แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของมนต์ชัย

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของมนต์ชัย 1 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01215452 ชื่อวิชา Aircraft Mechanical Design,20 ก.พ. 2023 - 27 ก.พ. 2023