แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุพัชรินทร์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุพัชรินทร์ 4 ปีล่าสุด

Year Academic 16
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301332 ชื่อวิชา Psychological Techniques in Sport,24 ส.ค. 2009 - 24 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02183531 ชื่อวิชา Sports & Exercise Psychology,19 มิ.ย. 2009 - 19 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301332 ชื่อวิชา Psychological Techniques in Sport,10 ส.ค. 2009 - 7 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02183631 ชื่อวิชา Motivation in Sports & Exercise Psychology,7 ส.ค. 2009 - 21 ส.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเองก่อนการแข่งขัน แหล่งทุน :ส่วนตัว,5 พ.ค. 2008 - 26 ก.ย. 2008
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02183522 ชื่อวิชา Advanced Exercise Physiology,11 ก.ค. 2009 - 11 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02183522 ชื่อวิชา Advanced Exercise Physiology,11 ก.ค. 2009 - 11 ก.ค. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :จิตวิทยากีฬากอลฟ์,17 เม.ย. 2010 - 25 เม.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301343 ชื่อวิชา Body Conditioning is Sport,20 ส.ค. 2009 - 20 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02183531 ชื่อวิชา Sports & Exercise Psychology,17 ก.ค. 2009 - 17 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301332 ชื่อวิชา Psychological Techniques in Sport,24 ส.ค. 2009 - 24 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02183531 ชื่อวิชา Sports & Exercise Psychology,24 ก.ค. 2009 - 14 ส.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเองก่อนการแข่งขัน แหล่งทุน :ส่วนตัว,8 เม.ย. 2008 - 24 ก.ย. 2008
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02183531 ชื่อวิชา Sports & Exercise Psychology,12 ก.ค. 2010 - 12 ก.ค. 2010
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301541 ชื่อวิชา Coaching Process,22 ก.ค. 2011 - 10 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301343 ชื่อวิชา Body Conditioning is Sport,29 ส.ค. 2011 - 29 ส.ค. 2011