan, K., inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exRink, L., inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exWessels, I., "Effects of Zinc Status on Expression of Zinc Transporters, Redox-Related Enzymes and Insulin-like Growth Factor in Asian Sea Bass Cells", Biology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2023
2023 exKeawthong, C., inนายอนุรักษ์ บุญน้อย, อาจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, "Immune responses and histopathological analyses of giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii, De Man 1879) challenged with a sub-lethal dose of decapod iridescent virus 1 (DIV1) and chemical control investigation", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 137, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2023
2023 inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุขกฤช นิมิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิศิษฎ์ มธุรสสุวรรณ, "Application of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) with Area Image Analysis of Red Tilapia Weight Estimation in River-Based Cage Culture", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 119-131
2023 exTrifan Budi, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exNivit Tanglertpaibul, exWongsathit Wongloet, exAingorn Chaiyes, exNattakan Ariyaraphong, exWorawit Thienpreecha, exWannapa Wannakan, exAutchariyapron Mungmee, exThanyapat Thong, ex Pish Wattanadilokchatkun, exThitipong Panthum, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exArtem Lisachov, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Pollavat Prapattong, exMitsuo Nunome, exWiyada Chamchumroon, exKyudong Han, exSanti Pornpipatsiri, exThepchai Supnithi, exMin-Sheng Peng, exJian-Lin Han, exYoichi Matsuda, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exPhuechphol Noinafai, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Thai Local Chicken Breeds, Chee Fah and Fah Luang, Originated from Chinese Black-Boned Chicken with Introgression of Red Junglefowl and Domestic Chicken Breeds", Sustainability, ปีที่ 15, ฉบับที่ 8, เมษายน 2023, หน้า 1-18
2023 inดร.ปัทมา ทองกอก, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJittraporn Chusrisom, inนางสาวเกษวรา เมทเมรุรัตน์, exSupaporn Prempree, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "Callus Development of the Seagrass Enhalus acoroides (L.f.) Royle", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 25-36
2023 inดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exChantra, R., exThongsukdee, S., inนางสาวสนธยา ผุยน้อย, exPrasobsook, P., exPhungthong, I., exKongmephol, P., exKulanujaree, N., "Cephalopod beaks from the stomachs of Indo-Pacific finless porpoises (Neophocaena phocaenoides) and a green turtle (Chelonia mydas) stranded in the Gulf of Thailand", Marine Biodiversity, ปีที่ 53, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2023
2023 exSurached Thongboon, exThanaphat Chukeaw, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.ภาสกร กิ่งวัชระพงค์, อาจารย์, exKajornsak Faungnawakij, exGunther Rupprechter, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Pineapple-Leaf-Derived, Copper-PAN-Modified Regenerated Cellulose Sheet Used as Hydrogen Sulfide Indicator", ACS Omega, ปีที่ 8, ฉบับที่ 19, พฤษภาคม 2023, หน้า 17134-17142
2023 exLisachov, A., exNguyen, D.H.M., exPanthum, T., inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exPonjarat, J., exJaisamut, K., inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exHan, K., inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Emerging importance of bighead catfish (Clarias macrocephalus) and north African catfish (C. gariepinus) as a bioresource and their genomic perspective", Aquaculture, ปีที่ 573, สิงหาคม 2023
2023 exVinh, N.T., exDong, H.T., exLan, N.G.T., exSangsuriya, P., exSalin, K.R., inดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSenapin, S., "Immunological response of 35 and 42 days old Asian seabass (Lates calcarifer, Bloch 1790) fry following immersion immunization with Streptococcus iniae heat-killed vaccine", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 138, กรกฎาคม 2023
2023 exWongsathit Wongloet, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exHina Ali, exAingorn Chaiyes, exSurachai Piangporntip, exNattakan Ariyaraphong, exTrifan Budi, exWorawit Thienpreecha, exWannapa Wannakan, exAutchariyapron Mungmee, exKittipong Jaisamut, exThanyapat Thong, exThitipong Panthum, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exArtem Lisachov, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMitsuo Nunome, exWiyada Chamchumroon, exKyudong Han, exAniroot Nuangmek, exYoichi Matsuda, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Environmental and Socio–Cultural Factors Impacting the Unique Gene Pool Pattern of Mae Hong-Son Chicken", Animals, ปีที่ 13, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2023, หน้า 3-21
2023 inนายอนุรักษ์ บุญน้อย, อาจารย์, exThompson, K.D., exThangsunan, P., exChokmangmeepisarn, P., exYata, T., exPirarat, N., exKitiyodom, S., exThangsunan, P., exSukkarun, P., exPrukbenjakul, P., exPanthukumphol, N., exMorishita, M., inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, exRodkhum, C., "Development of a bivalent mucoadhesive nanovaccine to prevent francisellosis and columnaris diseases in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 138, กรกฎาคม 2023
2023 exChothonglang, T., inนางสาวสนธยา ผุยน้อย, inดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, "Antibacterial Activity and Preliminary Protein Profile of Rock Oyster (Saccostrea cuccullata) Hemolymph", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, หน้า 53-62
2023 exDien, L.T., exNgo, T.P.H., exNguyen, T.V., inดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSalin, K.R., exMohan, C.V., exRodkhum, C., exDong, H.T., "Non-antibiotic approaches to combat motile Aeromonas infections in aquaculture: Current state of knowledge and future perspectives", Reviews in Aquaculture, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 333-366
2023 exSurached Thongboon, exThanaphat Chukeaw, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.ภาสกร กิ่งวัชระพงค์, อาจารย์, exKajornsak Faungnawakij, exGunther Rupprechter, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Pineapple-Leaf-Derived, Copper-PAN-Modified Regenerated Cellulose Sheet Used as a Hydrogen Sulfide Indicator", ACS Omega, ปีที่ 8, ฉบับที่ 19, พฤษภาคม 2023, หน้า 17134-17142
2023 exHatice Asuman Yilmaz, exMetin Kumlu, exEce Evliyao?lu, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMehmet Bedrettin Duman, exBurcu Ak ?imen, exOya I?ik, exOrhan Tufan Eroldo?an, "Effects of the Alga Aurantiochytrium mangrovei FIKU008-Enriched Artemia on Early Stages of the Green Tiger Shrimp, Penaeus semisulcatus", Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, ปีที่ 23, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2023
2023 exChintong, S., exSukosi, K., exSaengrung, J., exLimpawattana, M., inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์, "Development of Encapsulated Wasabi Flavor for Resistance in High Temperature Condition", Trends in Sciences, ปีที่ 20, ฉบับที่ 9, กันยายน 2023
2023 exDinh-Hung, N., exDong, H.T., exSenapin, S., exPimsannil, K., exThompson, K.D., exShinn, A.P., inนางสาวชญานิษฐ์ สุนทระ, exSirimanapong, W., inดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRodkhum, C., "Insight into characteristics and pathogenicity of five rapidly growing non-tuberculous Mycobacterium species isolated from the Siamese fighting fish, Betta splendens", Aquaculture, ปีที่ 575, ตุลาคม 2023
2023 exปรเทพ เจนด่านกลาง, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, inดร.ธนัสพงษ์ โภควนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชาคริต เรืองสอน, อาจารย์, exPattira Kasamesiri, "Distribution and flux assessment of microplastic debris in the middle and lower ChaoPhraya River, Thailand", Journal of Water and Health, ปีที่ 21, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า 771-788
2023 exPetsong, K., exKaewthong, P., inดร.ภาสกร กิ่งวัชระพงค์, อาจารย์, exNilsuwan, K., exKarnjanapratum, S., exTippayawat, P., "Potential of jackfruit inner skin fibre for encapsulation of probiotics on their stability against adverse conditions", Scientific Reports, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2023
2023 inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Weight Estimation of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus Linn.) Using Image Analysis with and without Fins and Tail", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 19-32
2023 inดร.นรธัช ประชุม, อาจารย์, exTaveekijakarn, P., exPanchakhan, S., exSrinun, N., exKlangnurak, W., "Effects of dietary superworm (Zophobas morio) oil on growth and reproductive performance of female zebrafish (Danio rerio)", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, 2023, หน้า 1235-1242
2023 exSay, P., inดร.สุขกฤช นิมิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนุรักษ์ บุญน้อย, อาจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, "Long-Term Application of a Synbiotic Chitosan and Acinetobacter KU011TH Mixture on the Growth Performance, Health Status, and Disease Resistance of Hybrid Catfish (Clarias gariepinus ร— C. macrocephalus) during Winter", Microorganisms, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023
2023 inชลธิดา ภูถาวร, อาจารย์, exNguyen, N.H., exKnibb, W., "Effectiveness of SNPs for Sibship Assignment in Farmed Banana Shrimp (Penaeus merguiensis)", Journal of Marine Science and Engineering, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023
2023 exSamart Sai-Ut, inดร.ภาสกร กิ่งวัชระพงค์, อาจารย์, exMd. Anisur Rahman Mazumder, exSaroat Rawdkuen, "Optimization of Ethanolic Extraction of Phenolic Antioxidants from Lychee and Longan Seeds Using Response Surface Methodology", Foods, ปีที่ 12, ฉบับที่ 15, สิงหาคม 2023
2023 exรวิภา ประเสริฐผล, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Seasonal variation of zooplankton assemblages and their responses to water chemistry and microcystin content in shallow lakes in Thailand", Archives of Biological Sciences , ปีที่ -, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2023, หน้า 1-16
2023 exPatmawati, exErgion, A.R., exSulmartiwi, L., exRaseetha, S., exNirmala, D., inดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWijayanti, S., "Effect of Acetic Acid Pre-treatment on Hydro-extraction of Water-Soluble Collagen from Skin of Alaska Pollock (Theragra chalcogramma)", Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, หน้า 468-477
2023 exSawusdee, A., exKoolkalya, S., inดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์, exJutagate, T., "Evolution of the Food Web in Bandon Bay, the Gulf of Thailand: Ten Years of the Blue Swimming Crab Stocking Programme", Tropical Life Sciences Research, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2023, หน้า 109-130
2023 exSaengrung, J., inนายอนุรักษ์ บุญน้อย, อาจารย์, exDu, X., exHuang, L., exAn, R., exLiang, X., inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, "Effects of ribonucleotide supplementation in modulating the growth of probiotic Bacillus subtilis and the synergistic benefits for improving the health performance of Asian seabass (Lates calcarifer)", Fish & shellfish immunology, ปีที่ 140, กันยายน 2023, หน้า 108983
2023 exThompson, K.D., exRodkhum, C., inนายอนุรักษ์ บุญน้อย, อาจารย์, exThangsunan, P., exKitiyodom, S., exSukkarun, P., exYostawornkul, J., exYata, T., exPirarat, N., "Addressing Nanovaccine Strategies for Tilapia", Vaccines, ปีที่ 11, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2023
2023 exMaser, W.H., exMaiyah, N., exNagarajan, M., inดร.ภาสกร กิ่งวัชระพงค์, อาจารย์, exSenphan, T., exAli, A.M.M., exBavisetty, S.C.B., "Effect of different extraction solvents on the yield and enzyme inhibition (ฮฑ-amylase, ฮฑ-glucosidase, and lipase) activity of some vegetables", Biodiversitas, ปีที่ 24, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า 3320-3331
2023 inดร.เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, อาจารย์, inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, inนางสาวณัฎฐิกาฑ์ เหมภัทรสุวรรณ, อาจารย์, exRoengthong, C., inดร.ปัทมา ทองกอก, inนางสาวจิตราภรณ์ ชูศรีโสม, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "The Effect of Shore Height on the Distribution of Upper Intertidal Seagrass in the Andaman Sea, Thailand", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 73-84
2023 exYanglang, A., exWen, H., exMao, X., exTian, Y., exWang, L., exLi, J., exQi, X., inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, exLi, J., exLi, Y., "Characterization of Caspase Gene Family Members in Spotted Sea Bass (Lateolabrax maculatus) and Their Expression Profiles in Response to Vibrio harveyi Infection", Journal of Ocean University of China, ปีที่ 22, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2023, หน้า 1370-1382
2023 exMr. Ryan Rasoarahona, exพิชญ์ วัฒนดิลกชาติกุล, exนายฐิติพงศ์ พันทุม, exนางสาวธัญพรรธน์ ทอง, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exผศ.ดร.อิงอร ไชยเยศ, exProf.Kyudong Han, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exProf.Akihiko Koga, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exProf.Agostinho Antunes, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Optimizing Microsatellite Marker Panels for Genetic Diversity and Population Genetic Studies: An Ant Colony Algorithm Approach with Polymorphic Information Content", Biology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2023
2023 exKhamcharoen, M., exPanwanitdumrong, K., exChaivichoo, P., exLeamkom, T., exJutagate, T., exPayooha, K., inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Reproductive Parameters of Indian Threadfin Alectis indicus in Andaman Sea, Thailand", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 85-98
2023 exนายฐิติพงศ์ พันทุม, exนายพิชญ์ วัฒนดิลกชาติกุล, exนายกิติพงศ์ ใจสมุทร, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exProf.Agostinho Antunes, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "In Silico Chromosome Mapping of the Male-Specific/Linked Loci in the Jade Perch (Scortum barcoo) Suggests Chromosome 19 as the Putative Y Sex Chromosome", fishes, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2023
2023 exMr. Ryan Rasoarahona, exนายพิชญ์ วัฒนดิลกชาติกุล, exนายฐิติพงศ์ พันทุม, exนายกิติพงษ์ ใจสมุทร, exDr.Artem Lisachov, exนางสาวธัญพรรธน์ ทอง, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exProf.Kyudong Han, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exProf.Akihiko Koga, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exProf.Agostinho Antunes, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "MicrosatNavigator: exploring nonrandom distribution and lineage-specificity of microsatellite repeat motifs on vertebrate sex chromosomes across 186 whole genomes", Chromosome Research, ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2023
2023 exLuo, J., exChien, Y.-H., inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, exKitikiew, S., exKantha, P., "The Effect of Light-Emitting Diodes (LEDs) on the Development of Duckweed (Lemna minor) in Co-Culture with Red Tilapia (Oreochromis spp.)", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, หน้า 99-115
2023 inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเปรมวดี เทพวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Maillard reaction with xylose, yeast extract and methionine on volatile components and potent odorants of tuna viscera hydrolysate", Fisheries and Aquatic Sciences, ปีที่ 26, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า 393-405
2023 exนางสาวเพียงใจ เฉลิมวงศ์, exนายฐิติพงศ์ พันทุม, exนายพิชญ์ วัฒนดิลกชาติกุล, exนางสาวณัฐกาญจน์ อริยราพงษ์, exนางสาวธัญพรรธน์ ทอง, exนางสาวภณิฑดา ศรีคำภา, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exนางสาวคัณฑิกา น้อยโต, exMr.Ryan Rasoarahona, exDr.Artem Lisachov, exDr.Hina Ali, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อิงอร ไชยเยศ, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exนายวิศรุต ชัยเลิศฤทธิ์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวจุมาพร โสหนองบัว, exนายวิศนุ ศรีไม้, exศ.ดร.สัญชัย พยุงภร, exProf.Kyudong Han, exProf.Agostinho Antunes, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, exProf.Akihiko Koga, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exProf.Yoichi Matsuda, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Overcoming taxonomic challenges in DNA barcoding for improvement of identification and preservation of clariid catfish species", Genomics & Informatics , ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กันยายน 2023
2023 inดร.ธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ontogenetic color change and size variation of the land hermit crab Coenobita violascens Heller, 1862 (Anomura, Coenobitidae)", Natural History Bulletin of the Siam Society, ปีที่ 65, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2023, หน้า 31-44
2023 exFuke, Y., inดร.ปรัชญา มุสิกสินธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKano, Y., exTabata, R., exMatsui, S., exTun, S., exYun, L.K.C., exTouch, B., exThach, P., exWatanabe, K., "Origin of endemic species in a moderately isolated ancient lake: The case of a snakehead in Inle Lake, Myanmar", Zoologica Scripta, ปีที่ -, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2023
2023 exนายพิชญ์ วัฒนดิลกชาติกุล, exนางสาวเพียงใจ เฉลิมวงศ์, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exนายวงศ์สถิตย์ วงศ์เลิศ, exผศ.ดร.อิงอร ไชยเยศ, exนายนิวิฐ ตั้งเลิศไพบูลย์, exMr.Trifan Budi, exนายฐิติพงศ์ พันทุม, exนางสาวณัฐกาญจน์ อริยราพงษ์, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exDr.Artem Lisachov, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exProf.Mitsuo Nunome, exProf.Kyudong Han, exProf.Yoichi Matsuda, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genetic admixture and diversity in Thai domestic chickens revealed through analysis of Lao Pa Koi fighting cocks", PLOS ONE, ปีที่ 18(10), ฉบับที่ e0289983, ตุลาคม 2023
2023 exHsu, J.C.-N., inดร.ถิรวัฒน์ รายรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLu, Y.-P., exChou, C.-C., "The Use of Tricaine Methanesulfonate (MS-222) in Asian Seabass (Lates calcarifer) at Different Temperatures: Study of Optimal Doses, Minimum Effective Concentration, Blood Biochemistry, Immersion Pharmacokinetics, and Tissue Distributions", Veterinary Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 9, กันยายน 2023
2023 exMaser, W.H., exKarnjanapratum, S., inดร.ภาสกร กิ่งวัชระพงค์, อาจารย์, exVenkatachalam, K., exAli, A.M.M., exBavisetty, S.C.B., "Effect of different drying methods on phenolic content, antioxidant, antidiabetic, anti-obesity, and inhibition kinetic properties of selective green leafy vegetables", Biodiversitas, ปีที่ 24, ฉบับที่ 9, กันยายน 2023, หน้า 4896-4909
2023 exNootmorn, P., exKumyoo, C., inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, "Resource Use and Management of Bigeye Tuna in the Indian Ocean: Quota Scheme in Thailand", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 116-132
2023 exนางสาวกรกนก กระแสร์, inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of peptide fractions and amino acids on antioxidant properties of autolyzed tuna viscera protein hydrolysate", Food Research, ปีที่ 7, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2023, หน้า 156-163
2023 inนางสาวนวพร วรรณวิศาล, อาจารย์, exน.ส.กนกพร พัฒนศรีวงศ์, inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, inดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, "Microbiological, chemical and physical attributes and mathematical models for total volatile basic nitrogen formation of Asian seabass (Lates calcarifer) fillets stored under refrigerated and temperature-abuse conditions", Agricultural and Natural Resources, ปีที่ 57, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2023, หน้า 511-522
2023 exSay, P., inดร.สุขกฤช นิมิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนุรักษ์ บุญน้อย, อาจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, "Effects of the combination of chitosan and Acinetobacter KU011TH on the growth and health performances and disease resistance of juvenile hybrid catfish (Clarias gariepinus ? C. macrocephalus)", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 142, พฤศจิกายน 2023
2023 exIngrungruengluet, P., exWang, D., exLi, X., exYang, C., inดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLi, C., "Preparation and Primary Bioactivity Evaluation of Novel Water-Soluble Curcumin-Loaded Polymeric Micelles Fabricated with Chitooligosaccharides and Pluronic F-68", Pharmaceutics, ปีที่ 15, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2023
2023 exวีรดา ครั่งกระโทก, exรศ.ดร. สุดาทิพย์ จันทร, exนางสาวปรารถนา ชูสุวรรณ, inดร.นราพร พรหมไกรวร, inดร.อรวรรณ ละอองคำ, exPrapat Kosawatpat, exMontakan Tamtin, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Production of prebiotic ulvan-oligosaccharide from the green seaweed Ulva rigida by enzymatic hydrolysis", Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, ปีที่ 54, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2023, หน้า 102922
2023 inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inนายศิลป์ชัย มณีขัติย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, exGiuseppe C. Zuccarello, "Contrasting patterns of genetic diversity and population discontinuity in the common red seaweed Gracilaria salicornia (Gracilariaceae) along the coasts of Thailand", Phycologia, ปีที่ 62, ฉบับที่ 5, กันยายน 2023, หน้า 452-461
2023 inดร.เจษฎา วงค์พรหม, exดร. สุธิดา มณีอเนกคุณ, inนายอนุชา ทะรา, inนายวสันต์ จันทร์แดง, inนายเดชา ดวงนามล, exดร. อภิษฎา เรืองเกตุ, exรศ.ดร. ดุสิต เวชกิจ, exนางพูลศรี วันธงไชย, exนายชาตรี มากนวล, "Vegetation structure and carbon stock of restored mangrove on abandoned shrimp pond in the International Mangrove Botanical Garden Rama IX, Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 24, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2023, หน้า 5820-5829
2023 exนายฐิติพงศ์ พันทุม, exนางสาวณัฐกาญจน์ อริยราพงษ์, exนายวงศ์สถิตย์ วงศ์เลิศ, exนายพิชญ์ วัฒนะดิลกชาติกุล, exนางสาวนรารัตน์ เหล่าพิเชียรพงษ์, exMr. Ryan Rasoarahona, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exProf. Yusuke Fukuda, exProf. Sam Banks, exนายยศพงศ์ เต็มศิริพงศ์, exProf. Tariq Ezaz, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Preserving Pure Siamese Crocodile Populations: A Comprehensive Approach Using Multi-Genetic Tools", Biology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1428, พฤศจิกายน 2023
2023 inดร.ภาสกร กิ่งวัชระพงค์, อาจารย์, ex Sasina Sanprasert, exKanrawee Hunsakul, exJaksuma Pongsetkul, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSaroat Rawdkuen, "Partial substitution of NaCl with alternative salts (KCl, CaCl2, and yeast extract) in smoked green mussel product", Future Foods, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2023
2023 exSamart Sai-Ut, inดร.ภาสกร กิ่งวัชระพงค์, อาจารย์, exMd Anisur Rahman Mazumder, exSaroat Rawdkuen, "Optimization of extraction of phenolic compounds and antioxidants from passion fruit and rambutan seeds using response surface methodology", Journal of Agriculture and Food Research, ปีที่ 14, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2023, หน้า 100888
2023 exWattanawan Jaito, exJumaporn Sonongbua, exThitipong Panthum, exPish Wattanadilokcahtkun, exNattakan Ariyaraphong, exThanyapat Thong, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exKyudong Han, exAgostinho Antunes, exRatiwan Sitdhibutr, exAkihiko Koga, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Disclosing the hidden nucleotide sequences: a journey into DNA barcoding of raptor species in public repositories", Genes & Genomics , ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2023, หน้า 1-18
2023 exWattanawan Jaito, exThitipong Panthum, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exKyudong Han, ex Akihiko Koga, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genetic insights: mapping sex-specifc loci in Siamese cobra (Naja kaouthia) sheds light on the putative sex determining region", Genes & Genomics, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2023, หน้า 1-7
2023 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุดาทิพย์ จันทร, exWeerada Krangkratok, exนางสาวปรารถนา ชูสุวรรณ, inดร.อรวรรณ ละอองคำ, "Evaluating the Prebiotic Properties of Agar Oligosaccharides Obtained from the Red Alga Gracilaria fisheri via Enzymatic Hydrolysis", Plants, ปีที่ 12, ฉบับที่ 23, ธันวาคม 2023, หน้า 3958
2023 exSai-Ut, S., inดร.ภาสกร กิ่งวัชระพงค์, อาจารย์, exMazumder, M.R., exRawdkuen, S., "Optimization of polyphenolic compounds from Gossampinus malabarica flowers by microwave-assisted extraction technology", Future Foods, ปีที่ 8, ธันวาคม 2023
2023 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inนายอนุรักษ์ บุญน้อย, อาจารย์, "First Investigation of the Optimal Timing of Vaccinationof Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Larvae againstStreptococcus agalactiae", Vaccines, ปีที่ 11, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2023, หน้า 1-23
Publish Year National Journal 10
2023 inนายประคุณ ศาลิกร, "การยอมรับของบุคลากรคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ", วารสารวิชาการ ปขมท., ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 114-124
2023 exพิมพ์ลภัส สุวรรณสิงห์, inดร.รุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการแยกส่วนภาพและไม่แยกส่วนภาพเพื่อจำแนกน้ำหนักเฉลี่ยของปลานิลแดงโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่อง", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 208-222
2023 exนางสาวภัทวรินทร์ โต๊ะหมัดและ, exนางสาวณัฐกานต์ กลิ่นโลกัย, exนายณัฐพงษ์ จันทราช, exรศ.ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล , inดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสกัดผลิตภัณฑ์พลอยได้จากเกล็ดปลานิลและเกล็ดจระเข้", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 894-912
2023 inนางสาวจำนงค์ รักช้าง, inนางสาวสุมิตตรา สุพรรณ์นอก, "การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564", วารสารวิชาการ ปขมท., ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2023, หน้า 143-157
2023 exศศิวิมล คล่องอักขระ, inดร.เณรตา ปิ่นเนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบนิยามและคุณลักษณะสำคัญของประมงพื้นบ้านของประเทศไทย:เหมือนหรือต่างกันอย่างไรในบริบทอาเซียน", วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 1-14
2023 exพิมรัก รุ่งเรือง, inนางสาวณัฎฐิกาฑ์ เหมภัทรสุวรรณ, อาจารย์, inดร.กุลปราโมช ประทุมชัย, อาจารย์, inนางสาวศิริสุดา จำนงทรง, อาจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-2 เพื่อศึกษาแนวหญ้าทะเล กรณีศึกษา อ่าวขาม อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 865-881
2023 exวรัญพัชร แสงสัมฤทธิ์, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีในกำจัดสิ่งมีชีวิตที่คาดว่ำจะเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในน้ำอับเฉาเรือ", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา , ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 828-847
2023 exยุพรัตน์ อินบํารุง, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exศรีน้อย ชุ่มคํา, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, "ผลการเสริมกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริกในอาหารต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพลูกกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ระยะโพสลาร์วา", วารสารเกษตรพระวรุณ, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 10-20
2023 exปวรปรัชญ อิ่มละมัย, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวสัณฐานชายฝั่งทะเลจากผลกระทบของโครงสร้างทางวิศวกรรมชายฝั่งพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรีด้วยภูมิสารสนเทศ", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 730-751
2023 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, inนายวชิระ ใจงาม, อาจารย์, inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากชนิด ความชุกชุม และการแพร่กระจายของปูปะการังวงศ์ Tetraliidae Castro, Ng & Ahyong, 2004 และ Trapeziidae Miers, 1886 ในแนวปะการังของประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2023, หน้า 1964-1980

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะประมง บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 18
2023 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exSuppasit Tienphranon, exPornpat Panput, exAreeya Tantiwatchareekul, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "The validation of the lactic acid production using Lactobacillus farciminis KUJ 25-S for bio-polylactic acid production", The Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023), 20 - 21 มกราคม 2023, เชียงราย ประเทศไทย
2023 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exNatcha Duangchuen, exWorakan Krundawloy , exPanupong Tangjitpanich, "Enhanced enzymatic-hydrolysis of Cladophora glomerata by freeze-drying of cellulase from Trichoderma viridae for bioethanol production", The 24th International Seaweed Symposium (ISS 2023), 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2023, Hobart, Tasmania เครือรัฐออสเตรเลีย
2023 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exDung Ho My Nguyen, exJatupong Ponjarat, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exนายฐิติพงศ์ พันทุม, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exArtem Lisachov, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Exploring the genomic basis of sex determination in African catfish and bighead catfish", 12th International Symposium on Reproductive Physiology of Fish, 15 - 19 พฤษภาคม 2023, Heraklion, Crete, Greece สาธารณรัฐเฮลเลนิก
2023 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exThitipong Panthum, exSyed Farhan Ahmad, exนายนิวิฐ ตั้งเลิศไพบูลย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "The use of genetic and genomic technologies to improve animal breeding management", 2023 International Food Animal Conference (IFAC 2023), 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2023, Can Tho สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2023 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exนายฐิติพงศ์ พันทุม, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Safeguarding Thailand's Unique Domestic Elephants: A Standardized Identification Certificate for Preserving Genetic Heritage Through Male Breeding Contributions", 31st SEAZA Conference 2023, 5 - 8 พฤศจิกายน 2023, Perak มาเลเซีย
2023 exนายฐิติพงศ์ พันทุม, exนายกิตติพงษ์ ใจสมุทร, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exนายพิชญ์ วัฒนาดิลกชาติกุล, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, inดร.สหภพ ดอกแก้ว, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Polygenic sex determination or recent emergence of a new sex determining region in the Siamese fighting fish (Betta splendens, Regan, 1910)", 12th International Symposium on Reproductive Physiology of Fish, 15 - 19 พฤษภาคม 2023, Crete, Greece สาธารณรัฐเฮลเลนิก
2023 exWongsathit Wongloet, exTrifan Budi, exWorapong Singchat, exThitipong Panthum, exSyed Farhan Ahmad, exNivit Tanglertpaibul, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genetic characteristics and local adaptation of the Chee Fah and Fah Luang chicken", International Food Animal Conference Can Tho University, 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2023, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2023 exนายฐิติพงศ์ พันทุม, exนายพิชญ์ วัฒนะดิลกชาติกุล, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exMr. Ryan Rasoarahona, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exสพ.ญ.วรางคณา ลังการ์พินธุ์, exนายสัตวแพทย์ศรัณย์ จันทร์สิทธิเวช, exน.สพ.ทวีโภค อังควานิช, exนางสาวอรสา แต้สัมฤทธิ์, exนายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Unveiling the Secrets of Sex Determination inAsian elephants (Elephas maximus): Insights fromWildlife Forensics and Conservation Biology", 19th International Elephate Conservation and Research Symposium, 14 - 17 พฤศจิกายน 2023, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2023 exTeerachai Sakunnarak, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "The Study of Solid-State Fermentation Conditions for Improved Nutritional Value of Soybean meal", The 25th Food Innovation Asia Conference 2023 (FIAC 2023), 15 - 17 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exAthiwat Kalasee, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "Physical characteristics and In vitro digestibility of white shrimp, Litopenaeus vannamei, diets composed of rapeseed meal as protein replacement for soybean meal with supplemental yeast hydrolysate", The 25th Food Innovation Asia Conference 2023 (FIAC 2023), 15 - 17 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exBenjamas Bootkinaree, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF PHYTOCEE SUPPLEMENTATION ON POST LARVAE SHRIMP Litopenaeus vannamei GROWTH PWEFORMANCE, HEPATOPANCREAS AND INTESTINAL HEALTH", World aquaculture 2023, 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2023, Darwin เครือรัฐออสเตรเลีย
2023 exNattakul Yaemsooksawat1, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "EFFICACY OF PHYTOCEE IN VIT-C PHOSPHATE REDUCTION DIETS ON THE PERFORMANCE OF WHITE SHRIMP, Penaeus vannamei, UNDER DENSITY STRESS CONDITION, AND DISEASE CHALLENGE AGAINST Vibrio parahaemolyticus AHPND", World aquaculture 2023, 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2023, Darwin เครือรัฐออสเตรเลีย
2023 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exSrinoy Chumkam, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, "BILE ACID IMPROVING GROWTH PERFORMANCE AND HEPATOPANCREASE HEALTH OF WHITE SHRIMP, Penaeus vannamei, UNDER NUTRITIONAL STRESS", World aquaculture 2023, 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2023, Darwin เครือรัฐออสเตรเลีย
2023 exPetch Chaisirikul, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "APPLICATION OF BILE ACID ON GROWTH PERFORMANCE AND IMMUNITY OF WHITE SHRIMP, Penaeus vannamei", World aquaculture 2023, 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2023, Darwin เครือรัฐออสเตรเลีย
2023 exRawiwan Limwachirakhom, inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "EFFECTS OF DIETARY LYSOPHOSPHOLYPIDS TO PARTIAL REPLACE OF FISH OIL ON GROWTH PERFORMANCE AND CHOLESTEROL STATUS IN PACIFIC WHITE SHRIMP Litopenaeus vannamei", World aquaculture 2023, 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2023, Darwin เครือรัฐออสเตรเลีย
2023 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Management Measures for Water Resource Sustainability and Resilient Society: A Case Study of Mae Klong Watershed through Four Decade Evidences", 2nd International Conference on Construction Resources for Environmentally Sustainable Technologies, 20 - 22 พฤศจิกายน 2023, Fukuoka ญี่ปุ่น
2023 exจีรยา ม่วงสีงาม, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Drought and Management Approach for Sustainability of Tropical Reservoir Ecosystem: A Case study of Ubolratana Reservoir, the Most Productive Reservoir in the Northeast Thailand", 2nd International Conference on Construction Resources for Environmentally Sustainable Technologies, 20 - 22 พฤศจิกายน 2023, Fukuoka ญี่ปุ่น
2023 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inนายอนุรักษ์ บุญน้อย, อาจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Evolution, Diversification, Immune Responsive and Functional Mechanisms of IgM Heavy Chain (Igh?) Genes in Clarias Catfish and Hybrids", 1st Animal Genomics and Bioresource for ESG and SDGs, 13 - 15 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 12
2023 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exจีรยา ม่วงสีงาม, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยขับเคลื่อนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางน้ำในระบบนิเวศอ่างเก็บน้ำเขตร้อน: กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์", การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12, 25 - 27 มกราคม 2023, พะเยา ประเทศไทย
2023 exจีรยา ม่วงสีงาม, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "บทบาทของปัจจัยทางอุทกวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำต่อแพลงตอนสัตว์ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง: กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น", การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12, 25 - 27 มกราคม 2023, พะเยา ประเทศไทย
2023 exวีรดา ครั่งกระโทก, exอรจิรา ทิพย์วงศ์, inดร.อรวรรณ ละอองคำ, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุดาทิพย์ จันทร, "การสกัดโอลิโกแซกคาไรด์ด้วยเอนไซม์จากสาหร่ายผักกาดทะเล", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 24 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, inนางสาวรุ่งทิวา คนสันทัด, inนางสาววาสนา อากรรัตน์, "การขับเคลื่อนธนาคารปูม้าตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ : กรณีศึกษา ชุมชนธนาคารปูม้าพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 17 - 18 พฤษภาคม 2023, ชลบุรี ประเทศไทย
2023 inนางสาวรุ่งทิวา คนสันทัด, inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, inนางสาววาสนา อากรรัตน์, exนายศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์, "ปัจจัยทางกายภาพ (ขนาดความยาวเปลือกคลุมหัว และลักษณะสีของไข่) ของแม่กุ้งมังกรเลนต่อประสิทธิภาพการเพาะฟัก", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 8, 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2023, ยะลา ประเทศไทย
2023 exนางสาวชลดา ลีอร่าม, inนางสาวรุ่งทิวา คนสันทัด, inนางสาววาสนา อากรรัตน์, inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, "การศึกษาเบื้องต้นด้านประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปูขาว (Scylla paramamosain Estampador, 1949) ประชากรรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดิน", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exศตพร รัตนปรีชาชาญ, inดร.ชาคริต เรืองสอน, อาจารย์, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผันแปรเชิงพื้นที่และเชิงเวลาของคุณภาพตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี ปี 2562-2564", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exปรเทพ เจนด่านกลาง, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, inดร.ธนัสพงษ์ โภควนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชาคริต เรืองสอน, อาจารย์, "การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกประเภทเส้นใยสังเคราะห์บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exศรัญญา แย้มชมชื่น, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, inดร.ชาคริต เรืองสอน, อาจารย์, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในแพลงก์ตอนสัตว์: กรณีศึกษาพื้นที่ชายฝั่ง จังหวัดชลบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exนายพิชญ์ วัฒนดิลกชาติกุล, exนายฐิติพงศ์ พันทุม, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Siam Chicken Bioresource Project: Promoting rural development for sustainable food security while retaining biodiversity", The 35th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 27 พฤศจิกายน 2023, นครราชสีมา ประเทศไทย
2023 exนายพิชญ์ วัฒนดิลกชาติกุล, exน.ส.เพียงใจ เฉลิมวงศ์, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exนายวงศ์สถิตย์ วงศ์เลิศ, exผศ. ดร.อิงอร ไชยเยศ, exนายนิวิฐ ตั้งเลิศไพบูลย์, exMr. Trifan Budi, exนายฐิติพงศ์ พันทุม, exNattakan Ariyaraphong, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exArtem Lisachov, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exProf. Mitsuo Nunome, exProf. Kyudong Han, exProf. Yoichi Matsuda, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genetic admixture and diversity in Thai domestic chickens revealed through analysis of Lao Pa Koi fighting cocks", The 35th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 27 พฤศจิกายน 2023, นครราชสีมา ประเทศไทย
2023 exนายฐิติพงศ์ พันทุม, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exนายพิชญ์ วัฒนดิลกชาติกุล, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, inดร.สหภพ ดอกแก้ว, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Exploring Sex Determination in Siamese Fighting Fish: Insights from Genome-wide SNP Analysis", The 35th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 27 พฤศจิกายน 2023, นครราชสีมา ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 4
2023 inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์, exดร.ปนิดา บรรจงสินศิริ, exดร.ถกลรัตน์ ทักษิมา, exผศ.เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ, exผศ.มารุจ ลิมปะวัฒนะ, "กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มชนิดผงที่มีส่วนผสมของแอสตาแซนธินและน้ำผลไม้", , 2023
2023 inดร.ภาสกร กิ่งวัชระพงค์, อาจารย์, "กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์หอยแมลงภู่ปรุงรส", Kasetsart University, 2023
2023 inดร.ภาสกร กิ่งวัชระพงค์, อาจารย์, "สูตรผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบ (กรือโป๊ะ) ลดโซเดียม", Kasetsart University, 2023
2023 inดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวแพรว เพิ่มทอง, "ผลิตภัณฑ์ซุปปลาข้นพร้อมบริโภคและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2023
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03]