Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2547
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • Ph.D. (Applied Bioresource Science (Food Science)), Ehime university (Affiliation University : Kagawa University), ญี่ปุ่น, 2559

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวราภรณ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวราภรณ์ 2 ปีล่าสุด

  Year Academic 4
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะกรรมการฝ่ายสาธิตอาหาร "งานโครงการหลวง 41" ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสาธิตอาหาร "งานโครงการหลวง 41" เรื่อง สเปรดโปรตีนเกษตร,10 ส.ค. 2010 - 10 ส.ค. 2010
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052592 ชื่อวิชา Applied Statistic in Food Science Research,3 พ.ย. 2008 - 2 มี.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052425 ชื่อวิชา Cereal Technology,4 พ.ย. 2008 - 3 มี.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การอบแห้งแบบร่วมเพื่อผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปแทนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง แหล่งทุน :สวพ,30 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของวราภรณ์ 2 ปีล่าสุด

  Year Public 7
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่รายการโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ (ไทยโพสต์ ไทยรัฐ เทคโนโลยีชาวบ้าน และสยามรัฐ),1 เม.ย. 2010 - 1 เม.ย. 2010
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :การนำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป โดยหนังสือพิมพ์บ้านเมือง วันที่ 2 มีนาคม 2554 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2650 หน้า 13 เรื่อง "มก.คิดสูตรแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลือง" ,2 มี.ค. 2011 - 2 มี.ค. 2011
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :การนำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 4 มีนาคม 2554 หน้า 7 คอลัมภ์ ทำได้ไม่จน เรื่อง "แซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลือง เปิบสะดวก เพื่อคนรักสุขภาพ",4 มี.ค. 2011 - 4 มี.ค. 2011
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :การนำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป โดย หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก วันที่ 8 มีนาคม 2554 หน้า 12 เรื่อง "แซนด์วิชสเปรด น้ำนมถั่วเหลือง สูตรไขมันต่ำเอาใจคนรักสุขภาพ",8 มี.ค. 2011 - 8 มี.ค. 2011
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :การนำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป โดยหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 14 มีนาคม 2554 หน้า 24 เรื่อง "แซนด์วิชเพื่อสุขภาพสูตรน้ำนมถั่วเหลือง ",14 มี.ค. 2011 - 14 มี.ค. 2011
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :การนำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป โดยนิตยสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 499 คอลัมภ์ ผลิตภัณฑ์น่าชิม เรื่อง "นักวิจัย มก.คิดสูตรแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลือง ลดไขมัน สะดวก อร่อย อิ่มท้องอย่างสุขภาพดี" ,15 มี.ค. 2011 - 31 มี.ค. 2011
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :ร่วมคุยและเสนอรผลงาน รายการคลินิกชีวรักษ์ ออกอากาศสดผ่านสถานี Health Plus Channel วันที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 - 15.30 น.,25 มี.ค. 2011 - 25 มี.ค. 2011

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของวราภรณ์ 3 ปีล่าสุด

  Year Commercial 3
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์สแนคที่ใช้ข้าวโพดสีม่วงเป็นวัตถุดิบหลักซึ่งเกิดจากการศึกษาวิจัยในโครงการ"นวัตกรรมสแนคข้าวโพดสีม่วงด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน"ไปเผยแพร่เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์แจกในงานสัมมนาวิชาการ"ข้าวโพดแฟนซีสีม่วง111นวัตกรรมใหม่ของวงการเกษตรกรไทย"เพื่อเพิ่มมูลค่าและแสดงศักยภาพของการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวโพดสีม่วง ซึ่งเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการต่อการเผยแพร่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสีม่วงดังกล่าว,24 ก.ค. 2012 - 24 ก.ค. 2013
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์ :การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคผสมผงผักสีม่วงเพื่อจำหน่าย,9 ธ.ค. 2010 - 9 ธ.ค. 2020
  2002 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ Thai Better Food จำกัด การใช้ประโยชน์ :Process of quick cooking Jasmine rice, Thailand patent no. 072424 has already transferred for commercially purpose. The bilateral agreement between Kasetsart University and the Thai Better Foods Co., Ltd. was signed on April 9, 2002. ,9 เม.ย. 2002 - 30 ก.ย. 2009