แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอรทัย

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอรทัย 5 ปีล่าสุด

Year Academic 8
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213432 ชื่อวิชา Ceramics Processing,3 พ.ย. 2008 - 31 มี.ค. 2009
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาจีโอโพลีเมอร์ด้วยวัสดุปอซโซลานต้นทุนต่ำในประเทศเป็นวัสดุก่อสร้างสีเขียวเพื่อลดภาวะเรือนกระจก แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 213521 ชื่อวิชา Advanced Ceramics Fabrication Processing,8 มิ.ย. 2009 - 22 ก.ย. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 213324 ชื่อวิชา Materials Processing Laboratory,7 มิ.ย. 2010 - 22 ก.ย. 2010
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213566 ชื่อวิชา Advanced Ceramics Processing,1 ก.ย. 2014 - 30 พ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213566 ชื่อวิชา Advanced Ceramics Processing,1 ก.ย. 2014 - 30 พ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213566 ชื่อวิชา Advanced Ceramics Processing,1 ก.ย. 2014 - 1 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213566 ชื่อวิชา Advanced Ceramics Processing,1 ก.ย. 2014 - 30 พ.ย. 2014