Person Image

  Education

  • Ph.D. ชีววิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอัญชนา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอัญชนา 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 27
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004591 ชื่อวิชา Research Methods in Entomology,9 พ.ย. 2020 - 9 พ.ย. 2020
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004591 ชื่อวิชา Research Methods in Entomology,9 พ.ย. 2020 - 9 พ.ย. 2020
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ชาวบ้าน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราชและบริเวณใกล้เคียง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมให้ความรู้หิ่งห้อยเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน,5 ก.ย. 2009 - 5 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ชาวบ้าน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมให้ความรู้หิ่งห้อยเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน,5 ก.ย. 2009 - 5 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พัฒนาวิธีการเพาะขยายพันธุ์หิ่งห้อยน้ำจืดชนิด Luciola aquatilis sp. nov. เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเป แหล่งทุน :สวพ,1 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 004591 ชื่อวิชา Research Methods in Entomology,17 ก.ค. 2009 - 17 ก.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ชาวบ้านอ.ขนอม จ. นครศรีธรรมราช และบริเวณใกล้เคียง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมให้ความรู้หิ่งห้อยเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน,5 ก.ย. 2009 - 5 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พัฒนาวิธีการเพาะขยายพันธุ์หิ่งห้อยน้ำจืดชนิด Luciola aquatilis sp. nov. เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเป แหล่งทุน :สวพ,1 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004596 ชื่อวิชา Selected Topics in Entomology,9 ม.ค. 2013 - 12 ก.พ. 2013
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004596 ชื่อวิชา Selected Topics in Entomology,2 พ.ย. 2009 - 19 ก.พ. 2010
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004596 ชื่อวิชา Selected Topics in Entomology,9 ม.ค. 2013 - 12 ก.พ. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004596 ชื่อวิชา Selected Topics in Entomology,4 ธ.ค. 2012 - 15 มี.ค. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004461 ชื่อวิชา Ecological Entomology,16 ก.ย. 2014 - 16 ก.ย. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01013221 ชื่อวิชา Tropical Entomology,23 ก.ย. 2014 - 23 ก.ย. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004461 ชื่อวิชา Ecological Entomology,9 ก.ย. 2014 - 9 ก.ย. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยราชภัฐจัทรเกษม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Toxicity and behavioral responses of the freshwater firefly larvae, Luciola aquatilis, to glyphosate herbicide,5 ก.ย. 2014 - 5 ก.ย. 2014
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004551 ชื่อวิชา Systematic Entomology,9 ม.ค. 2017 - 1 พ.ค. 2017
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :"หิ่งห้อย" มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตเรืองแสง,22 มิ.ย. 2009 - 22 มิ.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาวิธีการเพาะขยายพันธุ์หิ่งห้อยน้ำจืดชนิด Luciola aquatilis sp. nov. Thancharoen แหล่งทุน :สวพ,1 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 004461 ชื่อวิชา Insect Ecology,9 มิ.ย. 2009 - 18 ส.ค. 2009
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004561 ชื่อวิชา Environmental Entomology,19 ธ.ค. 2011 - 26 มี.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Thailand Research Expo 2554 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยอย่างยั่งยืน,30 ส.ค. 2011 - 30 ส.ค. 2011
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004462 ชื่อวิชา Insect Behavior,14 มี.ค. 2017 - 15 มี.ค. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สวทช ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “Eco-Techno Tourism Management”,31 มี.ค. 2017 - 31 มี.ค. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004462 ชื่อวิชา Insect Behavior,21 มี.ค. 2017 - 22 มี.ค. 2017
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004551 ชื่อวิชา Systematic Entomology,14 พ.ย. 2020 - 14 พ.ย. 2020
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004551 ชื่อวิชา Systematic Entomology,14 พ.ย. 2020 - 14 พ.ย. 2020

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของอัญชนา 5 ปีล่าสุด

  Year Public 8
  2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :จ.สมุทรสงคราม การใช้ประโยชน์ :แทรกในสไลด์บรรยาย,7 มี.ค. 2013 - 7 มี.ค. 2013
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท โตโยต้า จำกัด การใช้ประโยชน์ :จัดนิทรรศการหิ่งห้อยใน นิทรรศการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 5 ณ ห้างซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ ,19 มิ.ย. 2010 - 20 มิ.ย. 2010
  2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :จ.สมุทรสงคราม การใช้ประโยชน์ :สไลด์ประกอบการบรรยายโครงการอบรม ชื่อโครงการ การใช้ประโยชน์จากหิ่งห้อยอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขวิกฤติการณ์ และฟื้นฟูการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยระดับท้องถิ่น อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม,7 มี.ค. 2013 - 7 มี.ค. 2013
  2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หน่วยงานราชการ ประชาชน และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชมหิ่งห้อย จ.สมุทรสงคราม การใช้ประโยชน์ :-จัดนิทรรศการโดยจัดทำสรุปข้อมูลวิจัยในรูปแบบ x-strand -แทรกในเนื้อหาของสไลด์บรรยาย ในหัวข้อ การอนุรักษ์หิ่งห้อย,7 มี.ค. 2013 - 7 มี.ค. 2013
  2018 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด การใช้ประโยชน์ :เป็นความรู้เพื่อบรรยายให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานชีวพนาเวศ ซึ่งมีบทบาทหนึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน,11 ต.ค. 2018 - 11 ต.ค. 2018
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เผยแพร่ในเว็บไซต์"http://www.vcharkarn.com/varticle/41392" การใช้ประโยชน์ :สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์หิ่งห้อย,2 ก.ย. 2010 - 2 ก.ย. 2010
  2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Queen Sirikit Botanic Garden, Chiang Mai, Thailand. การใช้ประโยชน์ :จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่สาธารณชน ที่สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ. เชียงใหม่,1 พ.ค. 2012 - 19 ก.ย. 2012
  2017 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สวทช การใช้ประโยชน์ :การสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “Eco-Techno Tourism Management” ,31 มี.ค. 2017 - 31 มี.ค. 2017