แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของภัทรพงษ์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของภัทรพงษ์ 1 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420696 ชื่อวิชา Selected Topics in Physics,18 ก.ค. 2013 - 1 ส.ค. 2013